[Geany-i18n] Updated danish translation

scootergrisen scootergrisen at xxxxx
Sun Aug 19 13:49:06 UTC 2018


# Danish translation for Geany
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the geany package.
# scootergrisen, 2018.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: geany master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-19 02:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-19 15:00+0200\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../geany.desktop.in.h:1 ../data/geany.glade.h:343
msgid "Geany"
msgstr "Geany"

#: ../geany.desktop.in.h:2
msgid "Integrated Development Environment"
msgstr "Integreret udviklingsmiljø"

#: ../geany.desktop.in.h:3
msgid "A fast and lightweight IDE using GTK+"
msgstr "En hurtig og letvægts-IDE som bruger GTK+"

#: ../geany.desktop.in.h:4
msgid "Text;Editor;"
msgstr "Tekst;Editor;"

#: ../data/geany.glade.h:1
msgid "_Toolbar Preferences"
msgstr "_Værktøjslinjepræferencer"

#: ../data/geany.glade.h:2
msgid "_Hide Toolbar"
msgstr "_Skjul værktøjslinje"

#: ../data/geany.glade.h:3
msgid "_Edit"
msgstr "_Rediger"

#: ../data/geany.glade.h:4
msgid "_Format"
msgstr "Fo_rmatér"

#: ../data/geany.glade.h:5
msgid "I_nsert"
msgstr "_Indsæt"

#: ../data/geany.glade.h:6
msgid "Insert _ChangeLog Entry"
msgstr "Indsæt _ChangeLog-post"

#: ../data/geany.glade.h:7
msgid "Insert _Function Description"
msgstr "Indsæt _funktionsbeskrivelse"

#: ../data/geany.glade.h:8
msgid "Insert Mu_ltiline Comment"
msgstr "Indsæt _multilinje-kommentar"

#: ../data/geany.glade.h:9
msgid "_More"
msgstr "F_lere"

#: ../data/geany.glade.h:10
msgid "Insert File _Header"
msgstr "Indsæt fil_header"

#: ../data/geany.glade.h:11
msgid "Insert _GPL Notice"
msgstr "Indsæt _GPL-notits"

#: ../data/geany.glade.h:12
msgid "Insert _BSD License Notice"
msgstr "Indsæt _BSD-licensnotits"

#: ../data/geany.glade.h:13
msgid "Insert Dat_e"
msgstr "Indsæt _dato"

#: ../data/geany.glade.h:14
msgid "invisible"
msgstr "usynlig"

#: ../data/geany.glade.h:15
msgid "_Insert \"include <...>\""
msgstr "_Indsæt \"include <...>\""

#: ../data/geany.glade.h:16 ../src/keybindings.c:515
msgid "Insert Alternative _White Space"
msgstr "Indsæt alternative _blanktegn"

#: ../data/geany.glade.h:17
msgid "_Search"
msgstr "_Søg"

#: ../data/geany.glade.h:18
msgid "Open Selected F_ile"
msgstr "Åbn _valgte fil"

#: ../data/geany.glade.h:19 ../src/symbols.c:2596
msgid "Find _Usage"
msgstr "Find _anvendelse"

#: ../data/geany.glade.h:20 ../src/symbols.c:2601
msgid "Find _Document Usage"
msgstr "Find _dokumentanvendelse"

#: ../data/geany.glade.h:21
msgid "Go to Symbol Defini_tion"
msgstr "Gå til _symboldefinition"

#: ../data/geany.glade.h:22
msgid "Conte_xt Action"
msgstr "_Konteksthandling"

#. Column legend:
#. *  [0] = Filetype constant (GEANY_FILETYPES_*)
#. *  [1] = CTags parser (TM_PARSER_*)
#. *  [2] = Non-translated filetype name (*not* label for display)
#. *  [3] = Translatable human filetype title prefix or NULL to use [2]
#. *  [4] = Title type (TITLE_*) constant (ex. TITLE_SOURCE_FILE is 'source file' suffix)
#. *  [5] = The filetype group constant (GEANY_FILETYPE_GROUP_*)
#. * --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#. *    [0]     [1]      [2]         [3]            [4]     [5]
#: ../data/geany.glade.h:23 ../src/filetypes.c:128 ../src/filetypes.c:1535
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#: ../data/geany.glade.h:24
msgid "Basic"
msgstr "Grundlæggende"

#: ../data/geany.glade.h:25
msgid "Current chars"
msgstr "Nuværende tegn"

#: ../data/geany.glade.h:26
msgid "Match braces"
msgstr "Match klammer"

#: ../data/geany.glade.h:27
msgid "Left"
msgstr "Venstre"

#: ../data/geany.glade.h:28
msgid "Right"
msgstr "Højre"

#: ../data/geany.glade.h:29
msgid "Top"
msgstr "Øverst"

#: ../data/geany.glade.h:30
msgid "Bottom"
msgstr "Nederst"

#: ../data/geany.glade.h:31 ../src/keybindings.c:525
msgid "Preferences"
msgstr "Præferencer"

#: ../data/geany.glade.h:32
msgid "Load files from the last session"
msgstr "Indlæs filer fra den sidste session"

#: ../data/geany.glade.h:33
msgid "Opens at startup the files from the last session"
msgstr "Åbner filerne fra den sidste session ved opstart"

#: ../data/geany.glade.h:34
msgid "Load virtual terminal support"
msgstr "Indlæs understøttelse af virtuel terminal"

#: ../data/geany.glade.h:35
msgid ""
"Whether the virtual terminal emulation (VTE) should be loaded at startup, "
"disable it if you do not need it"
msgstr ""
"Om den virtuelle terminalemulering (VTE) skal indlæses ved opstart, "
"deaktivér den hvis du ikke har brug for den"

#: ../data/geany.glade.h:36
msgid "Enable plugin support"
msgstr "Aktivér understøttelse af plugin"

#: ../data/geany.glade.h:37
msgid "<b>Startup</b>"
msgstr "<b>Opstart</b>"

#: ../data/geany.glade.h:38
msgid "Save window size"
msgstr "Gem vinduets størrelse"

#: ../data/geany.glade.h:39
msgid "Saves the window size and restores it at the start"
msgstr "Gemmer vinduets størrelse og gendanner den ved opstart"

#: ../data/geany.glade.h:40
msgid "Save window position"
msgstr "Gem vindues placering"

#: ../data/geany.glade.h:41
msgid "Saves the window position and restores it at the start"
msgstr "Gemmer vinduets placering og gendanner den ved opstart"

#: ../data/geany.glade.h:42
msgid "Confirm exit"
msgstr "Bekræft afslutning"

#: ../data/geany.glade.h:43
msgid "Shows a confirmation dialog on exit"
msgstr "Vis en bekræftelsesdialog ved afslut"

#: ../data/geany.glade.h:44
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Lukning</b>"

#: ../data/geany.glade.h:45
msgid "Startup path:"
msgstr "Opstartssti:"

#: ../data/geany.glade.h:46
msgid ""
"Path to start in when opening or saving files. Must be an absolute path."
msgstr ""
"Sti som der skal startes i når filer åbnes eller gemmes. Skal være en "
"absolut sti."

#: ../data/geany.glade.h:47
msgid "Project files:"
msgstr "Projektfiler:"

#: ../data/geany.glade.h:48
msgid "Path to start in when opening project files"
msgstr "Sti som der skal startes i når projektfiler åbnes"

#: ../data/geany.glade.h:49
msgid "Extra plugin path:"
msgstr "Sti til ekstra plugins:"

#: ../data/geany.glade.h:50
msgid ""
"Geany looks by default in the global installation path and in the "
"configuration directory. The path entered here will be searched additionally "
"for plugins. Leave blank to disable."
msgstr ""
"Geany kigger som standard i den globale installationssti og i "
"konfigurationsmappen. Der søges efter yderligere plugins i stien som "
"indtastes her. Lad den være tom for at deaktivere."

#: ../data/geany.glade.h:51
msgid "<b>Paths</b>"
msgstr "<b>Stier</b>"

#: ../data/geany.glade.h:52
msgid "Startup"
msgstr "Opstart"

#: ../data/geany.glade.h:53
msgid "Beep on errors or when compilation has finished"
msgstr "Bip ved fejl eller når kompilering er færdig"

#: ../data/geany.glade.h:54
msgid ""
"Whether to beep if an error occurred or when the compilation process has "
"finished"
msgstr ""
"Om der skal bippes når der opstår en fejl eller når kompileringsprocessen er "
"færdig"

#: ../data/geany.glade.h:55
msgid "Switch to status message list at new message"
msgstr "Skift til statusmeddelelseliste når der er en ny meddelelse"

#: ../data/geany.glade.h:56
msgid ""
"Switch to the status message tab (in the notebook window at the bottom) if a "
"new status message arrives"
msgstr ""
"Skift til statusmeddelelse-fanebladet (i notesblok-vinduet, nederst) hvis "
"der ankommer en ny statusmeddelelse"

#: ../data/geany.glade.h:57
msgid "Suppress status messages in the status bar"
msgstr "Undertryk statusmeddelelse i statuslinjen"

#: ../data/geany.glade.h:58
msgid ""
"Removes all messages from the status bar. The messages are still displayed "
"in the status messages window."
msgstr ""
"Fjerner alle meddelelser fra statuslinjen. Meddelelserne vises stadig i "
"statusmeddelelse-vinduet."

#: ../data/geany.glade.h:59
msgid "Auto-focus widgets (focus follows mouse)"
msgstr "Fokusér automatisk på widgets (fokus følger musen)"

#: ../data/geany.glade.h:60
msgid ""
"Gives the focus automatically to widgets below the mouse cursor. Works for "
"the main editor widget, the scribble, the toolbar search and goto line "
"fields and the VTE."
msgstr ""
"Giver automatisk fokus til widgets under musemarkøren. Virker til "
"hovededitor-widget'en, noter, værktøjslinjens søge- og gå til-linjefelter og "
"VTE'en."

#: ../data/geany.glade.h:61
msgid "Use Windows native dialogs"
msgstr "Brug Windows egne dialoger"

#: ../data/geany.glade.h:62
msgid ""
"Defines whether to use the Windows native dialogs or whether to use the GTK "
"default dialogs"
msgstr ""
"Definerer om Windows egne dialoger skal bruges eller GTKs standarddialoger"

#: ../data/geany.glade.h:63
msgid "<b>Miscellaneous</b>"
msgstr "<b>Diverse</b>"

#: ../data/geany.glade.h:64
msgid "Always wrap search"
msgstr "Start altid søgningen forfra når slutningen er nået"

#: ../data/geany.glade.h:65
msgid "Always wrap search around the document"
msgstr "Start altid søgningen forfra når slutningen af dokumentet er nået"

#: ../data/geany.glade.h:66
msgid "Hide the Find dialog"
msgstr "Skjul Find-dialogen"

#: ../data/geany.glade.h:67
msgid "Hide the Find dialog after clicking Find Next/Previous"
msgstr "Skjul Find-dialogen når der klikkes på Find næste/forrige"

#: ../data/geany.glade.h:68
msgid "Use the current word under the cursor for Find dialogs"
msgstr "Brug det nuværende ord under markøren til Find-dialoger"

#: ../data/geany.glade.h:69
msgid ""
"Use current word under the cursor when opening the Find, Find in Files or "
"Replace dialog and there is no selection"
msgstr ""
"Brug det nuværende ord under markøren ved åbning af Find-, Find i filer- "
"eller Erstat-dialogen når der ikke er nogen markering"

#: ../data/geany.glade.h:70
msgid "Use the current file's directory for Find in Files"
msgstr "Brug den nuværende fils mappe til Find i filer"

#: ../data/geany.glade.h:71
msgid "<b>Search</b>"
msgstr "<b>Søgning</b>"

#: ../data/geany.glade.h:72
msgid "Use project-based session files"
msgstr "Brug projektbaserede sessionsfiler"

#: ../data/geany.glade.h:73
msgid ""
"Whether to store a project's session files and open them when re-opening the "
"project"
msgstr ""
"Om et projekts sessionsfiler skal gemmes og åbne dem når projektet genåbnes"

#: ../data/geany.glade.h:74
msgid "Store project file inside the project base directory"
msgstr "Gem projektfil i projektets grundmappe"

#: ../data/geany.glade.h:75
msgid ""
"When enabled, a project file is stored by default inside the project base "
"directory when creating new projects instead of one directory above the base "
"directory. You can still change the path of the project file in the New "
"Project dialog."
msgstr ""
"Når den er aktiveret, gemmes en projektfil som standard i projektets "
"grundmappe når der oprettes nye projekter, i stedet for én mappe over "
"grundmappen. Du kan stadig ændre stien af projektfilen i Nyt projekt-"
"dialogen."

#: ../data/geany.glade.h:76
msgid "<b>Projects</b>"
msgstr "<b>Projekter</b>"

#: ../data/geany.glade.h:77 ../src/dialogs.c:232
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Diverse"

#. TODO Find a better way to map the current notebook page to the
#. * corresponding chapter in the documentation, comparing translatable
#. * strings is easy to break. Maybe attach an identifying string to the
#. * tab label object.
#: ../data/geany.glade.h:78 ../src/prefs.c:1603
msgid "General"
msgstr "Generelt"

#: ../data/geany.glade.h:79
msgid "Show symbol list"
msgstr "Vis symbolliste"

#: ../data/geany.glade.h:80
msgid "Toggle the symbol list on and off"
msgstr "Slå symbollisten til/fra"

#: ../data/geany.glade.h:81
msgid "Default symbol sorting mode"
msgstr "Standard symbolsorteringstilstand"

#: ../data/geany.glade.h:82
msgid "Default sorting mode:"
msgstr "Standard sorteringstilstand:"

#: ../data/geany.glade.h:83 ../src/stash.c:1170
msgid "Name"
msgstr "Navn"

#: ../data/geany.glade.h:84
msgid "Appearance"
msgstr "Udseende"

#: ../data/geany.glade.h:85
msgid "Show documents list"
msgstr "Vis dokumentliste"

#: ../data/geany.glade.h:86
msgid "Toggle the documents list on and off"
msgstr "Slå dokumentlisten til/fra"

#: ../data/geany.glade.h:87
msgid "Show sidebar"
msgstr "Vis sidebjælke"

#: ../data/geany.glade.h:88
msgid "Position:"
msgstr "Placering:"

#: ../data/geany.glade.h:89
msgid "<b>Sidebar</b>"
msgstr "<b>Sidebjælke</b>"

#: ../data/geany.glade.h:90
msgid "<b>Message window</b>"
msgstr "<b>Meddelelsesvindue</b>"

#: ../data/geany.glade.h:91
msgid "Symbol list:"
msgstr "Symbolliste:"

#: ../data/geany.glade.h:92
msgid "Message window:"
msgstr "Meddelelsesvindue:"

#: ../data/geany.glade.h:93
msgid "Editor:"
msgstr "Editor:"

#: ../data/geany.glade.h:94
msgid "Sets the font for the message window"
msgstr "Sætter skrifttypen til meddelelsesvinduet"

#: ../data/geany.glade.h:95
msgid "Sets the font for the symbol list"
msgstr "Sætter skrifttypen til symbollisten"

#: ../data/geany.glade.h:96
msgid "Sets the editor font"
msgstr "Sætter editorens skrifttype"

#: ../data/geany.glade.h:97
msgid "<b>Fonts</b>"
msgstr "<b>Skrifttyper</b>"

#: ../data/geany.glade.h:98
msgid "Show status bar"
msgstr "Vis statuslinje"

#: ../data/geany.glade.h:99
msgid "Whether to show the status bar at the bottom of the main window"
msgstr "Om statuslinjen skal vises nederst i hovedvinduet"

#: ../data/geany.glade.h:100 ../src/prefs.c:1605
msgid "Interface"
msgstr "Grænseflade"

#: ../data/geany.glade.h:101
msgid "Show editor tabs"
msgstr "Vis editor-faneblade"

#: ../data/geany.glade.h:102
msgid "Show close buttons"
msgstr "Vis luk-knapper"

#: ../data/geany.glade.h:103
msgid ""
"Shows a small cross button in the file tabs to easily close files when "
"clicking on it (requires restart of Geany)"
msgstr ""
"Vis en lille kryds-knap i fil faneblade så det er let at lukke filer ved at "
"klikke på den (kræver at Geany genstartes)"

#: ../data/geany.glade.h:104
msgid "Placement of new file tabs:"
msgstr "Placering af nye fil faneblade:"

#: ../data/geany.glade.h:105
msgid "File tabs will be placed on the left of the notebook"
msgstr "Fil faneblade placeres til venstre for notesblokken"

#: ../data/geany.glade.h:106
msgid "File tabs will be placed on the right of the notebook"
msgstr "Fil faneblade placeres til højre for notesblokken"

#: ../data/geany.glade.h:107
msgid "Next to current"
msgstr "Ved siden af nuværende"

#: ../data/geany.glade.h:108
msgid ""
"Whether to place file tabs next to the current tab rather than at the edges "
"of the notebook"
msgstr ""
"Om fil faneblade skal placeres ved siden at det nuværende faneblad i stedet "
"for på kanten af notesblokken"

#: ../data/geany.glade.h:109
msgid "Double-clicking hides all additional widgets"
msgstr "Dobbeltklik skjuler alle yderligere widgets"

#: ../data/geany.glade.h:110
msgid "Calls the View->Toggle All Additional Widgets command"
msgstr "Kalder Vis->Alle yderligere widgets til/fra-kommandoen"

#: ../data/geany.glade.h:111
msgid "Switch to last used document after closing a tab"
msgstr "Skift til dokument som blev brugt sidst, når et faneblad lukkes"

#: ../data/geany.glade.h:112
msgid "<b>Editor tabs</b>"
msgstr "<b>Editor-faneblade</b>"

#: ../data/geany.glade.h:113
msgid "Sidebar:"
msgstr "Sidebjælke:"

#: ../data/geany.glade.h:114
msgid "<b>Tab positions</b>"
msgstr "<b>Placering af faneblade</b>"

#: ../data/geany.glade.h:115
msgid "Notebook tabs"
msgstr "Notesblok-faneblade"

#: ../data/geany.glade.h:116
msgid "Show t_oolbar"
msgstr "Vis _værktøjslinje"

#: ../data/geany.glade.h:117
msgid "_Append toolbar to the menu"
msgstr "_Tilføj værktøjslinje til menuen"

#: ../data/geany.glade.h:118
msgid "Pack the toolbar to the main menu to save vertical space"
msgstr "Pak værktøjslinjen til hovedmenuen for at spare lodret plads"

#: ../data/geany.glade.h:119 ../src/toolbar.c:944
msgid "Customize Toolbar"
msgstr "Tilpas værktøjslinje"

#: ../data/geany.glade.h:120
msgid "System _default"
msgstr "Systemets _standard"

#: ../data/geany.glade.h:121
msgid "Images _and text"
msgstr "Billeder _og tekst"

#: ../data/geany.glade.h:122
msgid "_Images only"
msgstr "Kun _billeder"

#: ../data/geany.glade.h:123
msgid "_Text only"
msgstr "Kun _tekst"

#: ../data/geany.glade.h:124
msgid "<b>Icon style</b>"
msgstr "<b>Ikonstil</b>"

#: ../data/geany.glade.h:125
msgid "S_ystem default"
msgstr "Systemets _standard"

#: ../data/geany.glade.h:126
msgid "_Small icons"
msgstr "_Små ikoner"

#: ../data/geany.glade.h:127
msgid "_Very small icons"
msgstr "_Meget små ikoner"

#: ../data/geany.glade.h:128
msgid "_Large icons"
msgstr "_Store ikoner"

#: ../data/geany.glade.h:129
msgid "<b>Icon size</b>"
msgstr "<b>Ikonstørrelse</b>"

#: ../data/geany.glade.h:130
msgid "<b>Toolbar</b>"
msgstr "<b>Værktøjslinje</b>"

#: ../data/geany.glade.h:131 ../src/prefs.c:1607
msgid "Toolbar"
msgstr "Værktøjslinje"

#: ../data/geany.glade.h:132
msgid "Line wrapping"
msgstr "Linjeombrydning"

#: ../data/geany.glade.h:133
msgid ""
"Wrap the line at the window border and continue it on the next line. Note: "
"line wrapping has a high performance cost for large documents so should be "
"disabled on slow machines."
msgstr ""
"Ombryd linjen ved vinduets kant og fortsæt den på den næste linje. Bemærk: "
"linjeombrydning har en høj ydelsesomkostning ved store dokumenter, så den "
"bør deaktiveres på langsomme maskiner."

#: ../data/geany.glade.h:134
msgid "\"Smart\" home key"
msgstr "\"Smart\" home-tast"

#: ../data/geany.glade.h:135
msgid ""
"When \"smart\" home is enabled, the HOME key will move the caret to the "
"first non-blank character of the line, unless it is already there, it moves "
"to the very beginning of the line. When this feature is disabled, the HOME "
"key always moves the caret to the start of the current line, regardless of "
"its current position."
msgstr ""
"Når \"smart\" hjem er aktiveret, så flytter HOME-tasten markøren til det "
"første ikke-tomme tegn på linjen, medmindre det allerede er der, så flyttes "
"den til begyndelsen af linjen. Når funktionaliteten er deaktiveret, så "
"flytter HOME-tasten markøren til begyndelsen af den nuværende linje, uanset "
"dens nuværende placering."

#: ../data/geany.glade.h:136
msgid "Disable Drag and Drop"
msgstr "Deaktivér træk og slip"

#: ../data/geany.glade.h:137
msgid ""
"Disable drag and drop completely in the editor window so you can't drag and "
"drop any selections within or outside of the editor window"
msgstr ""
"Deaktivér træk og slip fuldstændigt i editor-vinduet så du ikke kan trække "
"og slippe markeringer indeni eller udenfor editor-vinduet"

#: ../data/geany.glade.h:138
msgid "Code folding"
msgstr "Kodefoldning"

#: ../data/geany.glade.h:139
msgid "Fold/unfold all children of a fold point"
msgstr "Sammenfold/udfold alle børn af et foldepunkt"

#: ../data/geany.glade.h:140
msgid ""
"Fold or unfold all children of a fold point. By pressing the Shift key while "
"clicking on a fold symbol the contrary behavior is used."
msgstr ""
"Sammenfold eller udfold alle børn af et foldepunkt. Ved at trykke på Skift-"
"tasten mens der klikkes på et foldesymbol bruges den modsatte opførsel."

#: ../data/geany.glade.h:141
msgid "Use indicators to show compile errors"
msgstr "Brug indikatorer til at vise kompileringsfejl"

#: ../data/geany.glade.h:142
msgid ""
"Whether to use indicators (a squiggly underline) to highlight the lines "
"where the compiler found a warning or an error"
msgstr ""
"Om indikatorer (en bølget understregning) skal bruges til at fremhæve "
"linjerne hvor kompileren fandt en advarsel eller en fejl"

#: ../data/geany.glade.h:143
msgid "Newline strips trailing spaces"
msgstr "Linjeskift fjerner efterstillede mellemrum"

#: ../data/geany.glade.h:144
msgid "Enable newline to strip the trailing spaces on the previous line"
msgstr "Gør at linjeskift fjerner efterstillede mellemrum på den forrige linje"

#: ../data/geany.glade.h:145
msgid "Line breaking column:"
msgstr "Linjebrydningskolonne:"

#: ../data/geany.glade.h:146
msgid "Comment toggle marker:"
msgstr "Markør til kommentarskifter:"

#: ../data/geany.glade.h:147
msgid ""
"A string which is added when toggling a line comment in a source file, it is "
"used to mark the comment as toggled."
msgstr ""
"En streng som tilføjes når en linjekommentar slås til/fra i en kildefil, den "
"bruges til at mærke kommentaren som skiftet."

