SF.net SVN: geany:[3833] trunk/po

frlan at users.sourceforge.net frlan at xxxxx
Mon Jun 1 21:41:36 UTC 2009


Revision: 3833
     http://geany.svn.sourceforge.net/geany/?rev=3833&view=rev
Author:  frlan
Date:   2009-06-01 21:41:35 +0000 (Mon, 01 Jun 2009)

Log Message:
-----------
Update of Luxembourgian translation.

Modified Paths:
--------------
  trunk/po/ChangeLog
  trunk/po/lb.po

Modified: trunk/po/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/po/ChangeLog	2009-06-01 16:03:21 UTC (rev 3832)
+++ trunk/po/ChangeLog	2009-06-01 21:41:35 UTC (rev 3833)
@@ -1,3 +1,8 @@
+2009-06-01 Frank Lanitz <frank(at)frank(dot)uvena(dot)de>
+
+ * lb.po: Update of Luxembourgian translation. Thanks to Laurent Hoeltgen.
+
+
 2009-05-28 Frank Lanitz <frank(at)frank(dot)uvena(dot)de>
 
 * lb.po, LINGUAS:

Modified: trunk/po/lb.po
===================================================================
--- trunk/po/lb.po	2009-06-01 16:03:21 UTC (rev 3832)
+++ trunk/po/lb.po	2009-06-01 21:41:35 UTC (rev 3833)
@@ -1,14 +1,14 @@
 # Letzebuergesch translations for PACKAGE package.
 # Copyright (C) 2009 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the geany package.
-# Laurent Hoeltgen <laurent.hoeltgen at googlemail.com>, 2009.
+# Laurent Hoeltgen <hoeltgman at gmail.com>, 2009.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: geany 0.17\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-05-28 21:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-05-27 21:45+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-23 22:36+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-05-31 13:56+0100\n"
 "Last-Translator: Laurent HOELTGEN <laurent.hoeltgen at googlemail.com>\n"
 "Language-Team: Letzebuergesch\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -22,295 +22,292 @@
 msgid "A fast and lightweight IDE using GTK2"
 msgstr "En klenge an schnelle IDE fir GTK2"
 
-#: ../geany.desktop.in.h:2 ../src/interface.c:262 ../src/interface.c:1476
+#: ../geany.desktop.in.h:2
+#: ../src/interface.c:262
+#: ../src/interface.c:1476
 msgid "Geany"
 msgstr "Geany"
 
 #: ../geany.desktop.in.h:3
-#, fuzzy
 msgid "Integrated Development Environment"
 msgstr "Integréiert Entwécklungsumgebung"
 
-#: ../src/about.c:138
+#: ../src/about.c:137
 msgid "About Geany"
 msgstr "Iwwert Geany"
 
-#: ../src/about.c:188
+#: ../src/about.c:187
 msgid "A fast and lightweight IDE"
 msgstr "En klenge an schnelle IDE"
 
-#: ../src/about.c:209
+#: ../src/about.c:208
 #, c-format
 msgid "(built on or after %s)"
 msgstr "(compiléiert den %s oder méi spéit)"
 
 #. gtk_container_add(GTK_CONTAINER(info_box), cop_label);
-#: ../src/about.c:240
+#: ../src/about.c:239
 msgid "Info"
 msgstr "Info"
 
-#: ../src/about.c:256
+#: ../src/about.c:255
 msgid "Developers"
 msgstr "Entwéckler"
 
-#: ../src/about.c:265
-#, fuzzy
+#: ../src/about.c:264
 msgid "maintainer"
-msgstr "Betreier"
+msgstr "Haaptentwéckler"
 
-#: ../src/about.c:273
+#: ../src/about.c:272
 msgid "developer"
 msgstr "Entwéckler"
 
-#: ../src/about.c:281
-#, fuzzy
+#: ../src/about.c:280
 msgid "translation maintainer"
-msgstr "Betreier fir Iwwersetzungen"
+msgstr "Iwwersetzungskoordinator"
 
-#: ../src/about.c:290
+#: ../src/about.c:289
 msgid "Translators"
 msgstr "Iwwersetzer"
 
-#: ../src/about.c:310
+#: ../src/about.c:309
 msgid "Previous Translators"
 msgstr "Vireg Iwwersetzer"
 
-#: ../src/about.c:331
+#: ../src/about.c:330
 msgid "Contributors"
 msgstr "Kollaborateuren"
 
-#: ../src/about.c:341
+#: ../src/about.c:340
 #, c-format
-msgid ""
-"Some of the many contributors (for a more detailed list, see the file %s):"
-msgstr ""
-"E puer Kollaborateuren (fir eng méi detailléiert Lescht, kuckt an den "
-"Fichier %s):"
+msgid "Some of the many contributors (for a more detailed list, see the file %s):"
+msgstr "E puer Kollaborateuren (fir eng méi detailléiert Lescht, kuckt an den Fichier %s):"
 
-#: ../src/about.c:367
+#: ../src/about.c:366
 msgid "Credits"
 msgstr "Credits"
 
-#: ../src/about.c:381
+#: ../src/about.c:380
 msgid "License"
 msgstr "Lizenz"
 
-#: ../src/about.c:390
-msgid ""
-"License text could not be found, please visit http://www.gnu.org/licenses/"
-"gpl-2.0.txt to view it online."
-msgstr ""
-"Den Lizenztext konnt net fonnt ginn, gitt w.e.g. op http://www.gnu.org/"
-"licenses/gpl-2.0.txt fir den Text online ze liesen."
+#: ../src/about.c:389
+msgid "License text could not be found, please visit http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt to view it online."
+msgstr "Den Lizenztext konnt net fonnt ginn, gitt w.e.g. op http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt fir den Text online ze liesen."
 
-#: ../src/build.c:219 ../src/build.c:743
+#: ../src/build.c:219
+#: ../src/build.c:769
 #, c-format
-msgid ""
-"Could not find terminal \"%s\" (check path for Terminal tool setting in "
-"Preferences)"
-msgstr ""
-"Konnt den Terminal \"%s\" net fannen (kontrolléiert den Pad fir bei den "
-"Terminal an den Astellungen)"
+msgid "Could not find terminal \"%s\" (check path for Terminal tool setting in Preferences)"
+msgstr "Konnt den Terminal \"%s\" net fannen (kontrolléiert den Pad fir bei den Terminal an den Astellungen)"
 
-#: ../src/build.c:234 ../src/build.c:648
+#: ../src/build.c:234
+#: ../src/build.c:674
 #, c-format
 msgid "Failed to execute \"%s\" (start-script could not be created)"
 msgstr "Konnt \"%s\" net ausféieren (Start Skript konnt net erstallt ginn)"
 
-#: ../src/build.c:270 ../src/build.c:526 ../src/build.c:776
-#: ../src/search.c:1407
+#: ../src/build.c:270
+#: ../src/build.c:552
+#: ../src/build.c:802
+#: ../src/search.c:1392
 #, c-format
 msgid "Process failed (%s)"
 msgstr "Prozess feelgeschloen (%s)"
 
-#: ../src/build.c:506
+#: ../src/build.c:532
 #, c-format
 msgid "%s (in directory: %s)"
 msgstr "%s (am Ordner: %s)"
 
-#: ../src/build.c:611
+#: ../src/build.c:637
 #, c-format
 msgid "Failed to change the working directory to \"%s\""
 msgstr "Konnt d'Aarbechtsverzeechnis net an \"%s\" änneren"
 
-#: ../src/build.c:705
-msgid ""
-"Could not execute the file in the VTE because it probably contains a command."
-msgstr ""
-"Konnt den Fichier net am VTE ausféieren, well en wahrscheinlech eng Commande "
-"enthält"
+#: ../src/build.c:731
+msgid "Could not execute the file in the VTE because it probably contains a command."
+msgstr "Konnt den Fichier net am VTE ausféieren, well en wahrscheinlech eng Commande enthält"
 
-#: ../src/build.c:908
+#: ../src/build.c:934
 msgid "Compilation failed."
 msgstr "Compiléieren feelgeschloen."
 
-#: ../src/build.c:922
+#: ../src/build.c:948
 msgid "Compilation finished successfully."
 msgstr "Compiléieren mat Erfolleg ofgeschloss."
 
 #. compile the code
-#: ../src/build.c:1027
+#: ../src/build.c:1052
 msgid "_Compile"
 msgstr "_Compiléiren"
 
 #. build the code
-#: ../src/build.c:1035 ../src/build.c:2105 ../src/interface.c:976
+#: ../src/build.c:1060
+#: ../src/build.c:2130
+#: ../src/interface.c:976
 msgid "_Build"
 msgstr "_Erstellen"
 
 #. build the code with make all
-#: ../src/build.c:1047 ../src/build.c:1153 ../src/build.c:2116
+#: ../src/build.c:1072
+#: ../src/build.c:1178
+#: ../src/build.c:2141
 msgid "_Make All"
 msgstr "_Make all"
 
 #. build the code with make custom
-#: ../src/build.c:1056 ../src/build.c:1162 ../src/build.c:2124
+#: ../src/build.c:1081
+#: ../src/build.c:1187
+#: ../src/build.c:2149
 msgid "Make Custom _Target"
 msgstr "Make Custom _Target"
 
 #. build the code with make object
-#: ../src/build.c:1065 ../src/build.c:2132
+#: ../src/build.c:1090
+#: ../src/build.c:2157
 msgid "Make _Object"
 msgstr "Make _Object"
 
 #. next error
-#: ../src/build.c:1078 ../src/build.c:1175
+#: ../src/build.c:1103
+#: ../src/build.c:1200
 msgid "_Next Error"
 msgstr "_Nächsten Feeler"
 
-#: ../src/build.c:1085 ../src/build.c:1182
+#: ../src/build.c:1110
+#: ../src/build.c:1207
 msgid "_Previous Error"
-msgstr "Feeler vun _virdrun"
+msgstr "_Viregen Feeler"
 
 #. arguments
-#: ../src/build.c:1110 ../src/build.c:2144
+#: ../src/build.c:1135
+#: ../src/build.c:2169
 msgid "_Set Includes and Arguments"
 msgstr "_Include Parameter an Argumenter uginn"
 
 #. DVI
-#: ../src/build.c:1131
+#: ../src/build.c:1156
 msgid "LaTeX -> _DVI"
 msgstr "LaTeX -> _DVI"
 
 #. PDF
-#: ../src/build.c:1140
+#: ../src/build.c:1165
 msgid "LaTeX -> _PDF"
 msgstr "LaTeX -> _PDF"
 
 #. DVI view
-#: ../src/build.c:1194
+#: ../src/build.c:1219
 msgid "_View DVI File"
 msgstr "_DVI Fichier kucken"
 
 #. PDF view
-#: ../src/build.c:1204
+#: ../src/build.c:1229
 msgid "V_iew PDF File"
 msgstr "_PDF Fichier kucken"
 
 #. arguments
-#: ../src/build.c:1219
+#: ../src/build.c:1244
 msgid "_Set Arguments"
 msgstr "Parameter vum Programm _uginn"
 
-#: ../src/build.c:1294
+#: ../src/build.c:1319
 msgid "Set Arguments"
 msgstr "Parameter vum Programm uginn"
 
-#: ../src/build.c:1301
+#: ../src/build.c:1326
 msgid "Set programs and options for compiling and viewing (La)TeX files."
-msgstr ""
-"D'Programmer an d'Optiounen fir (La)TeX Fichieren ze compiléieren an ze "
-"kucken uginn"
+msgstr "D'Programmer an d'Optiounen fir (La)TeX Fichieren ze compiléieren an ze kucken uginn"
 
-#: ../src/build.c:1312
+#: ../src/build.c:1337
 msgid "DVI creation:"
 msgstr "DVI erstellen"
 
-#: ../src/build.c:1332
+#: ../src/build.c:1357
 msgid "PDF creation:"
 msgstr "PDF erstellen"
 
-#: ../src/build.c:1352
+#: ../src/build.c:1377
 msgid "DVI preview:"
 msgstr "DVI Virschau"
 
-#: ../src/build.c:1372
+#: ../src/build.c:1397
 msgid "PDF preview:"
 msgstr "PDF Virschau"
 
-#: ../src/build.c:1389 ../src/build.c:1571
+#: ../src/build.c:1414
+#: ../src/build.c:1596
 #, c-format
 msgid ""
 "%f will be replaced by the current filename, e.g. test_file.c\n"
 "%e will be replaced by the filename without extension, e.g. test_file"
 msgstr ""
 "%f gëtt duerch den aktuellen Numm vum Fichier ersat, z.B. fichier.c\n"
-"%e gëtt duerch den aktuellen Numm ouni Extensioun vum Fichier ersat, z.B. "
-"fichier"
+"%e gëtt duerch den aktuellen Numm ouni Endung vum Fichier ersat, z.B. fichier"
 
-#: ../src/build.c:1474
+#: ../src/build.c:1499
 msgid "Set Includes and Arguments"
 msgstr "Include Parameter an Argumenter uginn"
 
-#: ../src/build.c:1481
+#: ../src/build.c:1506
 msgid "Set the commands for building and running programs."
 msgstr "D'Commanden fir Programmer ze erstellen an auszeféieren uginn"
 
 #. in-dialog heading for the "Set Includes and Arguments" dialog
-#: ../src/build.c:1489
+#: ../src/build.c:1514
 #, c-format
 msgid "%s commands"
 msgstr "Commanden fir %s"
 
-#: ../src/build.c:1504
+#: ../src/build.c:1529
 msgid "Compile:"
 msgstr "Compiléieren:"
 
-#: ../src/build.c:1526
+#: ../src/build.c:1551
 msgid "Build:"
 msgstr "Erstellen:"
 
-#: ../src/build.c:1548 ../src/dialogs.c:1195
+#: ../src/build.c:1573
+#: ../src/dialogs.c:1189
 msgid "Execute:"
 msgstr "Ausféieren"
 
-#: ../src/build.c:1876 ../src/toolbar.c:194
+#: ../src/build.c:1901
+#: ../src/toolbar.c:194
 msgid "Build the current file"
 msgstr "Aktuellen Fichier erstellen"
 
-#: ../src/build.c:1901
+#: ../src/build.c:1926
 msgid "Make Custom Target"
 msgstr "Make mat eegenem Ziel"
 
-#: ../src/build.c:1902
-msgid ""
-"Enter custom options here, all entered text is passed to the make command."
-msgstr ""
-"Gidd d'benotzerdefinéiert Optiounen hei an. Den ganzen Text gëtt sou un Make "
-"weiderginn."
+#: ../src/build.c:1927
+msgid "Enter custom options here, all entered text is passed to the make command."
+msgstr "Gidd d'benotzerdefinéiert Optiounen hei an. Den ganzen Text gëtt sou un Make weiderginn."
 
-#: ../src/build.c:1951
+#: ../src/build.c:1976
 msgid "Build the current file with Make and the default target"
 msgstr "Den aktuellen Fichier mat Make an mam standard Ziel erstellen"
 
-#: ../src/build.c:1954
+#: ../src/build.c:1979
 msgid "Build the current file with Make and the specified target"
 msgstr "Den aktuellen Fichier mat Make erstellen an en Ziel uginn"
 
-#: ../src/build.c:1957
+#: ../src/build.c:1982
 msgid "Compile the current file with Make"
 msgstr "Den aktuellen Fichier mat Make compiléieren"
 
-#: ../src/build.c:2019
+#: ../src/build.c:2044
 msgid "Failed to execute the view program"
 msgstr "Konnt den Programm fir ze betruechten net ausféieren"
 
-#: ../src/build.c:2057
+#: ../src/build.c:2082
 #, c-format
 msgid "Process could not be stopped (%s)."
 msgstr "Prozess konnt net gestoppt ginn (%s)."
 
-#: ../src/build.c:2076 ../src/build.c:2090
+#: ../src/build.c:2101
+#: ../src/build.c:2115
 msgid "No more build errors."
 msgstr "Keng weider Feelermeldungen"
 
@@ -318,8 +315,10 @@
 msgid "Do you really want to quit?"
 msgstr "Well dier wierklech ophalen?"
 
-#: ../src/callbacks.c:469 ../src/document.c:2902 ../src/interface.c:340
-#: ../src/treeviews.c:554
+#: ../src/callbacks.c:469
+#: ../src/document.c:2898
+#: ../src/interface.c:340
+#: ../src/treeviews.c:553
 msgid "_Reload"
 msgstr "_Nei lueden"
 
@@ -332,354 +331,346 @@
 msgid "Are you sure you want to reload '%s'?"
 msgstr "Well dier wierklech '%s' nei lueden?"
 
