[geany/geany] d10931: Update of Latvian translation

Frank Lanitz git-noreply at xxxxx
Sun Feb 18 09:11:22 UTC 2018


Branch:   refs/heads/master
Author:   Frank Lanitz <frank at frank.uvena.de>
Committer:  Frank Lanitz <frank at frank.uvena.de>
Date:    Sun, 18 Feb 2018 09:11:22 UTC
Commit:   d109311d817a519fc912bf96cb73f8d7be702e76
       https://github.com/geany/geany/commit/d109311d817a519fc912bf96cb73f8d7be702e76

Log Message:
-----------
Update of Latvian translation


Modified Paths:
--------------
  NEWS
  po/lv.po

Modified: NEWS
2 lines changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)
===================================================================
@@ -1,7 +1,7 @@
 Geany 1.33 (unreleased)
 
   Internationalization
-  * Updated translations: de, pl, pt, ru
+  * Updated translations: de, fr, lv, pl, pt, ru
 
 
 Geany 1.32 (November 19, 2017)


Modified: po/lv.po
263 lines changed, 134 insertions(+), 129 deletions(-)
===================================================================
@@ -5,10 +5,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Geany 1.32\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: i18n mailing list <i18n at lists.geany.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-11-04 02:36+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-11-04 13:20+0200\n"
+"Project-Id-Version: \n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2018-01-18 02:36+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-18 21:49+0200\n"
 "Last-Translator: Ingmārs Dīriņš <melhiors14 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: lv\n"
@@ -107,11 +107,11 @@ msgstr "_Meklēt"
 msgid "Open Selected F_ile"
 msgstr "Atvērt atlasīto datn_i"
 
-#: ../data/geany.glade.h:19 ../src/symbols.c:2590
+#: ../data/geany.glade.h:19 ../src/symbols.c:2596
 msgid "Find _Usage"
 msgstr "Atrast lietoj_umu"
 
-#: ../data/geany.glade.h:20 ../src/symbols.c:2595
+#: ../data/geany.glade.h:20 ../src/symbols.c:2601
 msgid "Find _Document Usage"
 msgstr "Atrast _dokumenta lietojumu"
 
@@ -474,19 +474,19 @@ msgstr "Redaktors:"
 
 #: ../data/geany.glade.h:94
 msgid "Sets the font for the message window"
-msgstr "Iestata šriftu ziņojumu logam"
+msgstr "Iestata fontu ziņojumu logam"
 
 #: ../data/geany.glade.h:95
 msgid "Sets the font for the symbol list"
-msgstr "Iestata šriftu simbolu sarakstam"
+msgstr "Iestata fontu simbolu sarakstam"
 
 #: ../data/geany.glade.h:96
 msgid "Sets the editor font"
-msgstr "Iestata redaktora šriftu"
+msgstr "Iestata redaktora fontu"
 
 #: ../data/geany.glade.h:97
 msgid "<b>Fonts</b>"
-msgstr "<b>Šrifti</b>"
+msgstr "<b>Fonti</b>"
 
 #: ../data/geany.glade.h:98
 msgid "Show status bar"
@@ -690,7 +690,7 @@ msgid ""
 "clicking on a fold symbol the contrary behavior is used."
 msgstr ""
 "Salocīt vai atlocīt visus locījuma punkta bērnus. Nospiežot taustiņu \"Shift"
-"\", kamēr klikšķina uz locījuma simbola, tiek lietota pretēja rīcība."
+"\", kamēr klikšķina uz locījuma simbola, tiek lietota pretēja uzvedība."
 
 #: ../data/geany.glade.h:141
 msgid "Use indicators to show compile errors"
@@ -1056,7 +1056,7 @@ msgstr "Krāsa:"
 msgid "Sets the color of the long line marker"
 msgstr "Iestata garās rindas marķiera krāsu"
 
-#: ../data/geany.glade.h:219 ../src/toolbar.c:74 ../src/tools.c:831
+#: ../data/geany.glade.h:219 ../src/toolbar.c:74 ../src/tools.c:832
 msgid "Color Chooser"
 msgstr "Krāsu izvēlētājs"
 
@@ -1095,7 +1095,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Rakstzīmju fona krāsa pēc dotā kursora novietojuma (skatīt zemāk) izmanīta "
 "uz krāsu, iestatītu zemāk, (šis ir ieteicams, ja jūs lietojat proporcionālos "
-"šriftus)"
+"fontus)"
 