#: ../data/geany.glade.h:148
msgid "<b>Features</b>"
msgstr "<b>Funktionaliteter</b>"

#: ../data/geany.glade.h:149
msgid "Features"
msgstr "Funktionaliteter"

#: ../data/geany.glade.h:150
msgid ""
"Note: To apply these settings to all currently open documents, use "
"<i>Project->Apply Default Indentation</i>."
msgstr ""
"Bemærk: Brug <i>Projekt->Anvend standardindrykning</i> til at anvende "
"indstillingerne på alle nuværende åbne dokumenter."

#: ../data/geany.glade.h:151
msgid "Width:"
msgstr "Bredde:"

#: ../data/geany.glade.h:152
msgid "The width in chars of a single indent"
msgstr "Bredden i tegn på én indrykning"

#: ../data/geany.glade.h:153
msgid "Auto-indent mode:"
msgstr "Tilstand for automatisk indrykning:"

#: ../data/geany.glade.h:154
msgid "Detect type from file"
msgstr "Registrer type fra fil"

#: ../data/geany.glade.h:155
msgid ""
"Whether to detect the indentation type from file contents when a file is "
"opened"
msgstr "Om indrykningstypen skal registreres fra filindholdet når en fil åbnes"

#: ../data/geany.glade.h:156
msgid "T_abs and spaces"
msgstr "_Tabulatorer og mellemrum"

#: ../data/geany.glade.h:157
msgid ""
"Use spaces if the total indent is less than the tab width, otherwise use both"
msgstr ""
"Bruger mellemrum hvis den samlede indrykning er mindre end tabulatorbredden, "
"ellers bruges begge"

#: ../data/geany.glade.h:158
msgid "_Spaces"
msgstr "_Mellemrum"

#: ../data/geany.glade.h:159
msgid "Use spaces when inserting indentation"
msgstr "Brug mellemrum når der indsættes indrykning"

#: ../data/geany.glade.h:160
msgid "_Tabs"
msgstr "_Tabulatorer"

#: ../data/geany.glade.h:161
msgid "Use one tab per indent"
msgstr "Brug én tabulator pr. indrykning"

#: ../data/geany.glade.h:162
msgid "Detect width from file"
msgstr "Registrer bredde fra fil"

#: ../data/geany.glade.h:163
msgid ""
"Whether to detect the indentation width from file contents when a file is "
"opened"
msgstr ""
"Om indrykningsbredden skal registreres fra filindholdet når en fil åbnes"

#: ../data/geany.glade.h:164
msgid "Type:"
msgstr "Type:"

#: ../data/geany.glade.h:165
msgid "Tab key indents"
msgstr "Indrykning med tabulatortast"

#: ../data/geany.glade.h:166
msgid ""
"Pressing tab/shift-tab indents/unindents instead of inserting a tab character"
msgstr ""
"Tryk på tabulator/skift-tabulator indrykker/afindrykker i stedet for at "
"indsætte et tabulatortegn"

#: ../data/geany.glade.h:167
msgid "<b>Indentation</b>"
msgstr "<b>Indrykning</b>"

#: ../data/geany.glade.h:168
msgid "Indentation"
msgstr "Indrykning"

#: ../data/geany.glade.h:169
msgid "Snippet completion"
msgstr "Fuldførsel af snippet"

#: ../data/geany.glade.h:170
msgid ""
"Type a defined short character sequence and complete it to a more complex "
"string using a single keypress"
msgstr ""
"Skriv en defineret kort tegnsekvens og fuldfør den til en mere kompleks "
"streng med ét tastetryk"

#: ../data/geany.glade.h:171
msgid "XML/HTML tag auto-closing"
msgstr "Luk automatisk XML-/HTML-tag"

#: ../data/geany.glade.h:172
msgid "Insert matching closing tag for XML/HTML"
msgstr "Indsæt tilhørende lukningstag til XML/HTML"

#: ../data/geany.glade.h:173
msgid "Automatic continuation of multi-line comments"
msgstr "Automatisk fortsættelse af multilinje-kommentarer"

#: ../data/geany.glade.h:174
msgid ""
"Continue automatically multi-line comments in languages like C, C++ and Java "
"when a new line is entered inside such a comment"
msgstr ""
"Fortsæt automatisk multilinje-kommentarer i sprog såsom C, C++ og Java når "
"en ny linje indtastes i sådan en kommentar"

#: ../data/geany.glade.h:175
msgid "Autocomplete symbols"
msgstr "Autofuldfør symboler"

#: ../data/geany.glade.h:176
msgid ""
"Automatic completion of known symbols in open files (function names, global "
"variables, ...)"
msgstr ""
"Automatisk fuldførsel af kendte symboler i åbne filer (funktionsnavne, "
"globale variabler...)"

#: ../data/geany.glade.h:177
msgid "Autocomplete all words in document"
msgstr "Autofuldfør alle ord i dokument"

#: ../data/geany.glade.h:178
msgid "Drop rest of word on completion"
msgstr "Drop resten af ordet ved fuldførsel"

#: ../data/geany.glade.h:179
msgid "Max. symbol name suggestions:"
msgstr "Maks. forslag i symbolnavn:"

#: ../data/geany.glade.h:180
msgid "Completion list height:"
msgstr "Højde på fuldførselsliste:"

#: ../data/geany.glade.h:181
msgid "Characters to type for autocompletion:"
msgstr "Tegn som der skal skrives for autofuldførsel:"

#: ../data/geany.glade.h:182
msgid ""
"The amount of characters which are necessary to show the symbol "
"autocompletion list"
msgstr ""
"Mængden af tegn som er nødvendige for at vise symbolets autofuldførlisten"

#: ../data/geany.glade.h:183
msgid "Display height in rows for the autocompletion list"
msgstr "Visningshøjde i rækker for autofuldførlisten"

#: ../data/geany.glade.h:184
msgid "Maximum number of entries to display in the autocompletion list"
msgstr "Maksimum antal poster som vises i autofuldførlisten"

#: ../data/geany.glade.h:185
msgid "Symbol list update frequency:"
msgstr "Opdateringsfrekvens for symbolliste:"

#: ../data/geany.glade.h:186
msgid ""
"Minimal delay (in milliseconds) between two automatic updates of the symbol "
"list. Note that a too short delay may have performance impact, especially "
"with large files. A delay of 0 disables real-time updates."
msgstr ""
"Minimal forsinkelse (i millisekunder) mellem to automatiske opdateringer af "
"symbollisten. Bemærk at en for kort forsinkelse kan påvirke ydelsen, "
"specielt med store filer. En forsinkelse på 0 deaktiverer opdateringer i "
"realtid."

#: ../data/geany.glade.h:187
msgid "<b>Completions</b>"
msgstr "<b>Fuldførsel</b>"

#: ../data/geany.glade.h:188
msgid "Parenthesis ( )"
msgstr "Parenteser ( )"

#: ../data/geany.glade.h:189
msgid "Auto-close parenthesis when typing an opening one"
msgstr "Luk automatisk parentes når der skrives et åbnende et"

#: ../data/geany.glade.h:190
msgid "Curly brackets { }"
msgstr "Krøllede parenteser { }"

#: ../data/geany.glade.h:191
msgid "Auto-close curly bracket when typing an opening one"
msgstr "Luk automatisk krøllet parentes når der skrives et åbnende et"

#: ../data/geany.glade.h:192
msgid "Square brackets [ ]"
msgstr "Kantede parenteser [ ]"

#: ../data/geany.glade.h:193
msgid "Auto-close square-bracket when typing an opening one"
msgstr "Luk automatisk kantet parentes når der skrives et åbnende et"

#: ../data/geany.glade.h:194
msgid "Single quotes ' '"
msgstr "Enkelte citationstegn ' '"

#: ../data/geany.glade.h:195
msgid "Auto-close single quote when typing an opening one"
msgstr "Luk automatisk enkel citationstegn når der skrives et åbnende et"

#: ../data/geany.glade.h:196
msgid "Double quotes \" \""
msgstr "Dobbelte citationstegn \" \""

#: ../data/geany.glade.h:197
msgid "Auto-close double quote when typing an opening one"
msgstr "Luk automatisk dobbelt citationstegn når der skrives et åbnende et"

#: ../data/geany.glade.h:198
msgid "<b>Auto-close quotes and brackets</b>"
msgstr "<b>Luk automatisk citationstegn og parenteser</b>"

#: ../data/geany.glade.h:199
msgid "Completions"
msgstr "Fuldførsler"

#: ../data/geany.glade.h:200
msgid "Invert syntax highlighting colors"
msgstr "Omvend farver til fremhævning af syntaks"

#: ../data/geany.glade.h:201
msgid "Invert all colors, by default using white text on a black background"
msgstr "Omvend alle farver, som standard bruges hvid tekst på en sort baggrund"

#: ../data/geany.glade.h:202
msgid "Show indentation guides"
msgstr "Vis indrykningshjælpelinjer"

#: ../data/geany.glade.h:203
msgid "Shows small dotted lines to help you to use the right indentation"
msgstr ""
"Viser små prikkede linjer for at hjælpe dig med at bruge den rigtige "
"indrykning"

#: ../data/geany.glade.h:204
msgid "Show white space"
msgstr "Vis blanktegn"

#: ../data/geany.glade.h:205
msgid "Marks spaces with dots and tabs with arrows"
msgstr "Mærker mellemrum med prikker og tabulatorer med pile"

#: ../data/geany.glade.h:206
msgid "Show line endings"
msgstr "Vis linjeslutninger"

#: ../data/geany.glade.h:207
msgid "Shows the line ending character"
msgstr "Vis linjeslutningstegnet"

#: ../data/geany.glade.h:208
msgid "Show line numbers"
msgstr "Vis linjenumre"

#: ../data/geany.glade.h:209
msgid "Shows or hides the Line Number margin"
msgstr "Viser eller skjuler linjenumremarginen"

#: ../data/geany.glade.h:210
msgid "Show markers margin"
msgstr "Vis markørmargin"

#: ../data/geany.glade.h:211
msgid ""
"Shows or hides the small margin right of the line numbers, which is used to "
"mark lines"
msgstr ""
"Viser eller skjuler den lille margin til højre for linjenumre, som bruges "
"til at mærke linjer"

#: ../data/geany.glade.h:212
msgid "Stop scrolling at last line"
msgstr "Stop rulning på sidste linje"

#: ../data/geany.glade.h:213
msgid "Whether to stop scrolling one page past the last line of a document"
msgstr "Om rulning skal stoppe én side efter den sidste linje i et dokument"

#: ../data/geany.glade.h:214
msgid "Lines visible _around the cursor:"
msgstr "Synlige linjer _omkring markøren:"

#: ../data/geany.glade.h:215
msgid "<b>Display</b>"
msgstr "<b>Visning</b>"

#: ../data/geany.glade.h:216
msgid "Column:"
msgstr "Kolonne:"

#: ../data/geany.glade.h:217
msgid "Color:"
msgstr "Farve:"

#: ../data/geany.glade.h:218
msgid "Sets the color of the long line marker"
msgstr "Sætter farven på markøren til lang linje"

#: ../data/geany.glade.h:219 ../src/toolbar.c:74 ../src/tools.c:832
msgid "Color Chooser"
msgstr "Farvevælger"

#: ../data/geany.glade.h:220
msgid ""
"The long line marker is a thin vertical line in the editor, it helps to mark "
"long lines, or as a hint to break the line. Set this value to a value "
"greater than 0 to specify the column where it should appear."
msgstr ""
"Markøren til lang linje er en tynd lodret linje i editoren, den hjælper med "
"at mærke lange linjer, eller som et hint til at bryde linjen. Sæt værdien "
"til en værdi større end 0 for at angive kolonnen hvor den skal vises."

#: ../data/geany.glade.h:221
msgid "Line"
msgstr "Linje"

#: ../data/geany.glade.h:222
msgid ""
"Prints a vertical line in the editor window at the given cursor position "
"(see below)"
msgstr ""
"Udskriver en lodret linje i editor-vinduet på at givne markørplacering (se "
"nedenfor)"

#: ../data/geany.glade.h:223
msgid "Background"
msgstr "Baggrund"

#: ../data/geany.glade.h:224
msgid ""
"The background color of characters after the given cursor position (see "
"below) changed to the color set below, (this is recommended if you use "
"proportional fonts)"
msgstr ""
"Baggrundsfarven på tegn efter den givne markørplacering (se nedenfor) "
"skiftede til farven sat nedenfor, (det anbefales hvis du bruger "
"proportionelle skrifttyper)"

#: ../data/geany.glade.h:225
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiveret"

#: ../data/geany.glade.h:226
msgid "<b>Long line marker</b>"
msgstr "<b>Markør til lang linje</b>"

#: ../data/geany.glade.h:227
msgid "Disabled"
msgstr "Deaktiveret"

#: ../data/geany.glade.h:228
msgid "Do not show virtual spaces"
msgstr "Vis ikke virtuelle mellemrum"

#: ../data/geany.glade.h:229
msgid "Only for rectangular selections"
msgstr "Kun til rektangulære markeringer"

#: ../data/geany.glade.h:230
msgid ""
"Only show virtual spaces beyond the end of lines when drawing a rectangular "
"selection"
msgstr ""
"Vis kun virtuelle mellemrum udover slutningen af linjer når der tegnes en "
"rektangulær markering"

#: ../data/geany.glade.h:231
msgid "Always"
msgstr "Altid"

#: ../data/geany.glade.h:232
msgid "Always show virtual spaces beyond the end of lines"
msgstr "Vis altid virtuelle mellemrum udover slutningen af linjer"

#: ../data/geany.glade.h:233
msgid "<b>Virtual spaces</b>"
msgstr "<b>Virtuelle mellemrum</b>"

#: ../data/geany.glade.h:234
msgid "Display"
msgstr "Visning"

#: ../data/geany.glade.h:235 ../src/keybindings.c:313 ../src/prefs.c:1609
msgid "Editor"
msgstr "Editor"

#: ../data/geany.glade.h:236
msgid "Open new documents from the command-line"
msgstr "Åbn nye dokumenter fra kommandolinjen"

#: ../data/geany.glade.h:237
msgid "Create a new file for each command-line filename that doesn't exist"
msgstr "Opret en ny fil til hver kommandolinje-filnavn som ikke findes"

#: ../data/geany.glade.h:238
msgid "Default end of line characters:"
msgstr "Standardtegn til linjeskift:"

#: ../data/geany.glade.h:239
msgid "<b>New files</b>"
msgstr "<b>Nye filer</b>"

#: ../data/geany.glade.h:240
msgid "Default encoding (new files):"
msgstr "Standardkodning (nye filer):"

#: ../data/geany.glade.h:241
msgid "Sets the default encoding for newly created files"
msgstr "Sætter standardkodningen til nyligt oprettede filer"

#: ../data/geany.glade.h:242
msgid "Use fixed encoding when opening non-Unicode files"
msgstr "Brug fast kodning ved åbning af ikke-unicode filer"

#: ../data/geany.glade.h:243
msgid ""
"This option disables the automatic detection of the file encoding when "
"opening non-Unicode files and opens the file with the specified encoding "
"(usually not needed)"
msgstr ""
"Denne valgmulighed deaktiverer den automatiske registrering af filkodningen "
"ved åbning af ikke-unicode filer og åbner filen med den angivne kodning "
"(behøves oftest ikke)"

#: ../data/geany.glade.h:244
msgid "Default encoding (existing non-Unicode files):"
msgstr "Standardkodning (eksisterende ikke-unicode filer):"

#: ../data/geany.glade.h:245
msgid "Sets the default encoding for opening existing non-Unicode files"
msgstr "Sætter standardkodningen til åbning af eksisterende ikke-unicode filer"

#: ../data/geany.glade.h:246
msgid "<b>Encodings</b>"
msgstr "<b>Kodninger</b>"

#: ../data/geany.glade.h:247
msgid "Ensure new line at file end"
msgstr "Sørg for ny linje ved filens slutning"

#: ../data/geany.glade.h:248
msgid "Ensures that at the end of the file is a new line"
msgstr "Sørger for at der er en ny linje ved slutningen af filen"

#: ../data/geany.glade.h:249
msgid "Ensure consistent line endings"
msgstr "Sørg for konsistent linjeslutninger"

#: ../data/geany.glade.h:250
msgid ""
"Ensures that newline characters always get converted before saving, avoiding "
"mixed line endings in the same file"
msgstr ""
"Sørger for at linjeskifttegn altid bliver konverteret inden gemning, hvorved "
"blandet linjeslutninger i den samme fil kan undgås"

#: ../data/geany.glade.h:251
msgid "Strip trailing spaces and tabs"
msgstr "Fjern efterstillede mellemrum og tabulatorer"

#: ../data/geany.glade.h:252
msgid "Removes trailing spaces and tabs at the end of lines"
msgstr ""
"Fjerner efterstillede mellemrum og tabulatorer ved slutningen af linjer"

#: ../data/geany.glade.h:253 ../src/keybindings.c:672
msgid "Replace tabs with space"
msgstr "Erstat tabulatorer med mellemrum"

#: ../data/geany.glade.h:254
msgid "Replaces all tabs in document with spaces"
msgstr "Erstatter alle tabulatorer i dokumentet med mellemrum"

#: ../data/geany.glade.h:255
msgid "<b>Saving files</b>"
msgstr "<b>Gemme filer</b>"

#: ../data/geany.glade.h:256
msgid "Recent files list length:"
msgstr "Længde på liste over seneste filer:"

#: ../data/geany.glade.h:257
msgid "Specifies the number of files which are stored in the Recent files list"
msgstr "Angiver antallet af filer som gemmes i Seneste filer-listen"

#: ../data/geany.glade.h:258
msgid "Disk check timeout:"
msgstr "Timeout for disktjek:"

#: ../data/geany.glade.h:259
msgid ""
"How often to check for changes to document files on disk, in seconds. Zero "
"disables checking."
msgstr ""
"Hvor ofte der skal tjekkes for ændringer i dokumentfiler på disken, i "
"sekunder. Nul deaktiverer tjek."

#: ../data/geany.glade.h:260 ../src/prefs.c:1611 ../src/symbols.c:467
#: ../plugins/filebrowser.c:1168
msgid "Files"
msgstr "Filer"

#: ../data/geany.glade.h:261
msgid "Terminal:"
msgstr "Terminal:"

#: ../data/geany.glade.h:262
msgid "Browser:"
msgstr "Browser:"

#: ../data/geany.glade.h:264
#, no-c-format
msgid ""
"A terminal emulator command (%c is substituted with the Geany run script "
"filename)"
msgstr ""
"En terminalemuleringskommando (%c erstattes med Geany kør-script-filnavnet)"

#: ../data/geany.glade.h:265
msgid "Path (and possibly additional arguments) to your favorite browser"
msgstr "Sti (og mulige yderligere argumenter) til din favoritbrowser"

#: ../data/geany.glade.h:266
msgid "Grep:"
msgstr "Grep:"

#: ../data/geany.glade.h:267
msgid "<b>Tool paths</b>"
msgstr "<b>Værktøjsstier</b>"

#: ../data/geany.glade.h:268
msgid "Context action:"
msgstr "Konteksthandling:"

#: ../data/geany.glade.h:270
#, no-c-format
msgid ""
"Context action command. The currently selected word can be used with %s. It "
"can appear anywhere in the given command and will be replaced before "
"execution."
msgstr ""
"Konteksthandlingkommandoen. Det nuværende markeret ord kan bruges med %s. "
"Det kan være hvor som helt i den givne kommando og erstattes inden "
"eksekvering."

#: ../data/geany.glade.h:271
msgid "<b>Commands</b>"
msgstr "<b>Kommandoer</b>"

#: ../data/geany.glade.h:272 ../src/keybindings.c:325 ../src/prefs.c:1613
msgid "Tools"
msgstr "Værktøjer"

#: ../data/geany.glade.h:273
msgid "email address of the developer"
msgstr "Udviklerens e-mailadresse"

#: ../data/geany.glade.h:274
msgid "Initials of the developer name"
msgstr "Initialer fra udviklernavnet"

#: ../data/geany.glade.h:275
msgid "Initial version:"
msgstr "Indledende version:"

#: ../data/geany.glade.h:276
msgid "Version number, which a new file initially has"
msgstr "Versionsnummer, som en ny fil indledningsvis har"

#: ../data/geany.glade.h:277
msgid "Company name"
msgstr "Virksomhedsnavn"

#: ../data/geany.glade.h:278
msgid "Developer:"
msgstr "Udvikler:"

#: ../data/geany.glade.h:279
msgid "Company:"
msgstr "Virksomhed:"

#: ../data/geany.glade.h:280
msgid "Mail address:"
msgstr "E-mailadresse:"

#: ../data/geany.glade.h:281
msgid "Initials:"
msgstr "Initialer:"

#: ../data/geany.glade.h:282
msgid "The name of the developer"
msgstr "Navnet på udvikleren"

#: ../data/geany.glade.h:283
msgid "Year:"
msgstr "År:"

#: ../data/geany.glade.h:284
msgid "Date:"
msgstr "Dato:"

#: ../data/geany.glade.h:285
msgid "Date & time:"
msgstr "Dato og klokkeslæt:"

#: ../data/geany.glade.h:286
msgid ""
"Specify a format for the {datetime} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Angiver et format til {datetime}-jokertegnet. Du kan bruge enhver "
"konverteringsangivere som kan bruges med ANSI C strftime-funktionen."

#: ../data/geany.glade.h:287
msgid ""
"Specify a format for the {year} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Angiver et format til {year}-jokertegnet. Du kan bruge enhver "
"konverteringsangivere som kan bruges med ANSI C strftime-funktionen."

#: ../data/geany.glade.h:288
msgid ""
"Specify a format for the {date} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Angiver et format til {date}-jokertegnet. Du kan bruge enhver "
"konverteringsangivere som kan bruges med ANSI C strftime-funktionen."

