SF.net SVN: geany: [767] trunk

kretek at users.sourceforge.net kretek at xxxxx
Sun Aug 27 22:08:45 UTC 2006


Revision: 767
Author:  kretek
Date:   2006-08-27 15:08:36 -0700 (Sun, 27 Aug 2006)
ViewCVS: http://svn.sourceforge.net/geany/?rev=767&view=rev

Log Message:
-----------
Added Czech translation

Modified Paths:
--------------
  trunk/ChangeLog
  trunk/configure.in
  trunk/po/ChangeLog

Added Paths:
-----------
  trunk/po/cs.po
Modified: trunk/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/ChangeLog	2006-08-27 17:49:10 UTC (rev 766)
+++ trunk/ChangeLog	2006-08-27 22:08:36 UTC (rev 767)
@@ -1,3 +1,9 @@
+2006-08-27 Frank Lanitz <frank at frank.uvena.de>
+
+ * configure.in, src/about.c, po/cs.po:
+  Added Czech translation (Thanks Petr Messner)
+
+
 2006-08-27 Enrico Tröger <enrico.troeger at uvena.de>
 
 * tagmanager/parsers.h, tagmanager/c.c, data/filetype_extensions.conf,

Modified: trunk/configure.in
===================================================================
--- trunk/configure.in	2006-08-27 17:49:10 UTC (rev 766)
+++ trunk/configure.in	2006-08-27 22:08:36 UTC (rev 767)
@@ -132,7 +132,7 @@
 AC_DEFINE_UNQUOTED(GETTEXT_PACKAGE,"$GETTEXT_PACKAGE", [Gettext package.])
 
 # Add the languages which your application supports here.
-ALL_LINGUAS="be ca de es pl pt_BR ru"
+ALL_LINGUAS="be ca cs de es pl pt_BR ru"
 
 AM_GLIB_GNU_GETTEXT
 

Modified: trunk/po/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/po/ChangeLog	2006-08-27 17:49:10 UTC (rev 766)
+++ trunk/po/ChangeLog	2006-08-27 22:08:36 UTC (rev 767)
@@ -1,3 +1,9 @@
+2006-08-27 Frank Lanitz <frank at frank.uvena.de>
+
+ * cs.po: Added Czech translation (Thanks Petr Messner)
+ * geany.pot: Update of catalog
+
+
 2006-08-22 Frank Lanitz <frank at frank.uvena.de>
 