 #: ../data/geany.glade.h:225
 msgid "Enabled"
@@ -1492,15 +1492,15 @@ msgstr "Drukāšana"
 
 #: ../data/geany.glade.h:311
 msgid "Font:"
-msgstr "Šrifts:"
+msgstr "Fonts:"
 
 #: ../data/geany.glade.h:312
 msgid "Sets the font for the terminal widget"
-msgstr "Iestata šriftu termināļa logrīkam"
+msgstr "Iestata fontu termināļa logrīkam"
 
 #: ../data/geany.glade.h:313
 msgid "Choose Terminal Font"
-msgstr "Izvēlēties termināļa šriftu"
+msgstr "Izvēlēties termināļa fontu"
 
 #: ../data/geany.glade.h:314
 msgid "Foreground color:"
@@ -1666,7 +1666,7 @@ msgstr "S_aglabāt kā..."
 msgid "Sa_ve All"
 msgstr "Saglabāt _visas"
 
-#: ../data/geany.glade.h:350 ../src/document.c:1651 ../src/document.c:3626
+#: ../data/geany.glade.h:350 ../src/document.c:1655 ../src/document.c:3630
 #: ../src/sidebar.c:718
 msgid "_Reload"
 msgstr "Pā_rlādēt"
@@ -1677,7 +1677,7 @@ msgstr "_Pārlādēt kā"
 
 #: ../data/geany.glade.h:352
 msgid "Page Set_up"
-msgstr "Lappušu _uzstādīšana"
+msgstr "Lapp_uses iestatīšana"
 
 #: ../data/geany.glade.h:353
 msgid "_Print..."
@@ -1791,7 +1791,7 @@ msgstr "Atrast _nākošo"
 msgid "Find _Previous"
 msgstr "Atrast ie_priekšējo"
 
-#: ../data/geany.glade.h:381 ../src/symbols.c:2600
+#: ../data/geany.glade.h:381 ../src/symbols.c:2606
 msgid "Find in F_iles..."
 msgstr "Atrast _datnēs..."
 
@@ -1841,7 +1841,7 @@ msgstr "_Skats"
 
 #: ../data/geany.glade.h:393
 msgid "Change _Font..."
-msgstr "Mainīt šri_ftu..."
+msgstr "Mainīt _fontu..."
 
 #: ../data/geany.glade.h:394
 msgid "Change _Color Scheme..."
@@ -2040,7 +2040,7 @@ msgid "_Apply Default Indentation"
 msgstr "Pielietot noklusējum_a atkāpes"
 
 #. build the code
-#: ../data/geany.glade.h:443 ../src/build.c:2402 ../src/build.c:2679
+#: ../data/geany.glade.h:443 ../src/build.c:2403 ../src/build.c:2680
 msgid "_Build"
 msgstr "_Būvēt"
 
@@ -2392,130 +2392,130 @@ msgstr ""
 "Ievadiet pielāgoto tekstu šeit, viss ievadītais teksts tiek pievienots "
 "komandai."
 
-#: ../src/build.c:1299
+#: ../src/build.c:1300
 msgid "_Next Error"
 msgstr "_Nākošā kļūda"
 
-#: ../src/build.c:1301
+#: ../src/build.c:1302
 msgid "_Previous Error"
 msgstr "Ie_priekšējā kļūda"
 
 #. arguments
-#: ../src/build.c:1311 ../src/build.c:2719
+#: ../src/build.c:1312 ../src/build.c:2720
 msgid "_Set Build Commands"
 msgstr "Ie_statīt būvējuma komandas"
 
-#: ../src/build.c:1586 ../src/toolbar.c:376
+#: ../src/build.c:1587 ../src/toolbar.c:376
 msgid "Build the current file"
 msgstr "Būvēt pašreizējo datni"
 
-#: ../src/build.c:1597
+#: ../src/build.c:1598
 msgid "Build the current file with Make and the default target"
 msgstr "Būvēt pašreizējo datni ar Make un noklusēto mērķi"
 
-#: ../src/build.c:1599
+#: ../src/build.c:1600
 msgid "Build the current file with Make and the specified target"
 msgstr "Būvēt pašreizējo datni ar Make un norādīto mērķi"
 
-#: ../src/build.c:1601
+#: ../src/build.c:1602
 msgid "Compile the current file with Make"
 msgstr "Kompilēt pašreizējo datni ar Make"
 
-#: ../src/build.c:1620
+#: ../src/build.c:1621
 #, c-format
 msgid "Process could not be stopped (%s)."
 msgstr "Process nevarēja tikt apturēts (%s)."
 