#: ../data/geany.glade.h:289
msgid "<b>Template data</b>"
msgstr "<b>Skabelondata</b>"

#: ../data/geany.glade.h:290 ../src/prefs.c:1615
msgid "Templates"
msgstr "Skabeloner"

#: ../data/geany.glade.h:291
msgid "C_hange"
msgstr "_Skift"

#: ../data/geany.glade.h:292
msgid "<b>Keyboard shortcuts</b>"
msgstr "<b>Tastaturgenveje</b>"

#: ../data/geany.glade.h:293 ../src/plugins.c:1951 ../src/plugins.c:1988
#: ../src/prefs.c:1617
msgid "Keybindings"
msgstr "Tastebindinger"

#: ../data/geany.glade.h:294
msgid "Command:"
msgstr "Kommando:"

#: ../data/geany.glade.h:296
#, no-c-format
msgid "Path to the command for printing files (use %f for the filename)"
msgstr "Sti til kommandoen som udskriver filer (brug %f til filnavnet)"

#: ../data/geany.glade.h:297
msgid "Use an external command for printing"
msgstr "Brug en ekstern kommando til udskrivning"

#: ../data/geany.glade.h:298 ../src/printing.c:239
msgid "Print line numbers"
msgstr "Udskriv linjenumre"

#: ../data/geany.glade.h:299 ../src/printing.c:241
msgid "Add line numbers to the printed page"
msgstr "Tilføj linjenumre til den udskrevne side"

#: ../data/geany.glade.h:300 ../src/printing.c:244
msgid "Print page numbers"
msgstr "Udskriv sidenumre"

#: ../data/geany.glade.h:301 ../src/printing.c:246
msgid ""
"Add page numbers at the bottom of each page. It takes 2 lines of the page."
msgstr "Tilføj sidenumre i bunden af hver side. Det optager 2 linjer på siden."

#: ../data/geany.glade.h:302 ../src/printing.c:249
msgid "Print page header"
msgstr "Udskriv sidehoved"

#: ../data/geany.glade.h:303 ../src/printing.c:251
msgid ""
"Add a little header to every page containing the page number, the filename "
"and the current date (see below). It takes 3 lines of the page."
msgstr ""
"Tilføj en lille header på hver side som indeholder sidenummeret, filnavnet "
"og den nuværende dato (se nedenfor). Det optager 3 linjer på siden."

#: ../data/geany.glade.h:304 ../src/printing.c:267
msgid "Use the basename of the printed file"
msgstr "Brug grundnavnet fra den udskrevne fil"

#: ../data/geany.glade.h:305
msgid "Print only the basename (without the path) of the printed file"
msgstr "Udskriv kun grundnavnet (uden stien) på den udskrevne fil"

#: ../data/geany.glade.h:306 ../src/printing.c:275
msgid "Date format:"
msgstr "Datoformat:"

#: ../data/geany.glade.h:307 ../src/printing.c:281
msgid ""
"Specify a format for the date and time stamp which is added to the page "
"header on each page. You can use any conversion specifiers which can be used "
"with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Angiver et format til dato- og klokkeslætformatet som tilføjes til "
"sidehovedet på hver side. Du kan bruge enhver konverteringsangivere som kan "
"bruges med ANSI C strftime-funktionen."

#: ../data/geany.glade.h:308
msgid "Use native GTK printing"
msgstr "Brug GTKs egen udskrivning"

#: ../data/geany.glade.h:309
msgid "<b>Printing</b>"
msgstr "<b>Udskrivning</b>"

#: ../data/geany.glade.h:310 ../src/prefs.c:1619
msgid "Printing"
msgstr "Udskrivning"

#: ../data/geany.glade.h:311
msgid "Font:"
msgstr "Skrifttype:"

#: ../data/geany.glade.h:312
msgid "Sets the font for the terminal widget"
msgstr "Sætter skrifttypen i terminal-widget'en"

#: ../data/geany.glade.h:313
msgid "Choose Terminal Font"
msgstr "Vælg terminalens skrifttype"

#: ../data/geany.glade.h:314
msgid "Foreground color:"
msgstr "Forgrundsfarve:"

#: ../data/geany.glade.h:315
msgid "Background color:"
msgstr "Baggrundsfarve:"

#: ../data/geany.glade.h:316
msgid "Scrollback lines:"
msgstr "Linjer i tilbagerulning:"

#: ../data/geany.glade.h:317
msgid "Shell:"
msgstr "Skal:"

#: ../data/geany.glade.h:318
msgid "Sets the foreground color of the text in the terminal widget"
msgstr "Sætter forgrundsfarven på teksten i terminal-widget'en"

#: ../data/geany.glade.h:319
msgid "Sets the background color of the text in the terminal widget"
msgstr "Sætter baggrundsfarven på teksten i terminal-widget'en"

#: ../data/geany.glade.h:320
msgid ""
"Specifies the history in lines, which you can scroll back in the terminal "
"widget"
msgstr ""
"Angiver historikken i linjer, som du kan rulle tilbage i terminal-widget'en"

#: ../data/geany.glade.h:321
msgid ""
"Sets the path to the shell which should be started inside the terminal "
"emulation"
msgstr "Sætter stien til skallen som skal startes i terminalemuleringen"

#: ../data/geany.glade.h:322
msgid "Scroll on keystroke"
msgstr "Rul ved tastetryk"

#: ../data/geany.glade.h:323
msgid "Whether to scroll to the bottom if a key was pressed"
msgstr "Om der skal rulles til bunden når der trykkes på en tast"

#: ../data/geany.glade.h:324
msgid "Scroll on output"
msgstr "Rul ved output"

#: ../data/geany.glade.h:325
msgid "Whether to scroll to the bottom when output is generated"
msgstr "Om der skal rulles til bunden når der genereres output"

#: ../data/geany.glade.h:326
msgid "Cursor blinks"
msgstr "Markør blinker"

#: ../data/geany.glade.h:327
msgid "Whether to blink the cursor"
msgstr "Om markøren skal blinke"

#: ../data/geany.glade.h:328
msgid "Override Geany keybindings"
msgstr "Tilsidesæt Geany-tastebindinger"

#: ../data/geany.glade.h:329
msgid ""
"Allows the VTE to receive keyboard shortcuts (apart from focus commands)"
msgstr ""
"Tillader at VTE'en modtager tastaturgenveje (bortset fra fokus-kommandoer)"

#: ../data/geany.glade.h:330
msgid "Disable menu shortcut key (F10 by default)"
msgstr "Deaktivér menu-genvejstast (F10 som standard)"

#: ../data/geany.glade.h:331
msgid ""
"This option disables the keybinding to popup the menu bar (default is F10). "
"Disabling it can be useful if you use, for example, Midnight Commander "
"within the VTE."
msgstr ""
"Valgmuligheden deaktiverer tastebindingen til at vise menulinjen (standard "
"er F10). Deaktivering af den kan være nyttig hvis du f.eks. bruger Midnight "
"Commander i VTE'en."

#: ../data/geany.glade.h:332
msgid "Follow path of the current file"
msgstr "Følg stien for den nuværende fil"

#: ../data/geany.glade.h:333
msgid "Whether to execute \"cd $path\" when you switch between opened files"
msgstr "Om \"cd $path\" skal udføres når du skifter mellem åbne filer"

#: ../data/geany.glade.h:334
msgid "Execute programs in the VTE"
msgstr "Eksekver programmer i VTE'en"

#: ../data/geany.glade.h:335
msgid ""
"Run programs in VTE instead of opening a terminal emulation window. Please "
"note, programs executed in VTE cannot be stopped"
msgstr ""
"Kør programmer i VTE i stedet for at åbne et terminalemulering-vindue. "
"Bemærk venligst at programmet som eksekveres i VTE ikke kan stoppes"

#: ../data/geany.glade.h:336
msgid "Don't use run script"
msgstr "Brug ikke kør-script"

#: ../data/geany.glade.h:337
msgid ""
"Don't use the simple run script which is usually used to display the exit "
"status of the executed program"
msgstr ""
"Brug ikke det simple kør-script som typisk bruges til at vise "
"afslutningsstatussen af det eksekverede program"

#: ../data/geany.glade.h:338
msgid "<b>Terminal</b>"
msgstr "<b>Terminal</b>"

#: ../data/geany.glade.h:339 ../src/prefs.c:1623 ../src/vte.c:391
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"

#: ../data/geany.glade.h:340
msgid "<i>Warning: read the manual before changing these preferences.</i>"
msgstr "<i>Advarsel: læs manualen inden præferencerne ændres.</i>"

#: ../data/geany.glade.h:341
msgid "<b>Various preferences</b>"
msgstr "<b>Diverse præferencer</b>"

#: ../data/geany.glade.h:342 ../src/prefs.c:1621
msgid "Various"
msgstr "Diverse"

#: ../data/geany.glade.h:344
msgid "_File"
msgstr "_Fil"

#: ../data/geany.glade.h:345
msgid "New (with _Template)"
msgstr "Ny (_med skabelon)"

#: ../data/geany.glade.h:346
msgid "_Open..."
msgstr "_Åbn..."

#: ../data/geany.glade.h:347
msgid "Recent _Files"
msgstr "Seneste _filer"

#: ../data/geany.glade.h:348
msgid "Save _As..."
msgstr "Gem _som..."

#: ../data/geany.glade.h:349
msgid "Sa_ve All"
msgstr "Gem _alle"

#: ../data/geany.glade.h:350 ../src/document.c:1655 ../src/document.c:3630
#: ../src/sidebar.c:718
msgid "_Reload"
msgstr "_Genindlæs"

#: ../data/geany.glade.h:351
msgid "R_eload As"
msgstr "G_enindlæs som"

#: ../data/geany.glade.h:352
msgid "Page Set_up"
msgstr "Side_opsætning"

#: ../data/geany.glade.h:353
msgid "_Print..."
msgstr "_Udskriv..."

#: ../data/geany.glade.h:354 ../src/notebook.c:496
msgid "Close Ot_her Documents"
msgstr "Luk andre _dokumenter"

#: ../data/geany.glade.h:355 ../src/notebook.c:508
msgid "C_lose All"
msgstr "Lu_k alle"

#: ../data/geany.glade.h:356
msgid "Co_mmands"
msgstr "Ko_mmandoer"

#: ../data/geany.glade.h:357 ../src/keybindings.c:438
msgid "Cu_t Current Line(s)"
msgstr "_Klip nuværende linje(r)"

#: ../data/geany.glade.h:358 ../src/keybindings.c:435
msgid "_Copy Current Line(s)"
msgstr "_Kopiér nuværende linje(r)"

#: ../data/geany.glade.h:359 ../src/keybindings.c:388
msgid "_Delete Current Line(s)"
msgstr "_Slet nuværende linje(r)"

#: ../data/geany.glade.h:360 ../src/keybindings.c:385
msgid "D_uplicate Line or Selection"
msgstr "_Dupliker linje eller markering"

#: ../data/geany.glade.h:361 ../src/keybindings.c:448
msgid "S_elect Current Line(s)"
msgstr "_Vælg nuværende linje(r)"

#: ../data/geany.glade.h:362 ../src/keybindings.c:451
msgid "Se_lect Current Paragraph"
msgstr "Vælg nuværende _afsnit"

#: ../data/geany.glade.h:363
msgid "_Move Line(s) Up"
msgstr "_Flyt linje(r) op"

#: ../data/geany.glade.h:364
msgid "M_ove Line(s) Down"
msgstr "_Flyt linje(r) ned"

#: ../data/geany.glade.h:365 ../src/keybindings.c:502
msgid "_Send Selection to Terminal"
msgstr "_Send markering til terminal"

#: ../data/geany.glade.h:366 ../src/keybindings.c:504
msgid "_Reflow Lines/Block"
msgstr "_Genflyd linjer/blok"

#: ../data/geany.glade.h:367 ../src/keybindings.c:462
msgid "T_oggle Case of Selection"
msgstr "_Skift store/små bogstaver i markering"

#: ../data/geany.glade.h:368
msgid "_Comment Line(s)"
msgstr "_Kommenter linje(er)"

#: ../data/geany.glade.h:369
msgid "U_ncomment Line(s)"
msgstr "_Afkommenter linje(er)"

#: ../data/geany.glade.h:370
msgid "_Toggle Line Commentation"
msgstr "_Linjekommentering til/fra"

#: ../data/geany.glade.h:371
msgid "_Increase Indent"
msgstr "_Forøg indrykning"

#: ../data/geany.glade.h:372
msgid "_Decrease Indent"
msgstr "F_ormindsk indrykning"

#: ../data/geany.glade.h:373 ../src/keybindings.c:481
msgid "S_mart Line Indent"
msgstr "_Smart linjeindrykning"

#: ../data/geany.glade.h:374
msgid "_Send Selection to"
msgstr "_Send markering til"

#: ../data/geany.glade.h:375
msgid "I_nsert Comments"
msgstr "I_ndsæt kommentarer"

#: ../data/geany.glade.h:376
msgid "Preference_s"
msgstr "_Præferencer"

#: ../data/geany.glade.h:377 ../src/keybindings.c:528
msgid "P_lugin Preferences"
msgstr "Plugin-p_ræferencer"

#: ../data/geany.glade.h:378
msgid "_Find..."
msgstr "_Find..."

#: ../data/geany.glade.h:379
msgid "Find _Next"
msgstr "Find _næste"

#: ../data/geany.glade.h:380
msgid "Find _Previous"
msgstr "Find f_orrige"

#: ../data/geany.glade.h:381 ../src/symbols.c:2606
msgid "Find in F_iles..."
msgstr "Find i f_iler..."

#: ../data/geany.glade.h:382
msgid "_Replace..."
msgstr "_Erstat..."

#: ../data/geany.glade.h:383
msgid "Next Me_ssage"
msgstr "Næste me_ddelelse"

#: ../data/geany.glade.h:384
msgid "Pr_evious Message"
msgstr "Forrige meddelel_se"

#: ../data/geany.glade.h:385 ../src/keybindings.c:577
msgid "Go to Ne_xt Marker"
msgstr "Gå til næste _markør"

#: ../data/geany.glade.h:386 ../src/keybindings.c:580
msgid "Go to Pre_vious Marker"
msgstr "Gå til forrige m_arkør"

#: ../data/geany.glade.h:387
msgid "_Go to Line..."
msgstr "_Gå til linje..."

#: ../data/geany.glade.h:388 ../src/keybindings.c:540
msgid "Find Next _Selection"
msgstr "Find _næste markering"

#: ../data/geany.glade.h:389 ../src/keybindings.c:542
msgid "Find Pre_vious Selection"
msgstr "Find _forrige markering"

#: ../data/geany.glade.h:390 ../src/keybindings.c:559
msgid "_Mark All"
msgstr "_Mærk alle"

#: ../data/geany.glade.h:391
msgid "Go to Symbol Decl_aration"
msgstr "Gå til _symboldeklaration"

#: ../data/geany.glade.h:392
msgid "_View"
msgstr "_Vis"

#: ../data/geany.glade.h:393
msgid "Change _Font..."
msgstr "Skift _skrifttype..."

#: ../data/geany.glade.h:394
msgid "Change _Color Scheme..."
msgstr "Skift _farveskema..."

#: ../data/geany.glade.h:395
msgid "Show _Markers Margin"
msgstr "Vis _markørmargin"

#: ../data/geany.glade.h:396
msgid "Show _Line Numbers"
msgstr "Vis _linjenumre"

#: ../data/geany.glade.h:397
msgid "Show White S_pace"
msgstr "Vis _blanktegn"

#: ../data/geany.glade.h:398
msgid "Show Line _Endings"
msgstr "Vis _linjeskift"

#: ../data/geany.glade.h:399
msgid "Show Indentation _Guides"
msgstr "Vis _indrykningshjælpelinjer"

#: ../data/geany.glade.h:400
msgid "Full_screen"
msgstr "_Fuldskærm"

#: ../data/geany.glade.h:401
msgid "Toggle All _Additional Widgets"
msgstr "Alle _yderligere widgets til/fra"

#: ../data/geany.glade.h:402
msgid "Show Message _Window"
msgstr "Vis _meddelelsesvindue"

#: ../data/geany.glade.h:403
msgid "Show _Toolbar"
msgstr "Vis _værktøjslinje"

#: ../data/geany.glade.h:404
msgid "Show Side_bar"
msgstr "Vis _sidebjælke"

#: ../data/geany.glade.h:405
msgid "_Document"
msgstr "_Dokument"

#: ../data/geany.glade.h:406
msgid "_Line Wrapping"
msgstr "Linje_ombrydning"

#: ../data/geany.glade.h:407
msgid "Line _Breaking"
msgstr "Linje_brydning"

#: ../data/geany.glade.h:408
msgid "_Auto-indentation"
msgstr "_Automatisk indrykning"

#: ../data/geany.glade.h:409
msgid "In_dent Type"
msgstr "_Indrykningstype"

#: ../data/geany.glade.h:410
msgid "_Detect from Content"
msgstr "_Registrer fra indhold"

#: ../data/geany.glade.h:411
msgid "T_abs and Spaces"
msgstr "_Tabulatorer og mellemrum"

#: ../data/geany.glade.h:412
msgid "Indent Widt_h"
msgstr "_Indrykningsbredde"

#: ../data/geany.glade.h:413
msgid "_1"
msgstr "_1"

#: ../data/geany.glade.h:414
msgid "_2"
msgstr "_2"

#: ../data/geany.glade.h:415
msgid "_3"
msgstr "_3"

#: ../data/geany.glade.h:416
msgid "_4"
msgstr "_4"

#: ../data/geany.glade.h:417
msgid "_5"
msgstr "_5"

#: ../data/geany.glade.h:418
msgid "_6"
msgstr "_6"

#: ../data/geany.glade.h:419
msgid "_7"
msgstr "_7"

#: ../data/geany.glade.h:420
msgid "_8"
msgstr "_8"

#: ../data/geany.glade.h:421
msgid "Read _Only"
msgstr "_Skrivebeskyttet"

#: ../data/geany.glade.h:422
msgid "_Write Unicode BOM"
msgstr "Skriv _unicode-BOM"

#: ../data/geany.glade.h:423
msgid "Set File_type"
msgstr "Sæt _filtype"

#: ../data/geany.glade.h:424
msgid "Set _Encoding"
msgstr "Sæt _kodning"

#: ../data/geany.glade.h:425
msgid "Set Line E_ndings"
msgstr "Sæt _linjeskift"

#: ../data/geany.glade.h:426
msgid "Convert and Set to _CR/LF (Windows)"
msgstr "Konvertér og sæt til _CR/LF (Windows)"

#: ../data/geany.glade.h:427
msgid "Convert and Set to _LF (Unix)"
msgstr "Konvertér og sæt til _LF (Unix)"

#: ../data/geany.glade.h:428
msgid "Convert and Set to CR (Classic _Mac)"
msgstr "Konvertér og sæt til CR (klassisk _Mac)"

#: ../data/geany.glade.h:429 ../src/keybindings.c:668
msgid "_Clone"
msgstr "_Klon"

#: ../data/geany.glade.h:430 ../src/keybindings.c:670
msgid "_Strip Trailing Spaces"
msgstr "_Fjern efterstillede mellemrum"

#: ../data/geany.glade.h:431
msgid "Replace Tabs with S_paces"
msgstr "Erstat _tabulatorer med mellemrum"

#: ../data/geany.glade.h:432
msgid "_Replace Spaces with Tabs..."
msgstr "Erstat _mellemrum med tabulatorer..."

#: ../data/geany.glade.h:433
msgid "_Fold All"
msgstr "_Sammenfold alle"

#: ../data/geany.glade.h:434
msgid "_Unfold All"
msgstr "_Udfold alle"

#: ../data/geany.glade.h:435
msgid "Remove _Markers"
msgstr "Fjern _markører"

#: ../data/geany.glade.h:436
msgid "Remove Error _Indicators"
msgstr "Fjern _fejlindikatorer"

#: ../data/geany.glade.h:437
msgid "_Project"
msgstr "_Projekt"

#: ../data/geany.glade.h:438
msgid "_New..."
msgstr "_Nyt..."

#: ../data/geany.glade.h:439
msgid "_Recent Projects"
msgstr "_Seneste projekter"

#: ../data/geany.glade.h:440
msgid "_Close"
msgstr "_Luk"

#: ../data/geany.glade.h:441
msgid "Apply the default indentation settings to all documents"
msgstr "Anvend standardindrykningsindstillingerne på alle dokumenter"

#: ../data/geany.glade.h:442
msgid "_Apply Default Indentation"
msgstr "_Anvend standardindrykning"

#. build the code
#: ../data/geany.glade.h:443 ../src/build.c:2403 ../src/build.c:2680
msgid "_Build"
msgstr "_Byg"

#: ../data/geany.glade.h:444
msgid "_Tools"
msgstr "Vær_ktøjer"

#: ../data/geany.glade.h:445
msgid "_Reload Configuration"
msgstr "_Genindlæs konfiguration"

#: ../data/geany.glade.h:446
msgid "C_onfiguration Files"
msgstr "_Konfigurationsfiler"

#: ../data/geany.glade.h:447
msgid "_Color Chooser"
msgstr "_Farvevælger"

#: ../data/geany.glade.h:448
msgid "_Word Count"
msgstr "_Ordtælling"

#: ../data/geany.glade.h:449
msgid "Load Ta_gs File..."
msgstr "Indlæs _tags-fil..."

#: ../data/geany.glade.h:450
msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"

#: ../data/geany.glade.h:451
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "_Tastaturgenveje"

#: ../data/geany.glade.h:452
msgid "Debug _Messages"
msgstr "_Fejlretningsmeddelelser"

#: ../data/geany.glade.h:453
msgid "_Website"
msgstr "_Websted"

#: ../data/geany.glade.h:454
msgid "Wi_ki"
msgstr "Wi_ki"

#: ../data/geany.glade.h:455
msgid "Report a _Bug..."
msgstr "_Rapportér en fejl..."

#: ../data/geany.glade.h:456
msgid "_Donate..."
msgstr "_Donér..."

#: ../data/geany.glade.h:457 ../src/sidebar.c:126
msgid "Symbols"
msgstr "Symboler"

#: ../data/geany.glade.h:458
msgid "Documents"
msgstr "Dokumenter"

#: ../data/geany.glade.h:459
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: ../data/geany.glade.h:460
msgid "Compiler"
msgstr "Kompiler"

#: ../data/geany.glade.h:461
msgid "Messages"
msgstr "Meddelelser"

#: ../data/geany.glade.h:462
msgid "Scribble"
msgstr "Noter"

#: ../data/geany.glade.h:463
msgid "Project Properties"
msgstr "Projektegenskaber"

#: ../data/geany.glade.h:464 ../src/project.c:180
msgid "Filename:"
msgstr "Filnavn:"

#: ../data/geany.glade.h:465 ../src/project.c:169 ../plugins/classbuilder.c:467
#: ../plugins/classbuilder.c:477
msgid "Name:"
msgstr "Navn:"

#: ../data/geany.glade.h:466
msgid "Description:"
msgstr "Beskrivelse:"

#: ../data/geany.glade.h:467 ../src/project.c:202
msgid "Base path:"
msgstr "Grundsti:"

#: ../data/geany.glade.h:468
msgid "File patterns:"
msgstr "Filmønstre:"

#: ../data/geany.glade.h:469
msgid ""
"Space separated list of file patterns used for the find in files dialog (e."
"g. *.c *.h)"
msgstr ""
"Mellemrumsseparerede liste over filmønstre som bruges til find i filer-"
"dialogen (f.eks. *.c *.h)"

#: ../data/geany.glade.h:470 ../src/project.c:209
msgid ""
"Base directory of all files that make up the project. This can be a new "
"path, or an existing directory tree. You can use paths relative to the "
"project filename."
msgstr ""
"Grundmappen af alle filer som projektet består af. Det kan være en ny sti "
"eller et eksisterende mappetræ. Du kan bruge stier relativt til projektets "
"filnavn."