-#: ../src/callbacks.c:1249 ../src/keybindings.c:368
+#: ../src/callbacks.c:1246
+#: ../src/keybindings.c:367
 msgid "Go to Line"
 msgstr "Bei d'Zeil goen"
 
-#: ../src/callbacks.c:1249
+#: ../src/callbacks.c:1246
 msgid "Enter the line you want to go to:"
 msgstr "Gitt d'Zeil an bei déi dier wëllt goen:"
 
-#: ../src/callbacks.c:1344 ../src/callbacks.c:1369
-msgid ""
-"Please set the filetype for the current file before using this function."
-msgstr ""
-"Stellt w.e.g. den Fichierstyp fir den aktuellen Fichier an éier dier dës "
-"Fonctioun benotzt."
+#: ../src/callbacks.c:1341
+#: ../src/callbacks.c:1366
+msgid "Please set the filetype for the current file before using this function."
+msgstr "Stellt w.e.g. den Fichierstyp fir den aktuellen Fichier an éier dier dës Fonctioun benotzt."
 
-#: ../src/callbacks.c:1474 ../src/ui_utils.c:548
+#: ../src/callbacks.c:1471
+#: ../src/ui_utils.c:548
 msgid "dd.mm.yyyy"
 msgstr "dd.mm.yyyy"
 
-#: ../src/callbacks.c:1476 ../src/ui_utils.c:549
+#: ../src/callbacks.c:1473
+#: ../src/ui_utils.c:549
 msgid "mm.dd.yyyy"
 msgstr "mm.dd.yyyy"
 
-#: ../src/callbacks.c:1478 ../src/ui_utils.c:550
+#: ../src/callbacks.c:1475
+#: ../src/ui_utils.c:550
 msgid "yyyy/mm/dd"
 msgstr "yyyy/mm/dd"
 
-#: ../src/callbacks.c:1480 ../src/ui_utils.c:559
+#: ../src/callbacks.c:1477
+#: ../src/ui_utils.c:559
 msgid "dd.mm.yyyy hh:mm:ss"
 msgstr "dd.mm.yyyy hh:mm:ss"
 
-#: ../src/callbacks.c:1482 ../src/ui_utils.c:560
+#: ../src/callbacks.c:1479
+#: ../src/ui_utils.c:560
 msgid "mm.dd.yyyy hh:mm:ss"
 msgstr "mm.dd.yyyy hh:mm:ss"
 
-#: ../src/callbacks.c:1484 ../src/ui_utils.c:561
+#: ../src/callbacks.c:1481
+#: ../src/ui_utils.c:561
 msgid "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"
 msgstr "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"
 
-#: ../src/callbacks.c:1486 ../src/ui_utils.c:570
+#: ../src/callbacks.c:1483
+#: ../src/ui_utils.c:570
 msgid "_Use Custom Date Format"
 msgstr "Benotzerdefinéierten Format fir den Dat_um benotzen"
 
-#: ../src/callbacks.c:1497
+#: ../src/callbacks.c:1494
 msgid "Custom Date Format"
 msgstr "Benotzerdefinéierten Format fir den Datum"
 
-#: ../src/callbacks.c:1498
-msgid ""
-"Enter here a custom date and time format. You can use any conversion "
-"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
-msgstr ""
+#: ../src/callbacks.c:1495
+msgid "Enter here a custom date and time format. You can use any conversion specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
+msgstr "Hei kann en benotzerdefinéierten Datumsformat aginn ginn. Dobäi kënnen all d'Spécificateuren benotzt ginn, déi och an der ANSI C Fonctioun strftime virkommen."
 
-#: ../src/callbacks.c:1516
+#: ../src/callbacks.c:1513
 msgid "Date format string could not be converted (possibly too long)."
-msgstr ""
+msgstr "Den Datumsformat konnt net changéiert ginn (wahrscheinlech ze laang)."
 
-#: ../src/callbacks.c:1744 ../src/callbacks.c:1754
+#: ../src/callbacks.c:1770
+#: ../src/callbacks.c:1780
 msgid "No more message items."
 msgstr "Keng weider Meldungen."
 
 #. initialize the dialog
-#: ../src/dialogs.c:141 ../src/prefs.c:1581
+#: ../src/dialogs.c:143
+#: ../src/prefs.c:1581
 msgid "Open File"
 msgstr "Fichier opmaachen"
 
-#: ../src/dialogs.c:145 ../src/interface.c:691
+#: ../src/dialogs.c:147
+#: ../src/interface.c:691
 msgid "_View"
 msgstr "_Usicht"
 
-#: ../src/dialogs.c:148
-msgid ""
-"Opens the file in read-only mode. If you choose more than one file to open, "
-"all files will be opened read-only."
-msgstr ""
+#: ../src/dialogs.c:150
+msgid "Opens the file in read-only mode. If you choose more than one file to open, all files will be opened read-only."
+msgstr "Mëscht den Fichier am schreifgeschützten Modus op. Wann méi wei een Fichier opgemaach gëtt, dann sinn se all Schreifgeschützt."
 
-#: ../src/dialogs.c:170
+#: ../src/dialogs.c:172
 msgid "Detect by file extension"
-msgstr "Aus der Extensioun vum Fichier erausfannen"
+msgstr "Aus der Endung vum Fichier erausfannen"
 
-#: ../src/dialogs.c:195 ../src/interface.c:3538 ../src/interface.c:5086
+#: ../src/dialogs.c:197
+#: ../src/interface.c:3538
+#: ../src/interface.c:5086
 msgid "Detect from file"
 msgstr "Aus dem Fichier erausfannen"
 
-#: ../src/dialogs.c:257
+#: ../src/dialogs.c:259
 msgid "_More Options"
 msgstr "_Méi Optiounen"
 
 #. line 1 with checkbox and encoding combo
-#: ../src/dialogs.c:264
+#: ../src/dialogs.c:266
 msgid "Show _hidden files"
 msgstr "_Verstoppten Fichieren uweisen"
 
-#: ../src/dialogs.c:275
+#: ../src/dialogs.c:277
 msgid "Set encoding:"
-msgstr "Encodage setzen:"
+msgstr "Zeechencodéierung setzen:"
 
-#: ../src/dialogs.c:285
+#: ../src/dialogs.c:287
 msgid ""
-"Explicitly defines an encoding for the file, if it would not be detected. "
-"This is useful when you know that the encoding of a file cannot be detected "
-"correctly by Geany.\n"
-"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
-"encoding."
+"Explicitly defines an encoding for the file, if it would not be detected. This is useful when you know that the encoding of a file cannot be detected correctly by Geany.\n"
+"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen encoding."
 msgstr ""
+"Definéiert d'Zeechencodéierung fir den Fichier, wann se net erausfonnt kann ginn. Dëst ass praktesch wann dier wësst dass Geany d'Zeechencodéierung vum Fichier net kann erausfannen.\n"
+"Wann dier en puer Fichieren auswielt, ginn se alleguer mat der ausgewielten Zeechencodéierung opgemaach."
 
 #. line 2 with filetype combo
-#: ../src/dialogs.c:292
+#: ../src/dialogs.c:294
 msgid "Set filetype:"
 msgstr "Den Typ vun Fichier definéiren"
 
-#: ../src/dialogs.c:302
+#: ../src/dialogs.c:304
 msgid ""
-"Explicitly defines a filetype for the file, if it would not be detected by "
-"filename extension.\n"
-"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
-"filetype."
+"Explicitly defines a filetype for the file, if it would not be detected by filename extension.\n"
+"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen filetype."
 msgstr ""
+"Definéiert den Fichierstyp fir den Fichier, wann en net mat der Endung erausfonnt kann ginn.\n"
+"Wann dier en puer Fichieren auswielt, ginn se alleguer mat dem ausgewielten Fichierstyp opgemaach."
 
-#: ../src/dialogs.c:417
+#: ../src/dialogs.c:411
 msgid "Save File"
 msgstr "Fichier späicheren"
 
-#: ../src/dialogs.c:425
+#: ../src/dialogs.c:419
 msgid "R_ename"
 msgstr "Ëmb_enennen"
 
-#: ../src/dialogs.c:427
+#: ../src/dialogs.c:421
 msgid "Save the file and rename it"
 msgstr "Den Fichier späicheren an ëmbenennen"
 
-#: ../src/dialogs.c:435
+#: ../src/dialogs.c:429
 msgid "_Open file in a new tab"
 msgstr "Fichier an engem neien tab _opmaachen"
 
-#: ../src/dialogs.c:437
-msgid ""
-"Keep the current unsaved document open and open the newly saved file in a "
-"new tab"
-msgstr ""
-"Den momentan oppenen Fichier op loossen an den neien gespäicherten Fichier "
-"an engem neien Tab opmaachen"
+#: ../src/dialogs.c:431
+msgid "Keep the current unsaved document open and open the newly saved file in a new tab"
+msgstr "Den momentan oppenen Fichier op loossen an den neien gespäicherten Fichier an engem neien Tab opmaachen"
 
-#: ../src/dialogs.c:628
+#: ../src/dialogs.c:622
 msgid "_Don't save"
 msgstr "_Net späicheren"
 
-#: ../src/dialogs.c:659
+#: ../src/dialogs.c:653
 #, c-format
 msgid "The file '%s' is not saved."
 msgstr "Den Fichier '%s' ass net gespäichert."
 
-#: ../src/dialogs.c:661
+#: ../src/dialogs.c:655
 msgid "Do you want to save it before closing?"
 msgstr "Well dier virum zoumaachen späicheren?"
 
-#: ../src/dialogs.c:736
+#: ../src/dialogs.c:730
 msgid "Choose font"
 msgstr "Schrëft auswielen"
 
-#: ../src/dialogs.c:977
-msgid ""
-"An error occurred or file information could not be retrieved (e.g. from a "
-"new file)."
-msgstr ""
-"Et ass en Feeler opgetrueden oder d'Informatiounen vum Fichier konnten net "
-"fonnt ginn (e.g. vun engem neien Fichier)"
+#: ../src/dialogs.c:971
+msgid "An error occurred or file information could not be retrieved (e.g. from a new file)."
+msgstr "Et ass en Feeler opgetrueden oder d'Informatiounen vum Fichier konnten net fonnt ginn (e.g. vun engem neien Fichier)"
 
-#: ../src/dialogs.c:996 ../src/dialogs.c:997 ../src/dialogs.c:998
-#: ../src/dialogs.c:1004 ../src/dialogs.c:1005 ../src/dialogs.c:1006
-#: ../src/symbols.c:1704 ../src/symbols.c:1725 ../src/symbols.c:1777
+#: ../src/dialogs.c:990
+#: ../src/dialogs.c:991
+#: ../src/dialogs.c:992
+#: ../src/dialogs.c:998
+#: ../src/dialogs.c:999
+#: ../src/dialogs.c:1000
+#: ../src/symbols.c:1664
+#: ../src/symbols.c:1685
+#: ../src/symbols.c:1737
 #: ../src/ui_utils.c:222
 msgid "unknown"
 msgstr "onbekannt"
 
-#: ../src/dialogs.c:1011 ../src/symbols.c:778
+#: ../src/dialogs.c:1005
+#: ../src/symbols.c:754
 msgid "Properties"
 msgstr "Eegenschaften"
 
-#: ../src/dialogs.c:1042
+#: ../src/dialogs.c:1036
 msgid "<b>Type:</b>"
 msgstr "<b>Typ</b>"
 
-#: ../src/dialogs.c:1056
+#: ../src/dialogs.c:1050
 msgid "<b>Size:</b>"
 msgstr "<b>Gréisst:</b>"
 
-#: ../src/dialogs.c:1072
-#, fuzzy
+#: ../src/dialogs.c:1066
 msgid "<b>Location:</b>"
-msgstr "<b>Address:</b>"
+msgstr "<b>Plaz:</b>"
 
-#: ../src/dialogs.c:1086
+#: ../src/dialogs.c:1080
 msgid "<b>Read-only:</b>"
-msgstr "<b>Nëmmen liesen:</b>"
+msgstr "<b>Schreifgeschützt:</b>"
 
-#: ../src/dialogs.c:1093
+#: ../src/dialogs.c:1087
 msgid "(only inside Geany)"
 msgstr "(nëmmen am Geany)"
 
-#: ../src/dialogs.c:1102
+#: ../src/dialogs.c:1096
 msgid "<b>Encoding:</b>"
-msgstr "<b>Encodage:</b>"
+msgstr "<b>Zeechencodéierung:</b>"
 
 #. BOM = byte order mark
-#: ../src/dialogs.c:1112 ../src/ui_utils.c:225
+#: ../src/dialogs.c:1106
+#: ../src/ui_utils.c:225
 msgid "(with BOM)"
 msgstr "(mat BOM)"
 
-#: ../src/dialogs.c:1112
+#: ../src/dialogs.c:1106
 msgid "(without BOM)"
 msgstr "(ouni BOM)"
 
-#: ../src/dialogs.c:1123
+#: ../src/dialogs.c:1117
 msgid "<b>Modified:</b>"
 msgstr "<b>Modifiéiert:</b>"
 
-#: ../src/dialogs.c:1137
+#: ../src/dialogs.c:1131
 msgid "<b>Changed:</b>"
 msgstr "<b>Geännert:</b>"
 
-#: ../src/dialogs.c:1151
+#: ../src/dialogs.c:1145
 msgid "<b>Accessed:</b>"
 msgstr "<b>Zougrëff:</b>"
 
-#: ../src/dialogs.c:1173
+#: ../src/dialogs.c:1167
 msgid "<b>Permissions:</b>"
 msgstr "<b>Zougrëffsrechter:</b>"
 
 #. Header
-#: ../src/dialogs.c:1181
+#: ../src/dialogs.c:1175
 msgid "Read:"
 msgstr "Liesen:"
 
-#: ../src/dialogs.c:1188
+#: ../src/dialogs.c:1182
 msgid "Write:"
 msgstr "Schreiwen:"
 
 #. Owner
-#: ../src/dialogs.c:1203
+#: ../src/dialogs.c:1197
 msgid "Owner:"
 msgstr "Besëtzer:"
 
 #. Group
-#: ../src/dialogs.c:1239
+#: ../src/dialogs.c:1233
 msgid "Group:"
 msgstr "Grupp:"
 
 #. Other
-#: ../src/dialogs.c:1275
+#: ../src/dialogs.c:1269
 msgid "Other:"
 msgstr "Anerer"
 
-#: ../src/document.c:678
+#: ../src/document.c:674
 #, c-format
 msgid "File %s closed."
 msgstr "Den Fichier %s as zou"
 
-#: ../src/document.c:795
+#: ../src/document.c:791
 #, c-format
 msgid "New file \"%s\" opened."
 msgstr "Neien Fichier \"%s\" opgemaach."
 
-#: ../src/document.c:968 ../src/document.c:1474
+#: ../src/document.c:964
+#: ../src/document.c:1470
 #, c-format
 msgid "Could not open file %s (%s)"
 msgstr "Konnt den fichier %s (%s) net opmaachen"
 
-#: ../src/document.c:998
+#: ../src/document.c:994
 #, c-format
 msgid ""
-"The file \"%s\" could not be opened properly and has been truncated. This "
-"can occur if the file contains a NULL byte. Be aware that saving it can "
-"cause data loss.\n"
+"The file \"%s\" could not be opened properly and has been truncated. This can occur if the file contains a NULL byte. Be aware that saving it can cause data loss.\n"
 "The file was set to read-only."
-msgstr ""
-"Den Fichier \"%s\" konnt net richteg opgemaach ginn an ass ofgeschnidden "
-"ginn. Dëst kann virkommen wann den Fichier en NULL Byte enthält. Wann dier "
-"den Fichier elo späichert, kinnt dier Donnéeën verléieren. Den Fichier kann "
-"nëmmen gelies ginn."
+msgstr "Den Fichier \"%s\" konnt net richteg opgemaach ginn an ass ofgeschnidden ginn. Dëst kann virkommen wann den Fichier en NULL Byte enthält. Wann dier den Fichier elo späichert, kinnt dier Donnéeën verléieren. Den Fichier gouf als schreifgeschützt agestallt."
 
 #. For translators: the second wildcard is an encoding name, e.g.
 #. * The file \"test.txt\" is not valid UTF-8.
-#: ../src/document.c:1024
+#: ../src/document.c:1020
 #, c-format
 msgid "The file \"%s\" is not valid %s."
 msgstr "Den Fichier \"%s\" as keen gültegen %s."
 