-#: ../src/build.c:1634 ../src/build.c:1646
+#: ../src/build.c:1635 ../src/build.c:1647
 msgid "No more build errors."
 msgstr "Būvēšanas kļūdu vairāk nav."
 
-#: ../src/build.c:1759 ../src/build.c:1761
+#: ../src/build.c:1760 ../src/build.c:1762
 msgid "Set menu item label"
 msgstr "Iestatīt izvēlnes vienuma etiķeti"
 
-#: ../src/build.c:1786 ../src/symbols.c:522 ../src/tools.c:397
+#: ../src/build.c:1787 ../src/symbols.c:522 ../src/tools.c:397
 msgid "Label"
 msgstr "Etiķete"
 
 #. command column, holding status and command display
-#: ../src/build.c:1787 ../src/symbols.c:517 ../src/tools.c:382
+#: ../src/build.c:1788 ../src/symbols.c:517 ../src/tools.c:382
 msgid "Command"
 msgstr "Komanda"
 
-#: ../src/build.c:1788
+#: ../src/build.c:1789
 msgid "Working directory"
 msgstr "Darba datņu katalogs"
 
-#: ../src/build.c:1789
+#: ../src/build.c:1790
 msgid "Reset"
 msgstr "Atiestatīt"
 
-#: ../src/build.c:1846
+#: ../src/build.c:1847
 msgid "Click to set menu item label"
 msgstr "Klikšķiniet, lai iestatītu izvēlnes vienuma etiķeti"
 
-#: ../src/build.c:1930 ../src/build.c:1932
+#: ../src/build.c:1931 ../src/build.c:1933
 #, c-format
 msgid "%s commands"
 msgstr "%s komandas"
 
-#: ../src/build.c:1932
+#: ../src/build.c:1933
 msgid "No filetype"
 msgstr "Nav datnes tipa"
 
-#: ../src/build.c:1941 ../src/build.c:1976
+#: ../src/build.c:1942 ../src/build.c:1977
 msgid "Error regular expression:"
 msgstr "Kļūdas regulārā izteiksme:"
 
-#: ../src/build.c:1969
+#: ../src/build.c:1970
 msgid "Independent commands"
 msgstr "Neatkarīgās komandas"
 
-#: ../src/build.c:2001
+#: ../src/build.c:2002
 msgid "Note: Item 2 opens a dialog and appends the response to the command."
 msgstr "Piezīme: vienums 2 atver dialogu un pievieno atbildi pie komandas."
 
-#: ../src/build.c:2010
+#: ../src/build.c:2011
 msgid "Execute commands"
 msgstr "Izpildīt komandas"
 
-#: ../src/build.c:2022
+#: ../src/build.c:2023
 msgid ""
 "%d, %e, %f, %p, %l are substituted in command and directory fields, see "
 "manual for details."
 msgstr ""
 "%d, %e, %f, %p, %l tiek aizstātas komandā un datņu kataloga laukos, skatīt "
 "rokasgrāmatu, lai iegūtu sīkāku informāciju."
 
-#: ../src/build.c:2180
+#: ../src/build.c:2181
 msgid "Set Build Commands"
 msgstr "Iestatīt būvējuma komandas"
 
-#: ../src/build.c:2395
+#: ../src/build.c:2396
 msgid "_Compile"
 msgstr "_Kompilēt"
 
-#: ../src/build.c:2409 ../src/build.c:2439 ../src/build.c:2647
+#: ../src/build.c:2410 ../src/build.c:2440 ../src/build.c:2648
 msgid "_Execute"
 msgstr "_Izpildīt"
 
 #. build the code with make custom
-#: ../src/build.c:2454 ../src/build.c:2645 ../src/build.c:2699
+#: ../src/build.c:2455 ../src/build.c:2646 ../src/build.c:2700
 msgid "Make Custom _Target..."
 msgstr "Izveido_t pielāgotu mērķi..."
 