 * geany.pot: Update of catalog

Added: trunk/po/cs.po
===================================================================
--- trunk/po/cs.po	            (rev 0)
+++ trunk/po/cs.po	2006-08-27 22:08:36 UTC (rev 767)
@@ -0,0 +1,2757 @@
+# Czech translations for geany package.
+# Copyright (C) 2006 THE geany'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the geany package.
+# Petr Messner <messa at messa.cz>, 2006.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: geany 0.8\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2006-08-21 22:43+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-08-27 15:59+0200\n"
+"Last-Translator: Petr Messner <messa at messa.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <messa at messa.cz>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: src/main.c:86
+msgid "runs in debug mode (means being verbose)"
+msgstr "spuštění v debug módu (upovídaný režim)"
+
+#: src/main.c:87
+msgid "don't load auto completion data (see documentation)"
+msgstr "nenahrávat autokompletační data (viz dokumentace)"
+
+#: src/main.c:89
+msgid "don't open files in a running instance, force opening a new instance"
+msgstr "pro otevření souborů vytvořit novou instanci programu"
+
+#: src/main.c:91
+msgid "use an alternate configuration directory"
+msgstr "použít alternativní konfigurační adresář"
+
+#: src/main.c:92
+msgid "don't show message window at startup"
+msgstr "nezobrazovat po startu okno se zprávami"
+
+#: src/main.c:94
+msgid "don't load terminal support"
+msgstr "nenahrávat podporu terminálu"
+
+#: src/main.c:95
+msgid "filename of libvte.so"
+msgstr "název souboru libvte.so"
+
+#: src/main.c:97
+msgid "show version and exit"
+msgstr "vypsat číslo verze a ukončit"
+
+#: src/main.c:382
+#, c-format
+msgid "Could not find file \"%s\".\n"
+msgstr "Soubor \"%s\" nebyl nalezen.\n"
+
+#: src/main.c:416
+msgid ""
+"Geany is exiting because a named pipe was found. Mostly this means, Geany is "
+"already running. If you know Geany is not running, you can delete the file "
+"and start Geany anyway.\n"
+"Delete the named pipe and start Geany?"
+msgstr ""
+"Byla nalezena tzv. pojmenovaná roura. To většinou znamená, že Geany už je "
+"spuštěn. Pokud jste si jistí, že Geany již neběží, můžete tento soubor "
+"vymazat a spustit Geany.\n"
+"Vymazat pojmenovanou rouru a spustit Geany?"
+
+#: src/main.c:506
+msgid " - A fast and lightweight IDE"
+msgstr " - Rychlé a lehké IDE"
+
+#: src/main.c:516
+#, c-format
+msgid "(built on %s with GTK %d.%d.%d, GLib %d.%d.%d)"
+msgstr "(sestaveno %s s GTK %d.%d.%d, GLib %d.%d.%d)"
+
+#: src/main.c:558
+#, c-format
+msgid ""
+"Configuration directory could not be created (%s).\n"
+"There could be some problems using Geany without a configuration directory.\n"
+"Start Geany anyway?"
+msgstr ""
+"Konfigurační adresář nemohl být vytvořen (%s).\n"
+"Mohly by se vyskytnout problémy při používání Geany bez tohoto adresáře.\n"
+"Chcete přesto spustit Geany?"
+
+#: src/main.c:654
+#, c-format
+msgid "This is Geany %s."
+msgstr "Vítejte v Geany %s."
+
+#: src/main.c:656
+#, c-format
+msgid "Configuration directory could not be created (%s)."
+msgstr "Konfigurační adresář nemohl být vytvořen (%s)."
+
+#: src/main.c:681 src/callbacks.c:840 src/dialogs.c:146 src/document.c:364
+#: src/document.c:397 src/win32.c:150
+#, c-format
+msgid ""
+"You have opened too many files. There is a limit of %d concurrent open files."