-#: ../src/document.c:1034
+#: ../src/document.c:1030
 #, c-format
-msgid ""
-"The file \"%s\" does not look like a text file or the file encoding is not "
-"supported."
-msgstr ""
-"Den Fichier \"%s\" ass keen Text Fichier oder den Encodage gëtt net "
-"ënnerstetzt"
+msgid "The file \"%s\" does not look like a text file or the file encoding is not supported."
+msgstr "Den Fichier \"%s\" ass keen Text Fichier oder d'Zeechencodéierung gëtt net ënnerstetzt"
 
-#: ../src/document.c:1172
+#: ../src/document.c:1168
 msgid "Spaces"
 msgstr "Espacen"
 
-#: ../src/document.c:1175
+#: ../src/document.c:1171
 msgid "Tabs"
 msgstr "Tabs"
 
-#: ../src/document.c:1178
+#: ../src/document.c:1174
 msgid "Tabs and Spaces"
 msgstr "Tabs an Espacen"
 
 #. For translators: first wildcard is the indentation mode (Spaces, Tabs, Tabs
 #. * and Spaces), the second one is the filename
-#: ../src/document.c:1183
+#: ../src/document.c:1179
 #, c-format
 msgid "Setting %s indentation mode for %s."
 msgstr "Stellt den Aréckungsmodus %s fir %s an."
 
-#: ../src/document.c:1236
+#: ../src/document.c:1232
 msgid "Invalid filename"
 msgstr "Den Numm vum Fichier as ongülteg"
 
-#: ../src/document.c:1356
+#: ../src/document.c:1352
 #, c-format
 msgid "File %s reloaded."
 msgstr "Fichier %s nei gelueden"
 
-#: ../src/document.c:1358
+#: ../src/document.c:1354
 #, c-format
 msgid "File %s opened(%d%s)."
 msgstr "Fichier %s opgemach(%d%s)"
 
-#: ../src/document.c:1360
+#: ../src/document.c:1356
 msgid ", read-only"
-msgstr ", nëmmen liesen"
+msgstr ", schreifgeschützt"
 
-#: ../src/document.c:1565
+#: ../src/document.c:1561
 msgid "Error renaming file."
 msgstr "Feeler beim ëmbenennen vum Fichier"
 
-#: ../src/document.c:1640
+#: ../src/document.c:1636
 #, c-format
-msgid ""
-"An error occurred while converting the file from UTF-8 in \"%s\". The file "
-"remains unsaved."
-msgstr ""
-"Et ass en Feeler geschitt beim konvertéiren vum Fichier vun UTF-8 an \"%s\". "
-"Den Fichier ass net gespäichert."
+msgid "An error occurred while converting the file from UTF-8 in \"%s\". The file remains unsaved."
+msgstr "Et ass en Feeler geschitt beim konvertéiren vum Fichier vun UTF-8 an \"%s\". Den Fichier ass net gespäichert."
 
-#: ../src/document.c:1662
+#: ../src/document.c:1658
 #, c-format
 msgid ""
 "Error message: %s\n"
@@ -688,52 +679,58 @@
 "Feelermeldung: %s\n"
 "Et as en Feeler em \"%s\" (Zeil: %d, Kolonn: %d) geschitt."
 
-#: ../src/document.c:1667
+#: ../src/document.c:1663
 #, c-format
 msgid "Error message: %s."
 msgstr "Feelermeldung: %s."
 
-#: ../src/document.c:1767 ../src/document.c:1827
+#: ../src/document.c:1763
+#: ../src/document.c:1823
 msgid "Error saving file."
 msgstr "Feeler beim späicheren vum Fichier"
 
-#: ../src/document.c:1826
+#: ../src/document.c:1822
 #, c-format
 msgid "Error saving file (%s)."
 msgstr "Feeler beim späicheren vum Fichier (%s)."
 
-#: ../src/document.c:1851
+#: ../src/document.c:1847
 #, c-format
 msgid "File %s saved."
 msgstr "Fichier %s gespäichert."
 
-#: ../src/document.c:1917 ../src/document.c:1974 ../src/document.c:1982
+#: ../src/document.c:1913
+#: ../src/document.c:1970
+#: ../src/document.c:1978
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was not found."
 msgstr "\"%s\" konnt net fonnt ginn."
 
-#: ../src/document.c:1982
+#: ../src/document.c:1978
 msgid "Wrap search and find again?"
 msgstr "D'Sich um Ufank resp. Enn vum Dokument weiderféieren?"
 
-#: ../src/document.c:2061 ../src/search.c:1080 ../src/search.c:1684
-#: ../src/search.c:1685
+#: ../src/document.c:2057
+#: ../src/search.c:1065
+#: ../src/search.c:1669
+#: ../src/search.c:1670
 #, c-format
 msgid "No matches found for \"%s\"."
 msgstr "Keng Iwwerteneestëmmung fond fir \"%s\"."
 
-#: ../src/document.c:2072 ../src/document.c:2081
+#: ../src/document.c:2068
+#: ../src/document.c:2077
 #, c-format
 msgid "%s: replaced %d occurrence of \"%s\" with \"%s\"."
 msgid_plural "%s: replaced %d occurrences of \"%s\" with \"%s\"."
 msgstr[0] "%s: %d mol gouf \"%s\" duerch \"%s\" ersaat."
 msgstr[1] "%s: %d mol gouf \"%s\" duerch \"%s\" ersaat."
 
-#: ../src/document.c:2903
+#: ../src/document.c:2899
 msgid "Do you want to reload it?"
 msgstr "Wierklech nei lueden?"
 
-#: ../src/document.c:2904
+#: ../src/document.c:2900
 #, c-format
 msgid ""
 "The file '%s' on the disk is more recent than\n"
@@ -742,32 +739,35 @@
 "Den Fichier '%s' um Disque ass manner al wei\n"
 "déi Versioun déi am Moment op ass."
 
-#: ../src/document.c:2925
+#: ../src/document.c:2921
 msgid "Try to resave the file?"
 msgstr "Probéieren den Fichier nach eng kéier ze späicheren?"
 
-#: ../src/document.c:2926
+#: ../src/document.c:2922
 #, c-format
 msgid "File \"%s\" was not found on disk!"
 msgstr "Den Fichier \"%s\" konnt net fonnt gin!"
 
-#: ../src/editor.c:3858 ../src/utils.c:324
+#: ../src/editor.c:3852
+#: ../src/utils.c:295
 msgid "Win (CRLF)"
 msgstr "Win (CRLF)"
 
-#: ../src/editor.c:3859 ../src/utils.c:325
+#: ../src/editor.c:3853
+#: ../src/utils.c:296
 msgid "Mac (CR)"
 msgstr "Mac (CR)"
 
-#: ../src/editor.c:3860 ../src/utils.c:326
+#: ../src/editor.c:3854
+#: ../src/utils.c:297
 msgid "Unix (LF)"
 msgstr "Unix (LF)"
 
-#: ../src/editor.c:3984
+#: ../src/editor.c:3978
 msgid "Enter Tab Width"
 msgstr "Breet vun engem Tab aginn"
 
-#: ../src/editor.c:3985
+#: ../src/editor.c:3979
 msgid "Enter the amount of spaces which should be replaced by a tab character."
 msgstr "D'Unzuel un Espacen aginn déi en Tab sollen ersetzen"
 
@@ -775,7 +775,8 @@
 msgid "Celtic"
 msgstr "Keltesch"
 
-#: ../src/encodings.c:77 ../src/encodings.c:78
+#: ../src/encodings.c:77
+#: ../src/encodings.c:78
 msgid "Greek"
 msgstr "Griichesch"
 
@@ -787,22 +788,31 @@
 msgid "South European"
 msgstr "Südeuropäesch"
 
-#: ../src/encodings.c:81 ../src/encodings.c:82 ../src/encodings.c:83
+#: ../src/encodings.c:81
+#: ../src/encodings.c:82
+#: ../src/encodings.c:83
 #: ../src/encodings.c:84
 msgid "Western"
 msgstr "Westlech"
 
-#: ../src/encodings.c:86 ../src/encodings.c:87 ../src/encodings.c:88
+#: ../src/encodings.c:86
+#: ../src/encodings.c:87
+#: ../src/encodings.c:88
 msgid "Baltic"
 msgstr "Baltesch"
 
-#: ../src/encodings.c:89 ../src/encodings.c:90 ../src/encodings.c:91
+#: ../src/encodings.c:89
+#: ../src/encodings.c:90
+#: ../src/encodings.c:91
 msgid "Central European"
 msgstr "Zentraleuropäesch"
 
 #. ISO-IR-111 not available on Windows
-#: ../src/encodings.c:92 ../src/encodings.c:93 ../src/encodings.c:95
-#: ../src/encodings.c:96 ../src/encodings.c:97
+#: ../src/encodings.c:92
+#: ../src/encodings.c:93
+#: ../src/encodings.c:95
+#: ../src/encodings.c:96
+#: ../src/encodings.c:97
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "Kyrillesch"
 
@@ -818,12 +828,16 @@
 msgid "Romanian"
 msgstr "Rumänesch"
 
-#: ../src/encodings.c:102 ../src/encodings.c:103 ../src/encodings.c:104
+#: ../src/encodings.c:102
+#: ../src/encodings.c:103
+#: ../src/encodings.c:104
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabesch"
 
 #. not available at all, ?
-#: ../src/encodings.c:105 ../src/encodings.c:107 ../src/encodings.c:108
+#: ../src/encodings.c:105
+#: ../src/encodings.c:107
+#: ../src/encodings.c:108
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebräesch"
 
@@ -843,42 +857,59 @@
 msgid "Thai"
 msgstr "Thai"
 
-#: ../src/encodings.c:114 ../src/encodings.c:115 ../src/encodings.c:116
+#: ../src/encodings.c:114
+#: ../src/encodings.c:115
+#: ../src/encodings.c:116
 msgid "Turkish"
 msgstr "Türkesch"
 
-#: ../src/encodings.c:117 ../src/encodings.c:118 ../src/encodings.c:119
+#: ../src/encodings.c:117
+#: ../src/encodings.c:118
+#: ../src/encodings.c:119
 msgid "Vietnamese"
 msgstr "Vietnamesesch"
 
-#: ../src/encodings.c:121 ../src/encodings.c:122 ../src/encodings.c:123
-#: ../src/encodings.c:124 ../src/encodings.c:125 ../src/encodings.c:126
-#: ../src/encodings.c:127 ../src/encodings.c:128
+#: ../src/encodings.c:121
+#: ../src/encodings.c:122
+#: ../src/encodings.c:123
+#: ../src/encodings.c:124
+#: ../src/encodings.c:125
+#: ../src/encodings.c:126
+#: ../src/encodings.c:127
+#: ../src/encodings.c:128
 msgid "Unicode"
 msgstr "Unicode"
 
 #. maybe not available on Linux
-#: ../src/encodings.c:130 ../src/encodings.c:131 ../src/encodings.c:132
+#: ../src/encodings.c:130
+#: ../src/encodings.c:131
+#: ../src/encodings.c:132
 #: ../src/encodings.c:134
 msgid "Chinese Simplified"
 msgstr "Vereinfacht chinesesch"
 
-#: ../src/encodings.c:135 ../src/encodings.c:136 ../src/encodings.c:137
+#: ../src/encodings.c:135
+#: ../src/encodings.c:136
+#: ../src/encodings.c:137
 msgid "Chinese Traditional"
 msgstr "Traditionellt chinesesch"
 
-#: ../src/encodings.c:138 ../src/encodings.c:139 ../src/encodings.c:140
+#: ../src/encodings.c:138
+#: ../src/encodings.c:139
+#: ../src/encodings.c:140
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japanesch"
 
-#: ../src/encodings.c:141 ../src/encodings.c:142 ../src/encodings.c:143
+#: ../src/encodings.c:141
+#: ../src/encodings.c:142
+#: ../src/encodings.c:143
 #: ../src/encodings.c:144
 msgid "Korean"
 msgstr "Koreanesch"
 
 #: ../src/encodings.c:146
 msgid "Without encoding"
-msgstr "Ouni Encodage"
+msgstr "Ouni Zeechencodéierung"
 
 #: ../src/encodings.c:373
 msgid "_West European"
@@ -904,22 +935,46 @@
 msgid "_Unicode"
 msgstr "_Unicode"
 
-#: ../src/filetypes.c:90 ../src/filetypes.c:91 ../src/interface.c:3457
+#: ../src/filetypes.c:90
+#: ../src/filetypes.c:91
+#: ../src/interface.c:3457
 #: ../src/interface.c:5005
 msgid "None"
 msgstr "Ouni"
 
-#: ../src/filetypes.c:102 ../src/filetypes.c:113 ../src/filetypes.c:125
-#: ../src/filetypes.c:136 ../src/filetypes.c:147 ../src/filetypes.c:158
-#: ../src/filetypes.c:169 ../src/filetypes.c:181 ../src/filetypes.c:192
-#: ../src/filetypes.c:203 ../src/filetypes.c:214 ../src/filetypes.c:225
-#: ../src/filetypes.c:236 ../src/filetypes.c:247 ../src/filetypes.c:259
-#: ../src/filetypes.c:271 ../src/filetypes.c:282 ../src/filetypes.c:293
-#: ../src/filetypes.c:304 ../src/filetypes.c:315 ../src/filetypes.c:326
-#: ../src/filetypes.c:337 ../src/filetypes.c:384 ../src/filetypes.c:395
-#: ../src/filetypes.c:429 ../src/filetypes.c:440 ../src/filetypes.c:485
-#: ../src/filetypes.c:496 ../src/filetypes.c:530 ../src/filetypes.c:541
-#: ../src/filetypes.c:552 ../src/filetypes.c:563 ../src/filetypes.c:574
+#: ../src/filetypes.c:102
+#: ../src/filetypes.c:113
+#: ../src/filetypes.c:125
+#: ../src/filetypes.c:136
+#: ../src/filetypes.c:147
+#: ../src/filetypes.c:158
+#: ../src/filetypes.c:169
+#: ../src/filetypes.c:181
+#: ../src/filetypes.c:192
+#: ../src/filetypes.c:203
+#: ../src/filetypes.c:214
+#: ../src/filetypes.c:225
+#: ../src/filetypes.c:236
+#: ../src/filetypes.c:247
+#: ../src/filetypes.c:259
+#: ../src/filetypes.c:271
+#: ../src/filetypes.c:282
+#: ../src/filetypes.c:293
+#: ../src/filetypes.c:304
+#: ../src/filetypes.c:315
+#: ../src/filetypes.c:326
+#: ../src/filetypes.c:337
+#: ../src/filetypes.c:384
+#: ../src/filetypes.c:395
+#: ../src/filetypes.c:429
+#: ../src/filetypes.c:440
+#: ../src/filetypes.c:485
+#: ../src/filetypes.c:496
+#: ../src/filetypes.c:530
+#: ../src/filetypes.c:541
+#: ../src/filetypes.c:552
+#: ../src/filetypes.c:563
+#: ../src/filetypes.c:574
 #, c-format
 msgid "%s source file"
 msgstr "%s Quellcode Fichier"
@@ -981,11 +1036,13 @@
 msgid "M_iscellaneous Languages"
 msgstr "_Aner Sproochen"
 
-#: ../src/filetypes.c:1284 ../src/win32.c:107
+#: ../src/filetypes.c:1284
+#: ../src/win32.c:107
 msgid "All Source"
 msgstr "All d'Quellen"
 
-#: ../src/filetypes.c:1309 ../src/project.c:292
+#: ../src/filetypes.c:1309
+#: ../src/project.c:288
 msgid "All files"
 msgstr "All d'Fichieren"
 
@@ -1006,9 +1063,15 @@
 msgid "New (with _Template)"
 msgstr "Nei (mat _Virlag)"
 
-#: ../src/interface.c:298 ../src/interface.c:359 ../src/interface.c:537
-#: ../src/interface.c:591 ../src/interface.c:605 ../src/interface.c:851
-#: ../src/interface.c:861 ../src/interface.c:2006 ../src/interface.c:2060
+#: ../src/interface.c:298
+#: ../src/interface.c:359
+#: ../src/interface.c:537
+#: ../src/interface.c:591
+#: ../src/interface.c:605
+#: ../src/interface.c:851
+#: ../src/interface.c:861
+#: ../src/interface.c:2006
+#: ../src/interface.c:2060
 #: ../src/interface.c:2074
 msgid "invisible"
 msgstr "onsiichtbar"
@@ -1017,7 +1080,8 @@
 msgid "dummy tooltip, don't translate this."
 msgstr "dummy tooltip, nët iwwersetzen."
 