 #. build the code with make object
-#: ../src/build.c:2456 ../src/build.c:2646 ../src/build.c:2707
+#: ../src/build.c:2457 ../src/build.c:2647 ../src/build.c:2708
 msgid "Make _Object"
 msgstr "Izveidot _objektu"
 
-#: ../src/build.c:2458 ../src/build.c:2644
+#: ../src/build.c:2459 ../src/build.c:2645
 msgid "_Make"
 msgstr "_Izveidot"
 
 #. build the code with make all
-#: ../src/build.c:2691
+#: ../src/build.c:2692
 msgid "_Make All"
 msgstr "_Izveidot visu"
 
@@ -2565,8 +2565,12 @@ msgstr "Pārbaudiet ceļa iestatījumu iekš \"Iestatījumi\"."
 msgid "Cannot execute context action command \"%s\": %s. %s"
 msgstr "Nevar izpildīt konteksta darbības komandu \"%s\": %s. %s"
 
-#: ../src/dialogs.c:161 ../src/document.c:2298 ../src/document.c:2363
-#: ../src/document.c:2371
+#: ../src/callbacks.c:1505
+msgid "No context action set."
+msgstr "Nav iestatīta neviena konteksta darbība."
+
+#: ../src/dialogs.c:161 ../src/document.c:2302 ../src/document.c:2367
+#: ../src/document.c:2375
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was not found."
 msgstr "\"%s\" netika atrasts."
@@ -2649,7 +2653,7 @@ msgstr ""
 "Atver datni \"tikai lasīšanas\" režīmā. Ja jūs izvēlēsieties vairāk kā vienu "
 "datni, kuru atvērt, visas datnes tiks atvērtas \"tikai lasāmas\"."
 
-#: ../src/dialogs.c:535 ../src/document.c:2049
+#: ../src/dialogs.c:535 ../src/document.c:2053
 msgid "Overwrite?"
 msgstr "Vai pārrakstīt?"
 
@@ -2701,7 +2705,7 @@ msgstr "Vai jūs vēlaties to saglabāt pirms aizvēršanas?"
 
 #: ../src/dialogs.c:891
 msgid "Choose font"
-msgstr "Izvēlēties šriftu"
+msgstr "Izvēlēties fontu"
 
 #: ../src/dialogs.c:1185
 msgid ""
@@ -2713,7 +2717,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/dialogs.c:1204 ../src/dialogs.c:1205 ../src/dialogs.c:1206
 #: ../src/dialogs.c:1212 ../src/dialogs.c:1213 ../src/dialogs.c:1214
-#: ../src/symbols.c:2404 ../src/symbols.c:2420 ../src/ui_utils.c:289
+#: ../src/symbols.c:2410 ../src/symbols.c:2426 ../src/ui_utils.c:289
 msgid "unknown"
 msgstr "nezināms"
 
@@ -2812,11 +2816,11 @@ msgstr "Datne %s atvērta(%d%s)."
 msgid ", read-only"
 msgstr ", tikai lasāms"
 
-#: ../src/document.c:1617
+#: ../src/document.c:1621
 msgid "Discard history"
 msgstr "Atmest vēsturi"
 
-#: ../src/document.c:1618
+#: ../src/document.c:1622
 msgid ""
 "The buffer's previous state is stored in the history and undoing restores "
 "it. You can disable this by discarding the history upon reload. This message "
@@ -2827,28 +2831,28 @@ msgstr ""
 "to. Jūs varat izslēgt šo, atmetot vēsturi pie pārlādes. Šis ziņojums netiks "
 "attēlots atkal, bet jūsu izvēle var tikt izmainīta dažādos iestatījumos."
 
-#: ../src/document.c:1622
+#: ../src/document.c:1626
 msgid "The file has been reloaded."
 msgstr "Datne ir tikusi pārlādēta."
 
-#: ../src/document.c:1652
+#: ../src/document.c:1656
 msgid "Any unsaved changes will be lost."
 msgstr "Jebkuras nesaglabātās izmaiņas pazudīs."
 
-#: ../src/document.c:1653
+#: ../src/document.c:1657
 msgid "Undo history will be lost."
 msgstr "Atsaukšanas vēsture pazudīs."
 
-#: ../src/document.c:1654
+#: ../src/document.c:1658
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to reload '%s'?"
 msgstr "Vai jūs tiešām vēlaties pārlādēt '%s'?"
 
-#: ../src/document.c:1760
+#: ../src/document.c:1764
 msgid "Error renaming file."
 msgstr "Kļūda, pārdēvējot datni."
 