#: ../data/geany.glade.h:471 ../src/keybindings.c:323
msgid "Project"
msgstr "Projekt"

#: ../data/geany.glade.h:472
msgid "Display:"
msgstr "Visning:"

#: ../data/geany.glade.h:473
msgid "Custom"
msgstr "Brugerdefineret"

#: ../data/geany.glade.h:474
msgid "Use global settings"
msgstr "Brug globale indstillinger"

#: ../data/geany.glade.h:475
msgid "Size:"
msgstr "Størrelse:"

#: ../data/geany.glade.h:476
msgid "Location:"
msgstr "Placering:"

#: ../data/geany.glade.h:477
msgid "Read-only:"
msgstr "Skrivebeskyttet:"

#: ../data/geany.glade.h:478
msgid "Encoding:"
msgstr "Kodning:"

#: ../data/geany.glade.h:479
msgid "Modified:"
msgstr "Ændret (Modified):"

#: ../data/geany.glade.h:480
msgid "Changed:"
msgstr "Ændret (Changed):"

#: ../data/geany.glade.h:481
msgid "Accessed:"
msgstr "Tilgået:"

#: ../data/geany.glade.h:482
msgid "(only inside Geany)"
msgstr "(kun i Geany)"

#: ../data/geany.glade.h:483
msgid "Permissions:"
msgstr "Tilladelser:"

#: ../data/geany.glade.h:484
msgid "Read:"
msgstr "Læs:"

#: ../data/geany.glade.h:485
msgid "Write:"
msgstr "Skriv:"

#: ../data/geany.glade.h:486
msgid "Execute:"
msgstr "Eksekver:"

#: ../data/geany.glade.h:487
msgid "Owner:"
msgstr "Ejer:"

#: ../data/geany.glade.h:488
msgid "Group:"
msgstr "Gruppe:"

#: ../data/geany.glade.h:489
msgid "Other:"
msgstr "Andre:"

#: ../src/about.c:48
msgid ""
"Copyright (c) 2005-2018\n"
"Colomban Wendling\n"
"Nick Treleaven\n"
"Matthew Brush\n"
"Enrico Tröger\n"
"Frank Lanitz\n"
"All rights reserved."
msgstr ""
"Ophavsret (c) 2005-2018\n"
"Colomban Wendling\n"
"Nick Treleaven\n"
"Matthew Brush\n"
"Enrico Tröger\n"
"Frank Lanitz\n"
"Alle rettigheder forbeholdes."

#: ../src/about.c:171
msgid "About Geany"
msgstr "Om Geany"

#: ../src/about.c:215
msgid "A fast and lightweight IDE"
msgstr "En hurtig og letvægts-IDE"

#: ../src/about.c:237
#, c-format
msgid "(built on or after %s)"
msgstr "(bygget %s eller efter)"

#. gtk_container_add(GTK_CONTAINER(info_box), cop_label);
#: ../src/about.c:269
msgid "Info"
msgstr "Information"

#: ../src/about.c:285
msgid "Developers"
msgstr "Udviklere"

#: ../src/about.c:292
msgid "maintainer"
msgstr "vedligeholder"

#: ../src/about.c:300 ../src/about.c:308 ../src/about.c:316
msgid "developer"
msgstr "udvikler"

#: ../src/about.c:324
msgid "translation maintainer"
msgstr "oversættelsesvedligeholder"

#: ../src/about.c:333
msgid "Translators"
msgstr "Oversættere"

#: ../src/about.c:353
msgid "Previous Translators"
msgstr "Tidligere oversættere"

#: ../src/about.c:374
msgid "Contributors"
msgstr "Bidragydere"

#: ../src/about.c:384
#, c-format
msgid ""
"Some of the many contributors (for a more detailed list, see the file %s):"
msgstr ""
"Nogle af mange bidragydere (se filen %s, for en mere detaljeret liste):"

#: ../src/about.c:410
msgid "Credits"
msgstr "Anerkendelser"

#: ../src/about.c:427
msgid "License"
msgstr "Licens"

#: ../src/about.c:436
msgid ""
"License text could not be found, please visit http://www.gnu.org/licenses/"
"gpl-2.0.txt to view it online."
msgstr ""
"Licensteksten kunne ikke findes, besøg venligst http://www.gnu.org/licenses/"
"gpl-2.0.txt for at se den."

#. fall back to %d
#: ../src/build.c:710
#, c-format
msgid "failed to substitute %%p, no project active"
msgstr "kunne ikke erstatte %%p, intet aktivt projekt"

#: ../src/build.c:738
msgid "Process failed, no working directory"
msgstr "Processen mislykkedes, ingen arbejdsmappe"

#: ../src/build.c:750
#, c-format
msgid "%s (in directory: %s)"
msgstr "%s (i mappe: %s)"

#: ../src/build.c:775
#, c-format
msgid "Process failed (%s)"
msgstr "Processen mislykkedes (%s)"

#: ../src/build.c:809
#, c-format
msgid "Invalid working directory \"%s\""
msgstr "Ugyldig arbejdsmappe \"%s\""

#: ../src/build.c:845
#, c-format
msgid "Failed to execute \"%s\" (start-script could not be created: %s)"
msgstr "Kunne ikke eksekvere \"%s\" (start-script kunne ikke oprettes: %s)"

#: ../src/build.c:887
msgid ""
"File not executed because the terminal may contain some input (press Ctrl+C "
"or Enter to clear it)."
msgstr ""
"Filen blev ikke eksekveret pga. at terminalen kan indeholde input (tryk på "
"Ctrl+C eller Enter for at rydde den)."

#: ../src/build.c:935
#, c-format
msgid ""
"Cannot execute build command \"%s\": %s. Check the Terminal setting in "
"Preferences"
msgstr ""
"Kan ikke eksekvere byggekommandoen \"%s\": %s. Tjek terminalindstillingen i "
"Præferencer"

#: ../src/build.c:1046
msgid "Compilation failed."
msgstr "Kompilering mislykkedes."

#: ../src/build.c:1060
msgid "Compilation finished successfully."
msgstr "Kompilering blev færdig."

#: ../src/build.c:1220
msgid "Custom Text"
msgstr "Brugerdefineret tekst"

#: ../src/build.c:1221
msgid "Enter custom text here, all entered text is appended to the command."
msgstr ""
"Indtast brugerdefineret tekst her, al indtastede tekst tilføjes til "
"kommandoen."

#: ../src/build.c:1300
msgid "_Next Error"
msgstr "_Næste fejl"

#: ../src/build.c:1302
msgid "_Previous Error"
msgstr "_Forrige fejl"

#. arguments
#: ../src/build.c:1312 ../src/build.c:2720
msgid "_Set Build Commands"
msgstr "_Sæt byggekommandoer"

#: ../src/build.c:1587 ../src/toolbar.c:376
msgid "Build the current file"
msgstr "Byg den nuværende fil"

#: ../src/build.c:1598
msgid "Build the current file with Make and the default target"
msgstr "Byg den nuværende fil med Make og standardmålet"

#: ../src/build.c:1600
msgid "Build the current file with Make and the specified target"
msgstr "Byg den nuværende fil med Make og det angivne mål"

#: ../src/build.c:1602
msgid "Compile the current file with Make"
msgstr "Kompilér den nuværende fil med Make"

#: ../src/build.c:1621
#, c-format
msgid "Process could not be stopped (%s)."
msgstr "Processen kunne ikke stoppes (%s)."

#: ../src/build.c:1635 ../src/build.c:1647
msgid "No more build errors."
msgstr "Ikke flere byggefejl."

#: ../src/build.c:1760 ../src/build.c:1762
msgid "Set menu item label"
msgstr "Sæt menupunktets etiket"

#: ../src/build.c:1787 ../src/symbols.c:522 ../src/tools.c:397
msgid "Label"
msgstr "Etiket"

#. command column, holding status and command display
#: ../src/build.c:1788 ../src/symbols.c:517 ../src/tools.c:382
msgid "Command"
msgstr "Kommando"

#: ../src/build.c:1789
msgid "Working directory"
msgstr "Arbejdsmappe"

#: ../src/build.c:1790
msgid "Reset"
msgstr "Nulstil"

#: ../src/build.c:1847
msgid "Click to set menu item label"
msgstr "Klik for at sætte menupunktets etiket"

#: ../src/build.c:1931 ../src/build.c:1933
#, c-format
msgid "%s commands"
msgstr "%s kommandoer"

#: ../src/build.c:1933
msgid "No filetype"
msgstr "Ingen filtype"

#: ../src/build.c:1942 ../src/build.c:1977
msgid "Error regular expression:"
msgstr "Fejl i regulært udtryk:"

#: ../src/build.c:1970
msgid "Independent commands"
msgstr "Uafhængige kommandoer"

#: ../src/build.c:2002
msgid "Note: Item 2 opens a dialog and appends the response to the command."
msgstr "Bemærk: Post 2 åbner en dialog og tilføjer svaret til kommandoen."

#: ../src/build.c:2011
msgid "Execute commands"
msgstr "Eksekver-kommandoer"

#: ../src/build.c:2023
msgid ""
"%d, %e, %f, %p, %l are substituted in command and directory fields, see "
"manual for details."
msgstr ""
"%d, %e, %f, %p, %l erstattes i kommando- og mappefelter, se manualen for "
"detaljer."

#: ../src/build.c:2181
msgid "Set Build Commands"
msgstr "Sæt byggekommandoer"

#: ../src/build.c:2396
msgid "_Compile"
msgstr "_Kompilér"

#: ../src/build.c:2410 ../src/build.c:2440 ../src/build.c:2648
msgid "_Execute"
msgstr "_Eksekver"

#. build the code with make custom
#: ../src/build.c:2455 ../src/build.c:2646 ../src/build.c:2700
msgid "Make Custom _Target..."
msgstr "Make _brugerdefineret mål..."

#. build the code with make object
#: ../src/build.c:2457 ../src/build.c:2647 ../src/build.c:2708
msgid "Make _Object"
msgstr "Make _objekt"

#: ../src/build.c:2459 ../src/build.c:2645
msgid "_Make"
msgstr "_Make"

#. build the code with make all
#: ../src/build.c:2692
msgid "_Make All"
msgstr "_Make alle"

#: ../src/callbacks.c:147
#, c-format
msgid "%d file saved."
msgid_plural "%d files saved."
msgstr[0] "%d fil gemt."
msgstr[1] "%d filer gemt."

#: ../src/callbacks.c:900 ../src/keybindings.c:568
msgid "Go to Line"
msgstr "Gå til linje"

#: ../src/callbacks.c:901
msgid "Enter the line you want to go to:"
msgstr "Indtast linjen du vil gå til:"

#: ../src/callbacks.c:1002 ../src/callbacks.c:1028
msgid ""
"Please set the filetype for the current file before using this function."
msgstr "Sæt venligst filtypen for den nuværende fil inden funktionen bruges."

#: ../src/callbacks.c:1318 ../src/callbacks.c:1326
msgid "No more message items."
msgstr "Ikke flere meddelelsesposter."

#: ../src/callbacks.c:1429
#, c-format
msgid "Could not open file %s (File not found)"
msgstr "Kunne ikke åbne filen %s (filen findes ikke)"

#: ../src/callbacks.c:1478
msgid "Check the path setting in Filetype configuration."
msgstr "Tjek stiindstillingen i Filtype-konfiguration."

#: ../src/callbacks.c:1483
msgid "Check the path setting in Preferences."
msgstr "Tjek stiindstillingen i Præferencer."

#. G_SHELL_ERROR is parsing error, it may be caused by %s word with quotes
#: ../src/callbacks.c:1496
#, c-format
msgid "Cannot execute context action command \"%s\": %s. %s"
msgstr "Kan ikke eksekvere konteksthandling-kommandoen \"%s\": %s. %s"

#: ../src/callbacks.c:1505
msgid "No context action set."
msgstr "Ingen konteksthandling sat."

#: ../src/dialogs.c:161 ../src/document.c:2302 ../src/document.c:2367
#: ../src/document.c:2375
#, c-format
msgid "\"%s\" was not found."
msgstr "Fandt ikke \"%s\"."

#. auto-detect
#: ../src/dialogs.c:223 ../src/encodings.c:531
msgid "Detect from file"
msgstr "Registrer fra fil"

#: ../src/dialogs.c:226
msgid "Programming Languages"
msgstr "Programmeringssprog"

#: ../src/dialogs.c:228
msgid "Scripting Languages"
msgstr "Scriptingsprog"

#: ../src/dialogs.c:230
msgid "Markup Languages"
msgstr "Opmærkningssprog"

#: ../src/dialogs.c:308
msgid "_More Options"
msgstr "_Flere valgmuligheder"

#. line 1 with checkbox and encoding combo
#: ../src/dialogs.c:315
msgid "Show _hidden files"
msgstr "Vis _skjulte filer"

#: ../src/dialogs.c:326
msgid "Set encoding:"
msgstr "Sæt kodning:"

#: ../src/dialogs.c:335
msgid ""
"Explicitly defines an encoding for the file, if it would not be detected. "
"This is useful when you know that the encoding of a file cannot be detected "
"correctly by Geany.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"encoding."
msgstr ""
"Definerer eksplicit en kodning til filen, hvis den ikke registreres. Det er "
"nyttigt når du ved at kodningen af en fil ikke kan registreres korrekt af "
"Geany.\n"
"Bemærk at hvis du vælger flere linjer, så åbnes de ikke med den valgte "
"kodning."

#. line 2 with filetype combo
#: ../src/dialogs.c:342
msgid "Set filetype:"
msgstr "Sæt filtype:"

#: ../src/dialogs.c:351
msgid ""
"Explicitly defines a filetype for the file, if it would not be detected by "
"filename extension.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"filetype."
msgstr ""
"Definerer eksplicit en filtype til filen, hvis den ikke blev registreret af "
"filnavnendelsen.\n"
"Bemærk hvis du vælger flere filer, så åbnes de med den valgte filtype."

#: ../src/dialogs.c:377 ../src/dialogs.c:467
msgid "Open File"
msgstr "Åbn fil"

#: ../src/dialogs.c:381
msgctxt "Open dialog action"
msgid "_View"
msgstr "_Vis"

#: ../src/dialogs.c:383
msgid ""
"Opens the file in read-only mode. If you choose more than one file to open, "
"all files will be opened read-only."
msgstr ""
"Åbner filen i skrivebeskyttet tilstand. Hvis du vælger at åbne flere end én "
"fil, så åbnes alle filerne som skrivebeskyttede."

#: ../src/dialogs.c:535 ../src/document.c:2053
msgid "Overwrite?"
msgstr "Overskriv?"

#: ../src/dialogs.c:536
msgid "Filename already exists!"
msgstr "Filnavnet findes allerede!"

#: ../src/dialogs.c:565 ../src/dialogs.c:679
msgid "Save File"
msgstr "Gem fil"

#: ../src/dialogs.c:574
msgid "R_ename"
msgstr "_Omdøb"

#: ../src/dialogs.c:575
msgid "Save the file and rename it"
msgstr "Gem filen og omdøb den"

#: ../src/dialogs.c:697 ../src/win32.c:727
msgid "Error"
msgstr "Fejl"

#: ../src/dialogs.c:700 ../src/dialogs.c:779 ../src/dialogs.c:1337
#: ../src/win32.c:733
msgid "Question"
msgstr "Spørgsmål"

#: ../src/dialogs.c:703 ../src/win32.c:739
msgid "Warning"
msgstr "Advarsel"

#: ../src/dialogs.c:706 ../src/win32.c:745
msgid "Information"
msgstr "Information"

#: ../src/dialogs.c:783
msgid "_Don't save"
msgstr "_Gem ikke"

#: ../src/dialogs.c:812
#, c-format
msgid "The file '%s' is not saved."
msgstr "Filen '%s' er ikke gemt."

#: ../src/dialogs.c:813
msgid "Do you want to save it before closing?"
msgstr "Vil du gemme den inden lukning?"

#: ../src/dialogs.c:891
msgid "Choose font"
msgstr "Vælg skrifttype"

#: ../src/dialogs.c:1185
msgid ""
"An error occurred or file information could not be retrieved (e.g. from a "
"new file)."
msgstr ""
"Der opstod en fejl eller filinformation kunne ikke hentes (f.eks. fra en ny "
"fil)."

#: ../src/dialogs.c:1204 ../src/dialogs.c:1205 ../src/dialogs.c:1206
#: ../src/dialogs.c:1212 ../src/dialogs.c:1213 ../src/dialogs.c:1214
#: ../src/symbols.c:2410 ../src/symbols.c:2426 ../src/ui_utils.c:289
msgid "unknown"
msgstr "ukendt"

#: ../src/dialogs.c:1219
#, c-format
msgid "%s Properties"
msgstr "%s-egenskaber"

#: ../src/dialogs.c:1251 ../src/ui_utils.c:293
msgid "(with BOM)"
msgstr "(med BOM)"

#: ../src/dialogs.c:1251
msgid "(without BOM)"
msgstr "(uden BOM)"

#: ../src/document.c:734
#, c-format
msgid "File %s closed."
msgstr "Lukkede filen %s."

#: ../src/document.c:890
#, c-format
msgid "New file \"%s\" opened."
msgstr "Åbnede ny fil \"%s\"."

#: ../src/document.c:964
#, c-format
msgid "Could not open file %s (%s)"
msgstr "Kunne ikke åbne filen %s (%s)"

#: ../src/document.c:1013
#, c-format
msgid "The file \"%s\" is not valid %s."
msgstr "Filen \"%s\" er ikke gyldig %s."

#: ../src/document.c:1019
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" does not look like a text file or the file encoding is not "
"supported."
msgstr ""
"Filen \"%s\" ligner ikke en tekstfil eller filkodningen understøttes ikke."

#: ../src/document.c:1029
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" could not be opened properly and has been truncated. This "
"can occur if the file contains a NULL byte. Be aware that saving it can "
"cause data loss.\n"
"The file was set to read-only."
msgstr ""
"Filen \"%s\" kunne ikke åbnes ordentligt og er blevet afkortet. Det kan ske "
"hvis filen indeholder en NULL-byte. Vær opmærksom på at det kan forårsage "
"tab af data hvis den gemmes.\n"
"Filen blev ikke sat til skrivebeskyttet."

#: ../src/document.c:1241
msgid "Spaces"
msgstr "Mellemrum"

#: ../src/document.c:1244
msgid "Tabs"
msgstr "Tabulatorer"

#: ../src/document.c:1247
msgid "Tabs and Spaces"
msgstr "Tabulatorer og mellemrum"

#. For translators: first wildcard is the indentation mode (Spaces, Tabs, Tabs
#. * and Spaces), the second one is the filename
#: ../src/document.c:1252
#, c-format
msgid "Setting %s indentation mode for %s."
msgstr "Sætter %s-indrykningstilstand for %s."

#: ../src/document.c:1263
#, c-format
msgid "Setting indentation width to %d for %s."
msgstr "Sætter indrykningsbredde til %d for %s."

#: ../src/document.c:1487
#, c-format
msgid "File %s reloaded."
msgstr "Genindlæste filen %s."

#. For translators: this is the status window message for opening a file. %d is the number
#. * of the newly opened file, %s indicates whether the file is opened read-only
#. * (it is replaced with the string ", read-only").
#: ../src/document.c:1495
#, c-format
msgid "File %s opened (%d%s)."
msgstr "Åbnede filen %s (%d%s)."

#: ../src/document.c:1497
msgid ", read-only"
msgstr ", skrivebeskyttet"

#: ../src/document.c:1621
msgid "Discard history"
msgstr "Forkast historik"

#: ../src/document.c:1622
msgid ""
"The buffer's previous state is stored in the history and undoing restores "
"it. You can disable this by discarding the history upon reload. This message "
"will not be displayed again but your choice can be changed in the various "
"preferences."
msgstr ""
"Bufferens forrige tilstand gemmes i historikken og gendannes ved fortryd. Du "
"kan deaktivere den ved at forkaste historikken ved genindlæsning. "
"Meddelelsen vises ikke igen, men du kan vælge at skifte den i præferencerne "
"med diverse."

#: ../src/document.c:1626
msgid "The file has been reloaded."
msgstr "Filen er blevet genindlæst."

#: ../src/document.c:1656
msgid "Any unsaved changes will be lost."
msgstr "Ændringer som ikke er gemt vil gå tabt."

#: ../src/document.c:1657
msgid "Undo history will be lost."
msgstr "Fortrydelseshistorik vil gå tabt."

#: ../src/document.c:1658
#, c-format
msgid "Are you sure you want to reload '%s'?"
msgstr "Er du sikker på, at du vil genindlæse '%s'?"

#: ../src/document.c:1764
msgid "Error renaming file."
msgstr "Fejl ved omdøbning af fil."

#: ../src/document.c:1885
#, c-format
msgid ""
"An error occurred while converting the file from UTF-8 in \"%s\". The file "
"remains unsaved."
msgstr ""
"Der opstod en fejl under konvertering af filen fra UTF-8 i \"%s\". Filen "
"bliver ved med ikke at være gemt."

#: ../src/document.c:1906
#, c-format
msgid ""
"Error message: %s\n"
"The error occurred at \"%s\" (line: %d, column: %d)."
msgstr ""
"Fejlmeddelelse: %s\n"
"Der opstod en fejl ved \"%s\" (linje: %d, kolonne: %d)."

#: ../src/document.c:1910
#, c-format
msgid "Error message: %s."
msgstr "Fejlmeddelelse: %s."

#: ../src/document.c:1970
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fopen() failed: %s"
msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s' til skrivning: fopen() mislykkedes: %s"

#: ../src/document.c:1988
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
msgstr "Kunne ikke skrive filen '%s': fwrite() mislykkedes: %s"

#: ../src/document.c:2002
#, c-format
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
msgstr "Kunne ikke lukke filen '%s': fclose() mislykkedes: %s"

#: ../src/document.c:2052 ../src/document.c:3631
msgid "_Overwrite"
msgstr "_Overskriv"

#: ../src/document.c:2054 ../src/document.c:3634
#, c-format
msgid "The file '%s' on the disk is more recent than the current buffer."
msgstr "Filen '%s' på disken er nyere end den nuværende buffer."

#: ../src/document.c:2062 ../src/document.c:3683
msgid "Try to resave the file?"
msgstr "Prøv at gemme filen igen?"

#: ../src/document.c:2063 ../src/document.c:3684
#, c-format
msgid "File \"%s\" was not found on disk!"
msgstr "Filen \"%s\" blev ikke fundet på disken!"

#: ../src/document.c:2126
#, c-format
msgid "Cannot save read-only document '%s'!"
msgstr "Kan ikke gemme skrivebeskyttet dokument '%s'!"

#: ../src/document.c:2194
#, c-format
msgid "Error saving file (%s)."
msgstr "Fejl da filen skulle gemmes (%s)."

#: ../src/document.c:2199
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"The file on disk may now be truncated!"
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Filen på disken kan være afkortet!"

#: ../src/document.c:2201
msgid "Error saving file."
msgstr "Fejl da filen skulle gemmes."