-#: ../src/interface.c:311 ../src/interface.c:1928
+#: ../src/interface.c:311
+#: ../src/interface.c:1928
 msgid "Open Selected F_ile"
 msgstr "Ausgewielten F_ichier opmaachen"
 
@@ -1037,11 +1101,13 @@
 msgid "Page Set_up"
 msgstr "Saitenastell_ungen"
 
-#: ../src/interface.c:393 ../src/notebook.c:240
+#: ../src/interface.c:393
+#: ../src/notebook.c:233
 msgid "Close Ot_her Documents"
 msgstr "Aner Dokumenter _zoumaachen"
 
-#: ../src/interface.c:401 ../src/notebook.c:245
+#: ../src/interface.c:401
+#: ../src/notebook.c:238
 msgid "C_lose All"
 msgstr "A_lles zoumaachen"
 
@@ -1049,83 +1115,103 @@
 msgid "_Edit"
 msgstr "B_eaarbeschten"
 
-#: ../src/interface.c:459 ../src/interface.c:1919
+#: ../src/interface.c:459
+#: ../src/interface.c:1919
 msgid "Select _All"
 msgstr "_All auswielen"
 
-#: ../src/interface.c:468 ../src/interface.c:1937
+#: ../src/interface.c:468
+#: ../src/interface.c:1937
 msgid "_Format"
 msgstr "_Formateiren"
 
-#: ../src/interface.c:475 ../src/interface.c:1944
+#: ../src/interface.c:475
+#: ../src/interface.c:1944
 msgid "T_oggle Case of Selection"
 msgstr "Gr_ouss an Klengschreiwen an der Auswiel vertauschen"
 
-#: ../src/interface.c:484 ../src/interface.c:1953
+#: ../src/interface.c:484
+#: ../src/interface.c:1953
 msgid "_Comment Line(s)"
 msgstr "Zeil(en) _kommentéiren"
 
-#: ../src/interface.c:488 ../src/interface.c:1957
+#: ../src/interface.c:488
+#: ../src/interface.c:1957
 msgid "U_ncomment Line(s)"
 msgstr "Zeil(en) auskomme_ntéiren"
 
-#: ../src/interface.c:492 ../src/interface.c:1961
+#: ../src/interface.c:492
+#: ../src/interface.c:1961
 msgid "_Toggle Line Commentation"
 msgstr "Kommen_téierung ëmdréinen"
 
-#: ../src/interface.c:496 ../src/interface.c:1965
+#: ../src/interface.c:496
+#: ../src/interface.c:1965
 msgid "Du_plicate Line or Selection"
 msgstr "Zeil oder Auswiel ko_péieren"
 
-#: ../src/interface.c:505 ../src/interface.c:1974
+#: ../src/interface.c:505
+#: ../src/interface.c:1974
 msgid "_Increase Indent"
 msgstr "Mé_i arécken"
 
-#: ../src/interface.c:513 ../src/interface.c:1982
+#: ../src/interface.c:513
+#: ../src/interface.c:1982
 msgid "_Decrease Indent"
 msgstr "M_anner arécken"
 
-#: ../src/interface.c:526 ../src/interface.c:1995
+#: ../src/interface.c:526
+#: ../src/interface.c:1995
 msgid "_Send Selection to Terminal"
 msgstr "Au_swiel un den Terminal schecken"
 
-#: ../src/interface.c:530 ../src/interface.c:1999
+#: ../src/interface.c:530
+#: ../src/interface.c:1999
 msgid "_Send Selection to"
 msgstr "Au_swiel verschécken un"
 
-#: ../src/interface.c:545 ../src/interface.c:2014
+#: ../src/interface.c:545
+#: ../src/interface.c:2014
 msgid "I_nsert Comments"
 msgstr "Kommentar _afügen"
 
-#: ../src/interface.c:556 ../src/interface.c:2025
+#: ../src/interface.c:556
+#: ../src/interface.c:2025
 msgid "Insert _ChangeLog Entry"
 msgstr "_Changelog Entrée androen "
 
-#: ../src/interface.c:560 ../src/interface.c:2029
+#: ../src/interface.c:560
+#: ../src/interface.c:2029
 msgid "Insert File _Header"
-msgstr "Kappzeil afügen"
+msgstr "_Kappzeil afügen"
 
-#: ../src/interface.c:564 ../src/interface.c:2033
+#: ../src/interface.c:564
+#: ../src/interface.c:2033
 msgid "Insert _Function Description"
 msgstr "Beschreiwung vun der _Fonctioun afügen"
 
-#: ../src/interface.c:568 ../src/interface.c:2037
+#: ../src/interface.c:568
+#: ../src/interface.c:2037
 msgid "Insert _Multiline Comment"
-msgstr "En puer Zeilen laangen Kommentar afügen"
+msgstr "En puer Zeilen laangen Ko_mmentar afügen"
 
-#: ../src/interface.c:572 ../src/interface.c:2041
+#: ../src/interface.c:572
+#: ../src/interface.c:2041
 msgid "Insert _GPL Notice"
 msgstr "_GPL Notiz afügen"
 
-#: ../src/interface.c:576 ../src/interface.c:2045
+#: ../src/interface.c:576
+#: ../src/interface.c:2045
 msgid "Insert _BSD License Notice"
 msgstr "_BSD Lizenz Notiz afügen"
 
-#: ../src/interface.c:580 ../src/interface.c:2049
+#: ../src/interface.c:580
+#: ../src/interface.c:2049
 msgid "Insert Dat_e"
 msgstr "Datum afüg_en"
 
-#: ../src/interface.c:594 ../src/interface.c:2063
+#: ../src/interface.c:594
+#: ../src/interface.c:2063
 msgid "_Insert \"include <...>\""
 msgstr " \"include <...>\" _afügen"
 
@@ -1143,20 +1229,20 @@
 
 #: ../src/interface.c:636
 msgid "Find _Previous"
-msgstr "_Vun virdrun fannen"
+msgstr "_Viregen fannen"
 
 #: ../src/interface.c:640
 msgid "Find in F_iles"
 msgstr "An den F_ichieren fannen"
 
-#: ../src/interface.c:644 ../src/search.c:524
+#: ../src/interface.c:644
+#: ../src/search.c:509
 msgid "_Replace"
 msgstr "E_rsetzen"
 
 #: ../src/interface.c:657
-#, fuzzy
 msgid "Find _Selected"
-msgstr "Au_sgewielten fannen"
+msgstr "Au_swiel fannen"
 
 #: ../src/interface.c:661
 msgid "Find Pre_vious Selected"
@@ -1170,7 +1256,8 @@
 msgid "Pr_evious Message"
 msgstr "M_essage vun virdrun"
 
-#: ../src/interface.c:683 ../src/interface.c:2115
+#: ../src/interface.c:683
+#: ../src/interface.c:2115
 msgid "_Go to Line"
 msgstr "Zur Zeil _goen"
 
@@ -1180,7 +1267,7 @@
 
 #: ../src/interface.c:711
 msgid "To_ggle All Additional Widgets"
-msgstr "Zousätzlech Infofënsteren aus oder ablennen"
+msgstr "_Zousätzlech Infofënsteren aus- oder ablennen"
 
 #: ../src/interface.c:715
 msgid "Full_screen"
@@ -1188,7 +1275,7 @@
 
 #: ../src/interface.c:719
 msgid "Show Message _Window"
-msgstr "Noriichtenfënster uweisen"
+msgstr "Noriichtenfënster u_weisen"
 
 #: ../src/interface.c:724
 msgid "Show _Toolbar"
@@ -1198,13 +1285,15 @@
 msgid "Show Side_bar"
 msgstr "Säitenleescht u_weisen"
 
-#: ../src/interface.c:734 ../src/interface.c:3865 ../src/keybindings.c:228
+#: ../src/interface.c:734
+#: ../src/interface.c:3865
+#: ../src/keybindings.c:227
 msgid "Editor"
 msgstr "Editor"
 
 #: ../src/interface.c:741
 msgid "Show _Markers Margin"
-msgstr "Markéierungsrand uweisen"
+msgstr "_Markéierungsrand uweisen"
 
 #: ../src/interface.c:746
 msgid "Show _Line Numbers"
@@ -1242,15 +1331,21 @@
 msgid "In_dent Type"
 msgstr "Type vun _Aréckung"
 
-#: ../src/interface.c:808 ../src/interface.c:3496 ../src/interface.c:5044
+#: ../src/interface.c:808
+#: ../src/interface.c:3496
+#: ../src/interface.c:5044
 msgid "_Tabs"
 msgstr "_Tabs"
 
-#: ../src/interface.c:814 ../src/interface.c:3487 ../src/interface.c:5035
+#: ../src/interface.c:814
+#: ../src/interface.c:3487
+#: ../src/interface.c:5035
 msgid "_Spaces"
 msgstr "_Espacen"
 
-#: ../src/interface.c:820 ../src/interface.c:3505 ../src/interface.c:5053
+#: ../src/interface.c:820
+#: ../src/interface.c:3505
+#: ../src/interface.c:5053
 msgid "T_abs and Spaces"
 msgstr "T_abs an Espacen"
 
@@ -1268,11 +1363,11 @@
 
 #: ../src/interface.c:854
 msgid "Set _Encoding"
-msgstr "_Encodage setzen"
+msgstr "Z_eechencodéierung setzen"
 
 #: ../src/interface.c:864
 msgid "Set Line E_ndings"
-msgstr "Zeilenenn festleeën"
+msgstr "Zeilen_enn festleeën"
 
 #: ../src/interface.c:871
 msgid "Convert and Set to _CR/LF (Win)"
@@ -1292,11 +1387,11 @@
 
 #: ../src/interface.c:898
 msgid "_Replace Tabs by Spaces"
-msgstr "Tabulatoren duerch Ofstänn ersetzen"
+msgstr "Tabulatoren duerch Ofstänn e_rsetzen"
 
 #: ../src/interface.c:902
 msgid "Replace Spaces b_y Tabs"
-msgstr "Ofstänn duerch Tabulatoren ersetzen"
+msgstr "_Ofstänn duerch Tabulatoren ersetzen"
 
 #: ../src/interface.c:911
 msgid "_Fold All"
@@ -1312,7 +1407,7 @@
 
 #: ../src/interface.c:928
 msgid "Remove Error _Indicators"
-msgstr "Feelermarkéierungen ewechmaachen"
+msgstr "Feelermarké_ierungen ewechmaachen"
 
 #: ../src/interface.c:932
 msgid "_Project"
@@ -1328,7 +1423,7 @@
 
 #: ../src/interface.c:955
 msgid "_Recent Projects"
-msgstr "Fir d'läscht opgematen Projeten"
+msgstr "Fi_r d'läscht opgematen Projeten"
 
 #: ../src/interface.c:959
 msgid "_Close"
@@ -1354,7 +1449,8 @@
 msgid "_Reload Configuration"
 msgstr "_Configuratioun nei lueden"
 
-#: ../src/interface.c:1011 ../src/interface.c:1018
+#: ../src/interface.c:1011
+#: ../src/interface.c:1018
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hëllef"
 
@@ -1370,7 +1466,8 @@
 msgid "_Debug Messages"
 msgstr "_Debug Messagen"
 
-#: ../src/interface.c:1073 ../src/treeviews.c:114
+#: ../src/interface.c:1073
+#: ../src/treeviews.c:114
 msgid "Symbols"
 msgstr "Symboler"
 
@@ -1394,44 +1491,45 @@
 msgid "Scribble"
 msgstr "Notizen"
 
-#: ../src/interface.c:1725 ../src/interface.c:3266
+#: ../src/interface.c:1725
+#: ../src/interface.c:3266
 msgid "Images _and Text"
 msgstr "Biller _an Text"
 
-#: ../src/interface.c:1731 ../src/interface.c:3298
+#: ../src/interface.c:1731
+#: ../src/interface.c:3298
 msgid "_Images Only"
 msgstr "Nëmmen B_iller"
 
-#: ../src/interface.c:1737 ../src/interface.c:3290
+#: ../src/interface.c:1737
+#: ../src/interface.c:3290
 msgid "_Text Only"
 msgstr "Nëmmen _Text"
 
-#: ../src/interface.c:1748 ../src/interface.c:3282
-#, fuzzy
+#: ../src/interface.c:1748
+#: ../src/interface.c:3282
 msgid "_Large Icons"
-msgstr "_Grouss Ikonen"
+msgstr "_Grouss Symboler"
 
-#: ../src/interface.c:1754 ../src/interface.c:3274
-#, fuzzy
+#: ../src/interface.c:1754
+#: ../src/interface.c:3274
 msgid "_Small Icons"
-msgstr "_Kleng Ikonen"
+msgstr "_Kleng Symboler"
 
-#: ../src/interface.c:1760 ../src/interface.c:3306
-#, fuzzy
+#: ../src/interface.c:1760
+#: ../src/interface.c:3306
 msgid "_Very Small Icons"
-msgstr "Gan_z kleng Ikonen"
+msgstr "Gan_z kleng Symboler"
 
 #: ../src/interface.c:1770
 msgid "_Hide toolbar"
 msgstr "Gesc_hirleescht verstoppen"
 
 #: ../src/interface.c:2082
-#, fuzzy
 msgid "Find _Usage"
-msgstr "Sichfonctio_un benotzen"
+msgstr "_An allen Dokumenter nosichen"
 
 #: ../src/interface.c:2090
-#, fuzzy
 msgid "Find _Document Usage"
 msgstr "Am _Dokument nosichen"
 
@@ -1447,7 +1545,8 @@
 msgid "Conte_xt Action"
 msgstr "Konte_xt Aktioun"
 
-#: ../src/interface.c:2647 ../src/keybindings.c:331
+#: ../src/interface.c:2647
+#: ../src/keybindings.c:330
 msgid "Preferences"
 msgstr "Astellungen"
 
@@ -1464,12 +1563,8 @@
 msgstr "Ënnerstëtzung fir en virtuellen Terminal lueden"
 
 #: ../src/interface.c:2690
-msgid ""
-"Whether the virtual terminal emulation (VTE) should be loaded at startup, "
-"disable it if you do not need it"
-msgstr ""
-"Ob den virtuellen Terminal (VTE) beim Start gelueden soll ginn, dier kennt "
-"en ausschalten wann dier en net braucht"
+msgid "Whether the virtual terminal emulation (VTE) should be loaded at startup, disable it if you do not need it"
+msgstr "Ob den virtuellen Terminal (VTE) beim Start gelueden soll ginn, dier kënnt en deaktivéieren wann dier en net braucht"
 
 #: ../src/interface.c:2692
 msgid "Enable plugin support"
@@ -1485,9 +1580,7 @@
 
 #: ../src/interface.c:2718
 msgid "Saves the window position and geometry and restores it at the start"
-msgstr ""
-"Späichert d'Positioun an d'Moss vun der Fënster an stellt se beim Start nees "
-"sou an"
+msgstr "Späichert d'Positioun an d'Moss vun der Fënster an stellt se beim Start nees sou an"
 
 #: ../src/interface.c:2720
 msgid "Confirm exit"
@@ -1506,10 +1599,8 @@
 msgstr "Startpad:"
 
 #: ../src/interface.c:2758
-msgid ""
-"Path to start in when opening or saving files. Must be an absolute path. "
-"Leave blank to use the current working directory."
-msgstr ""
+msgid "Path to start in when opening or saving files. Must be an absolute path. Leave blank to use the current working directory."
+msgstr "Startpad wann Dateien opgemaach oder gespäichert sollen ginn. Den Pad muss absolut sinn. Fir den aktuellen Aarbeschtsordner ze benotzen loosst d'Feld eidel."
 
 #: ../src/interface.c:2771
 msgid "Project files:"
@@ -1524,11 +1615,8 @@
 msgstr "Extra PlugIn Pad"
 
 #: ../src/interface.c:2808
-msgid ""
-"Geany looks by default in the global installation path and in the "
-"configuration directory. The path entered here will be searched additionally "
-"for plugins. Leave blank to disable."
-msgstr ""
+msgid "Geany looks by default in the global installation path and in the configuration directory. The path entered here will be searched additionally for plugins. Leave blank to disable."
+msgstr "Geany kontrolléiert standardméisseg den Installatiounsordner an den Konfiguratiounsordner. En Pad den hei aginn gëtt, gëtt zousätzlech bei der Sich no PlugIn berücksichtegt. D'Feld gëtt ignoréiert wann et eidel ass."
 