-#: ../src/document.c:1881
+#: ../src/document.c:1885
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occurred while converting the file from UTF-8 in \"%s\". The file "
@@ -2857,7 +2861,7 @@ msgstr ""
 "Notika kļūda, kamēr pārveidoja datni no UTF-8 iekš \"%s\". Datne paliek "
 "nesaglabāta."
 
-#: ../src/document.c:1902
+#: ../src/document.c:1906
 #, c-format
 msgid ""
 "Error message: %s\n"
@@ -2866,55 +2870,55 @@ msgstr ""
 "Kļūdas ziņojums: %s\n"
 "Kļūda atgadījās pie \"%s\" (rinda: %d, kolonna: %d)."
 
-#: ../src/document.c:1906
+#: ../src/document.c:1910
 #, c-format
 msgid "Error message: %s."
 msgstr "Kļūdas ziņojums: %s."
 
-#: ../src/document.c:1966
+#: ../src/document.c:1970
 #, c-format
 msgid "Failed to open file '%s' for writing: fopen() failed: %s"
 msgstr "Neizdevās atvērt datni '%s' rakstīšanai: fopen() neizdevās: %s"
 
-#: ../src/document.c:1984
+#: ../src/document.c:1988
 #, c-format
 msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
 msgstr "Neizdevās rakstīt datni '%s': fwrite() neizdevās: %s"
 
-#: ../src/document.c:1998
+#: ../src/document.c:2002
 #, c-format
 msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
 msgstr "Neizdevās aizvērt datni '%s': fclose() neizdevās: %s"
 
-#: ../src/document.c:2048 ../src/document.c:3627
+#: ../src/document.c:2052 ../src/document.c:3631
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "_Pārrakstīt"
 
-#: ../src/document.c:2050 ../src/document.c:3630
+#: ../src/document.c:2054 ../src/document.c:3634
 #, c-format
 msgid "The file '%s' on the disk is more recent than the current buffer."
 msgstr "Uz diska esošā datne '%s' ir nesenāka par pašreizējo buferi."
 
-#: ../src/document.c:2058 ../src/document.c:3679
+#: ../src/document.c:2062 ../src/document.c:3683
 msgid "Try to resave the file?"
 msgstr "Vai mēģināt atkārtoti saglabāt datni?"
 
-#: ../src/document.c:2059 ../src/document.c:3680
+#: ../src/document.c:2063 ../src/document.c:3684
 #, c-format
 msgid "File \"%s\" was not found on disk!"
 msgstr "Datne \"%s\" netika atrasta uz diska!"
 
-#: ../src/document.c:2122
+#: ../src/document.c:2126
 #, c-format
 msgid "Cannot save read-only document '%s'!"
 msgstr "Nevar saglabāt tikai lasāmu dokumentu '%s'!"
 
-#: ../src/document.c:2190
+#: ../src/document.c:2194
 #, c-format
 msgid "Error saving file (%s)."
 msgstr "Kļūda, saglabājot datni (%s)."
 
-#: ../src/document.c:2195
+#: ../src/document.c:2199
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2925,48 +2929,48 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Datne uz diska tagad var tikt saīsināta!"
 
-#: ../src/document.c:2197
+#: ../src/document.c:2201
 msgid "Error saving file."
 msgstr "Kļūda, saglabājot datni."
 
-#: ../src/document.c:2221
+#: ../src/document.c:2225
 #, c-format
 msgid "File %s saved."
 msgstr "Datne %s saglabāta."
 
-#: ../src/document.c:2371
+#: ../src/document.c:2375
 msgid "Wrap search and find again?"
 msgstr "Vai aplauzt meklēšanu un atrast vēlreiz?"
 
-#: ../src/document.c:2460 ../src/search.c:1368 ../src/search.c:1421
-#: ../src/search.c:2222 ../src/search.c:2223
+#: ../src/document.c:2464 ../src/search.c:1368 ../src/search.c:1421
+#: ../src/search.c:2223 ../src/search.c:2224
 #, c-format
 msgid "No matches found for \"%s\"."
 msgstr "Nav atrastas sakritības priekš \"%s\"."
 
