<div dir="ltr"><div>Good evening guys,</div><div><br></div>I just stumbled over a post by RedHat asking which your favorite IDE is:<div><br></div><div>    <a href="https://www.redhat.com/sysadmin/sysadmins-favorite-ide">https://www.redhat.com/sysadmin/sysadmins-favorite-ide</a></div><div><br></div><div>Just thought you might be interested in voting.</div><div><br></div><div>Regards,</div><div>Dominic</div></div>