#: ../src/document.c:2225
#, c-format
msgid "File %s saved."
msgstr "Gemte filen %s."

#: ../src/document.c:2375
msgid "Wrap search and find again?"
msgstr "Start søgningen forfra når slutningen og find igen?"

#: ../src/document.c:2464 ../src/search.c:1368 ../src/search.c:1421
#: ../src/search.c:2223 ../src/search.c:2224
#, c-format
msgid "No matches found for \"%s\"."
msgstr "Ingen match fundet for \"%s\"."

#: ../src/document.c:2470
#, c-format
msgid "%s: replaced %d occurrence of \"%s\" with \"%s\"."
msgid_plural "%s: replaced %d occurrences of \"%s\" with \"%s\"."
msgstr[0] "%s: erstattede %d forekomst af \"%s\" med \"%s\"."
msgstr[1] "%s: erstattede %d forekomster af \"%s\" med \"%s\"."

#: ../src/document.c:3633
msgid "Do you want to reload it?"
msgstr "Vil du genindlæse den?"

#: ../src/editor.c:4468
msgid "Enter Tab Width"
msgstr "Indtast tabulatorbredde"

#: ../src/editor.c:4469
msgid "Enter the amount of spaces which should be replaced by a tab character."
msgstr "Indtast mængden af mellemrum som skal erstattes af et tabulatortegn."

#: ../src/editor.c:4674
#, c-format
msgid "Warning: non-standard hard tab width: %d != 8!"
msgstr "Advarsel: ikke-standard hård tabulatorbredde: %d != 8!"

#: ../src/encodings.c:72
msgid "Celtic"
msgstr "Keltisk"

#: ../src/encodings.c:73 ../src/encodings.c:74
msgid "Greek"
msgstr "Græsk"

#: ../src/encodings.c:75
msgid "Nordic"
msgstr "Nordisk"

#: ../src/encodings.c:76
msgid "South European"
msgstr "Sydeuropæisk"

#: ../src/encodings.c:77 ../src/encodings.c:78 ../src/encodings.c:79
#: ../src/encodings.c:80
msgid "Western"
msgstr "Vestlig"

#: ../src/encodings.c:82 ../src/encodings.c:83 ../src/encodings.c:84
msgid "Baltic"
msgstr "Baltisk"

#: ../src/encodings.c:85 ../src/encodings.c:86 ../src/encodings.c:87
msgid "Central European"
msgstr "Centraleuropæisk"

#. ISO-IR-111 not available on Windows
#: ../src/encodings.c:88 ../src/encodings.c:89 ../src/encodings.c:91
#: ../src/encodings.c:92 ../src/encodings.c:93
msgid "Cyrillic"
msgstr "Kyrillisk"

#: ../src/encodings.c:94
msgid "Cyrillic/Russian"
msgstr "Kyrillisk/russisk"

#: ../src/encodings.c:95
msgid "Cyrillic/Ukrainian"
msgstr "Kyrillisk/ukrainsk"

#: ../src/encodings.c:96
msgid "Romanian"
msgstr "Rumænsk"

#: ../src/encodings.c:98 ../src/encodings.c:99 ../src/encodings.c:100
msgid "Arabic"
msgstr "Arabisk"

#. not available at all, ?
#: ../src/encodings.c:101 ../src/encodings.c:103 ../src/encodings.c:104
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebraisk"

#: ../src/encodings.c:105
msgid "Hebrew Visual"
msgstr "Hebraisk (visuel)"

#: ../src/encodings.c:107
msgid "Armenian"
msgstr "Armensk"

#: ../src/encodings.c:108
msgid "Georgian"
msgstr "Georgisk"

#: ../src/encodings.c:109
msgid "Thai"
msgstr "Thai"

#: ../src/encodings.c:110 ../src/encodings.c:111 ../src/encodings.c:112
msgid "Turkish"
msgstr "Tyrkisk"

#: ../src/encodings.c:113 ../src/encodings.c:114 ../src/encodings.c:115
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamesisk"

#: ../src/encodings.c:117 ../src/encodings.c:118 ../src/encodings.c:119
#: ../src/encodings.c:120 ../src/encodings.c:121 ../src/encodings.c:122
#: ../src/encodings.c:123 ../src/encodings.c:124 ../src/encodings.c:545
msgid "Unicode"
msgstr "Unicode"

#. maybe not available on Linux
#: ../src/encodings.c:126 ../src/encodings.c:127 ../src/encodings.c:128
#: ../src/encodings.c:130
msgid "Chinese Simplified"
msgstr "Kinesisk (forenklet)"

#: ../src/encodings.c:131 ../src/encodings.c:132 ../src/encodings.c:133
msgid "Chinese Traditional"
msgstr "Kinesisk (traditionel)"

#: ../src/encodings.c:134 ../src/encodings.c:135 ../src/encodings.c:136
#: ../src/encodings.c:137
msgid "Japanese"
msgstr "Japansk"

#: ../src/encodings.c:138 ../src/encodings.c:139 ../src/encodings.c:140
#: ../src/encodings.c:141
msgid "Korean"
msgstr "Koreansk"

#: ../src/encodings.c:143
msgid "Without encoding"
msgstr "Uden kodning"

#: ../src/encodings.c:414
msgid "_West European"
msgstr "_Vesteuropæisk"

#: ../src/encodings.c:415
msgid "_East European"
msgstr "_Østeuropæisk"

#: ../src/encodings.c:416
msgid "East _Asian"
msgstr "Øst_asiatisk"

#: ../src/encodings.c:417
msgid "_SE & SW Asian"
msgstr "_Sydøst- og sydvestasiatisk"

#: ../src/encodings.c:418
msgid "_Middle Eastern"
msgstr "_Mellemøstlig"

#: ../src/encodings.c:419
msgid "_Unicode"
msgstr "_Unicode"

#: ../src/encodings.c:535
msgid "West European"
msgstr "Vesteuropæisk"

#: ../src/encodings.c:537
msgid "East European"
msgstr "Østeuropæisk"

#: ../src/encodings.c:539
msgid "East Asian"
msgstr "Østasiatisk"

#: ../src/encodings.c:541
msgid "SE & SW Asian"
msgstr "Sydøst- og sydvestasiatisk"

#: ../src/encodings.c:543
msgid "Middle Eastern"
msgstr "Mellemøstlig"

#: ../src/filetypes.c:87
#, c-format
msgid "%s source file"
msgstr "%s-kildefil"

#: ../src/filetypes.c:88
#, c-format
msgid "%s file"
msgstr "%s-fil"

#: ../src/filetypes.c:89
#, c-format
msgid "%s script"
msgstr "%s-script"

#: ../src/filetypes.c:90
#, c-format
msgid "%s document"
msgstr "%s-dokument"

#: ../src/filetypes.c:155
msgid "Shell"
msgstr "Skal"

#: ../src/filetypes.c:156
msgid "Makefile"
msgstr "Makefile"

#: ../src/filetypes.c:160
msgid "Cascading Stylesheet"
msgstr "Typografiark (CSS)"

#: ../src/filetypes.c:169
msgid "Config"
msgstr "Config"

#: ../src/filetypes.c:170
msgid "Gettext translation"
msgstr "Gettext-oversættelse"

#: ../src/filetypes.c:431
msgid "_Programming Languages"
msgstr "_Programmeringssprog"

#: ../src/filetypes.c:432
msgid "_Scripting Languages"
msgstr "_Scriptingsprog"

#: ../src/filetypes.c:433
msgid "_Markup Languages"
msgstr "_Opmærkningssprog"

#: ../src/filetypes.c:434
msgid "M_iscellaneous"
msgstr "_Diverse"

#: ../src/filetypes.c:1195 ../src/win32.c:156
msgid "All Source"
msgstr "Alle kilder"

#. create meta file filter "All files"
#: ../src/filetypes.c:1220 ../src/project.c:350 ../src/win32.c:146
#: ../src/win32.c:191 ../src/win32.c:212 ../src/win32.c:217
msgid "All files"
msgstr "Alle filer"

#: ../src/filetypes.c:1269
#, c-format
msgid "Bad regex for filetype %s: %s"
msgstr "Dårligt regulært udtryk for filtypen %s: %s"

#: ../src/geany.h:50
msgid "untitled"
msgstr "unavngivet"

#: ../src/highlighting.c:1233 ../src/libmain.c:868 ../src/socket.c:170
#: ../src/templates.c:232
#, c-format
msgid "Could not find file '%s'."
msgstr "Kunne ikke finde filen '%s'."

#: ../src/highlighting.c:1303
msgid "Default"
msgstr "Standard"

#: ../src/highlighting.c:1344
msgid "The current filetype overrides the default style."
msgstr "Den nuværende filtype tilsidesætter standardstilen."

#: ../src/highlighting.c:1345
msgid "This may cause color schemes to display incorrectly."
msgstr "Det kan forårsage at farveskemaer vises forkert."

#: ../src/highlighting.c:1370
msgid "Color Schemes"
msgstr "Farveskemaer"

#. visual group order
#: ../src/keybindings.c:312 ../src/symbols.c:494
msgid "File"
msgstr "Fil"

#: ../src/keybindings.c:314
msgid "Clipboard"
msgstr "Udklipsholder"

#: ../src/keybindings.c:315
msgid "Select"
msgstr "Vælg"

#: ../src/keybindings.c:316
msgid "Format"
msgstr "Formatér"

#: ../src/keybindings.c:317
msgid "Insert"
msgstr "Indsæt"

#: ../src/keybindings.c:318
msgid "Settings"
msgstr "Indstillinger"

#: ../src/keybindings.c:319
msgid "Search"
msgstr "Søg"

#: ../src/keybindings.c:320
msgid "Go to"
msgstr "Gå til"

#: ../src/keybindings.c:321
msgid "View"
msgstr "Vis"

#: ../src/keybindings.c:322 ../src/symbols.c:643
msgid "Document"
msgstr "Dokument"

#: ../src/keybindings.c:324 ../src/keybindings.c:695 ../src/project.c:513
#: ../src/ui_utils.c:2215
msgid "Build"
msgstr "Byg"

#: ../src/keybindings.c:326 ../src/keybindings.c:720
msgid "Help"
msgstr "Hjælp"

#: ../src/keybindings.c:327
msgid "Focus"
msgstr "Fokusér"

#: ../src/keybindings.c:328
msgid "Notebook tab"
msgstr "Notesblok-faneblad"

#: ../src/keybindings.c:337 ../src/keybindings.c:369
msgid "New"
msgstr "Ny(t)"

#: ../src/keybindings.c:339 ../src/keybindings.c:371
msgid "Open"
msgstr "Åbn"

#: ../src/keybindings.c:342
msgid "Open selected file"
msgstr "Åbn valgte fil"

#: ../src/keybindings.c:344
msgid "Save"
msgstr "Gem"

#: ../src/keybindings.c:346 ../src/toolbar.c:59
msgid "Save as"
msgstr "Gem som"

#: ../src/keybindings.c:348
msgid "Save all"
msgstr "Gem alle"

#: ../src/keybindings.c:351 ../src/symbols.c:727
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaber"

#: ../src/keybindings.c:353
msgid "Print"
msgstr "Udskriv"

#: ../src/keybindings.c:355 ../src/keybindings.c:376
msgid "Close"
msgstr "Luk"

#: ../src/keybindings.c:357
msgid "Close all"
msgstr "Luk alle"

#: ../src/keybindings.c:360
msgid "Reload file"
msgstr "Genindlæs fil"

#: ../src/keybindings.c:362
msgid "Re-open last closed tab"
msgstr "Genåbn faneblad som blev lukket sidst"

#: ../src/keybindings.c:364
msgid "Quit"
msgstr "Afslut"

#: ../src/keybindings.c:381
msgid "Undo"
msgstr "Fortryd"

#: ../src/keybindings.c:383
msgid "Redo"
msgstr "Omgør"

#: ../src/keybindings.c:392
msgid "Delete to line end"
msgstr "Slet til slutningen af linjen"

#: ../src/keybindings.c:395
msgid "Delete to beginning of line"
msgstr "Slet til begyndelsen af linjen"

#: ../src/keybindings.c:398
msgid "_Transpose Current Line"
msgstr "_Ombyt med nuværende linje"

#: ../src/keybindings.c:400
msgid "Scroll to current line"
msgstr "Rul til nuværende linje"

#: ../src/keybindings.c:402
msgid "Scroll up the view by one line"
msgstr "Rul visningen én linje op"

#: ../src/keybindings.c:404
msgid "Scroll down the view by one line"
msgstr "Rul visningen én linje ned"

#: ../src/keybindings.c:406
msgid "Complete snippet"
msgstr "Fuldfør snippet"

#: ../src/keybindings.c:408
msgid "Move cursor in snippet"
msgstr "Flyt markør i snippet"

#: ../src/keybindings.c:410
msgid "Suppress snippet completion"
msgstr "Undertryk fuldførsel af snippet"

#: ../src/keybindings.c:412
msgid "Context Action"
msgstr "Konteksthandling"

#: ../src/keybindings.c:414
msgid "Complete word"
msgstr "Fuldfør ord"

#: ../src/keybindings.c:416
msgid "Show calltip"
msgstr "Vis kaldtip"

#: ../src/keybindings.c:418
msgid "Word part completion"
msgstr "Fuldførsel af orddel"

#: ../src/keybindings.c:421
msgid "Move line(s) up"
msgstr "Flyt linje(r) op"

#: ../src/keybindings.c:424
msgid "Move line(s) down"
msgstr "Flyt linje(r) ned"

#: ../src/keybindings.c:429
msgid "Cut"
msgstr "Klip"

#: ../src/keybindings.c:431
msgid "Copy"
msgstr "Kopiér"

#: ../src/keybindings.c:433
msgid "Paste"
msgstr "Indsæt"

#: ../src/keybindings.c:444
msgid "Select All"
msgstr "Markér alt"

#: ../src/keybindings.c:446
msgid "Select current word"
msgstr "Vælg nuværende ord"

#: ../src/keybindings.c:454
msgid "Select to previous word part"
msgstr "Markér til forrige orddel"

#: ../src/keybindings.c:456
msgid "Select to next word part"
msgstr "Markér til næste orddel"

#: ../src/keybindings.c:464
msgid "Toggle line commentation"
msgstr "Linjekommentering til/fra"

#: ../src/keybindings.c:467
msgid "Comment line(s)"
msgstr "Kommenter linje(r)"

#: ../src/keybindings.c:469
msgid "Uncomment line(s)"
msgstr "Afkommenter linje(r)"

#: ../src/keybindings.c:471
msgid "Increase indent"
msgstr "Forøg indrykning"

#: ../src/keybindings.c:474
msgid "Decrease indent"
msgstr "Formindsk indrykning"

#: ../src/keybindings.c:477
msgid "Increase indent by one space"
msgstr "Forøg indrykning med ét mellemrum"

#: ../src/keybindings.c:479
msgid "Decrease indent by one space"
msgstr "Formindsk indrykning med ét mellemrum"

#: ../src/keybindings.c:483
msgid "Send to Custom Command 1"
msgstr "Send til brugerdefineret kommando 1"

#: ../src/keybindings.c:485
msgid "Send to Custom Command 2"
msgstr "Send til brugerdefineret kommando 2"

#: ../src/keybindings.c:487
msgid "Send to Custom Command 3"
msgstr "Send til brugerdefineret kommando 3"

#: ../src/keybindings.c:489
msgid "Send to Custom Command 4"
msgstr "Send til brugerdefineret kommando 4"

#: ../src/keybindings.c:491
msgid "Send to Custom Command 5"
msgstr "Send til brugerdefineret kommando 5"

#: ../src/keybindings.c:493
msgid "Send to Custom Command 6"
msgstr "Send til brugerdefineret kommando 6"

#: ../src/keybindings.c:495
msgid "Send to Custom Command 7"
msgstr "Send til brugerdefineret kommando 7"

#: ../src/keybindings.c:497
msgid "Send to Custom Command 8"
msgstr "Send til brugerdefineret kommando 8"

#: ../src/keybindings.c:499
msgid "Send to Custom Command 9"
msgstr "Send til brugerdefineret kommando 9"

#: ../src/keybindings.c:507
msgid "Join lines"
msgstr "Sammenføj linjer"

#: ../src/keybindings.c:512
msgid "Insert date"
msgstr "Indsæt dato"

#: ../src/keybindings.c:518
msgid "Insert New Line Before Current"
msgstr "Indsæt ny linje før nuværende"

#: ../src/keybindings.c:520
msgid "Insert New Line After Current"
msgstr "Indsæt ny linje efter nuværende"

#: ../src/keybindings.c:533 ../src/search.c:466
msgid "Find"
msgstr "Find"

#: ../src/keybindings.c:535
msgid "Find Next"
msgstr "Find næste"

#: ../src/keybindings.c:537
msgid "Find Previous"
msgstr "Find forrige"

#: ../src/keybindings.c:544 ../src/search.c:619
msgid "Replace"
msgstr "Erstat"

#: ../src/keybindings.c:546 ../src/search.c:869
msgid "Find in Files"
msgstr "Find i filer"

#: ../src/keybindings.c:549
msgid "Next Message"
msgstr "Næste meddelelse"

#: ../src/keybindings.c:551
msgid "Previous Message"
msgstr "Forrige meddelelse"

#: ../src/keybindings.c:554
msgid "Find Usage"
msgstr "Find anvendelse"

#: ../src/keybindings.c:557
msgid "Find Document Usage"
msgstr "Find dokumentanvendelse"

#: ../src/keybindings.c:564 ../src/toolbar.c:70
msgid "Navigate back a location"
msgstr "Naviger en placering tilbage"

#: ../src/keybindings.c:566 ../src/toolbar.c:71
msgid "Navigate forward a location"
msgstr "Naviger en placering fremad"

#: ../src/keybindings.c:571
msgid "Go to matching brace"
msgstr "Gå til tilhørende parentes"

#: ../src/keybindings.c:574
msgid "Toggle marker"
msgstr "Markør til/fra"

#: ../src/keybindings.c:583
msgid "Go to Symbol Definition"
msgstr "Gå til symboldefinition"

#: ../src/keybindings.c:586
msgid "Go to Symbol Declaration"
msgstr "Gå til symboldeklaration"

#: ../src/keybindings.c:588
msgid "Go to Start of Line"
msgstr "Gå til begyndelse af linje"

#: ../src/keybindings.c:590
msgid "Go to End of Line"
msgstr "Gå til slutning af linje"

#: ../src/keybindings.c:592
msgid "Go to Start of Display Line"
msgstr "Gå til begyndelsen af visningslinjen"

#: ../src/keybindings.c:594
msgid "Go to End of Display Line"
msgstr "Gå til slutningen af visningslinjen"

#: ../src/keybindings.c:596
msgid "Go to Previous Word Part"
msgstr "Gå til forrige orddel"

#: ../src/keybindings.c:598
msgid "Go to Next Word Part"
msgstr "Gå til næste orddel"

#: ../src/keybindings.c:603
msgid "Toggle All Additional Widgets"
msgstr "Alle yderligere widgets til/fra"

#: ../src/keybindings.c:606
msgid "Fullscreen"
msgstr "Fuldskærm"

#: ../src/keybindings.c:608
msgid "Toggle Messages Window"
msgstr "Meddelelsesvindue til/fra"

#: ../src/keybindings.c:611
msgid "Toggle Sidebar"
msgstr "Sidebjælke til/fra"

#: ../src/keybindings.c:613
msgid "Zoom In"
msgstr "Zoom ind"

#: ../src/keybindings.c:615
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zoom ud"

#: ../src/keybindings.c:617
msgid "Zoom Reset"
msgstr "Nulstil zoom"

#: ../src/keybindings.c:622
msgid "Switch to Editor"
msgstr "Skift til editor"

#: ../src/keybindings.c:624
msgid "Switch to Search Bar"
msgstr "Skift til søgelinje"

#: ../src/keybindings.c:626
msgid "Switch to Message Window"
msgstr "Skift til meddelelsesvindue"

#: ../src/keybindings.c:628
msgid "Switch to Compiler"
msgstr "Skift til kompiler"

#: ../src/keybindings.c:630
msgid "Switch to Messages"
msgstr "Skift til meddelelser"

#: ../src/keybindings.c:632
msgid "Switch to Scribble"
msgstr "Skift til noter"

#: ../src/keybindings.c:634
msgid "Switch to VTE"
msgstr "Skift til VTE"

#: ../src/keybindings.c:636
msgid "Switch to Sidebar"
msgstr "Skift til sidebjælke"

#: ../src/keybindings.c:638
msgid "Switch to Sidebar Symbol List"
msgstr "Skift til sidebjælkens symbolliste"

#: ../src/keybindings.c:640
msgid "Switch to Sidebar Document List"
msgstr "Skift til sidebjælkens dokumentliste"

#: ../src/keybindings.c:645
msgid "Switch to left document"
msgstr "Skift til venstre dokument"

#: ../src/keybindings.c:647
msgid "Switch to right document"
msgstr "Skift til højre dokument"

#: ../src/keybindings.c:649
msgid "Switch to last used document"
msgstr "Skift til dokument som blev brugt sidst"

#: ../src/keybindings.c:652
msgid "Move document left"
msgstr "Flyt dokument til venstre"

#: ../src/keybindings.c:655
msgid "Move document right"
msgstr "Flyt dokument til højre"

#: ../src/keybindings.c:657
msgid "Move document first"
msgstr "Flyt dokument først"

#: ../src/keybindings.c:659
msgid "Move document last"
msgstr "Flyt dokument sidst"

#: ../src/keybindings.c:664
msgid "Toggle Line wrapping"
msgstr "Linjeombrydning til/fra"

#: ../src/keybindings.c:666
msgid "Toggle Line breaking"
msgstr "Linjebrydning til/fra"

#: ../src/keybindings.c:674
msgid "Replace spaces with tabs"
msgstr "Erstat mellemrum med tabulatorer"

#: ../src/keybindings.c:676
msgid "Toggle current fold"
msgstr "Nuværende fold til/fra"

#: ../src/keybindings.c:678
msgid "Fold all"
msgstr "Sammenfold alle"

#: ../src/keybindings.c:680
msgid "Unfold all"
msgstr "Udfold alle"

#: ../src/keybindings.c:682
msgid "Reload symbol list"
msgstr "Genindlæs symbolliste"

#: ../src/keybindings.c:684
msgid "Remove Markers"
msgstr "Fjern markører"

#: ../src/keybindings.c:686
msgid "Remove Error Indicators"
msgstr "Fjern fejlindikatorer"

#: ../src/keybindings.c:688
msgid "Remove Markers and Error Indicators"
msgstr "Fjern markører og fejlindikatorer"

#: ../src/keybindings.c:693 ../src/toolbar.c:72
msgid "Compile"
msgstr "Kompilér"

#: ../src/keybindings.c:697
msgid "Make all"
msgstr "Make alle"

#: ../src/keybindings.c:700
msgid "Make custom target"
msgstr "Make brugerdefineret mål"

#: ../src/keybindings.c:702
msgid "Make object"
msgstr "Make objekt"

#: ../src/keybindings.c:704
msgid "Next error"
msgstr "Næste fejl"

#: ../src/keybindings.c:706
msgid "Previous error"
msgstr "Forrige fejl"

#: ../src/keybindings.c:708
msgid "Run"
msgstr "Kør"

#: ../src/keybindings.c:710
msgid "Build options"
msgstr "Byggevalgmuligheder"

#: ../src/keybindings.c:715
msgid "Show Color Chooser"
msgstr "Vis farvevælger"

#: ../src/keybindings.c:998
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Tastaturgenveje"

#: ../src/keybindings.c:1010
msgid "The following keyboard shortcuts are configurable:"
msgstr "Følgende tastaturgenveje kan konfigureres:"

#: ../src/keyfile.c:1033
msgid "Type here what you want, use it as a notice/scratch board"
msgstr "Her kan du skrive hvad du vil, brug det som en opslagstavle/tegneplade"

#: ../src/keyfile.c:1260
msgid "Failed to load one or more session files."
msgstr "Kunne ikke indlæse en eller flere sessionsfiler."