+msgstr ""
+"Máte otevřeno příliš mnoho souborů. Současně může být otevřeno maximálně %d "
+"souborů."
+
+#: src/interface.c:240 src/interface.c:1364
+msgid "Geany"
+msgstr "Geany"
+
+#: src/interface.c:250
+msgid "_File"
+msgstr "_Soubor"
+
+#: src/interface.c:261
+msgid "New (with _template)"
+msgstr "Nový (ze š_ablony)"
+
+#: src/interface.c:272 src/interface.c:291 src/interface.c:335
+#: src/interface.c:446 src/interface.c:492 src/interface.c:728
+#: src/interface.c:738 src/interface.c:1802 src/interface.c:1848
+msgid "invisible"
+msgstr "neviditelný"
+
+#: src/interface.c:284
+msgid "Recent _files"
+msgstr "Nedávné _soubory"
+
+#: src/interface.c:307
+msgid "Save a_ll"
+msgstr "Uložit vš_e"
+
+#: src/interface.c:310
+msgid "Saves all open files"
+msgstr "Uloží všechny otevřené soubory"
+
+#: src/interface.c:316 src/callbacks.c:509 src/utils.c:965
+msgid "_Reload"
+msgstr "Znovu načíst soubo_r"
+
+#: src/interface.c:324
+msgid "R_eload as"
+msgstr "Znovu načíst s kódování_m"
+
+#: src/interface.c:355
+msgid "Prints the current file"
+msgstr "Vytiskne aktuální soubor"
+
+#: src/interface.c:366
+msgid "C_lose all"
+msgstr "Zavřít všechn_y soubory"
+
+#: src/interface.c:369
+msgid "Closes all open files"
+msgstr "Zavře všechny otevřené soubory"
+
+#: src/interface.c:383 src/interface.c:973
+msgid "Quit Geany"
+msgstr "Ukončí Geany"
+
+#: src/interface.c:385
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Upravit"
+
+#: src/interface.c:426 src/interface.c:1765
+msgid "Select _All"
+msgstr "Vybrat _vše"
+
+#: src/interface.c:435
+msgid "_Insert \"include <...>\""
+msgstr "Vložit \"_include <...>\""
+
+#: src/interface.c:449
+msgid "I_nsert Comments"
+msgstr "Vložit _komentáře"
+
+#: src/interface.c:460 src/interface.c:1816
+msgid "Insert ChangeLog entry"
+msgstr "Vložit ChangeLog záznam"
+
+#: src/interface.c:463
+msgid "Inserts a typical ChangeLog entry in the current file"
+msgstr "Vloží typický záznam ChangeLogu do aktuálně otevřeného souboru"
+
+#: src/interface.c:465 src/interface.c:1821
+msgid "Insert file header"
+msgstr "Vložit hlavičku souboru"
+
+#: src/interface.c:468 src/interface.c:1824
+msgid "Inserts a few information at the beginning of the file"
+msgstr "Vloží několik informací na začátek souboru"
+
+#: src/interface.c:470 src/interface.c:1826
+msgid "Insert function description"
+msgstr "Vložit popis funkce"
+
+#: src/interface.c:473 src/interface.c:1829
+msgid "Inserts a description before the current function"
+msgstr "Vloží popis před aktuální funkci"
+
+#: src/interface.c:475 src/interface.c:1831
+msgid "Insert multiline comment"
+msgstr "Vložit víceřádkový komentář"
+
+#: src/interface.c:478 src/interface.c:1834
+msgid "Inserts a multiline comment"
+msgstr "Vloží víceřádkový komentář"
+
+#: src/interface.c:480 src/interface.c:1836
+msgid "Insert GPL notice"
+msgstr "Vložit poznámku o GPL"
+
+#: src/interface.c:483 src/interface.c:1839
+msgid "Inserts a GPL notice (should be done at the beginning of the file)"
+msgstr "Vloží poznámku o GPL (měla by být na začátku souboru)"
+
+#: src/interface.c:485 src/interface.c:1841
+msgid "Insert Dat_e"
+msgstr "Vložit d_atum"
+
+#: src/interface.c:500 src/interface.c:1856
+msgid "_Format"
+msgstr "_Transformovat"
+
+#: src/interface.c:503
+msgid "Convert the case of the current selection"
+msgstr ""
+