 #: ../src/interface.c:2821
 msgid "<b>Paths</b>"
@@ -1543,52 +1631,36 @@
 msgstr "Pieptoun ausginn wann Feeler optrieden oder d'Compiléieren fäerdeg ass"
 
 #: ../src/interface.c:2851
-msgid ""
-"Whether to beep if an error occurred or when the compilation process has "
-"finished"
-msgstr ""
-"Ob en Pieptoun ausginn gëtt wann en Feeler optrëtt oder wann den "
-"Compiléierviergang eriwwer ass"
+msgid "Whether to beep if an error occurred or when the compilation process has finished"
+msgstr "Ob en Pieptoun ausginn gëtt wann en Feeler optrëtt oder wann den Compiléierviergang eriwwer ass"
 
 #: ../src/interface.c:2853
 msgid "Switch to status message list at new message"
 msgstr "Bei neien Meldungen an d'Fënster vun den Statusmeldungen wiesselen"
 
 #: ../src/interface.c:2856
-msgid ""
-"Switch to the status message tab (in the notebook window at the bottom) if a "
-"new status message arrives"
-msgstr ""
-"Wiesselt automatesch an den Tab mat den Statusmeldungen am Infoberäich, wann "
-"eng nei Statusmeldung do ass."
+msgid "Switch to the status message tab (in the notebook window at the bottom) if a new status message arrives"
+msgstr "Wiesselt automatesch an den Tab mat den Statusmeldungen am Infoberäich, wann eng nei Statusmeldung do ass."
 
 #: ../src/interface.c:2858
 msgid "Suppress status messages in the status bar"
 msgstr "Keng Statusmeldungen an der Statuszeil uweisen"
 
 #: ../src/interface.c:2861
-msgid ""
-"Removes all messages from the status bar. The messages are still displayed "
-"in the status messages window."
-msgstr ""
-"Läscht all d'Meldungen an der Statuszeil. D'Meldungen ginn nach ëmmer an der "
-"Fënster fir Statusmeldungen ugewisen."
+msgid "Removes all messages from the status bar. The messages are still displayed in the status messages window."
+msgstr "Läscht all d'Meldungen an der Statuszeil. D'Meldungen ginn nach ëmmer an der Fënster fir Statusmeldungen ugewisen."
 
 #: ../src/interface.c:2863
 msgid "Auto focus widgets (focus follows mouse)"
 msgstr "Autofokus (den Fokus geet der Maus no)"
 
 #: ../src/interface.c:2866
-msgid ""
-"Gives the focus automatically to widgets below the mouse cursor. Works for "
-"the main editor widget, the scribble, the toolbar search and goto line "
-"fields and the VTE."
-msgstr ""
-"Fokusséiert automatesch déi Fënster ënnert dem Mauszeiger. Fonctionnéiert "
-"fir d'Haaptfënster, dem Notizbuch, dem Sich an Goen Feld an der "
-"Geschirleescht an fir den VTE."
+msgid "Gives the focus automatically to widgets below the mouse cursor. Works for the main editor widget, the scribble, the toolbar search and goto line fields and the VTE."
+msgstr "Fokusséiert automatesch déi Fënster ënnert dem Mauszeiger. Fonctionnéiert fir d'Haaptfënster, dem Notizbuch, dem Sich an Goen Feld an der Geschirleescht an fir den VTE."
 
-#: ../src/interface.c:2868 ../src/interface.c:3194 ../src/interface.c:4074
+#: ../src/interface.c:2868
+#: ../src/interface.c:3194
+#: ../src/interface.c:4074
 msgid "<b>Miscellaneous</b>"
 msgstr "<b>Verschiddenes</b>"
 
@@ -1597,27 +1669,20 @@
 msgstr "Ëmmer dat ganzt Dokument duerchsichen an d'Sichfënster verstoppen"
 
 #: ../src/interface.c:2891
-msgid ""
-"Always wrap search around the document and hide the Find dialog after "
-"clicking Find Next/Previous"
-msgstr ""
+msgid "Always wrap search around the document and hide the Find dialog after clicking Find Next/Previous"
+msgstr "Ëmmer dat ganzt Dokument duerchsichen an den Sich-Dialog beim Klicken op Nächsten/Viregen zoumaachen"
 
 #: ../src/interface.c:2893
 msgid "Use the current word under the cursor for Find dialogs"
 msgstr "Dat Wuert ennert dem Curseur sichen"
 
 #: ../src/interface.c:2896
-msgid ""
-"Use current word under the cursor when opening the Find, Find in Files or "
-"Replace dialog and there is no selection"
-msgstr ""
+msgid "Use current word under the cursor when opening the Find, Find in Files or Replace dialog and there is no selection"
+msgstr "Benotzt dat Wuert ënnert dem Curseur beim Sichen an Ersetzen"
 
 #: ../src/interface.c:2898
-#, fuzzy
 msgid "Use the current file's directory for Find in Files"
-msgstr ""
-"Den Ordner, wou den aktuellen Fichier dran ass, benotzen fir an den "
-"Fichieren ze sichen"
+msgstr "Den Ordner vum aktuellen Fichier benotzen fir 'An den Fichieren fannen'"
 
 #: ../src/interface.c:2902
 msgid "<b>Search</b>"
@@ -1625,31 +1690,19 @@
 
 #: ../src/interface.c:2921
 msgid "Use project-based session files"
-msgstr "Sitzung am Projet späichern an erëm opmaachen"
+msgstr "Sëtzung am Projet späichern an erëm opmaachen"
 
 #: ../src/interface.c:2924
-msgid ""
-"Whether to store a project's session files and open them when re-opening the "
-"project"
-msgstr ""
-"Späichert déi oppen Fichieren (aktuell Sitzung) zesummen mam Projet an "
-"mëscht déi Fichieren och erëm op wann den Projet opgemaach gëtt."
+msgid "Whether to store a project's session files and open them when re-opening the project"
+msgstr "Späichert déi oppen Fichieren (aktuell Sëtzung) zesummen mam Projet an mëscht déi Fichieren och erëm op wann den Projet opgemaach gëtt."
 
 #: ../src/interface.c:2926
 msgid "Store project file inside the project base directory"
 msgstr "Projetsfichier am Projetsbasisordner erstellen"
 
 #: ../src/interface.c:2929
-msgid ""
-"When enabled, a project file is stored by default inside the project base "
-"directory when creating new projects instead of one directory above the base "
-"directory. You can still change the path of the project file in the New "
-"Project dialog."
-msgstr ""
-"Wann aktivéiert, dann gëtt en Projetsfichier standardméisseg am "
-"Projetsbasisordner gespäichert wann en neien Projet erstallt gëtt aplaz am "
-"Ordner iwwert dem Basisordner. Dier kënnt den Pad vum Projetsfichier nach "
-"ëmmer am 'Neie Projet' Dialog änneren."
+msgid "When enabled, a project file is stored by default inside the project base directory when creating new projects instead of one directory above the base directory. You can still change the path of the project file in the New Project dialog."
+msgstr "Wann aktivéiert, dann gëtt en Projetsfichier standardméisseg am Projetsbasisordner gespäichert wann en neien Projet erstallt gëtt aplaz am Ordner iwwert dem Basisordner. Dier kënnt den Pad vum Projetsfichier nach ëmmer am 'Neie Projet' Dialog änneren."
 
 #: ../src/interface.c:2931
 msgid "<b>Projects</b>"
@@ -1687,11 +1740,13 @@
 msgid "Symbol list:"
 msgstr "Lëscht mat den Symboler"
 
-#: ../src/interface.c:3001 ../src/interface.c:3116
+#: ../src/interface.c:3001
+#: ../src/interface.c:3116
 msgid "Message window:"
 msgstr "Noriichtenfënster:"
 
-#: ../src/interface.c:3008 ../src/interface.c:3152
+#: ../src/interface.c:3008
+#: ../src/interface.c:3152
 msgid "Editor:"
 msgstr "Editor:"
 
@@ -1705,7 +1760,7 @@
 
 #: ../src/interface.c:3036
 msgid "Sets the editor font"
-msgstr "Stellt d'Schrëft vum Editeur an"
+msgstr "Stellt d'Schrëft vum Editor an"
 
 #: ../src/interface.c:3038
 msgid "<b>Fonts</b>"
@@ -1713,23 +1768,23 @@
 
 #: ../src/interface.c:3057
 msgid "Show editor tabs"
-msgstr ""
+msgstr "Tabs vum Editor uweisen"
 
 #: ../src/interface.c:3061
 msgid "Show close buttons"
 msgstr "Knäppchen fir zouzemaachen uweisen"
 
 #: ../src/interface.c:3064
-msgid ""
-"Shows a small cross button in the file tabs to easily close files when "
-"clicking on it (requires restart of Geany)"
-msgstr ""
+msgid "Shows a small cross button in the file tabs to easily close files when clicking on it (requires restart of Geany)"
+msgstr "Weist en klengt Kräiz an den Tabs vun den Fichieren un fir se einfach duerch klicken op d'Kräiz zouzemaachen."
 
 #: ../src/interface.c:3070
 msgid "Placement of new file tabs:"
 msgstr "Positioun vun den Tabs vun neien Fichieren:"
 
-#: ../src/interface.c:3075 ../src/interface.c:3129 ../src/interface.c:3147
+#: ../src/interface.c:3075
+#: ../src/interface.c:3129
+#: ../src/interface.c:3147
 #: ../src/interface.c:3165
 msgid "Left"
 msgstr "Lenks"
@@ -1738,7 +1793,9 @@
 msgid "File tabs will be placed on the left of the notebook"
 msgstr "Nei Tabs ginn lenks vun der Lescht mat den Fichieren plazéiert"
 
-#: ../src/interface.c:3083 ../src/interface.c:3130 ../src/interface.c:3148
+#: ../src/interface.c:3083
+#: ../src/interface.c:3130
+#: ../src/interface.c:3148
 #: ../src/interface.c:3166
 msgid "Right"
 msgstr "Riets"
@@ -1757,13 +1814,17 @@
 
 #: ../src/interface.c:3095
 msgid "<b>Editor tabs</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Editor Tabs</b>"
 
-#: ../src/interface.c:3131 ../src/interface.c:3149 ../src/interface.c:3167
+#: ../src/interface.c:3131
+#: ../src/interface.c:3149
+#: ../src/interface.c:3167
 msgid "Top"
 msgstr "Uewen"
 
-#: ../src/interface.c:3132 ../src/interface.c:3150 ../src/interface.c:3168
+#: ../src/interface.c:3132
+#: ../src/interface.c:3150
+#: ../src/interface.c:3168
 msgid "Bottom"
 msgstr "Ënnen"
 
@@ -1794,27 +1855,23 @@
 
 #: ../src/interface.c:3226
 msgid "_Append Toolbar to the Menu"
-msgstr "Geschirleescht un den Menü unhänken"
+msgstr "_Geschirleescht un den Menü unhänken"
 
 #: ../src/interface.c:3229
 msgid "Pack the toolbar to the main menu to save vertical space"
-msgstr ""
-"Setzt d'Geschirleescht direkt hannert den Haaptmenü fir vertikal Plaz ze "
-"spueren."
+msgstr "Setzt d'Geschirleescht direkt hannert den Haaptmenü fir vertikal Plaz ze spueren."
 
 #: ../src/interface.c:3231
 msgid "<b>Toolbar</b>"
 msgstr "<b>Geschirleescht</b>"
 
 #: ../src/interface.c:3252
-#, fuzzy
 msgid "Icon style:"
-msgstr "Ikonen Style:"
+msgstr "Symbolstil:"
 
 #: ../src/interface.c:3259
-#, fuzzy
 msgid "Icon size:"
-msgstr "Ikonen Gréisst:"
+msgstr "Symbolgréisst:"
 
 #: ../src/interface.c:3314
 msgid "<b>Appearance</b>"
@@ -1829,34 +1886,24 @@
 msgstr "Visuellen Zeilenëmbroch"
 
 #: ../src/interface.c:3349
-msgid ""
-"Wrap the line at the window border and continue it on the next line. Note: "
-"line wrapping has a high performance cost for large documents so should be "
-"disabled on slow machines."
-msgstr ""
+msgid "Wrap the line at the window border and continue it on the next line. Note: line wrapping has a high performance cost for large documents so should be disabled on slow machines."
+msgstr "Mëscht bei laangen Zeilen en Ëmbroch um Bord vun der Fënster an setzt se an der nächster Zeil fort. Opgepasst: Bei groussen Dokumenter erfuerdert den Zeilenëmbroch vill Rechenleeschtung an sollt dowéinst op méi luesen Maschinnen deaktivéiert ginn."
 
 #: ../src/interface.c:3351
 msgid "Enable \"smart\" home key"
 msgstr "\"Intelligenten\" Home Knäppchen aschalten"
 
 #: ../src/interface.c:3354
-msgid ""
-"When \"smart\" home is enabled, the HOME key will move the caret to the "
-"first non-blank character of the line, unless it is already there, it moves "
-"to the very beginning of the line. When this feature is disabled, the HOME "
-"key always moves the caret to the start of the current line, regardless of "
-"its current position."
-msgstr ""
+msgid "When \"smart\" home is enabled, the HOME key will move the caret to the first non-blank character of the line, unless it is already there, it moves to the very beginning of the line. When this feature is disabled, the HOME key always moves the caret to the start of the current line, regardless of its current position."
+msgstr "Wann déi intelligent Pos1-Tast (Home) aktivéiert ass, spréngt en Curseur beim Tastendrock bei dat éischt Zeechen vun der Zeil. Wann en schonns do ass, spréngt en zum Ufank vun der Zeil. Wann dës Optioun net aktivéiert ass, spréngt den Curseur ëmmer un den Ufank vun der Zeil ouni op déi aktuell Positioun Récksiicht ze huelen."
 
 #: ../src/interface.c:3356
 msgid "Disable Drag and Drop"
-msgstr "Drag and Drop ausschalten"
+msgstr "Drag and Drop deaktivéieren"
 
 #: ../src/interface.c:3359
-msgid ""
-"Disable drag and drop completely in the editor window so you can't drag and "
-"drop any selections within or outside of the editor window"
-msgstr ""
+msgid "Disable drag and drop completely in the editor window so you can't drag and drop any selections within or outside of the editor window"
+msgstr "Drag and drop vollstänneg an der Editorsfënster deaktivéieren sou dass dier keng Auswiel innerhalb oder ausserhalb vun der Editorsfënster méi kënnt hin an hier beweegen."
 
 #: ../src/interface.c:3361
 msgid "Enable folding"
@@ -1864,29 +1911,23 @@
 
 #: ../src/interface.c:3364
 msgid "Whether to enable folding the code"
-msgstr ""
+msgstr "Leet fest op et méiglech soll sinn verschidden Deeler vum Quellcode auszeblennen"
 
 #: ../src/interface.c:3366
 msgid "Fold/unfold all children of a fold point"
-msgstr ""
+msgstr "All ënnergeuerdnet Quellcodebléck eran/erausklappen"
 
 #: ../src/interface.c:3369
-msgid ""
-"Fold or unfold all children of a fold point. By pressing the Shift key while "
-"clicking on a fold symbol the contrary behavior is used."
-msgstr ""
+msgid "Fold or unfold all children of a fold point. By pressing the Shift key while clicking on a fold symbol the contrary behavior is used."
+msgstr "Eran- oder Erausklappen vun allen Ënnerpunkten vun engem Quellcodeblock. Bei gedréckter Shift Tast gëtt den Géigendeel gemat wann op d'Symbol geklickt gëtt."
 
 #: ../src/interface.c:3371
 msgid "Use indicators to show compile errors"
 msgstr "Markéierungen benotzen fir Feeler beim compiléieren unzeweisen"
 
 #: ../src/interface.c:3374
-msgid ""
-"Whether to use indicators (a squiggly underline) to highlight the lines "
-"where the compiler found a warning or an error"
-msgstr ""
-"Ob Markéierungen (gewellten Stricher) sollen benotzt ginn fir Zeilen ze "
-"zeechnen an deenen den Compiler Feeler oder Warnungen fonnt huet"
+msgid "Whether to use indicators (a squiggly underline) to highlight the lines where the compiler found a warning or an error"
+msgstr "Ob Markéierungen (gewellten Stricher) sollen benotzt ginn fir Zeilen ze zeechnen an deenen den Compiler Feeler oder Warnungen fonnt huet"
 
 #: ../src/interface.c:3376
 msgid "Newline strips trailing spaces"
@@ -1894,9 +1935,7 @@
 
 #: ../src/interface.c:3379
 msgid "Enable newline to strip the trailing spaces on the previous line"
-msgstr ""
-"Beim wiessel an eng nei Zeil, ginn d'Ofstänn um Enn vun der Zeil vun virdrun "
-"geläscht"
+msgstr "Beim wiessel an eng nei Zeil, ginn d'Ofstänn um Enn vun der Zeil vun virdrun geläscht"
 
 #: ../src/interface.c:3385
 msgid "Line breaking column:"
@@ -1907,10 +1946,8 @@
 msgstr "Kommentaremschaltzeechen:"
 
 #: ../src/interface.c:3406
-msgid ""
-"A string which is added when toggling a line comment in a source file, it is "
-"used to mark the comment as toggled."
-msgstr ""
+msgid "A string which is added when toggling a line comment in a source file, it is used to mark the comment as toggled."
+msgstr "Eng Zeechenketten, déi bei engem Zeilenkommentar benotzt gëtt, fir den Kommentar ze markéieren den duerch en Tastenkierzel an- oder ausgeschalt kann ginn."
 