#: ../src/libmain.c:122
msgid ""
"Set initial column number to COLUMN for the first opened file (useful in "
"conjunction with --line)"
msgstr ""
"Sæt indledende kolonnenummer til KOLONNE til filen som åbnes først (nyttig "
"sammen med --line)"

#: ../src/libmain.c:122
msgid "COLUMN"
msgstr "KOLONNE"

#: ../src/libmain.c:123
msgid "Use alternate configuration directory DIR"
msgstr "Brug alternativ konfigurationsmappe MAPPE"

#: ../src/libmain.c:123
msgid "DIR"
msgstr "MAPPE"

#: ../src/libmain.c:124
msgid "Print internal filetype names"
msgstr "Udskriv interne filtypenavne"

#: ../src/libmain.c:125
msgid "Generate global tags file (see documentation)"
msgstr "Generer global tags-fil (se dokumentationen)"

#: ../src/libmain.c:126
msgid "Don't preprocess C/C++ files when generating tags file"
msgstr "Præ-behandl ikke C-/C++-filer ved generering af tags-fil"

#: ../src/libmain.c:128
msgid "Don't open files in a running instance, force opening a new instance"
msgstr "Åbn ikke filer i en kørende instans, gennemtving åbning af ny instans"

#: ../src/libmain.c:129
msgid ""
"Use socket filename FILE for communication with a running Geany instance"
msgstr ""
"Brug sokkelfilnavnet FIL til kommunikation med en kørende Geany-instans"

#: ../src/libmain.c:129 ../src/libmain.c:143
msgid "FILE"
msgstr "FIL"

#: ../src/libmain.c:130
msgid "Return a list of open documents in a running Geany instance"
msgstr "Returner en liste over åbne dokumenter i en kørende Geany-instans"

#: ../src/libmain.c:132
msgid "Set initial line number to LINE for the first opened file"
msgstr "Sæt indledende linjenummer til LINJE for filen som åbnes først"

#: ../src/libmain.c:132
msgid "LINE"
msgstr "LINJE"

#: ../src/libmain.c:133
msgid "Don't show message window at startup"
msgstr "Vis ikke meddelelsesvinduet ved opstart"

#: ../src/libmain.c:134
msgid "Don't load auto completion data (see documentation)"
msgstr "Indlæs ikke autofuldførselsdata (se dokumentationen)"

#: ../src/libmain.c:136
msgid "Don't load plugins"
msgstr "Indlæs ikke plugins"

#: ../src/libmain.c:138
msgid "Print Geany's installation prefix"
msgstr "Udskriv Geanys installationspræfiks"

#: ../src/libmain.c:139
msgid "Open all FILES in read-only mode (see documentation)"
msgstr "Åbn alle FILER i skrivebeskyttet tilstand (se dokumentationen)"

#: ../src/libmain.c:140
msgid "Don't load the previous session's files"
msgstr "Indlæs ikke den forrige sessions filer"

#: ../src/libmain.c:142
msgid "Don't load terminal support"
msgstr "Indlæs ikke understøttelse af terminal"

#: ../src/libmain.c:143
msgid "Use FILE as the dynamically-linked VTE library"
msgstr "Brug FIL som det dynamisk linkede VTE-bibliotek"

#: ../src/libmain.c:145
msgid "Be verbose"
msgstr "Vær uddybende"

#: ../src/libmain.c:146
msgid "Show version and exit"
msgstr "Vis version og afslut"

#: ../src/libmain.c:536
msgid "[FILES...]"
msgstr "[FILER...]"

#: ../src/libmain.c:538
msgid "A fast and lightweight IDE."
msgstr "En hurtig og letvægts-IDE."

#: ../src/libmain.c:539
msgid "Report bugs to https://github.com/geany/geany/issues."
msgstr "Rapportér fejl til https://github.com/geany/geany/issues."

#. note for translators: library versions are printed after this
#: ../src/libmain.c:572
#, c-format
msgid "built on %s with "
msgstr "bygget %s med "

#: ../src/libmain.c:665
msgid "Move it now?"
msgstr "Flyt den nu?"

#: ../src/libmain.c:667
msgid "Geany needs to move your old configuration directory before starting."
msgstr ""
"Geany har brug for at flytte din gamle konfigurationsmappe inden start."

#: ../src/libmain.c:676
#, c-format
msgid ""
"Your configuration directory has been successfully moved from \"%s\" to \"%s"
"\"."
msgstr "Din konfigurationsmappe er blevet flyttet fra \"%s\" til \"%s\"."

#. for translators: the third %s in brackets is the error message which
#. * describes why moving the dir didn't work
#: ../src/libmain.c:686
#, c-format
msgid ""
"Your old configuration directory \"%s\" could not be moved to \"%s\" (%s). "
"Please move manually the directory to the new location."
msgstr ""
"Din gamle konfigurationsmappe \"%s\" kunne ikke flyttes til \"%s\" (%s). "
"Flyt venligst mappen til den nye placering manuelt."

#: ../src/libmain.c:768
#, c-format
msgid ""
"Configuration directory could not be created (%s).\n"
"There could be some problems using Geany without a configuration directory.\n"
"Start Geany anyway?"
msgstr ""
"Konfigurationsmappen kunne ikke oprettes (%s).\n"
"Der kan være problemer med at bruge Geany uden en konfigurationsmappe.\n"
"Start Geany alligevel?"

#: ../src/libmain.c:1175
#, c-format
msgid "This is Geany %s."
msgstr "Dette er Geany %s."

#: ../src/libmain.c:1177
#, c-format
msgid "Configuration directory could not be created (%s)."
msgstr "Konfigurationsmappen kunne ikke oprettes (%s)."

#: ../src/libmain.c:1401
msgid "Do you really want to quit?"
msgstr "Vil du virkelig afslutte?"

#: ../src/libmain.c:1439
msgid "Configuration files reloaded."
msgstr "Konfigurationsfilerne blev genindlæst."

#: ../src/log.c:186
msgid "Debug Messages"
msgstr "Fejlretningsmeddelelser"

#: ../src/log.c:188
msgid "Cl_ear"
msgstr "_Ryd"

#: ../src/msgwindow.c:219
msgid "Status messages"
msgstr "Statusmeddelelser"

#: ../src/msgwindow.c:673
msgid "C_opy"
msgstr "_Kopiér"

#: ../src/msgwindow.c:682
msgid "Copy _All"
msgstr "Kopiér _alle"

#: ../src/msgwindow.c:712
msgid "_Hide Message Window"
msgstr "_Skjul meddelelsesvindue"

#: ../src/msgwindow.c:773
#, c-format
msgid "Could not find file '%s' - trying the current document path."
msgstr "Kunne ikke finde filen '%s' - prøver den nuværende dokumentsti."

#: ../src/msgwindow.c:1209
msgid "The document has been closed."
msgstr "Dokumentet er blevet lukket."

#: ../src/notebook.c:199
msgid "Switch to Document"
msgstr "Skift til dokument"

#: ../src/notebook.c:477
msgid "Open in New _Window"
msgstr "Åbn i nyt _vindue"

#: ../src/notebook.c:502
msgid "Close Documents to the _Right"
msgstr "Luk dokumenter til _højre"

#: ../src/plugins.c:233
#, c-format
msgid ""
"The plugin \"%s\" is not binary compatible with this release of Geany - "
"please recompile it."
msgstr ""
"Pluginet \"%s\" er ikke kompatibelt med denne udgivelse af Geany - kompilér "
"den venligst igen."

#: ../src/plugins.c:1271
msgid "_Plugin Manager"
msgstr "_Plugin-håndtering"

#: ../src/plugins.c:1650
msgid ""
"\n"
"<i>Other plugins depend on this. Disable them first to allow deactivation.</"
"i>\n"
msgstr ""
"\n"
"<i>Andre plugins afhænger af den. Deaktivér dem først for at tillade "
"deaktivering.</i>\n"

#. Four allocations is less than ideal but meh
#: ../src/plugins.c:1652
#, c-format
msgid ""
"Version:\t%s\n"
"Author(s):\t%s\n"
"Filename:\t%s"
msgstr ""
"Version:\t%s\n"
"Forfatter(e):\t%s\n"
"Filnavn:\t%s"

#: ../src/plugins.c:1680
msgid "No plugins available."
msgstr "Ingen tilgængelige plugins."

#: ../src/plugins.c:1812
msgid "Active"
msgstr "Aktiv"

#: ../src/plugins.c:1819
msgid "Plugin"
msgstr "Plugin"

#: ../src/plugins.c:1936
msgid "Plugins"
msgstr "Plugins"

#: ../src/plugins.c:1977
msgid "Choose which plugins should be loaded at startup:"
msgstr "Vælg hvilke plugins som skal indlæses ved opstart:"

#: ../src/plugins.c:2070
#, c-format
msgid ""
"Proxy plugin '%s' extension '%s' starts with a dot. Please fix your proxy "
"plugin."
msgstr ""
"Proxy-pluginets '%s' endelse '%s' begyndet med et punktum. Ret venligst din "
"proxy-plugin."

#: ../src/pluginutils.c:427
msgid "Configure Plugins"
msgstr "Konfigurer plugins"

#: ../src/prefs.c:181
msgid "Grab Key"
msgstr "Indfang tast"

#: ../src/prefs.c:187
#, c-format
msgid "Press the combination of the keys you want to use for \"%s\"."
msgstr "Tryk kombinationen af taster som du vil bruge til \"%s\"."

#: ../src/prefs.c:227 ../src/symbols.c:2564 ../src/sidebar.c:752
msgid "_Expand All"
msgstr "_Udfold alle"

#: ../src/prefs.c:232 ../src/symbols.c:2569 ../src/sidebar.c:758
msgid "_Collapse All"
msgstr "_Sammenfold alle"

#: ../src/prefs.c:292
msgid "Action"
msgstr "Handling"

#: ../src/prefs.c:297
msgid "Shortcut"
msgstr "Genvej"

#: ../src/prefs.c:1485
msgid "_Allow"
msgstr "_Tillad"

#: ../src/prefs.c:1487
msgid "_Override"
msgstr "_Tilsidesæt"

#: ../src/prefs.c:1488
msgid "Override that keybinding?"
msgstr "Tilsidesæt tastebindingen?"

#: ../src/prefs.c:1489
#, c-format
msgid "The combination '%s' is already used for \"%s\"."
msgstr "Kombinationen '%s' bruges allerede til \"%s\"."

#. add manually GeanyWrapLabels because they can't be added with Glade
#. page Tools
#: ../src/prefs.c:1698
msgid "Enter tool paths below. Tools you do not need can be left blank."
msgstr ""
"Indtast værktøjsstier nedenfor. Værktøjer som du ikke har brug for kan "
"efterlades tomme."

#. page Templates
#: ../src/prefs.c:1703
msgid ""
"Set the information to be used in templates. See the documentation for "
"details."
msgstr ""
"Sæt informationen som bruges i skabeloner. Se dokumentationen for detaljer."

#. page Keybindings
#: ../src/prefs.c:1708
msgid ""
"Here you can change keyboard shortcuts for various actions. Select one and "
"press the Change button to enter a new shortcut, or double click on an "
"action to edit the string representation of the shortcut directly."
msgstr ""
"Her kan du skifte tastaturgenveje til diverse handlinger. Vælg en og tryk på "
"Skift-knappen for at indtaste en ny genvej, eller dobbeltklik på en handling "
"for at redigere strengen som repræsentere genvejen direkte."

#. page Editor->Indentation
#: ../src/prefs.c:1713
msgid ""
"<i>Warning: these settings are overridden by the current project. See "
"<b>Project->Properties</b>.</i>"
msgstr ""
"<i>Advarsel: indstillingerne overstyres af det nuværende projekt. Se "
"<b>Projekt->Egenskaber</b>.</i>"

#: ../src/printing.c:164
#, c-format
msgid "<b>Page %d of %d</b>"
msgstr "<b>Side %d af %d</b>"

#: ../src/printing.c:234
msgid "Document Setup"
msgstr "Dokumentopsætning"

#: ../src/printing.c:269
msgid "Print only the basename(without the path) of the printed file"
msgstr "Udskriv kun grundnavnet (uden stien) af den udskrevne fil"

#: ../src/printing.c:421
msgid "Paginating"
msgstr "Paginering"

#: ../src/printing.c:445
#, c-format
msgid "Page %d of %d"
msgstr "Side %d af %d"

#: ../src/printing.c:501
#, c-format
msgid "Did not send document %s to the printing subsystem."
msgstr "Sendte ikke dokumentet %s til udskrivningsundersystemet."

#: ../src/printing.c:503
#, c-format
msgid "Document %s was sent to the printing subsystem."
msgstr "Dokumentet %s blev sendt til udskrivningsundersystemet."

#: ../src/printing.c:554
#, c-format
msgid "Printing of %s failed (%s)."
msgstr "Udskrivning af %s mislykkedes (%s)."

#: ../src/printing.c:592
msgid "Please set a print command in the preferences dialog first."
msgstr "Sæt venligst først en udskrivningskommando i præferencer-dialogen."

#: ../src/printing.c:600
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" will be printed with the following command:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Filen \"%s\" udskrives med den følgende kommando:\n"
"\n"
"%s"

#: ../src/printing.c:615
#, c-format
msgid ""
"Cannot execute print command \"%s\": %s. Check the path setting in "
"Preferences."
msgstr ""
"Kan ikke eksekvere udskrivningskommandoen \"%s\": %s. Tjek stiindstillingen "
"i Præferencer."

#: ../src/printing.c:622
#, c-format
msgid "File %s printed."
msgstr "Udskrev filen %s."

#. "projects" is part of the default project base path so be careful when translating
#. * please avoid special characters and spaces, look at the source for details or ask Frank
#: ../src/project.c:100
msgid "projects"
msgstr "projekter"

#: ../src/project.c:135
msgid "Move the current documents into the new project's session?"
msgstr "Flyt de nuværende dokumenter ind i det nye projekts session?"

#: ../src/project.c:153
msgid "New Project"
msgstr "Nyt projekt"

#: ../src/project.c:158
msgid "C_reate"
msgstr "_Opret"

#: ../src/project.c:176
msgid "Project name"
msgstr "Projektnavn"

#: ../src/project.c:188
#, c-format
msgid ""
"Path of the file representing the project and storing its settings. It "
"should normally have the \"%s\" extension."
msgstr ""
"Stien til filen som repræsenterer projektet og gemmer dets indstillinger. "
"Den skal normalt have \"%s\"-endelsen."

#: ../src/project.c:212 ../src/project.c:486
msgid "Choose Project Base Path"
msgstr "Vælg projektets grundsti"

#: ../src/project.c:251 ../src/project.c:623 ../src/project.c:1156
msgid "Project file could not be written"
msgstr "Projektfilen kunne ikke skrives"

#: ../src/project.c:256
#, c-format
msgid "Project \"%s\" created."
msgstr "Oprettede projektet \"%s\"."

#: ../src/project.c:295 ../src/project.c:322 ../src/project.c:1023
#, c-format
msgid "Project file \"%s\" could not be loaded."
msgstr "Projektfilen \"%s\" kunne ikke indlæses."

#: ../src/project.c:316 ../src/project.c:334
msgid "Open Project"
msgstr "Åbn projekt"

#: ../src/project.c:354
msgid "Project files"
msgstr "Projektfiler"

#: ../src/project.c:416
#, c-format
msgid "Project \"%s\" closed."
msgstr "Lukkede projektet \"%s\"."

#: ../src/project.c:626
#, c-format
msgid "Project \"%s\" saved."
msgstr "Gemte projektet \"%s\"."

#: ../src/project.c:659
msgid "Do you want to close it before proceeding?"
msgstr "Vil du gemme det inden der fortsættes?"

#: ../src/project.c:660
#, c-format
msgid "The '%s' project is open."
msgstr "Åbnede '%s'-projektet."

#: ../src/project.c:709
msgid "The specified project name is too short."
msgstr "Det angivne projektnavn er for kort."

#: ../src/project.c:715
#, c-format
msgid "The specified project name is too long (max. %d characters)."
msgstr "Det angivne projektnavn er for langt (maks. %d tegn)."

#: ../src/project.c:727
msgid "You have specified an invalid project filename."
msgstr "Du har angivet et ugyldigt filnavn til projektet."

#: ../src/project.c:750
msgid "Create the project's base path directory?"
msgstr "Opret projektets grundstimappe?"

#: ../src/project.c:751
#, c-format
msgid "The path \"%s\" does not exist."
msgstr "Stien \"%s\" findes ikke."

#: ../src/project.c:760
#, c-format
msgid "Project base directory could not be created (%s)."
msgstr "Kunne ikke oprette projektets grundmappe (%s)."

#: ../src/project.c:773
#, c-format
msgid "Project file could not be written (%s)."
msgstr "Kunne ikke skrive projektfilen (%s)."

#: ../src/project.c:779 ../src/search.c:629
msgid "_Replace"
msgstr "_Erstat"

#: ../src/project.c:781 ../plugins/export.c:331
#, c-format
msgid "The file '%s' already exists. Do you want to overwrite it?"
msgstr "Filen '%s' findes allerede. Vil du overskrive den?"

#. initialise the dialog
#: ../src/project.c:927 ../src/project.c:938
msgid "Choose Project Filename"
msgstr "Vælg projektets filnavn"

#: ../src/project.c:1013
#, c-format
msgid "Project \"%s\" opened."
msgstr "Åbnede projektet \"%s\"."

#: ../src/search.c:310 ../src/search.c:962
msgid "_Use regular expressions"
msgstr "_Brug regulære udtryk"

#: ../src/search.c:313
msgid ""
"Use Perl-like regular expressions. For detailed information about using "
"regular expressions, please refer to the manual."
msgstr ""
"Brug Perl-lignende regulære udtryk. Se venligst i manualen for detaljeret "
"information om brugen af regulære udtryk."

#: ../src/search.c:318
msgid "Use _escape sequences"
msgstr "Brug _undvigesekvenser"

#: ../src/search.c:322
msgid ""
"Replace \\\\, \\t, \\n, \\r and \\uXXXX (Unicode characters) with the "
"corresponding control characters"
msgstr ""
"Erstat \\\\, \\t, \\n, \\r og \\uXXXX (unicode-tegn) med de tilsvarende "
"kontroltegn"

#: ../src/search.c:325
msgid "Use multi-line matchin_g"
msgstr "Brug _multilinje matchning"

#: ../src/search.c:330
msgid ""
"Perform regular expression matching on the whole buffer at once rather than "
"line by line, allowing matches to span multiple lines. In this mode, newline "
"characters are part of the input and can be captured as normal characters by "
"the pattern."
msgstr ""
"Udfør regulære udtryk som matcher på hele bufferen på samme tid i stedet for "
"linje for linje, hvorved match kan dække flere linjer. I denne tilstand er "
"linjeskifttegn del af inputtet og kan indfanges som normale tegn med "
"mønsteret."

#: ../src/search.c:343
msgid "Search _backwards"
msgstr "Søg _baglæns"

#: ../src/search.c:349 ../src/search.c:971
msgid "C_ase sensitive"
msgstr "Der skelnes ikke mellem store og små _bogstaver"

#: ../src/search.c:353 ../src/search.c:976
msgid "Match only a _whole word"
msgstr "Match kun et _helt ord"

#: ../src/search.c:357
msgid "Match from s_tart of word"
msgstr "Match fra _begyndelsen af ord"

#: ../src/search.c:473
msgid "_Previous"
msgstr "_Forrige"

#: ../src/search.c:478
msgid "_Next"
msgstr "_Næste"

#: ../src/search.c:482 ../src/search.c:640 ../src/search.c:879
msgid "_Search for:"
msgstr "_Søg efter:"

#. Now add the multiple match options
#: ../src/search.c:510
msgid "_Find All"
msgstr "_Find alle"

#: ../src/search.c:517
msgid "_Mark"
msgstr "_Mærk"

#: ../src/search.c:519
msgid "Mark all matches in the current document"
msgstr "Mærk alle match i det nuværende dokument"

#: ../src/search.c:524 ../src/search.c:699
msgid "In Sessi_on"
msgstr "I _session"

#: ../src/search.c:529 ../src/search.c:704
msgid "_In Document"
msgstr "I _dokument"

#. close window checkbox
#: ../src/search.c:535 ../src/search.c:717
msgid "Close _dialog"
msgstr "Luk _dialog"

#: ../src/search.c:539 ../src/search.c:721
msgid "Disable this option to keep the dialog open"
msgstr "Deaktivér valgmuligheden for at holde dialogen åben"

#: ../src/search.c:634
msgid "Replace & Fi_nd"
msgstr "_Erstat og find"

#: ../src/search.c:643
msgid "Replace wit_h:"
msgstr "Erstat _med:"

#. Now add the multiple replace options
#: ../src/search.c:692
msgid "Re_place All"
msgstr "Erstat _alle"

#: ../src/search.c:709
msgid "In Se_lection"
msgstr "I _markering"

#: ../src/search.c:711
msgid "Replace all matches found in the currently selected text"
msgstr "Erstat alle match fundet i den nuværende markeret tekst"

#: ../src/search.c:828
msgid "all"
msgstr "alle"

#: ../src/search.c:830
msgid "project"
msgstr "projekt"

#: ../src/search.c:832
msgid "custom"
msgstr "brugerdefineret"

#: ../src/search.c:836
msgid ""
"All: search all files in the directory\n"
"Project: use file patterns defined in the project settings\n"
"Custom: specify file patterns manually"
msgstr ""
"Alle: søg i alle filer i mappen\n"
"Projekt: brug filmønstre defineret i projektets indstillinger\n"
"Brugerdefineret: angiv filmønstre manuelt"

#: ../src/search.c:898
msgid "Fi_les:"
msgstr "_Filer:"

#: ../src/search.c:910
msgid "File patterns, e.g. *.c *.h"
msgstr "Filmønstre, f.eks. *.c *.h"

#: ../src/search.c:922
msgid "_Directory:"
msgstr "_Mappe:"

#: ../src/search.c:941
msgid "E_ncoding:"
msgstr "_Kodning:"

#: ../src/search.c:965
msgid "See grep's manual page for more information"
msgstr "Se greps manualside for mere information"

#: ../src/search.c:967
msgid "_Recurse in subfolders"
msgstr "_Rekursiv i undermapper"

#: ../src/search.c:980
msgid "_Invert search results"
msgstr "_Omvend søgeresultater"

#: ../src/search.c:984
msgid "Invert the sense of matching, to select non-matching lines"
msgstr "Omvend måden hvorpå der matches, for at vælge linjer som ikke matcher"

#: ../src/search.c:1001
msgid "E_xtra options:"
msgstr "_Ekstra valgmuligheder:"

#: ../src/search.c:1009
msgid "Other options to pass to Grep"
msgstr "Andre valgmuligheder som skal videregives til Grep"

#: ../src/search.c:1371 ../src/search.c:2229 ../src/search.c:2232
#, c-format
msgid "Found %d match for \"%s\"."
msgid_plural "Found %d matches for \"%s\"."
msgstr[0] "Fandt %d match for \"%s\"."
msgstr[1] "Fandt %d match for \"%s\"."