+#: src/interface.c:508 src/interface.c:1863
+msgid "Convert Selection to _lower-case"
+msgstr "Převést výběr na _malá písmena"
+
+#: src/interface.c:512 src/interface.c:1867
+msgid "Convert Selection to _upper-case"
+msgstr "Převést výběr na _velká písmena"
+
+#: src/interface.c:521 src/interface.c:1876
+msgid "_Comment Line"
+msgstr "_Zakomentovat řádek"
+
+#: src/interface.c:525 src/interface.c:1880
+msgid "_Uncomment Line"
+msgstr "_Odkomentovat řádek"
+
+#: src/interface.c:529 src/interface.c:1884
+msgid "D_uplicate Line"
+msgstr "_Duplikovat řádek"
+
+#: src/interface.c:538 src/interface.c:1893
+msgid "_Increase Indent"
+msgstr "Odsad_it"
+
+#: src/interface.c:542 src/interface.c:1897
+msgid "_Decrease Indent"
+msgstr "Z_rušit odsazení"
+
+#: src/interface.c:546
+msgid "Count _words"
+msgstr "S_počítat slova"
+
+#: src/interface.c:549
+msgid ""
+"Counts the words and characters in the current selection or the whole "
+"document"
+msgstr "Spočítání slov a znaků ve výběru nebo v celém dokumentu."
+
+#: src/interface.c:560
+msgid "_Search"
+msgstr "_Hledat"
+
+#: src/interface.c:571
+msgid "Find _Next"
+msgstr "Najít _další"
+
+#: src/interface.c:575
+msgid "Find _Previous"
+msgstr "Najít _předchozí"
+
+#: src/interface.c:579 src/search.c:278
+msgid "_Replace"
+msgstr "_Nahradit"
+
+#: src/interface.c:592
+msgid "Find in f_iles"
+msgstr "Najít v _souborech"
+
+#: src/interface.c:601
+msgid "_Go to line"
+msgstr "Jít na _řádek.."
+
+#: src/interface.c:609 src/dialogs.c:70
+msgid "_View"
+msgstr "_Zobrazit"
+
+#: src/interface.c:616
+msgid "Change _Font"
+msgstr "Změnit _písmo"
+
+#: src/interface.c:619
+msgid "Change the default font"
+msgstr "Změní výchozí písmo"
+
+#: src/interface.c:625
+msgid "Show _Colour Chooser"
+msgstr "Zobrazit výběr _barev"
+
+#: src/interface.c:628 src/interface.c:912
+msgid ""
+"Open a color chooser dialog, to interactively pick colors from a palette."
+msgstr ""
+"Otevření okna výběru barev, ve kterém si můžete vybrat barvu z "
+"barevné palety."
+
+#: src/interface.c:639
+msgid "Full_screen"
+msgstr "_Celá obrazovka"
+
+#: src/interface.c:643
+msgid "Show Messages _Window"
+msgstr "Okno _zpráv"
+
+#: src/interface.c:646
+msgid "Toggle the window with status and compiler messages on and off"
+msgstr "Zobrazení nebo skrytí okna se stavovými zprávami."
+
+#: src/interface.c:649
+msgid "Show _Toolbar"
+msgstr "_Lišta nástrojů"
+
+#: src/interface.c:652
+msgid "Toggle the toolbar on and off"
+msgstr "Zobrazení nebo skrytí nástrojové lišty."
+
+#: src/interface.c:655
+msgid "Show Side_bar"
+msgstr "Po_stranní panel"
+
+#: src/interface.c:660
+msgid "Show _Markers Margin"
+msgstr "_Označovací okraj"
+
+#: src/interface.c:663
+msgid ""
+"Shows or hides the small margin right of the line numbers, which is used to "
+"mark lines."
+msgstr ""
+"Zobrazení nebo skrytí malého okraje vpravo od čísel řádků, který se používá "
+"k označování řádků."
+
+#: src/interface.c:666
+msgid "Show _Line Numbers"
+msgstr "Čísla _řádků"
+
+#: src/interface.c:669
+msgid "Shows or hides the Line Number margin."
+msgstr "Zobrazení nebo skrytí okraje s čísly řádků."
+
+#: src/interface.c:689
+msgid "_Document"
+msgstr "_Dokument"
+
+#: src/interface.c:696
+msgid "_Line wrapping"
+msgstr "Za_lamování řádků"
+
+#: src/interface.c:699 src/interface.c:2990
+msgid ""
+"Wrap the line at the window border and continue it on the next line. Note: "