-#: ../src/document.c:2466
+#: ../src/document.c:2470
 #, c-format
 msgid "%s: replaced %d occurrence of \"%s\" with \"%s\"."
 msgid_plural "%s: replaced %d occurrences of \"%s\" with \"%s\"."
 msgstr[0] "%s: aizstāja %d \"%s\" atgadīšanos ar \"%s\"."
 msgstr[1] "%s: aizstāja %d \"%s\" atgadīšanās ar \"%s\"."
 msgstr[2] "%s: aizstāja %d \"%s\" atgadīšanos ar \"%s\"."
 
-#: ../src/document.c:3629
+#: ../src/document.c:3633
 msgid "Do you want to reload it?"
 msgstr "Vai jūs vēlaties pārlādēt to?"
 
-#: ../src/editor.c:4470
+#: ../src/editor.c:4469
 msgid "Enter Tab Width"
 msgstr "Ievadiet tabulācijas platumu"
 
-#: ../src/editor.c:4471
+#: ../src/editor.c:4470
 msgid "Enter the amount of spaces which should be replaced by a tab character."
 msgstr ""
 "Ievadiet atstarpju daudzumu, kuram vajadzētu tikt aizstātam ar tabulācijas "
 "rakstzīmi."
 
-#: ../src/editor.c:4676
+#: ../src/editor.c:4675
 #, c-format
 msgid "Warning: non-standard hard tab width: %d != 8!"
 msgstr "Brīdinājums: nestandarta stingrās tabulācijas platums: %d != 8!"
@@ -3200,25 +3204,25 @@ msgstr "Slikta regulārā izteiksme priekš datnes tipa %s: %s"
 msgid "untitled"
 msgstr "bez virsraksta"
 
-#: ../src/highlighting.c:1230 ../src/libmain.c:868 ../src/socket.c:170
+#: ../src/highlighting.c:1233 ../src/libmain.c:868 ../src/socket.c:170
 #: ../src/templates.c:232
 #, c-format
 msgid "Could not find file '%s'."
 msgstr "Nevarēja atrast datni '%s'."
 
-#: ../src/highlighting.c:1300
+#: ../src/highlighting.c:1303
 msgid "Default"
 msgstr "Noklusējuma"
 
-#: ../src/highlighting.c:1341
+#: ../src/highlighting.c:1344
 msgid "The current filetype overrides the default style."
 msgstr "Pašreizējais datnes tips pārlabo noklusējuma stilu."
 
-#: ../src/highlighting.c:1342
+#: ../src/highlighting.c:1345
 msgid "This may cause color schemes to display incorrectly."
 msgstr "Šis var izraisīt krāsu shēmu nepareizu attēlošanos."
 
-#: ../src/highlighting.c:1367
+#: ../src/highlighting.c:1370
 msgid "Color Schemes"
 msgstr "Krāsu shēmas"
 
@@ -3968,28 +3972,28 @@ msgstr "Atkļūdošanas ziņojumi"
 msgid "Cl_ear"
 msgstr "_Attīrīt"
 
-#: ../src/msgwindow.c:177
+#: ../src/msgwindow.c:217
 msgid "Status messages"
 msgstr "Statusa ziņojumi"
 
-#: ../src/msgwindow.c:582
+#: ../src/msgwindow.c:616
 msgid "C_opy"
 msgstr "K_opēt"
 
-#: ../src/msgwindow.c:591
+#: ../src/msgwindow.c:625
 msgid "Copy _All"
 msgstr "Kopēt _visu"
 
-#: ../src/msgwindow.c:621
+#: ../src/msgwindow.c:655
 msgid "_Hide Message Window"
 msgstr "_Slēpt ziņojumu logu"
 
-#: ../src/msgwindow.c:682
+#: ../src/msgwindow.c:716
 #, c-format
 msgid "Could not find file '%s' - trying the current document path."
 msgstr "Nevarēja atrast datni '%s' - mēģina pašreizējo dokumenta ceļu."
 
-#: ../src/msgwindow.c:1118
+#: ../src/msgwindow.c:1152
 msgid "The document has been closed."
 msgstr "Dokuments ir ticis aizvērts."
 
@@ -4084,11 +4088,11 @@ msgid "Press the combination of the keys you want to use for \"%s\"."
 msgstr ""
 "Nospiediet taustiņu kombināciju, kuru jūs vēlaties lietot priekš \"%s\"."
 