#: ../src/search.c:1427
#, c-format
msgid "Replaced %u matches in %u documents."
msgstr "Erstattede %u match i %u dokumenter."

#: ../src/search.c:1616
msgid "Invalid directory for find in files."
msgstr "Ugyldig mappe til find i filer."

#: ../src/search.c:1633
msgid "No text to find."
msgstr "Ingen tekst at finde."

#: ../src/search.c:1709
msgid "Searching..."
msgstr "Søger..."

#: ../src/search.c:1711
#, c-format
msgid "%s %s -- %s (in directory: %s)"
msgstr "%s %s -- %s (i mappe: %s)"

#: ../src/search.c:1719
#, c-format
msgid ""
"Cannot execute grep tool \"%s\": %s. Check the path setting in Preferences."
msgstr ""
"Kan ikke eksekvere grep-værktøjet \"%s\": %s. Tjek stiindstillingen i "
"Præferencer."

#: ../src/search.c:1759
#, c-format
msgid "Could not open directory (%s)"
msgstr "Kunne ikke åbne mappe (%s)"

#: ../src/search.c:1849
msgid "Search failed."
msgstr "Søgning mislykkedes."

#: ../src/search.c:1873
#, c-format
msgid "Search completed with %d match."
msgid_plural "Search completed with %d matches."
msgstr[0] "Søgning færdig med %d match."
msgstr[1] "Søgning færdig med %d match."

#: ../src/search.c:1881
msgid "No matches found."
msgstr "Fandt ingen match."

#: ../src/search.c:1911
#, c-format
msgid "Bad regex: %s"
msgstr "Dårligt regulært udtryk: %s"

#. TODO maybe this message needs a rewording
#: ../src/socket.c:236
msgid ""
"Geany tried to access the Unix Domain socket of another instance running as "
"another user.\n"
"This is a fatal error and Geany will now quit."
msgstr ""
"Geany prøvede at få adgang til Unix Domain-soklen på en anden instans "
"kørende som en anden bruger.\n"
"Det er en fatal fejl og Geany afsluttes nu."

#: ../src/spawn.c:96 ../src/spawn.c:146 ../src/spawn.c:190
msgid "Text ended before matching quote was found"
msgstr "Teksten afsluttede inden tilhørende citationstegn blev fundet"

#. TL note: from glib
#: ../src/spawn.c:132
msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
msgstr "Teksten var tom (eller indeholdt kun blanktegn)"

#: ../src/spawn.c:153 ../src/spawn.c:167
msgid "A quoted Windows program name must be entirely inside the quotes"
msgstr ""
"Et Windows-program i citationstegn skal være fuldstændigt omsluttet af "
"citationstegnene"

#: ../src/spawn.c:260
msgid "Program not found"
msgstr "Programmet blev ikke fundet"

#: ../src/spawn.c:766
msgid "Failed to change to the working directory"
msgstr "Kunne ikke skifte til arbejdsmappen"

#: ../src/spawn.c:771
msgid "Unknown error executing child process"
msgstr "Ukendt fejl ved eksekvering af barneproces"

#: ../src/stash.c:1177
msgid "Value"
msgstr "Værdi"

#: ../src/symbols.c:473 ../src/symbols.c:523 ../src/symbols.c:633
msgid "Chapter"
msgstr "Kapitel"

#: ../src/symbols.c:474 ../src/symbols.c:519 ../src/symbols.c:634
msgid "Section"
msgstr "Sektion"

#: ../src/symbols.c:475
msgid "Sect1"
msgstr "Sekt1"

#: ../src/symbols.c:476
msgid "Sect2"
msgstr "Sekt2"

#: ../src/symbols.c:477
msgid "Sect3"
msgstr "Sekt3"

#: ../src/symbols.c:478
msgid "Appendix"
msgstr "Bilag"

#: ../src/symbols.c:479 ../src/symbols.c:524 ../src/symbols.c:549
#: ../src/symbols.c:565 ../src/symbols.c:580 ../src/symbols.c:591
#: ../src/symbols.c:692 ../src/symbols.c:703 ../src/symbols.c:716
#: ../src/symbols.c:730 ../src/symbols.c:742 ../src/symbols.c:754
#: ../src/symbols.c:771 ../src/symbols.c:800 ../src/symbols.c:832
msgid "Other"
msgstr "Andre"

#: ../src/symbols.c:485 ../src/symbols.c:762 ../src/symbols.c:810
msgid "Module"
msgstr "Modul"

#: ../src/symbols.c:486 ../src/symbols.c:576 ../src/symbols.c:688
#: ../src/symbols.c:740 ../src/symbols.c:752 ../src/symbols.c:767
#: ../src/symbols.c:781
msgid "Types"
msgstr "Typer"

#: ../src/symbols.c:487
msgid "Type constructors"
msgstr "Type-constructors"

#: ../src/symbols.c:488 ../src/symbols.c:510 ../src/symbols.c:531
#: ../src/symbols.c:548 ../src/symbols.c:560 ../src/symbols.c:573
#: ../src/symbols.c:588 ../src/symbols.c:602 ../src/symbols.c:612
#: ../src/symbols.c:676 ../src/symbols.c:726 ../src/symbols.c:749
#: ../src/symbols.c:794 ../src/symbols.c:818
msgid "Functions"
msgstr "Funktioner"

#: ../src/symbols.c:493
msgid "Program"
msgstr "Program"

#: ../src/symbols.c:495 ../src/symbols.c:503 ../src/symbols.c:509
msgid "Sections"
msgstr "Sektioner"

#: ../src/symbols.c:496
msgid "Paragraph"
msgstr "Afsnit"

#: ../src/symbols.c:497
msgid "Group"
msgstr "Gruppe"

#: ../src/symbols.c:498
msgid "Data"
msgstr "Data"

#: ../src/symbols.c:504
msgid "Keys"
msgstr "Nøgler"

#: ../src/symbols.c:511 ../src/symbols.c:562 ../src/symbols.c:578
#: ../src/symbols.c:604 ../src/symbols.c:677 ../src/symbols.c:702
#: ../src/symbols.c:728 ../src/symbols.c:741 ../src/symbols.c:750
#: ../src/symbols.c:766 ../src/symbols.c:801 ../src/symbols.c:830
msgid "Variables"
msgstr "Variabler"

#: ../src/symbols.c:518
msgid "Environment"
msgstr "Miljø"

#: ../src/symbols.c:520 ../src/symbols.c:635
msgid "Subsection"
msgstr "Undersektion"

#: ../src/symbols.c:521 ../src/symbols.c:636
msgid "Subsubsection"
msgstr "Underundersektion"

#: ../src/symbols.c:532 ../src/symbols.c:557
msgid "Structures"
msgstr "Structures"

#: ../src/symbols.c:539
msgid "Parts"
msgstr "Dele"

#: ../src/symbols.c:540
msgid "Assembly"
msgstr "Assembly"

#: ../src/symbols.c:541
msgid "Steps"
msgstr "Trin"

#: ../src/symbols.c:556 ../src/symbols.c:654 ../src/symbols.c:700
msgid "Modules"
msgstr "Moduler"

#: ../src/symbols.c:558 ../src/symbols.c:605
msgid "Traits"
msgstr "Traits"

#: ../src/symbols.c:559
msgid "Implementations"
msgstr "Implementeringer"

#: ../src/symbols.c:561 ../src/symbols.c:821
msgid "Typedefs / Enums"
msgstr "Typedefs/enums"

#: ../src/symbols.c:563 ../src/symbols.c:779 ../src/symbols.c:788
#: ../src/symbols.c:827
msgid "Macros"
msgstr "Makroer"

#: ../src/symbols.c:564 ../src/symbols.c:657 ../src/symbols.c:666
#: ../src/symbols.c:675 ../src/symbols.c:713 ../src/symbols.c:739
msgid "Methods"
msgstr "Metoder"

#: ../src/symbols.c:572 ../src/symbols.c:587 ../src/symbols.c:685
#: ../src/symbols.c:710 ../src/symbols.c:723
msgid "Package"
msgstr "Pakke"

#: ../src/symbols.c:574 ../src/symbols.c:600 ../src/symbols.c:711
#: ../src/symbols.c:724 ../src/symbols.c:737 ../src/symbols.c:764
#: ../src/symbols.c:817
msgid "Interfaces"
msgstr "Grænseflader"

#: ../src/symbols.c:575 ../src/symbols.c:820
msgid "Structs"
msgstr "Structs"

#: ../src/symbols.c:577 ../src/symbols.c:590 ../src/symbols.c:603
#: ../src/symbols.c:729 ../src/symbols.c:751
msgid "Constants"
msgstr "Konstanter"

#: ../src/symbols.c:579 ../src/symbols.c:714 ../src/symbols.c:819
msgid "Members"
msgstr "Medlemmer"

#: ../src/symbols.c:589 ../src/symbols.c:753 ../src/symbols.c:778
msgid "Labels"
msgstr "Etiketter"

#: ../src/symbols.c:599 ../src/symbols.c:664 ../src/symbols.c:813
msgid "Namespaces"
msgstr "Navnerum"

#: ../src/symbols.c:601 ../src/symbols.c:623 ../src/symbols.c:655
#: ../src/symbols.c:665 ../src/symbols.c:674 ../src/symbols.c:712
#: ../src/symbols.c:725 ../src/symbols.c:738 ../src/symbols.c:816
msgid "Classes"
msgstr "Klasser"

#: ../src/symbols.c:613
msgid "Anchors"
msgstr "Ankre"

#: ../src/symbols.c:614
msgid "H1 Headings"
msgstr "H1-overskrifter"

#: ../src/symbols.c:615
msgid "H2 Headings"
msgstr "H2-overskrifter"

#: ../src/symbols.c:616
msgid "H3 Headings"
msgstr "H3-overskrifter"

#: ../src/symbols.c:624
msgid "ID Selectors"
msgstr "UD-vælgere"

#: ../src/symbols.c:625
msgid "Type Selectors"
msgstr "Type-vælgere"

#: ../src/symbols.c:644
msgid "Section Level 1"
msgstr "Sektion niveau 1"

#: ../src/symbols.c:645
msgid "Section Level 2"
msgstr "Sektion niveau 2"

#: ../src/symbols.c:646
msgid "Section Level 3"
msgstr "Sektion niveau 3"

#: ../src/symbols.c:647
msgid "Section Level 4"
msgstr "Sektion niveau 4"

#: ../src/symbols.c:656
msgid "Singletons"
msgstr "Singletons"

#: ../src/symbols.c:667 ../src/symbols.c:795
msgid "Procedures"
msgstr "Procedures"

#: ../src/symbols.c:678
msgid "Imports"
msgstr "Imports"

#: ../src/symbols.c:686
msgid "Entities"
msgstr "Entities"

#: ../src/symbols.c:687
msgid "Architectures"
msgstr "Architectures"

#: ../src/symbols.c:689
msgid "Functions / Procedures"
msgstr "Funktioner/procedurer"

#: ../src/symbols.c:690
msgid "Variables / Signals"
msgstr "Variabler/signaler"

#: ../src/symbols.c:691
msgid "Processes / Blocks / Components"
msgstr "Processer/blokke/komponenter"

#: ../src/symbols.c:699
msgid "Events"
msgstr "Begivenheder"

#: ../src/symbols.c:701
msgid "Functions / Tasks"
msgstr "Funktioner/opgaver"

#: ../src/symbols.c:715 ../src/symbols.c:770
msgid "Enums"
msgstr "Enums"

#: ../src/symbols.c:763
msgid "Programs"
msgstr "Programmer"

#: ../src/symbols.c:765
msgid "Functions / Subroutines"
msgstr "Funktioner/underroutiner"

#: ../src/symbols.c:768
msgid "Components"
msgstr "Komponenter"

#: ../src/symbols.c:769
msgid "Blocks"
msgstr "Blokke"

#: ../src/symbols.c:780
msgid "Defines"
msgstr "Defines"

#: ../src/symbols.c:787
msgid "Targets"
msgstr "Mål"

#: ../src/symbols.c:796
msgid "Indexes"
msgstr "Indekser"

#: ../src/symbols.c:797
msgid "Tables"
msgstr "Tabeller"

#: ../src/symbols.c:798
msgid "Triggers"
msgstr "Udløsere"

#: ../src/symbols.c:799
msgid "Views"
msgstr "Visninger"

#: ../src/symbols.c:831
msgid "Extern Variables"
msgstr "Eksterne variabler"

#: ../src/symbols.c:1636
#, c-format
msgid "Unknown filetype extension for \"%s\".\n"
msgstr "Ukendt filtypeendelse for \"%s\".\n"

#: ../src/symbols.c:1662
#, c-format
msgid "Failed to create tags file, perhaps because no symbols were found.\n"
msgstr ""
"Kunne ikke oprete tags-filen, måske fordi der ikke blev fundet nogen "
"symboler.\n"

#: ../src/symbols.c:1669
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s -g <Tags File> <File list>\n"
"\n"
msgstr ""
"Anvendelse: %s -g <tags-fil> <filliste>\n"
"\n"

#: ../src/symbols.c:1670
#, c-format
msgid ""
"Example:\n"
"CFLAGS=`pkg-config gtk+-2.0 --cflags` %s -g gtk2.c.tags /usr/include/gtk-2.0/"
"gtk/gtk.h\n"
msgstr ""
"Eksempel:\n"
"CFLAGS=`pkg-config gtk+-2.0 --cflags` %s -g gtk2.c.tags /usr/include/gtk-2.0/"
"gtk/gtk.h\n"

#: ../src/symbols.c:1684
msgid "Load Tags File"
msgstr "Indlæs tags-fil"

#: ../src/symbols.c:1691
msgid "Geany tags file (*.*.tags)"
msgstr "Geany tags-fil (*.*.tags)"

#. For translators: the first wildcard is the filetype, the second the filename
#: ../src/symbols.c:1711
#, c-format
msgid "Loaded %s tags file '%s'."
msgstr "Indlæste %s tags-filen '%s'."

#: ../src/symbols.c:1714
#, c-format
msgid "Could not load tags file '%s'."
msgstr "Kunne ikke indlæse tags-filen '%s'."

#. For translators: it's the filename and line number of a symbol in the goto-symbol popup menu
#: ../src/symbols.c:1949
#, c-format
msgid "<b>%s: %lu</b>"
msgstr "<b>%s: %lu</b>"

#. For translators: it's the filename and line number of a symbol in the goto-symbol popup menu
#: ../src/symbols.c:1952
#, c-format
msgid "%s: %lu"
msgstr "%s: %lu"

#: ../src/symbols.c:2161
#, c-format
msgid "Forward declaration \"%s\" not found."
msgstr "Fandt ikke forward-deklarationen \"%s\"."

#: ../src/symbols.c:2163
#, c-format
msgid "Definition of \"%s\" not found."
msgstr "Fandt ikke definitionen af \"%s\"."

#: ../src/symbols.c:2579
msgid "Sort by _Name"
msgstr "Sortér efter _navn"

#: ../src/symbols.c:2586
msgid "Sort by _Appearance"
msgstr "Sortér efter _udseende"

#: ../src/templates.c:83
#, c-format
msgid "Failed to convert template file \"%s\" to UTF-8"
msgstr "Kunne ikke konvertere skabelonfilen \"%s\" til UTF-8"

#: ../src/templates.c:618
#, c-format
msgid ""
"Cannot execute template command \"%s\". Hint: incorrect paths in the command "
"are a common cause of errors. Error: %s."
msgstr ""
"Kan ikke eksekvere skabelonkommandoen \"%s\". Hint: ukorrekte stier i "
"kommandoen er almindelig årsag til fejl. Fejl: %s."

#. custom actions defined in toolbar_init(): "New", "Open", "SearchEntry", "GotoEntry", "Build"
#: ../src/toolbar.c:58
msgid "Save the current file"
msgstr "Gem den nuværende fil"

#: ../src/toolbar.c:60
msgid "Save all open files"
msgstr "Gem alle åbne filer"

#: ../src/toolbar.c:61
msgid "Reload the current file from disk"
msgstr "Genindlæs den nuværende fil fra disk"

#: ../src/toolbar.c:62
msgid "Close the current file"
msgstr "Luk den nuværende fil"

#: ../src/toolbar.c:63
msgid "Close all open files"
msgstr "Luk alle åbne filer"

#: ../src/toolbar.c:64
msgid "Cut the current selection"
msgstr "Klip den nuværende markering"

#: ../src/toolbar.c:65
msgid "Copy the current selection"
msgstr "Kopiér den nuværende markering"

#: ../src/toolbar.c:66
msgid "Paste the contents of the clipboard"
msgstr "Indsæt indholdet fra udklipsholderen"

#: ../src/toolbar.c:67
msgid "Delete the current selection"
msgstr "Slet den nuværende markering"

#: ../src/toolbar.c:68
msgid "Undo the last modification"
msgstr "Fortryd den sidste ændring"

#: ../src/toolbar.c:69
msgid "Redo the last modification"
msgstr "Omgør den sidste ændring"

#: ../src/toolbar.c:72
msgid "Compile the current file"
msgstr "Kompilér den nuværende fil"

#: ../src/toolbar.c:73
msgid "Run or view the current file"
msgstr "Kør eller vis den nuværende fil"

#: ../src/toolbar.c:74
msgid ""
"Open a color chooser dialog, to interactively pick colors from a palette"
msgstr ""
"Åbn en farvevælger-dialog, til interaktivt at vælge farver fra en palet"

#: ../src/toolbar.c:75
msgid "Zoom in the text"
msgstr "Zoom teksten ind"

#: ../src/toolbar.c:76
msgid "Zoom out the text"
msgstr "Zoom teksten ud"

#: ../src/toolbar.c:77
msgid "Decrease indentation"
msgstr "Formindsk indrykning"

#: ../src/toolbar.c:78
msgid "Increase indentation"
msgstr "Forøg indrykning"

#: ../src/toolbar.c:79 ../src/toolbar.c:384
msgid "Find the entered text in the current file"
msgstr "Find den indtastede tekst i den nuværende fil"

#: ../src/toolbar.c:80 ../src/toolbar.c:394
msgid "Jump to the entered line number"
msgstr "Hop til det indtastede linjenummer"

#: ../src/toolbar.c:81
msgid "Show the preferences dialog"
msgstr "Vis præferencer-dialogen"

#: ../src/toolbar.c:82
msgid "Quit Geany"
msgstr "Afslut Geany"

#: ../src/toolbar.c:83
msgid "Print document"
msgstr "Udskriv dokument"

#: ../src/toolbar.c:84
msgid "Replace text in the current document"
msgstr "Erstat teskt i det nuværende dokument"

#: ../src/toolbar.c:360
msgid "Create a new file"
msgstr "Opret en ny fil"

#: ../src/toolbar.c:361
msgid "Create a new file from a template"
msgstr "Opret en ny fil fra en skabelon"

#: ../src/toolbar.c:368
msgid "Open an existing file"
msgstr "Åbn en eksisterende fil"

#: ../src/toolbar.c:369
msgid "Open a recent file"
msgstr "Åbn en af de seneste filer"

#: ../src/toolbar.c:377
msgid "Choose more build actions"
msgstr "Vælg flere byggehandlinger"

#: ../src/toolbar.c:384
msgid "Search Field"
msgstr "Søge-felt"

#: ../src/toolbar.c:394
msgid "Goto Field"
msgstr "Gå til-felt"

#: ../src/toolbar.c:587
msgid "Separator"
msgstr "Separator"

#: ../src/toolbar.c:588
msgid "--- Separator ---"
msgstr "--- Separator ---"

#: ../src/toolbar.c:960
msgid ""
"Select items to be displayed on the toolbar. Items can be reordered by drag "
"and drop."
msgstr ""
"Vælg poster som skal vises på værktøjslinjen. Poster kan flyttes rundt på "
"ved at trække og slippe."

#: ../src/toolbar.c:976
msgid "Available Items"
msgstr "Tilgængelige poster"

#: ../src/toolbar.c:997
msgid "Displayed Items"
msgstr "Viste poster"

#: ../src/tools.c:86
#, c-format
msgid "Invalid command: %s"
msgstr "Ugyldig kommando: %s"

#: ../src/tools.c:217
#, c-format
msgid "Passing data and executing custom command: %s"
msgstr "Videregiver data og eksekverer brugerdefineret kommando: %s"

#: ../src/tools.c:225
#, c-format
msgid ""
"The executed custom command returned an error. Your selection was not "
"changed. Error message: %s"
msgstr ""
"Den eksekverede brugerdefineret kommando returnerede en fejl. Din markering "
"blev ikke ændret. Fejlmeddelelse: %s"

#: ../src/tools.c:233
msgid "The executed custom command exited with an unsuccessful exit code."
msgstr ""
"Den eksekverede brugerdefineret kommando afsluttede med en mislykket "
"afslutningskode."

#: ../src/tools.c:242
#, c-format
msgid ""
"Cannot execute custom command \"%s\": %s. Check the path setting in Custom "
"Commands."
msgstr ""
"Kan ikke eksekvere brugerdefineret kommando \"%s\": %s. Tjek "
"stiindstillingen i Brugerdefinerede kommandoer."

#: ../src/tools.c:357 ../src/tools.c:626
msgid "Set Custom Commands"
msgstr "Sæt brugerdefinerede kommandoer"

#: ../src/tools.c:365
msgid ""
"You can send the current selection to any of these commands and the output "
"of the command replaces the current selection."
msgstr ""
"Du kan sende den nuværende markering til alle disse kommandoer og outputtet "
"af kommandoen erstatter den nuværende markering."

#: ../src/tools.c:379
msgid "ID"
msgstr "ID"

#: ../src/tools.c:597
msgid "No custom commands defined."
msgstr "Ingen brugerdefinerede kommandoer defineret."