 #: ../src/interface.c:3408
 msgid "<b>Features</b>"
@@ -1920,79 +1957,86 @@
 msgid "Features"
 msgstr "Fonctiounen"
 
-#: ../src/interface.c:3445 ../src/interface.c:4993
+#: ../src/interface.c:3445
+#: ../src/interface.c:4993
 msgid "Auto-indent mode:"
 msgstr "Automatesch arécken Modus:"
 
-#: ../src/interface.c:3458 ../src/interface.c:5006
+#: ../src/interface.c:3458
+#: ../src/interface.c:5006
 msgid "Basic"
 msgstr "Einfach"
 
-#: ../src/interface.c:3459 ../src/interface.c:5007
+#: ../src/interface.c:3459
+#: ../src/interface.c:5007
 msgid "Current chars"
 msgstr "Momentan Buschtawen"
 
-#: ../src/interface.c:3460 ../src/interface.c:5008
+#: ../src/interface.c:3460
+#: ../src/interface.c:5008
 msgid "Match braces"
 msgstr "Klameren déi iwwerteneestëmmen"
 
-#: ../src/interface.c:3462 ../src/interface.c:3805 ../src/interface.c:5010
+#: ../src/interface.c:3462
+#: ../src/interface.c:3805
+#: ../src/interface.c:5010
 msgid "Type:"
 msgstr "Typ:"
 
-#: ../src/interface.c:3469 ../src/interface.c:5017
+#: ../src/interface.c:3469
+#: ../src/interface.c:5017
 msgid "Width:"
 msgstr "Breet:"
 
-#: ../src/interface.c:3482 ../src/interface.c:5030
+#: ../src/interface.c:3482
+#: ../src/interface.c:5030
 msgid "The width in chars of a single indent"
 msgstr "Breet an Buschtawen vun enger eenzelnen Aréckung"
 
-#: ../src/interface.c:3492 ../src/interface.c:5040
+#: ../src/interface.c:3492
+#: ../src/interface.c:5040
 msgid "Use spaces when inserting indentation"
 msgstr "Espacen benotzen fir anzerécken."
 
-#: ../src/interface.c:3501 ../src/interface.c:5049
+#: ../src/interface.c:3501
+#: ../src/interface.c:5049
 msgid "Use one tab per indent"
 msgstr "Een Tab pro Aréckung benotzen"
 
-#: ../src/interface.c:3510 ../src/interface.c:5058
-msgid ""
-"Use spaces if the total indent is less than the tab width, otherwise use both"
-msgstr ""
-"Ofstänn benotzen wann déi ganz Aréckung méi kleng ass wei d'Breet vun engem "
-"Tabulator, soss déi zwee benotzen"
+#: ../src/interface.c:3510
+#: ../src/interface.c:5058
+msgid "Use spaces if the total indent is less than the tab width, otherwise use both"
+msgstr "Ofstänn benotzen wann déi ganz Aréckung méi kleng ass wei d'Breet vun engem Tabulator, soss déi zwee benotzen"
 
-#: ../src/interface.c:3525 ../src/interface.c:5073
+#: ../src/interface.c:3525
+#: ../src/interface.c:5073
 msgid "Hard tab width:"
 msgstr "Breet vun engem Tabulator"
 
-#: ../src/interface.c:3533 ../src/interface.c:5081
+#: ../src/interface.c:3533
+#: ../src/interface.c:5081
 msgid "The width of a tab when Tabs & Spaces is set for a document"
-msgstr ""
-"D'Breet vun engem Tabulator wann Tabulatoren an Ofstänn fir d'Dokument "
-"agestallt ass"
+msgstr "D'Breet vun engem Tabulator wann Tabulatoren an Ofstänn fir d'Dokument agestallt ass"
 
-#: ../src/interface.c:3543 ../src/interface.c:5091
-msgid ""
-"Whether to detect the indentation type from file contents when a file is "
-"opened"
-msgstr ""
+#: ../src/interface.c:3543
+#: ../src/interface.c:5091
+msgid "Whether to detect the indentation type from file contents when a file is opened"
+msgstr "Ob den Aréckungstyp mat Hëllef vum Inhalt vum Fichier beim opmaachen vum Fichier soll erausfonnt ginn"
 
 #: ../src/interface.c:3545
 msgid "Tab key indents"
 msgstr "Mat der Tabulator Tast arécken"
 
 #: ../src/interface.c:3548
-msgid ""
-"Pressing tab/shift-tab indents/unindents instead of inserting a tab character"
-msgstr ""
+msgid "Pressing tab/shift-tab indents/unindents instead of inserting a tab character"
+msgstr "Tabulator an Shift+Tabulator récken den Text eran oder eraus aplaz en Tabulator Zeechen anzefügen"
 
 #: ../src/interface.c:3550
 msgid "<b>Indentation</b>"
 msgstr "<b>Aréckung:</b>"
 
-#: ../src/interface.c:3555 ../src/interface.c:5093
+#: ../src/interface.c:3555
+#: ../src/interface.c:5093
 msgid "Indentation"
 msgstr "Aréckung"
 
@@ -2001,12 +2045,8 @@
 msgstr "Code Vervollstännegung"
 
 #: ../src/interface.c:3581
-msgid ""
-"Type a defined short character sequence and complete it to a more complex "
-"string using a single keypress"
-msgstr ""
-"Duerch drécken vun enger Tast en kuerzt Stéck Code zu engem méi komplexen "
-"Text erweideren"
+msgid "Type a defined short character sequence and complete it to a more complex string using a single keypress"
+msgstr "Duerch drécken vun enger Tast en kuerzt Stéck Code zu engem méi komplexen Text erweideren"
 
 #: ../src/interface.c:3583
 msgid "XML tag auto completion"
@@ -2014,32 +2054,23 @@
 
 #: ../src/interface.c:3586
 msgid "Automatic completion and closing of XML tags (includes HTML tags)"
-msgstr ""
-"Automatesch Vervollstännegung an Zoumaachen vun XML tags (och HTML tags)"
+msgstr "Automatesch Vervollstännegung an Zoumaachen vun XML tags (och HTML tags)"
 
 #: ../src/interface.c:3588
 msgid "Automatic continuation of multi-line comments"
 msgstr "Automatesch weiderfueren bei Kommentaren iwwert en puer Zeilen"
 
 #: ../src/interface.c:3591
-msgid ""
-"Continue automatically multi-line comments in languages like C, C++ and Java "
-"when a new line is entered inside such a comment"
-msgstr ""
-"Verlängert den Kommentarberäich an den Sproochen C, C++ an Java, wann eng "
-"nei Zeil an engem Kommentar derbäi gesat gëtt."
+msgid "Continue automatically multi-line comments in languages like C, C++ and Java when a new line is entered inside such a comment"
+msgstr "Verlängert den Kommentarberäich an den Sproochen C, C++ an Java, wann eng nei Zeil an engem Kommentar derbäi gesat gëtt."
 
 #: ../src/interface.c:3593
 msgid "Automatic symbol completion"
 msgstr "Automatesch Wuertvervollstännegung"
 
 #: ../src/interface.c:3596
-msgid ""
-"Automatic completion of known symbols in open files (function names, global "
-"variables, ...)"
-msgstr ""
-"Automatesch Vervollstännegung vun bekannten Symboler an oppenen Fichieren "
-"(Fonctiounsnimm, global variabelen, ...)"
+msgid "Automatic completion of known symbols in open files (function names, global variables, ...)"
+msgstr "Automatesch Vervollstännegung vun bekannten Symboler an oppenen Fichieren (Fonctiounsnimm, global variabelen, ...)"
 
 #: ../src/interface.c:3604
 msgid "Max. symbol name suggestions:"
@@ -2054,12 +2085,8 @@
 msgstr "Unzuel un agetippten Zeechen fir d'Wuertvervollstännegung:"
 
 #: ../src/interface.c:3631
-msgid ""
-"The amount of characters which are necessary to show the symbol auto "
-"completion list"
-msgstr ""
-"D'Unzuel un Zeechen déi néideg sinn, fir d'Lescht mat der automatescher "
-"Wuertvervollstännegung unzeweisen"
+msgid "The amount of characters which are necessary to show the symbol auto completion list"
+msgstr "D'Unzuel un Zeechen déi néideg sinn, fir d'Lescht mat der automatescher Wuertvervollstännegung unzeweisen"
 
 #: ../src/interface.c:3640
 msgid "Display height in rows for the auto completion list"
@@ -2067,9 +2094,7 @@
 
 #: ../src/interface.c:3649
 msgid "Maximum number of entries to display in the auto completion list"
-msgstr ""
-"Maximal Unzuel un Virschléi déi an der Vervollstännegungslescht ugewisen "
-"sollen ginn"
+msgstr "Maximal Unzuel un Virschléi déi an der Vervollstännegungslescht ugewisen sollen ginn"
 
 #: ../src/interface.c:3652
 msgid "<b>Completions</b>"
@@ -2128,12 +2153,8 @@
 msgstr "Syntaxervirhiewung emdréinen"
 
 #: ../src/interface.c:3738
-msgid ""
-"Use white text on a black background and invert all colors, this option "
-"requires a restart of Geany"
-msgstr ""
-"Wäissen Text op schwaarzem Hannergrond benotzen an all d'Faarwen ëmdréinen, "
-"Geany muss duerfir nei gestart ginn"
+msgid "Use white text on a black background and invert all colors, this option requires a restart of Geany"
+msgstr "Wäissen Text op schwaarzem Hannergrond benotzen an all d'Faarwen ëmdréinen, Geany muss duerfir nei gestart ginn"
 
 #: ../src/interface.c:3740
 msgid "Show indentation guides"
@@ -2172,12 +2193,8 @@
 msgstr "Markéierungsrand uweisen"
 
 #: ../src/interface.c:3763
-msgid ""
-"Shows or hides the small margin right of the line numbers, which is used to "
-"mark lines"
-msgstr ""
-"Weist oder verstoppt den klengen Rand riets vun den Zeilennummeren, den "
-"benotzt gëtt fir d'Markéierungen unzeweisen"
+msgid "Shows or hides the small margin right of the line numbers, which is used to mark lines"
+msgstr "Weist oder verstoppt den klengen Rand riets vun den Zeilennummeren, den benotzt gëtt fir d'Markéierungen unzeweisen"
 
 #: ../src/interface.c:3765
 msgid "Stop scrolling at last line"
@@ -2203,43 +2220,37 @@
 msgid "Sets the color of the long line marker"
 msgstr "Stellt d'Faarf vun der Ëmbrochhëllef fir laang Zeilen an"
 
-#: ../src/interface.c:3818 ../src/toolbar.c:66 ../src/tools.c:746
-#: ../src/vte.c:769 ../src/vte.c:776
+#: ../src/interface.c:3818
+#: ../src/toolbar.c:66
+#: ../src/tools.c:746
+#: ../src/vte.c:769
+#: ../src/vte.c:776
 msgid "Color Chooser"
 msgstr "Faarf auswielen"
 
 #: ../src/interface.c:3826
-msgid ""
-"The long line marker is a thin vertical line in the editor, it helps to mark "
-"long lines, or as a hint to break the line. Set this value to a value "
-"greater than 0 to specify the column where it should appear."
-msgstr ""
+msgid "The long line marker is a thin vertical line in the editor, it helps to mark long lines, or as a hint to break the line. Set this value to a value greater than 0 to specify the column where it should appear."
+msgstr "D'Embrochhëllef fir laang Zeilen ass eng denn vertikal Linn an der Editorsfënster. Se hëlleft dobäi laang Zeilen ze markéieren an dobäi op en eventuellen Zeilenembroch hinzeweisen. Wäerter méi grouss wei 0 ginn Kolonn un an där d'Linn soll ugewisen ginn."
 
 #: ../src/interface.c:3836
 msgid "Line"
 msgstr "Zeil"
 
 #: ../src/interface.c:3839
-msgid ""
-"Prints a vertical line in the editor window at the given cursor position "
-"(see below)"
-msgstr ""
+msgid "Prints a vertical line in the editor window at the given cursor position (see below)"
+msgstr "Setzt eng vertikal Linn an d'Editorsfënster bei d'Positioun vum Curseur déi uginn gouf (kuckt ënnen)"
 
 #: ../src/interface.c:3843
 msgid "Background"
 msgstr "Hannergrond"
 
 #: ../src/interface.c:3846
-msgid ""
-"The background color of characters after the given cursor position (see "
-"below) changed to the color set below, (this is recommended if you use "
-"proportional fonts)"
-msgstr ""
+msgid "The background color of characters after the given cursor position (see below) changed to the color set below, (this is recommended if you use proportional fonts)"
+msgstr "D'Hannergrondfaarf vun den Zeechen, déi hannert der Curseurspositioun stin dei festgeluegt gouf (kuckt ënnen), gëtt an dei Faarf geännert déi uginn gouf. (praktesch fir proportional Schrëften."
 
 #: ../src/interface.c:3850
-#, fuzzy
 msgid "Disabled"
-msgstr "Ausgeschalt"
+msgstr "Deaktivéiert"
 
 #: ../src/interface.c:3856
 msgid "<b>Long line marker</b>"
@@ -2255,9 +2266,7 @@
 
 #: ../src/interface.c:3895
 msgid "Start a new file for each command-line filename that doesn't exist"
-msgstr ""
-"Mëscht en neien Fichieren op fir all Fichiersnumm den an der Kommandozeil "
-"aginn gouf mä net existéiert"
+msgstr "Mëscht en neien Fichieren op fir all Fichiersnumm den an der Kommandozeil aginn gouf mä net existéiert"
 
 #: ../src/interface.c:3909
 msgid "Default end of line characters:"
@@ -2269,35 +2278,31 @@
 
 #: ../src/interface.c:3942
 msgid "Sets the default encoding for newly created files"
-msgstr "Stellt den standard Encodage fir nei Fichieren an"
+msgstr "Stellt dei standard Zeechencodéierung fir nei Fichieren an"
 
 #: ../src/interface.c:3948
 msgid "Default encoding (new files):"
-msgstr "Normalen Encodage (nei Fichieren):"
+msgstr "Standard Zeechencodéierung (nei Fichieren):"
 
 #: ../src/interface.c:3955
-#, fuzzy
 msgid "Default encoding (existing files):"
-msgstr "Normalen Encodage (existent Fichieren):"
+msgstr "Standard Zeechencodéierung (Fichieren déi existéieren):"
 
 #: ../src/interface.c:3967
 msgid "Sets the default encoding for opening existing files"
-msgstr "Stellt den standard Encodage beim opmaachen vun Fichieren an"
+msgstr "Stellt dei standard Zeechencodéierung beim opmaachen vun Fichieren an"
 
 #: ../src/interface.c:3973
 msgid "Use fixed encoding when opening files"
-msgstr "En bestëmmten Encodage beim opmaachen vun Fichieren benotzen"
+msgstr "Eng bestëmmten Zeechencodéierung beim opmaachen vun Fichieren benotzen"
 
 #: ../src/interface.c:3978
-msgid ""
-"This option disables the automatic detection of the file encoding when "
-"opening files and opens the file with the specified encoding (usually not "
-"needed)"
-msgstr ""
+msgid "This option disables the automatic detection of the file encoding when opening files and opens the file with the specified encoding (usually not needed)"
+msgstr "Dës Optioun deaktivéiert d'automatesch Erkennung vun der Zeechencodéierung beim opmaachen vun Fichieren an mëscht den Fichier mat der Zeechencodéierung op déi uginn gouf (am Prinzip net néideg)"
 
 #: ../src/interface.c:3980
 msgid "<b>Encodings</b>"
-msgstr "<b>Encodage</b>"
+msgstr "<b>Zeechencodéierungen</b>"
 
 #: ../src/interface.c:3999
 msgid "Ensure new line at file end"
@@ -2315,7 +2320,8 @@
 msgid "Removes trailing spaces and tabs and the end of lines"
 msgstr "Läscht Ofstänn an Tabulatoren um Enn vun enger Zeil"
 
-#: ../src/interface.c:4009 ../src/keybindings.c:450
+#: ../src/interface.c:4009
+#: ../src/keybindings.c:449
 msgid "Replace tabs by space"
 msgstr "Tabs duerch Espacen ersetzen"
 
@@ -2333,21 +2339,19 @@
 
 #: ../src/interface.c:4053
 msgid "Specifies the number of files which are stored in the Recent files list"
-msgstr ""
-"Setzt d'Unzuel un Fichieren déi an der Lescht vun den fir d'läscht opgematen "
-"Fichieren ugewisen ginn."
+msgstr "Setzt d'Unzuel un Fichieren déi an der Lescht vun den fir d'läscht opgematen Fichieren ugewisen ginn."
 