-#: ../src/prefs.c:227 ../src/symbols.c:2558 ../src/sidebar.c:752
+#: ../src/prefs.c:227 ../src/symbols.c:2564 ../src/sidebar.c:752
 msgid "_Expand All"
 msgstr "Izpl_est visu"
 
-#: ../src/prefs.c:232 ../src/symbols.c:2563 ../src/sidebar.c:758
+#: ../src/prefs.c:232 ../src/symbols.c:2569 ../src/sidebar.c:758
 msgid "_Collapse All"
 msgstr "_Sakļaut visu"
 
@@ -4161,7 +4165,7 @@ msgstr "<b>Lappuse %d no %d</b>"
 
 #: ../src/printing.c:234
 msgid "Document Setup"
-msgstr "Dokumenta uzstādīšana"
+msgstr "Dokumenta iestatīšana"
 
 #: ../src/printing.c:269
 msgid "Print only the basename(without the path) of the printed file"
@@ -4528,7 +4532,7 @@ msgstr "_Papildu opcijas:"
 msgid "Other options to pass to Grep"
 msgstr "Citas opcijas, lai padotu uz Grep"
 
-#: ../src/search.c:1371 ../src/search.c:2228 ../src/search.c:2231
+#: ../src/search.c:1371 ../src/search.c:2229 ../src/search.c:2232
 #, c-format
 msgid "Found %d match for \"%s\"."
 msgid_plural "Found %d matches for \"%s\"."
@@ -4587,7 +4591,7 @@ msgstr[2] "Meklēšana pabeigta ar %d atbilstībām."
 msgid "No matches found."
 msgstr "Nav atrastas atbilstības."
 
-#: ../src/search.c:1910
+#: ../src/search.c:1911
 #, c-format
 msgid "Bad regex: %s"
 msgstr "Slikta regulārā izteiksme: %s"
@@ -4939,19 +4943,19 @@ msgstr "Skati"
 msgid "Extern Variables"
 msgstr "Ārējie mainīgie"
 
-#: ../src/symbols.c:1630
+#: ../src/symbols.c:1636
 #, c-format
 msgid "Unknown filetype extension for \"%s\".\n"
 msgstr "Nezināms datnes tipa paplašinājums priekš \"%s\".\n"
 
-#: ../src/symbols.c:1656
+#: ../src/symbols.c:1662
 #, c-format
 msgid "Failed to create tags file, perhaps because no symbols were found.\n"
 msgstr ""
 "Neizdevās izveidot birku datni, iespējams, tāpēc, ka netika atrasts neviens "
 "simbols.\n"
 
-#: ../src/symbols.c:1663
+#: ../src/symbols.c:1669
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: %s -g <Tags File> <File list>\n"
@@ -4960,7 +4964,7 @@ msgstr ""
 "Lietojums: %s -g <Birku datne> <Datņu saraksts>\n"
 "\n"
 
-#: ../src/symbols.c:1664
+#: ../src/symbols.c:1670
 #, c-format
 msgid ""
 "Example:\n"
@@ -4971,52 +4975,52 @@ msgstr ""
 "CFLAGS=`pkg-config gtk+-2.0 --cflags` %s -g gtk2.c.tags /usr/include/gtk-2.0/"
 "gtk/gtk.h\n"
 
-#: ../src/symbols.c:1678
+#: ../src/symbols.c:1684
 msgid "Load Tags File"
 msgstr "Ielādēt birku datni"
 
-#: ../src/symbols.c:1685
+#: ../src/symbols.c:1691
 msgid "Geany tags file (*.*.tags)"
 msgstr "Geany birku datne (*.*.tags)"
 
 #. For translators: the first wildcard is the filetype, the second the filename
-#: ../src/symbols.c:1705
+#: ../src/symbols.c:1711
 #, c-format
 msgid "Loaded %s tags file '%s'."
 msgstr "Ielādēta %s birku datne '%s'."
 
-#: ../src/symbols.c:1708
+#: ../src/symbols.c:1714
 #, c-format
 msgid "Could not load tags file '%s'."
 msgstr "Nevarēja ielādēt birku datni '%s'."
 
 #. For translators: it's the filename and line number of a symbol in the goto-symbol popup menu
-#: ../src/symbols.c:1943
+#: ../src/symbols.c:1949
 #, c-format
 msgid "<b>%s: %lu</b>"
 msgstr "<b>%s: %lu</b>"
 
 #. For translators: it's the filename and line number of a symbol in the goto-symbol popup menu
-#: ../src/symbols.c:1946
+#: ../src/symbols.c:1952
 #, c-format
 msgid "%s: %lu"
 msgstr "%s: %lu"
 
-#: ../src/symbols.c:2155
+#: ../src/symbols.c:2161
 #, c-format
 msgid "Forward declaration \"%s\" not found."
 msgstr "Iepriekšēja deklarācija \"%s\" nav atrasta."
 