+"line wrapping has a high performance cost for large documents so should be "
+"disabled on slow machines."
+msgstr ""
+"Řádek přesahující okraj okna bude pokračovat na dalším řádku. Poznámka: "
+"zalamování řádků v dlouhých souborech je pomalé a mělo by být vypnuto na "
+"slabším hardwaru."
+
+#: src/interface.c:702
+msgid "_Use auto indentation"
+msgstr "_Automatické odsazování"
+
+#: src/interface.c:707
+msgid "Read _only"
+msgstr "J_en pro čtení"
+
+#: src/interface.c:710
+msgid "Treat this file as read-only. No changes can be made."
+msgstr "V souboru nebudou provedeny žádné změny."
+
+#: src/interface.c:712
+msgid "_Write Unicode BOM"
+msgstr "Zapsat _Unicode BOM"
+
+#: src/interface.c:721
+msgid "Set file_type"
+msgstr "Nastavit _typ souboru"
+
+#: src/interface.c:731
+msgid "Set _encoding"
+msgstr "Nastavit _kódování"
+
+#: src/interface.c:741
+msgid "Set line e_ndings"
+msgstr "Nastavit uk_ončování řádků"
+
+#: src/interface.c:748
+msgid "Convert and set to _CR/LF (Win)"
+msgstr "Převést a nastavit na _CR/LF (Win)"
+
+#: src/interface.c:753
+msgid "Convert and set to _LF (Unix)"
+msgstr "Převést a nastavit na _LF (Unix)"
+
+#: src/interface.c:758
+msgid "Convert and set to CR (_Mac)"
+msgstr "Převést a nastavit na CR (_Mac)"
+
+#: src/interface.c:769
+msgid "_Replace tabs by spaces"
+msgstr "Nahradit tabelátory za _mezery"
+
+#: src/interface.c:772 src/interface.c:2923
+msgid "Replaces all tabs in document by spaces."
+msgstr "Nahradí všechny tabelátory v dokumentu mezerami."
+
+#: src/interface.c:779
+msgid "_Fold all"
+msgstr "_Složit vše"
+
+#: src/interface.c:782
+msgid "Folds all contractible code blocks"
+msgstr "Složí všechny složitelné bloky kódu"
+
+#: src/interface.c:784
+msgid "_Unfold all"
+msgstr "_Rozložit vše"
+
+#: src/interface.c:787
+msgid "Unfolds all contracted code blocks"
+msgstr "Rozloží všechny složené bloky kódu"
+
+#: src/interface.c:794
+msgid "Remove all _indicators"
+msgstr "Odstranit všechny _indikátory"
+
+#: src/interface.c:797
+msgid "Removes all set indicators in the current document."
+msgstr "Odstraní všechny nastavené indikátory v aktuálním dokumentu."
+
+#. build the code
+#: src/interface.c:799 src/dialogs.c:485
+msgid "_Build"
+msgstr "_Sestavit"
+
+#: src/interface.c:803
+msgid "_Help"
+msgstr "_Nápověda"
+
+#: src/interface.c:814
+msgid "_Keyboard shortcuts"
+msgstr "_Klávesové zkratky"
+
+#: src/interface.c:817
+msgid "Shows a list of all keyboard shortcuts for Geany."
+msgstr "Zobrazí seznam všech klávesových zkratek v Geany."
+
+#: src/interface.c:819
+msgid "_Website"
+msgstr "_Webové stránky"
+
+#: src/interface.c:842
+msgid "Create a new file"
+msgstr "Vytvořit nový soubor"
+
+#: src/interface.c:847
+msgid "Open an existing file"
+msgstr "Otevřít existující soubor"
+
+#: src/interface.c:852
+msgid "Save the current file"
+msgstr "Uložit aktuální soubor"
+
+#: src/interface.c:854 src/keybindings.c:121
+msgid "Save all"
+msgstr "Uložit vše"
+
+#: src/interface.c:857
+msgid "Save all open files"
+msgstr "Uložit všechny otevřené soubory"
+
+#: src/interface.c:866
+msgid "Reload the current file from disk"
+msgstr "Znovu načíst aktuální soubor z disku"
+
+#: src/interface.c:871
+msgid "Close the current file"
+msgstr "Zavřít aktuální soubor"
+
+#: src/interface.c:880
+msgid "Undo the last modification"
+msgstr "Vrátí zpět poslední akci"
+
+#: src/interface.c:885