 #: ../src/interface.c:4057
 msgid "Disk check timeout:"
-msgstr ""
+msgstr "Zäitintervall zum Préiwen vun Ännerungen um Fichier:"
 
 #: ../src/interface.c:4070
-msgid ""
-"How often to check for changes to document files on disk, in seconds. Zero "
-"disables checking."
-msgstr ""
+msgid "How often to check for changes to document files on disk, in seconds. Zero disables checking."
+msgstr "Wei oft kontrolléiert soll ginn op den Fichier op der Festplack changéiert huet. Null deaktivéiert d'Kontrolléieren."
 
-#: ../src/interface.c:4079 ../src/symbols.c:597 ../plugins/filebrowser.c:1024
+#: ../src/interface.c:4079
+#: ../src/symbols.c:574
+#: ../plugins/filebrowser.c:1016
 msgid "Files"
 msgstr "Fichieren"
 
@@ -2368,12 +2372,8 @@
 msgstr "Pad an Optiounen fir den make Programm"
 
 #: ../src/interface.c:4145
-msgid ""
-"A terminal emulator like xterm, gnome-terminal or konsole (should accept the "
-"-e argument)"
-msgstr ""
-"En Terminal Emulator wei xterm, gnome-terminal oder konsole (en sollt den -e "
-"Argument unhuelen)"
+msgid "A terminal emulator like xterm, gnome-terminal or konsole (should accept the -e argument)"
+msgstr "En Terminal Emulator wei xterm, gnome-terminal oder konsole (en sollt den -e Argument unhuelen)"
 
 #: ../src/interface.c:4152
 msgid "Path (and possibly additional arguments) to your favorite browser"
@@ -2393,17 +2393,15 @@
 
 #: ../src/interface.c:4239
 #, c-format
-msgid ""
-"Context action command. The currently selected word can be used with %s. It "
-"can appear anywhere in the given command and will be replaced before "
-"execution."
-msgstr ""
+msgid "Context action command. The currently selected word can be used with %s. It can appear anywhere in the given command and will be replaced before execution."
+msgstr "Kontextaktiouns Commande. Dat aktuell ausgewielten Wuert kann mat %s benotzt ginn. Et kann iwwerall an der Commande virkommen an gëtt virun der Ausféierung ersat."
 
 #: ../src/interface.c:4252
 msgid "<b>Commands</b>"
 msgstr "<b>Commanden</b>"
 
-#: ../src/interface.c:4257 ../src/keybindings.c:486
+#: ../src/interface.c:4257
+#: ../src/keybindings.c:485
 msgid "Tools"
 msgstr "Geschir"
 
@@ -2460,26 +2458,20 @@
 msgstr "Datum & Zäit:"
 
 #: ../src/interface.c:4382
-msgid ""
-"Specify a format for the the {datetime} wildcard. You can use any conversion "
-"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
-msgstr ""
+msgid "Specify a format for the the {datetime} wildcard. You can use any conversion specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
+msgstr "Gidd den Datumsformat fir den Specificateur {datetime} an. Dobäi kënnen all déi Specificateuren benotzt ginn déi och an der ANSI C Fonctioun 'strftime' benotzt kënnen ginn."
 
 #: ../src/interface.c:4389
-msgid ""
-"Specify a format for the the {year} wildcard. You can use any conversion "
-"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
-msgstr ""
+msgid "Specify a format for the the {year} wildcard. You can use any conversion specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
+msgstr "Gidd den Datumsformat fir den Specificateur {year} an. Dobäi kënnen all déi Specificateuren benotzt ginn déi och an der ANSI C Fonctioun 'strftime' benotzt kënnen ginn."
 
 #: ../src/interface.c:4396
-msgid ""
-"Specify a format for the the {date} wildcard. You can use any conversion "
-"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
-msgstr ""
+msgid "Specify a format for the the {date} wildcard. You can use any conversion specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
+msgstr "Gidd den Datumsformat fir den Specificateur {date} an. Dobäi kënnen all déi Specificateuren benotzt ginn déi och an der ANSI C Fonctioun 'strftime' benotzt kënnen ginn."
 
 #: ../src/interface.c:4398
 msgid "<b>Template data</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Donnéeën vir Virlagen</b>"
 
 #: ../src/interface.c:4403
 msgid "Templates"
@@ -2504,69 +2496,64 @@
 #: ../src/interface.c:4480
 #, c-format
 msgid "Path to the command for printing files (use %f for the filename)"
-msgstr ""
-"Pad zur Commande fir Fichieren ze drécken (benotzt %f fir den Numm vum "
-"Fichier)"
+msgstr "Pad zur Commande fir Fichieren ze drécken (benotzt %f fir den Numm vum Fichier)"
 
 #: ../src/interface.c:4490
 msgid "Use an external command for printing"
 msgstr "Eng extern Commande fir ze drécken benotzen"
 
-#: ../src/interface.c:4510 ../src/printing.c:348
+#: ../src/interface.c:4510
+#: ../src/printing.c:345
 msgid "Print line numbers"
 msgstr "Zeilennummer drécken"
 
-#: ../src/interface.c:4513 ../src/printing.c:350
+#: ../src/interface.c:4513
+#: ../src/printing.c:347
 msgid "Add line numbers to the printed page"
 msgstr "Mat Zeilennummeren drécken "
 
-#: ../src/interface.c:4515 ../src/printing.c:353
+#: ../src/interface.c:4515
+#: ../src/printing.c:350
 msgid "Print page numbers"
 msgstr "Säitenzuel drécken"
 
-#: ../src/interface.c:4518 ../src/printing.c:355
-msgid ""
-"Add page numbers at the bottom of each page. It takes 2 lines of the page."
-msgstr ""
-"Säitenzuel um Enn vun all Säit uginn. Duerfir ginn 2 Zeilen vun der Säit "
-"gebraucht."
+#: ../src/interface.c:4518
+#: ../src/printing.c:352
+msgid "Add page numbers at the bottom of each page. It takes 2 lines of the page."
+msgstr "Säitenzuel um Enn vun all Säit uginn. Duerfir ginn 2 Zeilen vun der Säit gebraucht."
 
-#: ../src/interface.c:4520 ../src/printing.c:358
+#: ../src/interface.c:4520
+#: ../src/printing.c:355
 msgid "Print page header"
 msgstr "Kappzeil drécken"
 
-#: ../src/interface.c:4523 ../src/printing.c:360
-msgid ""
-"Add a little header to every page containing the page number, the filename "
-"and the current date (see below). It takes 3 lines of the page."
-msgstr ""
-"Eng Kappzeil op all Säit setzen mat der Unzuel un Säiten, den Numm vum "
-"Fichier an dem aktuellen Datum (c.f. Ënnen). Duerfir ginn 3 Zeilen vun der "
-"Säit gebraucht"
+#: ../src/interface.c:4523
+#: ../src/printing.c:357
+msgid "Add a little header to every page containing the page number, the filename and the current date (see below). It takes 3 lines of the page."
+msgstr "Eng Kappzeil op all Säit setzen mat der Unzuel un Säiten, den Numm vum Fichier an dem aktuellen Datum (c.f. Ënnen). Duerfir ginn 3 Zeilen vun der Säit gebraucht"
 
-#: ../src/interface.c:4540 ../src/printing.c:376
+#: ../src/interface.c:4540
+#: ../src/printing.c:373
 msgid "Use the basename of the printed file"
-msgstr ""
+msgstr "Den Basisnumm vum gedréckten Fichier benotzen."
 
 #: ../src/interface.c:4543
 msgid "Print only the basename (without the path) of the printed file"
 msgstr "Nemmen den Basisnumm (ouni den Pad) vum gedréckten Fichier drécken"
 
-#: ../src/interface.c:4549 ../src/printing.c:384
+#: ../src/interface.c:4549
+#: ../src/printing.c:381
 msgid "Date format:"
 msgstr "Format vum Datum:"
 
-#: ../src/interface.c:4556 ../src/printing.c:390
-msgid ""
-"Specify a format for the date and time stamp which is added to the page "
-"header on each page. You can use any conversion specifiers which can be used "
-"with the ANSI C strftime function."
-msgstr ""
+#: ../src/interface.c:4556
+#: ../src/printing.c:387
+msgid "Specify a format for the date and time stamp which is added to the page header on each page. You can use any conversion specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
+msgstr "Gidd en Datumsformat an, den fir d'Kappzeil benotzt gëtt. Dobäi kënnen all déi Specificateuren benotzt ginn déi och an der ANSI C Fonctioun 'strftime' benotzt kënnen ginn."
 
 #: ../src/interface.c:4559
-#, fuzzy
 msgid "Use native GTK printing"
-msgstr "GTK drécken benotzen"
+msgstr "GTK-Dréckënnerstëtzung benotzen"
 
 #: ../src/interface.c:4565
 msgid "Printing"
@@ -2576,521 +2563,532 @@
 msgid "Project Properties"
 msgstr "Eegenschaften vum Projet"
 
-#: ../src/keybindings.c:197 ../src/plugins.c:1106
+#: ../src/keybindings.c:196
+#: ../src/plugins.c:1112
 msgid "File"
 msgstr "Fichier"
 
-#: ../src/keybindings.c:200
+#: ../src/keybindings.c:199
 msgid "New"
 msgstr "Nei"
 
-#: ../src/keybindings.c:202
+#: ../src/keybindings.c:201
 msgid "Open"
 msgstr "Opmaachen"
 
-#: ../src/keybindings.c:205
+#: ../src/keybindings.c:204
 msgid "Open selected file"
 msgstr "Ausgewielten Fichier opmaachen"
 
-#: ../src/keybindings.c:207
+#: ../src/keybindings.c:206
 msgid "Save"
 msgstr "Späicheren"
 
-#: ../src/keybindings.c:209
+#: ../src/keybindings.c:208
 msgid "Save as"
 msgstr "Späicheren als"
 
-#: ../src/keybindings.c:211
+#: ../src/keybindings.c:210
 msgid "Save all"
 msgstr "Alles späicheren"
 
-#: ../src/keybindings.c:214
+#: ../src/keybindings.c:213
 msgid "Print"
 msgstr "Drécken"
 
-#: ../src/keybindings.c:216
+#: ../src/keybindings.c:215
 msgid "Close"
 msgstr "Zoumaachen"
 
-#: ../src/keybindings.c:218
+#: ../src/keybindings.c:217
 msgid "Close all"
 msgstr "Alles zoumaachen"
 
-#: ../src/keybindings.c:221
+#: ../src/keybindings.c:220
 msgid "Reload file"
 msgstr "Fichier nei lueden"
 
-#: ../src/keybindings.c:223 ../src/project.c:495
+#: ../src/keybindings.c:222
+#: ../src/project.c:491
 msgid "Project"
 msgstr "Projet"
 
-#: ../src/keybindings.c:226
+#: ../src/keybindings.c:225
 msgid "Project properties"
 msgstr "Eegenschaften vum Projet"
 
-#: ../src/keybindings.c:231
+#: ../src/keybindings.c:230
 msgid "Undo"
 msgstr "Réckgängeg"
 
-#: ../src/keybindings.c:233
+#: ../src/keybindings.c:232
 msgid "Redo"
 msgstr "Widderhuelen"
 
-#: ../src/keybindings.c:235
+#: ../src/keybindings.c:234
+#, fuzzy
 msgid "Duplicate line or selection"
-msgstr "Zeil oder Auswiel kopeiren"
+msgstr "Zeil oder Auswiel duplizéieren"
 
-#: ../src/keybindings.c:238
+#: ../src/keybindings.c:237
 msgid "Delete current line(s)"
 msgstr "Aktuell Zeil(en) löschen"
 
-#: ../src/keybindings.c:240
+#: ../src/keybindings.c:239
 msgid "Transpose current line"
 msgstr "Aktuell Zeil tauschen"
 
-#: ../src/keybindings.c:242
+#: ../src/keybindings.c:241
 msgid "Scroll to current line"
 msgstr "Bei dei aktuell Zeil scrollen"
 
-#: ../src/keybindings.c:244
+#: ../src/keybindings.c:243
 msgid "Scroll up the view by one line"
 msgstr "Eng Zeil no uewen scrollen"
 
-#: ../src/keybindings.c:246
+#: ../src/keybindings.c:245
 msgid "Scroll down the view by one line"
 msgstr "Eng Zeil no ennen scrollen"
 
-#: ../src/keybindings.c:249
+#: ../src/keybindings.c:248
 msgid "Complete snippet"
 msgstr "Code vervollstännegen"
 
-#: ../src/keybindings.c:251
+#: ../src/keybindings.c:250
 msgid "Move cursor in snippet"
-msgstr ""
+msgstr "Mauszeiger am Codestéck beweegen"
 
-#: ../src/keybindings.c:253
+#: ../src/keybindings.c:252
 msgid "Suppress snippet completion"
 msgstr "Keng Vervollstännegung vun Code"
 
-#: ../src/keybindings.c:255
+#: ../src/keybindings.c:254
 msgid "Context Action"
 msgstr "Kontext Aktioun"
 
-#: ../src/keybindings.c:257
+#: ../src/keybindings.c:256
 msgid "Complete word"
 msgstr "Wuert vervollstännegen"
 
-#: ../src/keybindings.c:259
+#: ../src/keybindings.c:258
 msgid "Show calltip"
 msgstr "Calltip uweisen"
 
-#: ../src/keybindings.c:261
+#: ../src/keybindings.c:260
 msgid "Show macro list"
 msgstr "Lescht mat den Makroen uweisen"
 
-#: ../src/keybindings.c:263
+#: ../src/keybindings.c:262
 msgid "Clipboard"
 msgstr "Zwëschenspäicher"
 
-#: ../src/keybindings.c:266
+#: ../src/keybindings.c:265
 msgid "Cut"
 msgstr "Ausschneiden"
 
-#: ../src/keybindings.c:268
+#: ../src/keybindings.c:267
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopéieren"
 
-#: ../src/keybindings.c:270
+#: ../src/keybindings.c:269
 msgid "Paste"
 msgstr "Afügen"
 
-#: ../src/keybindings.c:272
+#: ../src/keybindings.c:271
 msgid "Copy current line(s)"
 msgstr "Aktuell Zeil(en) kopéieren"
 
-#: ../src/keybindings.c:274
+#: ../src/keybindings.c:273
 msgid "Cut current line(s)"
 msgstr "Aktuell Zeil(en) ausschneiden"
 
-#: ../src/keybindings.c:276
+#: ../src/keybindings.c:275
 msgid "Select"
 msgstr "Auswielen"
 
-#: ../src/keybindings.c:279
+#: ../src/keybindings.c:278
 msgid "Select All"
 msgstr "Alles Auswielen"
 
-#: ../src/keybindings.c:281
+#: ../src/keybindings.c:280
 msgid "Select current word"
 msgstr "Aktuellt Wuert auswielen"
 
-#: ../src/keybindings.c:283
+#: ../src/keybindings.c:282
 msgid "Select current line(s)"
 msgstr "Aktuell Zeil(en) auswielen"
 
-#: ../src/keybindings.c:285
+#: ../src/keybindings.c:284
 msgid "Select current paragraph"
 msgstr "Aktuellen Abschnitt auswielen"
 
-#: ../src/keybindings.c:287
+#: ../src/keybindings.c:286
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
-#: ../src/keybindings.c:291
+#: ../src/keybindings.c:290
 msgid "Toggle Case of Selection"
 msgstr "Grouss an Klengschreiwen an der Auswiel vertauschen"
 
-#: ../src/keybindings.c:293
+#: ../src/keybindings.c:292
 msgid "Toggle line commentation"
-msgstr ""
+msgstr "Kommentéierung ëmdréinen"
 
-#: ../src/keybindings.c:296
+#: ../src/keybindings.c:295
 msgid "Comment line(s)"
 msgstr "Zeil(en) kommentéiren"
 