#: ../src/tools.c:696
msgid "Word Count"
msgstr "Ordtælling"

#: ../src/tools.c:705
msgid "selection"
msgstr "markering"

#: ../src/tools.c:710
msgid "whole document"
msgstr "hele dokumentet"

#: ../src/tools.c:719
msgid "Range:"
msgstr "Område:"

#: ../src/tools.c:731
msgid "Lines:"
msgstr "Linjer:"

#: ../src/tools.c:745
msgid "Words:"
msgstr "Ord:"

#: ../src/tools.c:759
msgid "Characters:"
msgstr "Tegn:"

#: ../src/sidebar.c:178
msgid "No symbols found"
msgstr "Ingen symboler fundet"

#: ../src/sidebar.c:602
msgid "Show S_ymbol List"
msgstr "Vis _symbolliste"

#: ../src/sidebar.c:614
msgid "Show _Document List"
msgstr "Vis _dokumentliste"

#: ../src/sidebar.c:626 ../plugins/filebrowser.c:708
msgid "H_ide Sidebar"
msgstr "_Skjul sidebjælke"

#: ../src/sidebar.c:731 ../plugins/filebrowser.c:679
msgid "_Find in Files..."
msgstr "_Find i filer..."

#: ../src/sidebar.c:741
msgid "Show _Paths"
msgstr "Vis _stier"

#: ../src/ui_utils.c:64
msgid ""
"line: %l / %L\t col: %c\t sel: %s\t %w   %t   %mmode: %M   "
"encoding: %e   filetype: %f   scope: %S"
msgstr ""
"linje: %l/%L\t kolonne: %c\t markeret: %s\t %w   %t   %mtilstand: "
"%M   kodning: %e   filtype: %f   område: %S"

#. L = lines
#: ../src/ui_utils.c:240
#, c-format
msgid "%dL"
msgstr "%d linjer"

#. RO = read-only
#: ../src/ui_utils.c:250 ../src/ui_utils.c:257
msgid "RO "
msgstr "SKRIVEBESKYTTET "

#. OVR = overwrite/overtype, INS = insert
#: ../src/ui_utils.c:252
msgid "OVR"
msgstr "OVR"

#: ../src/ui_utils.c:252
msgid "INS"
msgstr "IND"

#: ../src/ui_utils.c:266
msgid "TAB"
msgstr "TABULATOR"

#. SP = space
#: ../src/ui_utils.c:269
msgid "SP"
msgstr "MELLEMRUM"

#. T/S = tabs and spaces
#: ../src/ui_utils.c:272
msgid "T/S"
msgstr "TABULATOR/MELLEMRUM"

#: ../src/ui_utils.c:280
msgid "MOD"
msgstr "ÆNDRET"

#: ../src/ui_utils.c:408
msgid " (new instance)"
msgstr " (ny instans)"

#: ../src/ui_utils.c:438
#, c-format
msgid "Font updated (%s)."
msgstr "Skrifttype opdateret (%s)."

#: ../src/ui_utils.c:689
msgid "C Standard Library"
msgstr "C-standardbibliotek"

#: ../src/ui_utils.c:690
msgid "ISO C99"
msgstr "ISO C99"

#: ../src/ui_utils.c:691
msgid "C++ (C Standard Library)"
msgstr "C++ (C-standardbibliotek)"

#: ../src/ui_utils.c:692
msgid "C++ Standard Library"
msgstr "C++-standardbibliotek"

#: ../src/ui_utils.c:693
msgid "C++ STL"
msgstr "C++-STL"

#: ../src/ui_utils.c:715 ../src/ui_utils.c:793
msgid "dd.mm.yyyy"
msgstr "dd.mm.åååå"

#: ../src/ui_utils.c:717 ../src/ui_utils.c:794
msgid "mm.dd.yyyy"
msgstr "mm.dd.åååå"

#: ../src/ui_utils.c:719 ../src/ui_utils.c:795
msgid "yyyy/mm/dd"
msgstr "åååå/mm/dd"

#: ../src/ui_utils.c:721 ../src/ui_utils.c:804
msgid "dd.mm.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "dd.mm.åååå tt:mm:ss"

#: ../src/ui_utils.c:723 ../src/ui_utils.c:805
msgid "mm.dd.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "mm.dd.åååå tt:mm:ss"

#: ../src/ui_utils.c:725 ../src/ui_utils.c:806
msgid "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"
msgstr "åååå/mm/dd tt:mm:ss"

#: ../src/ui_utils.c:727 ../src/ui_utils.c:815
msgid "_Use Custom Date Format"
msgstr "_Brug brugerdefineret datoformat"

#: ../src/ui_utils.c:731
msgid "Custom Date Format"
msgstr "Brugerdefineret datoformat"

#: ../src/ui_utils.c:732
msgid ""
"Enter here a custom date and time format. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Indtast et brugerdefineret dato- og klokkeslætformat her. Du kan bruge "
"enhver konverteringsangivere som kan bruges med ANSI C strftime-funktionen."

#: ../src/ui_utils.c:753
msgid "Date format string could not be converted (possibly too long)."
msgstr "Datoformatstreng kunne ikke konverteres (muligvis for lang)."

#: ../src/ui_utils.c:828
msgid "_Set Custom Date Format"
msgstr "_Sæt brugerdefineret datoformat"

#: ../src/ui_utils.c:2016
msgid "Select Folder"
msgstr "Vælg mappe"

#: ../src/ui_utils.c:2016
msgid "Select File"
msgstr "Vælg fil"

#: ../src/ui_utils.c:2176
msgid "_Filetype Configuration"
msgstr "_Filtypekonfiguration"

#: ../src/ui_utils.c:2213
msgid "Save All"
msgstr "Gem alle"

#: ../src/ui_utils.c:2214
msgid "Close All"
msgstr "Luk alle"

#: ../src/ui_utils.c:2448
msgid "Geany cannot start!"
msgstr "Geany kan ikke starte!"

#: ../src/utils.c:88
msgid "Select Browser"
msgstr "Vælg browser"

#: ../src/utils.c:89
msgid ""
"Failed to spawn the configured browser command. Please correct it or enter "
"another one."
msgstr ""
"Kunne ikke starte den konfigurerede browserkommando. Ret det venligst eller "
"indtast en anden."

#: ../src/utils.c:376
msgid "Windows (CRLF)"
msgstr "Windows (CRLF)"

#: ../src/utils.c:377
msgid "Classic Mac (CR)"
msgstr "Klassisk Mac (CR)"

#: ../src/utils.c:378
msgid "Unix (LF)"
msgstr "Unix (LF)"

#: ../src/utils.c:387
msgid "CRLF"
msgstr "CRLF"

#: ../src/utils.c:388
msgid "CR"
msgstr "CR"

#: ../src/utils.c:389
msgid "LF"
msgstr "LF"

#: ../src/vte.c:585
#, c-format
msgid "invalid VTE library \"%s\": missing symbol \"%s\""
msgstr "ugyldigt VTE-bibliotek \"%s\": manglende symbol \"%s\""

#: ../src/vte.c:766
msgid "_Set Path From Document"
msgstr "_Sæt sti fra dokument"

#: ../src/vte.c:771
msgid "_Restart Terminal"
msgstr "_Genstart terminal"

#: ../src/vte.c:804
msgid "_Input Methods"
msgstr "_Inputmetoder"

#: ../src/vte.c:896
msgid ""
"Directory not changed because the terminal may contain some input (press Ctrl"
"+C or Enter to clear it)."
msgstr ""
"Mappen blev ikke skiftet fordi terminalen kan indeholde input (tryk på Ctrl"
"+C eller Enter for at rydde)."

#: ../src/win32.c:211
msgid "Geany project files"
msgstr "Geany-projektfiler"

#: ../src/win32.c:216
msgid "Executables"
msgstr "Eksekverbare"

#: ../src/win32.c:799
#, c-format
msgid "Failed to open URI \"%s\": %s"
msgstr "Kunne ikke åbne URI'en \"%s\": %s"

#: ../plugins/classbuilder.c:36
msgid "Class Builder"
msgstr "Klassebygger"

#: ../plugins/classbuilder.c:36
msgid "Creates source files for new class types."
msgstr "Opretter kildefiler til ny klassetyper."

#: ../plugins/classbuilder.c:433
msgid "Create Class"
msgstr "Opret klasse"

#: ../plugins/classbuilder.c:443
msgid "Create C++ Class"
msgstr "Opret C++-klasse"

#: ../plugins/classbuilder.c:446
msgid "Create GTK+ Class"
msgstr "Opret GTK+-klasse"

#: ../plugins/classbuilder.c:449
msgid "Create PHP Class"
msgstr "Opret PHP-klasse"

#: ../plugins/classbuilder.c:466
msgid "Namespace"
msgstr "Navnerum"

#: ../plugins/classbuilder.c:473 ../plugins/classbuilder.c:475
msgid "Class"
msgstr "Klasse"

#: ../plugins/classbuilder.c:482
msgid "Header file:"
msgstr "Headerfil:"

#: ../plugins/classbuilder.c:484
msgid "Source file:"
msgstr "Kildefil:"

#: ../plugins/classbuilder.c:486
msgid "Inheritance"
msgstr "Nedarvning"

#: ../plugins/classbuilder.c:488
msgid "Base class:"
msgstr "Grundklasse:"

#: ../plugins/classbuilder.c:496
msgid "Base source:"
msgstr "Grundkilde:"

#: ../plugins/classbuilder.c:501
msgid "Base header:"
msgstr "Grundheader:"

#: ../plugins/classbuilder.c:509
msgid "Global"
msgstr "Global"

#: ../plugins/classbuilder.c:528
msgid "Base GType:"
msgstr "Grund-GType:"

#: ../plugins/classbuilder.c:533
msgid "Implements:"
msgstr "Implements:"

#: ../plugins/classbuilder.c:535
msgid "Options"
msgstr "Valgmuligheder"

#: ../plugins/classbuilder.c:552
msgid "Create constructor"
msgstr "Opret constructor"

#: ../plugins/classbuilder.c:557
msgid "Create destructor"
msgstr "Opret destructor"

#: ../plugins/classbuilder.c:564
msgid "Is abstract"
msgstr "Er abstract"

#: ../plugins/classbuilder.c:567
msgid "Is singleton"
msgstr "Er singleton"

#: ../plugins/classbuilder.c:577
msgid "Constructor type:"
msgstr "Constructortype:"

#: ../plugins/classbuilder.c:1089
msgid "Create Cla_ss"
msgstr "Opret _klasse"

#: ../plugins/classbuilder.c:1095
msgid "_C++ Class..."
msgstr "_C++-klasse..."

#: ../plugins/classbuilder.c:1098
msgid "_GTK+ Class..."
msgstr "_GTK+-klasse..."

#: ../plugins/classbuilder.c:1101
msgid "_PHP Class..."
msgstr "_PHP-klasse..."

#: ../plugins/htmlchars.c:40
msgid "HTML Characters"
msgstr "HTML-tegn"

#: ../plugins/htmlchars.c:40
msgid "Inserts HTML character entities like '&'."
msgstr "Indsætter HTML-tegnentiteter, såsom '&'."

#: ../plugins/htmlchars.c:41 ../plugins/export.c:38 ../plugins/filebrowser.c:51
#: ../plugins/saveactions.c:44 ../plugins/splitwindow.c:35
msgid "The Geany developer team"
msgstr "Geany-udviklingsteamet"

#: ../plugins/htmlchars.c:75
msgid "HTML characters"
msgstr "HTML-tegn"

#: ../plugins/htmlchars.c:81
msgid "ISO 8859-1 characters"
msgstr "ISO 8859-1-tegn"

#: ../plugins/htmlchars.c:179
msgid "Greek characters"
msgstr "Græske tegn"

#: ../plugins/htmlchars.c:234
msgid "Mathematical characters"
msgstr "Matematiske tegn"

#: ../plugins/htmlchars.c:275
msgid "Technical characters"
msgstr "Tekniske tegn"

#: ../plugins/htmlchars.c:283
msgid "Arrow characters"
msgstr "Piletegn"

#: ../plugins/htmlchars.c:296
msgid "Punctuation characters"
msgstr "Tegnsætningstegn"

#: ../plugins/htmlchars.c:312
msgid "Miscellaneous characters"
msgstr "Diverse tegn"

#: ../plugins/htmlchars.c:367 ../plugins/filebrowser.c:1203
#: ../plugins/saveactions.c:538
msgid "Plugin configuration directory could not be created."
msgstr "Kunne ikke oprette plugin-konfigurationsmappe."

#: ../plugins/htmlchars.c:488
msgid "Special Characters"
msgstr "Specialtegn"

#: ../plugins/htmlchars.c:490
msgid "_Insert"
msgstr "_Indsæt"

#: ../plugins/htmlchars.c:499
msgid ""
"Choose a special character from the list below and double click on it or use "
"the button to insert it at the current cursor position."
msgstr ""
"Vælg et specialtegn fra listen nedenfor og dobbeltklik på det eller brug "
"knappen til at indsætte det på den nuværende markørplacering."

#: ../plugins/htmlchars.c:513
msgid "Character"
msgstr "Tegn"

#: ../plugins/htmlchars.c:519
msgid "HTML (name)"
msgstr "HTML (navn)"

#: ../plugins/htmlchars.c:738
msgid "_Insert Special HTML Characters..."
msgstr "_Indsæt special-HTML-tegn..."

#. Add menuitem for html replacement functions
#: ../plugins/htmlchars.c:753
msgid "_HTML Replacement"
msgstr "_HTML-erstatning"

#: ../plugins/htmlchars.c:760
msgid "_Auto-replace Special Characters"
msgstr "_Erstat automatisk specialtegn"

#: ../plugins/htmlchars.c:769
msgid "_Replace Characters in Selection"
msgstr "_Erstat tegn i markering"

#: ../plugins/htmlchars.c:785
msgid "Insert Special HTML Characters"
msgstr "Indsæt specielle HTML-tegn"

#: ../plugins/htmlchars.c:788
msgid "Replace special characters"
msgstr "Erstat specialtegn"

#: ../plugins/htmlchars.c:791
msgid "Toggle plugin status"
msgstr "Skift plugin-status"

#: ../plugins/export.c:37
msgid "Export"
msgstr "Eksport"

#: ../plugins/export.c:37
msgid "Exports the current file into different formats."
msgstr "Eksporterer den nuværende fil i forskellige formater."

#: ../plugins/export.c:169
msgid "Export File"
msgstr "Eksportér fil"

#: ../plugins/export.c:187
msgid "_Insert line numbers"
msgstr "_Indsæt linjenumre"

#: ../plugins/export.c:189
msgid "Insert line numbers before each line in the exported document"
msgstr "Indsæt linjenumre inden hver linje i det eksporterede dokument"

#: ../plugins/export.c:199
msgid "_Use current zoom level"
msgstr "_Brug nuværende zoomniveau"

#: ../plugins/export.c:201
msgid ""
"Renders the font size of the document together with the current zoom level"
msgstr ""
"Gengiver skriftstørrelsen af dokumentet sammen med det nuværende zoomniveau"

#: ../plugins/export.c:279
#, c-format
msgid "Document successfully exported as '%s'."
msgstr "Dokumentet blev eksporteret som '%s'."

#: ../plugins/export.c:281
#, c-format
msgid "File '%s' could not be written (%s)."
msgstr "Filen '%s' kunne ikke skrives (%s)."

#: ../plugins/export.c:749
msgid "_Export"
msgstr "_Eksportér"

#. HTML
#: ../plugins/export.c:756
msgid "As _HTML..."
msgstr "Som _HTML..."

#. LaTeX
#: ../plugins/export.c:762
msgid "As _LaTeX..."
msgstr "Som _LaTeX..."

#: ../plugins/filebrowser.c:50
msgid "File Browser"
msgstr "Filbrowser"

#: ../plugins/filebrowser.c:50
msgid "Adds a file browser tab to the sidebar."
msgstr "Tilføjer et filbrowser-faneblad til sidebjælken."

#: ../plugins/filebrowser.c:424
msgid "Too many items selected!"
msgstr "For mange poster valgt!"

#: ../plugins/filebrowser.c:494
#, c-format
msgid "Could not execute configured external command '%s' (%s)."
msgstr "Kunne ikke eksekvere konfigureret ekstern kommando '%s' (%s)."

#: ../plugins/filebrowser.c:658
msgid "Open in _Geany"
msgstr "Åbn i _Geany"

#: ../plugins/filebrowser.c:664
msgid "Open _Externally"
msgstr "Åbn _eksternt"

#: ../plugins/filebrowser.c:689
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Vis _skjulte filer"

#: ../plugins/filebrowser.c:919
msgid "Up"
msgstr "Op"

#: ../plugins/filebrowser.c:924
msgid "Refresh"
msgstr "Genopfrisk"

#: ../plugins/filebrowser.c:929
msgid "Home"
msgstr "Hjem"

#: ../plugins/filebrowser.c:934
msgid "Set path from document"
msgstr "Sæt sti fra dokument"

#: ../plugins/filebrowser.c:948
msgid "Filter:"
msgstr "Filter:"

#: ../plugins/filebrowser.c:957
msgid ""
"Filter your files with the usual wildcards. Separate multiple patterns with "
"a space."
msgstr ""
"Filtrér dine filer med de sædvanlige jokertegn. Separer flere mønstre med et "
"mellemrum."

#: ../plugins/filebrowser.c:1173
msgid "Focus File List"
msgstr "Fokusér på filliste"

#: ../plugins/filebrowser.c:1175
msgid "Focus Path Entry"
msgstr "Fokusér på stipost"

#: ../plugins/filebrowser.c:1268
msgid "External open command:"
msgstr "Ekstern åbningskommando:"

#: ../plugins/filebrowser.c:1276
#, c-format
msgid ""
"The command to execute when using \"Open with\". You can use %f and %d "
"wildcards.\n"
"%f will be replaced with the filename including full path\n"
"%d will be replaced with the path name of the selected file without the "
"filename"
msgstr ""
"Kommandoen som skal eksekveres med \"Åbn med\". Du kan bruge %f- og %d-"
"jokertegn.\n"
"%f erstattes med filnavnet inklusiv den fulde sti\n"
"%d erstattes med stinavnet af den valgte fil uden filnavnet"

#: ../plugins/filebrowser.c:1284
msgid "Show hidden files"
msgstr "Vis skjulte filer"

#: ../plugins/filebrowser.c:1292
msgid "Hide file extensions:"
msgstr "Skjul filendelser:"

#: ../plugins/filebrowser.c:1311
msgid "Follow the path of the current file"
msgstr "Følg stien af den nuværende fil"

#: ../plugins/filebrowser.c:1317
msgid "Use the project's base directory"
msgstr "Brug projektets grundmappe"

#: ../plugins/filebrowser.c:1321
msgid ""
"Change the directory to the base directory of the currently opened project"
msgstr "Skift mappen til grundmappen af det nuværende åbne projekt"

#: ../plugins/saveactions.c:43
msgid "Save Actions"
msgstr "Gem-handlinger"

#: ../plugins/saveactions.c:43
msgid "This plugin provides different actions related to saving of files."
msgstr ""
"Pluginet giver forskellige handlinger som har relation til at gemme filer."

#: ../plugins/saveactions.c:175
#, c-format
msgid "Backup Copy: Directory could not be created (%s)."
msgstr "Sikkerhedskopi: Mappen kunne ikke oprettes (%s)."

#. it's unlikely that this happens
#: ../plugins/saveactions.c:209
#, c-format
msgid "Backup Copy: File could not be read (%s)."
msgstr "Sikkerhedskopi: Filen kunne ikke læses (%s)."

#: ../plugins/saveactions.c:234
#, c-format
msgid "Backup Copy: File could not be saved (%s)."
msgstr "Sikkerhedskopi: Filen kunne ikke gemmes (%s)."

#: ../plugins/saveactions.c:371
#, c-format
msgid "Autosave: Saved %d file automatically."
msgid_plural "Autosave: Saved %d files automatically."
msgstr[0] "Automatisk gem: Gemte %d fil automatisk."
msgstr[1] "Automatisk gem: Gemte %d filer automatisk."

#. initialize the dialog
#: ../plugins/saveactions.c:442
msgid "Select Directory"
msgstr "Vælg mappe"

#: ../plugins/saveactions.c:530
msgid "Backup directory does not exist or is not writable."
msgstr ""
"Sikkerhedskopieringsmappen findes ikke eller der kan ikke skrives til den."

#: ../plugins/saveactions.c:611
msgid "Auto Save"
msgstr "Automatisk gem"

#: ../plugins/saveactions.c:613
msgid "Enable save when losing _focus"
msgstr "Aktivér gem ved tab af _fokus"

#: ../plugins/saveactions.c:619 ../plugins/saveactions.c:681
#: ../plugins/saveactions.c:722
msgid "_Enable"
msgstr "_Aktivér"

#: ../plugins/saveactions.c:627
msgid "Auto save _interval:"
msgstr "_Interval for automatisk gem:"

#: ../plugins/saveactions.c:635
msgid "seconds"
msgstr "sekunder"

#: ../plugins/saveactions.c:644
msgid "_Print status message if files have been automatically saved"
msgstr "_Udskriv statusmeddelelse hvis filer automatisk er blevet gemt"

#: ../plugins/saveactions.c:652
msgid "Save only current open _file"
msgstr "Gem kun nuværende åbne _fil"

#: ../plugins/saveactions.c:659
msgid "Sa_ve all open files"
msgstr "_Gem alle åbne filer"

#: ../plugins/saveactions.c:679
msgid "Instant Save"
msgstr "Gem øjeblikkeligt"

#: ../plugins/saveactions.c:689
msgid "_Filetype to use for newly opened files:"
msgstr "_Filtype som skal bruges til nyligt åbnede filer:"

#: ../plugins/saveactions.c:720
msgid "Backup Copy"
msgstr "Sikkerhedskopi"

#: ../plugins/saveactions.c:730
msgid "_Directory to save backup files in:"
msgstr "_Mappe som sikkerhedskopierede filer skal gemmes i:"

#: ../plugins/saveactions.c:753
msgid "Date/_Time format for backup files (\"man strftime\" for details):"
msgstr ""
"_Dato-/klokkeslætformat til sikkerhedskopierede filer (\"man strftime\" for "
"detaljer):"

#: ../plugins/saveactions.c:766
msgid "Directory _levels to include in the backup destination:"
msgstr ""
"Mappe_niveauer som skal inkluderes i sikkerhedskopieringens destination:"

#: ../plugins/splitwindow.c:34
msgid "Split Window"
msgstr "Opdel vindue"

#: ../plugins/splitwindow.c:34
msgid "Splits the editor view into two windows."
msgstr "Opdeler editorens visning i to vinduer."

#: ../plugins/splitwindow.c:300
msgid "Show the current document"
msgstr "Vis det nuværende dokument"

#: ../plugins/splitwindow.c:322 ../plugins/splitwindow.c:455
#: ../plugins/splitwindow.c:470
msgid "_Unsplit"
msgstr "_Ingen opdeling"

#: ../plugins/splitwindow.c:437
msgid "_Split Window"
msgstr "Opdel _vindue"

#: ../plugins/splitwindow.c:445
msgid "_Side by Side"
msgstr "_Side om side"

#: ../plugins/splitwindow.c:450
msgid "_Top and Bottom"
msgstr "_Øverst og nederst"

#: ../plugins/splitwindow.c:466
msgid "Side by Side"
msgstr "Side om side"

#: ../plugins/splitwindow.c:468
msgid "Top and Bottom"
msgstr "Øverst og nederst"


More information about the I18n mailing list