-#: ../src/symbols.c:2157
+#: ../src/symbols.c:2163
 #, c-format
 msgid "Definition of \"%s\" not found."
 msgstr "\"%s\" definīcija nav atrasta."
 
-#: ../src/symbols.c:2573
+#: ../src/symbols.c:2579
 msgid "Sort by _Name"
 msgstr "Kārtot pēc _nosaukuma"
 
-#: ../src/symbols.c:2580
+#: ../src/symbols.c:2586
 msgid "Sort by _Appearance"
 msgstr "Kārtot pēc izsk_ata"
 
@@ -5237,31 +5241,31 @@ msgstr "ID"
 msgid "No custom commands defined."
 msgstr "Nav definēta neviena pielāgota komanda."
 
-#: ../src/tools.c:695
+#: ../src/tools.c:696
 msgid "Word Count"
 msgstr "Vārdu skaits"
 
-#: ../src/tools.c:704
+#: ../src/tools.c:705
 msgid "selection"
 msgstr "atlase"
 
-#: ../src/tools.c:709
+#: ../src/tools.c:710
 msgid "whole document"
 msgstr "viss dokuments"
 
-#: ../src/tools.c:718
+#: ../src/tools.c:719
 msgid "Range:"
 msgstr "Diapazons:"
 
-#: ../src/tools.c:730
+#: ../src/tools.c:731
 msgid "Lines:"
 msgstr "Rindas:"
 
-#: ../src/tools.c:744
+#: ../src/tools.c:745
 msgid "Words:"
 msgstr "Vārdi:"
 
-#: ../src/tools.c:758
+#: ../src/tools.c:759
 msgid "Characters:"
 msgstr "Rakstzīmes:"
 
@@ -5342,7 +5346,7 @@ msgstr " (jauna instance)"
 #: ../src/ui_utils.c:438
 #, c-format
 msgid "Font updated (%s)."
-msgstr "Šrifts atjaunināts (%s)."
+msgstr "Fonts atjaunināts (%s)."
 
 #: ../src/ui_utils.c:689
 msgid "C Standard Library"
@@ -5473,24 +5477,24 @@ msgstr "CR"
 msgid "LF"
 msgstr "LF"
 
-#: ../src/vte.c:584
+#: ../src/vte.c:585
 #, c-format
 msgid "invalid VTE library \"%s\": missing symbol \"%s\""
 msgstr "nederīga VTE bibliotēka \"%s\": trūkst simbols \"%s\""
 
-#: ../src/vte.c:765
+#: ../src/vte.c:766
 msgid "_Set Path From Document"
 msgstr "Ie_statīt ceļu no dokumenta"
 
-#: ../src/vte.c:770
+#: ../src/vte.c:771
 msgid "_Restart Terminal"
 msgstr "Pā_rstartēt termināli"
 
-#: ../src/vte.c:803
+#: ../src/vte.c:804
 msgid "_Input Methods"
 msgstr "_Ievades metodes"
 
-#: ../src/vte.c:895
+#: ../src/vte.c:896
 msgid ""
 "Directory not changed because the terminal may contain some input (press Ctrl"
 "+C or Enter to clear it)."
@@ -5750,7 +5754,7 @@ msgstr "Lietot pašreizējo tāl_ummaiņas līmeni"
 #: ../plugins/export.c:201
 msgid ""
 "Renders the font size of the document together with the current zoom level"
-msgstr "Atveido dokumenta šrifta izmēru kopā ar pašreizējo tālummaiņas līmeni"
+msgstr "Renderē dokumenta fonta izmēru kopā ar pašreizējo tālummaiņas līmeni"
 
 #: ../plugins/export.c:279
 #, c-format
@@ -6037,3 +6041,4 @@ msgstr "Augša un apakša"
 #~ "Enrico Tröger\n"
 #~ "Frank Lanitz\n"
 #~ "Visas tiesības paturētas."
+--------------
This E-Mail was brought to you by github_commit_mail.py (Source: https://github.com/geany/infrastructure).


More information about the Commits mailing list