-#: ../src/keybindings.c:298
+#: ../src/keybindings.c:297
 msgid "Uncomment line(s)"
 msgstr "Zeil(en) auskommentéiren"
 
-#: ../src/keybindings.c:300
+#: ../src/keybindings.c:299
 msgid "Increase indent"
 msgstr "Méi arécken"
 
-#: ../src/keybindings.c:303
+#: ../src/keybindings.c:302
 msgid "Decrease indent"
 msgstr "Manner arécken"
 
-#: ../src/keybindings.c:306
+#: ../src/keybindings.c:305
 msgid "Increase indent by one space"
 msgstr "Aréckung ëm een Ofstand vergréisseren"
 
-#: ../src/keybindings.c:308
+#: ../src/keybindings.c:307
 msgid "Decrease indent by one space"
 msgstr "Aréckung ëm een Ofstand verklengeren"
 
-#: ../src/keybindings.c:310
+#: ../src/keybindings.c:309
 msgid "Smart line indent"
 msgstr "Intelligent Arécken"
 
-#: ../src/keybindings.c:312
+#: ../src/keybindings.c:311
 msgid "Send to Custom Command 1"
 msgstr "Un d'Benotzerdefinéiert Commande 1 schécken"
 
-#: ../src/keybindings.c:314
+#: ../src/keybindings.c:313
 msgid "Send to Custom Command 2"
 msgstr "Un d'Benotzerdefinéiert Commande 2 schécken"
 
-#: ../src/keybindings.c:316
+#: ../src/keybindings.c:315
 msgid "Send to Custom Command 3"
 msgstr "Un d'Benotzerdefinéiert Commande 3 schécken"
 
-#: ../src/keybindings.c:318
+#: ../src/keybindings.c:317
 msgid "Send Selection to Terminal"
 msgstr "Auswiel un den Terminal schecken"
 
-#: ../src/keybindings.c:320
+#: ../src/keybindings.c:319
 msgid "Insert"
 msgstr "Afügen"
 
-#: ../src/keybindings.c:323
+#: ../src/keybindings.c:322
 msgid "Insert date"
 msgstr "Datum afügen"
 
-#: ../src/keybindings.c:326
+#: ../src/keybindings.c:325
 msgid "Insert alternative white space"
 msgstr "Alternativ Ofstänn afügen"
 
-#: ../src/keybindings.c:328
+#: ../src/keybindings.c:327
 msgid "Settings"
 msgstr "Astellungen"
 
-#: ../src/keybindings.c:334 ../src/toolbar.c:200
+#: ../src/keybindings.c:333
+#: ../src/toolbar.c:200
 msgid "Search"
 msgstr "Sichen"
 
-#: ../src/keybindings.c:337 ../src/search.c:379
+#: ../src/keybindings.c:336
+#: ../src/search.c:364
 msgid "Find"
 msgstr "Fannen"
 
-#: ../src/keybindings.c:339
+#: ../src/keybindings.c:338
 msgid "Find Next"
 msgstr "Nächsten fannen"
 
-#: ../src/keybindings.c:341
+#: ../src/keybindings.c:340
 msgid "Find Previous"
-msgstr "Virdrun fannen"
+msgstr "Viregen fannen"
 
-#: ../src/keybindings.c:344
+#: ../src/keybindings.c:343
 msgid "Find Next Selection"
 msgstr "Déi nächst Auswiel fannen"
 
-#: ../src/keybindings.c:346
+#: ../src/keybindings.c:345
 msgid "Find Previous Selection"
-msgstr "Sélectioun vun virdrun fannen"
+msgstr "Vireg Auswiel fannen"
 
-#: ../src/keybindings.c:348 ../src/search.c:514
+#: ../src/keybindings.c:347
+#: ../src/search.c:499
 msgid "Replace"
 msgstr "Ersetzen"
 
-#: ../src/keybindings.c:350 ../src/search.c:686
+#: ../src/keybindings.c:349
+#: ../src/search.c:671
 msgid "Find in Files"
 msgstr "An den Fichieren fannen"
 
-#: ../src/keybindings.c:353
+#: ../src/keybindings.c:352
 msgid "Next Message"
 msgstr "Nächsten Message"
 
-#: ../src/keybindings.c:355
+#: ../src/keybindings.c:354
 msgid "Previous Message"
-msgstr "Message vun virdrun"
+msgstr "Viregen Message"
 
-#: ../src/keybindings.c:357
-#, fuzzy
+#: ../src/keybindings.c:356
 msgid "Find Usage"
-msgstr "Sichfonctioun benotzen"
+msgstr "An allen Dokumenter nosichen"
 
-#: ../src/keybindings.c:359
-#, fuzzy
+#: ../src/keybindings.c:358
 msgid "Find Document Usage"
 msgstr "Am Dokument nosichen"
 
-#: ../src/keybindings.c:361
+#: ../src/keybindings.c:360
 msgid "Go to"
 msgstr "Goen"
 
-#: ../src/keybindings.c:364 ../src/toolbar.c:62
+#: ../src/keybindings.c:363
+#: ../src/toolbar.c:62
 msgid "Navigate back a location"
-msgstr ""
+msgstr "Eng Positioun no vir goen"
 
-#: ../src/keybindings.c:366 ../src/toolbar.c:63
+#: ../src/keybindings.c:365
+#: ../src/toolbar.c:63
 msgid "Navigate forward a location"
-msgstr ""
+msgstr "Eng Positioun no hannen goen"
 
-#: ../src/keybindings.c:371
+#: ../src/keybindings.c:370
 msgid "Go to matching brace"
 msgstr "Bei déi passend Klamer goen"
 
-#: ../src/keybindings.c:374
+#: ../src/keybindings.c:373
 msgid "Toggle marker"
 msgstr "Markéierung setzen"
 
-#: ../src/keybindings.c:377
+#: ../src/keybindings.c:376
 msgid "Go to next marker"
 msgstr "Bei déi nächst Markéierung goen"
 
-#: ../src/keybindings.c:380
+#: ../src/keybindings.c:379
 msgid "Go to previous marker"
 msgstr "Bei d'Markéierung vun virdrun goen"
 
-#: ../src/keybindings.c:382
+#: ../src/keybindings.c:381
 msgid "Go to Tag Definition"
 msgstr "Bei d'Definitioun vum Tag goen"
 
-#: ../src/keybindings.c:384
+#: ../src/keybindings.c:383
 msgid "Go to Tag Declaration"
 msgstr "Bei d'Declaratioun vum Tag goen"
 
-#: ../src/keybindings.c:386
+#: ../src/keybindings.c:385
 msgid "Go to Start of Line"
 msgstr "Un den Ufank vun der Zeil goen"
 
-#: ../src/keybindings.c:388
+#: ../src/keybindings.c:387
 msgid "Go to End of Line"
 msgstr "Un den Enn vun der Zeil goen"
 
-#: ../src/keybindings.c:390
+#: ../src/keybindings.c:389
 msgid "Go to Previous Word Part"
 msgstr "Bei dat Deelwuert vun virdrun goen"
 
-#: ../src/keybindings.c:392
+#: ../src/keybindings.c:391
 msgid "Go to Next Word Part"
 msgstr "Bei dat nächst Deelwuert goen"
 
-#: ../src/keybindings.c:394
+#: ../src/keybindings.c:393
 msgid "View"
 msgstr "Usicht"
 
-#: ../src/keybindings.c:397
+#: ../src/keybindings.c:396
 msgid "Toggle All Additional Widgets"
 msgstr "Zousätzlech Infofënstern an/ausblennen"
 
-#: ../src/keybindings.c:400
+#: ../src/keybindings.c:399
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Vollbildschierm"
 
-#: ../src/keybindings.c:402
+#: ../src/keybindings.c:401
 msgid "Toggle Messages Window"
 msgstr "Noriichtenfënster verstoppen"
 
-#: ../src/keybindings.c:405
+#: ../src/keybindings.c:404
 msgid "Toggle Sidebar"
 msgstr "Saitenleescht un an ausschalten"
 
-#: ../src/keybindings.c:407
+#: ../src/keybindings.c:406
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Eran zoomen"
 
-#: ../src/keybindings.c:409
+#: ../src/keybindings.c:408
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Eraus zoomen"
 
-#: ../src/keybindings.c:411
+#: ../src/keybindings.c:410
 msgid "Focus"
 msgstr "Fokusséiren"
 
-#: ../src/keybindings.c:414
+#: ../src/keybindings.c:413
 msgid "Switch to Editor"
-msgstr "Zum Editeur wiesselen"
+msgstr "Zum Editor wiesselen"
 
-#: ../src/keybindings.c:416
+#: ../src/keybindings.c:415
 msgid "Switch to Scribble"
 msgstr "An den Notizblock wiesselen"
 
-#: ../src/keybindings.c:418
+#: ../src/keybindings.c:417
 msgid "Switch to VTE"
 msgstr "An den VTE wiesselen"
 
-#: ../src/keybindings.c:420
+#: ../src/keybindings.c:419
 msgid "Switch to Search Bar"
 msgstr "An d'Sichfënster wiesselen"
 
-#: ../src/keybindings.c:422
+#: ../src/keybindings.c:421
 msgid "Switch to Sidebar"
 msgstr "An d'Saitenleescht wiesselen"
 
-#: ../src/keybindings.c:424
+#: ../src/keybindings.c:423
 msgid "Switch to Compiler"
 msgstr "Zum Compiler wiesselen"
 
-#: ../src/keybindings.c:426
+#: ../src/keybindings.c:425
 msgid "Notebook tab"
-msgstr ""
+msgstr "Tab"
 
-#: ../src/keybindings.c:429
+#: ../src/keybindings.c:428
 msgid "Switch to left document"
 msgstr "Zum lenken Dokument wiesselen"
 
-#: ../src/keybindings.c:431
+#: ../src/keybindings.c:430
 msgid "Switch to right document"
 msgstr "Zum rietsen Dokument wiesselen"
 
-#: ../src/keybindings.c:433
+#: ../src/keybindings.c:432
 msgid "Switch to last used document"
 msgstr "Zum läscht benotzten Dokument wiesselen"
 
-#: ../src/keybindings.c:435
+#: ../src/keybindings.c:434
 msgid "Move document left"
 msgstr "Dokument no lenks beweegen"
 
-#: ../src/keybindings.c:437
+#: ../src/keybindings.c:436
 msgid "Move document right"
 msgstr "Dokument no riets beweegen"
 
-#: ../src/keybindings.c:439
+#: ../src/keybindings.c:438
 msgid "Move document first"
 msgstr "Dokument un den Ufank beweegen"
 
-#: ../src/keybindings.c:441
+#: ../src/keybindings.c:440
 msgid "Move document last"
 msgstr "Dokument un den Schluss beweegen"
 
-#: ../src/keybindings.c:443
+#: ../src/keybindings.c:442
 msgid "Document"
 msgstr "Dokument"
 
-#: ../src/keybindings.c:446
+#: ../src/keybindings.c:445
 msgid "Toggle Line wrapping"
 msgstr "Visuellen Zeilenembroch emschalten"
 
-#: ../src/keybindings.c:448
+#: ../src/keybindings.c:447
 msgid "Toggle Line breaking"
 msgstr "Automateschen Zeilenembroch emschalten"
 
-#: ../src/keybindings.c:452
+#: ../src/keybindings.c:451
 msgid "Replace spaces by tabs"
 msgstr "Ofstänn duerch Tabulatoren ersetzen"
 
-#: ../src/keybindings.c:454
+#: ../src/keybindings.c:453
 msgid "Toggle current fold"
-msgstr ""
+msgstr "Aktuell Fal emdréinen"
 
-#: ../src/keybindings.c:456
+#: ../src/keybindings.c:455
 msgid "Fold all"
 msgstr "Zesummeklappen"
 
-#: ../src/keybindings.c:458
+#: ../src/keybindings.c:457
 msgid "Unfold all"
 msgstr "Erausklappen"
 
-#: ../src/keybindings.c:460
+#: ../src/keybindings.c:459
 msgid "Reload symbol list"
 msgstr "Lescht mat den Symboler nei lueden"
 
-#: ../src/keybindings.c:462 ../src/keybindings.c:467 ../src/ui_utils.c:1758
+#: ../src/keybindings.c:461
+#: ../src/keybindings.c:466
+#: ../src/ui_utils.c:1757
 msgid "Build"
 msgstr "Erstellen"
 
-#: ../src/keybindings.c:465 ../src/toolbar.c:64
+#: ../src/keybindings.c:464
+#: ../src/toolbar.c:64
 msgid "Compile"
 msgstr "Compiléieren"
 
-#: ../src/keybindings.c:469
+#: ../src/keybindings.c:468
 msgid "Make all"
 msgstr "Make all"
 
-#: ../src/keybindings.c:472
+#: ../src/keybindings.c:471
 msgid "Make custom target"
 msgstr "Make mat eegenem Ziel"
 
-#: ../src/keybindings.c:474
+#: ../src/keybindings.c:473
 msgid "Make object"
 msgstr "Make object"
 
-#: ../src/keybindings.c:476
+#: ../src/keybindings.c:475
 msgid "Next error"
 msgstr "Nächsten Feeler"
 
-#: ../src/keybindings.c:478
+#: ../src/keybindings.c:477
 msgid "Previous error"
-msgstr "Feeler vun virdrun"
+msgstr "Viregen Feeler"
 
-#: ../src/keybindings.c:480
+#: ../src/keybindings.c:479
 msgid "Run"
 msgstr "Ausféiren"
 
-#: ../src/keybindings.c:482
+#: ../src/keybindings.c:481
 msgid "Run (alternative command)"
 msgstr "Ausféieren (alternativ Commande):"
 
-#: ../src/keybindings.c:484
+#: ../src/keybindings.c:483
 msgid "Build options"
 msgstr "Optiounen fir d'Erstellung"
 
-#: ../src/keybindings.c:489
+#: ../src/keybindings.c:488
 msgid "Show Color Chooser"
 msgstr "Faarwe Auswieler uweisen"
 
-#: ../src/keybindings.c:491 ../src/keybindings.c:494
+#: ../src/keybindings.c:490
+#: ../src/keybindings.c:493
 msgid "Help"
 msgstr "Hëllef"
 
-#: ../src/keybindings.c:789
+#: ../src/keybindings.c:787
 msgid "Keyboard Shortcuts"
 msgstr "Tastatur Kierzel"
 
-#: ../src/keybindings.c:802
+#: ../src/keybindings.c:800
 msgid "The following keyboard shortcuts are configurable:"
 msgstr "Déi folgend Kierzel kënnen agestallt ginn:"
 
-#: ../src/keybindings.c:1535
+#: ../src/keybindings.c:1530
 msgid "Switch to Document"
 msgstr "Zum Dokument wiesselen"
 
-#: ../src/keyfile.c:816
+#: ../src/keyfile.c:801
 msgid "Type here what you want, use it as a notice/scratch board"
 msgstr "Hei kënnt dier aginn wat dier wëllt, benotzt et wei en Notizbuch"
 
-#: ../src/keyfile.c:1017
+#: ../src/keyfile.c:1001
 msgid "Failed to load one or more session files."
 msgstr "Konnt verschidden Sëtzungsfichieren net lueden."
 
@@ -3099,38 +3097,37 @@
 msgstr "Debug Messagen"
 
 #: ../src/main.c:124
-msgid ""
-"Set initial column number for the first opened file (useful in conjunction "
-"with --line)"
-msgstr ""
+msgid "Set initial column number for the first opened file (useful in conjunction with --line)"
+msgstr "Setzt Kolonnennummer am fir d'éischt opgematen Fichier. Sënnvoll nëmmen an Kombinatioun mat der Optioun -l oder --line"
 
 #: ../src/main.c:125
 msgid "Use an alternate configuration directory"
 msgstr "En Alternativen Configuratiounsordner benotzen."
 
-#: ../src/main.c:126 ../src/main.c:146
+#: ../src/main.c:126
+#: ../src/main.c:146
 msgid "Be verbose"
 msgstr "Ausféierlech Angaben"
 
 #: ../src/main.c:127
 msgid "Print internal filetype names"
-msgstr ""
+msgstr "Weist déi ënnerstëtzen Fichierstypen un"
 
 #: ../src/main.c:128
 msgid "Generate global tags file (see documentation)"
-msgstr ""
+msgstr "Globalen Tag Fichier erstellen (Dokumentatioun beuechten)"
 
 #: ../src/main.c:129

@@ Diff output truncated at 100000 characters. @@

This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.More information about the Commits mailing list