+msgid "Redo the last modification"
+msgstr "Provede znovu vrácenou akci"
+
+#: src/interface.c:893 src/keybindings.c:169
+msgid "Compile"
+msgstr "Přeložit"
+
+#: src/interface.c:896
+msgid "Compile the current file"
+msgstr "Přeloží (zkompiluje) aktuální soubor"
+
+#: src/interface.c:901 src/dialogs.c:538
+msgid "Run or view the current file"
+msgstr "Spustit aktální soubor"
+
+#: src/interface.c:909
+msgid "Color"
+msgstr "Barva"
+
+#: src/interface.c:921
+msgid "Zoom in the text"
+msgstr "Zvětšit text"
+
+#: src/interface.c:926
+msgid "Zoom out the text"
+msgstr "Zmenšit text"
+
+#: src/interface.c:939 src/interface.c:944
+msgid "Find the entered text in the current file"
+msgstr "Hledat zadaný řetězec v aktuálním souboru."
+
+#: src/interface.c:957
+msgid "Enter a line number and jump to it."
+msgstr "Zadejte číslo řádku, na který přejít."
+
+#: src/interface.c:964
+msgid "Jump to the entered line number."
+msgstr "Přejít na zadané číslo řádku."
+
+#: src/interface.c:1000 src/treeviews.c:41
+msgid "Symbols"
+msgstr "Symboly"
+
+#: src/interface.c:1013 src/treeviews.c:208
+msgid "Open files"
+msgstr "Otevřené soubory"
+
+#: src/interface.c:1048
+msgid "Status"
+msgstr "Stav"
+
+#: src/interface.c:1062
+msgid "Compiler"
+msgstr "Překladač"
+
+#: src/interface.c:1076
+msgid "Messages"
+msgstr "Zprávy"
+
+#: src/interface.c:1089
+msgid "Scribble"
+msgstr "Poznámky"
+
+#: src/interface.c:1589 src/interface.c:2764
+msgid "Images and text"
+msgstr "Ikony a text"
+
+#: src/interface.c:1595 src/interface.c:2772
+msgid "Images only"
+msgstr "Pouze ikony"
+
+#: src/interface.c:1601 src/interface.c:2780
+msgid "Text only"
+msgstr "Pouze text"
+
+#: src/interface.c:1612 src/interface.c:2788
+msgid "Large icons"
+msgstr "Velké ikony"
+
+#: src/interface.c:1617 src/interface.c:2796
+msgid "Small icons"
+msgstr "Malé ikony"
+
+#: src/interface.c:1627
+msgid "Hide toolbar"
+msgstr "Skrýt nástrojovou lištu"
+
+#: src/interface.c:1791
+msgid "Insert \"include <...>\""
+msgstr "Vložit \"include <...>\""
+
+#: src/interface.c:1805
+msgid "Insert Comments"
+msgstr "Vložit komentář"
+
+#: src/interface.c:1819
+msgid "Inserts a typical ChangeLog entry in the current "
+msgstr "Vloží typický záznam ChangeLogu do aktuálního dokumentu."
+
+#: src/interface.c:1906
+msgid "Find usage"
+msgstr "Najít výskyty"
+
+#: src/interface.c:1914 src/keybindings.c:224
+msgid "Go to tag definition"
+msgstr "Přejít na definici"
+
+#: src/interface.c:1918 src/keybindings.c:226
+msgid "Go to tag declaration"
+msgstr "Přejít na deklaraci"
+
+#: src/interface.c:1927 src/dialogs.c:739 src/keybindings.c:149
+msgid "Go to line"
+msgstr "Přejít na řádek..."
+
+#: src/interface.c:1930
+msgid "Goto to the entered line"
+msgstr "Přejít na zadaný řádek"
+
+#: src/interface.c:2269 src/keybindings.c:139
+msgid "Preferences"
+msgstr "Nastavení"
+
+#: src/interface.c:2298
+msgid "Load files from the last session"
+msgstr "Načíst soubory z posledního sezení"
+
+#: src/interface.c:2302
+msgid "Opens at startup the files from the last session"
+msgstr "Při spuštění otevře soubory, které byly otevřeny při minulém ukončení."
+
+#: src/interface.c:2305
+msgid "Save window position and geometry"
+msgstr "Uložit pozici a rozměry okna"
+
+#: src/interface.c:2309
+msgid "Saves the window position and geometry and restores it at the start"
+msgstr "Uloží pozici a rozměry okna a použije je při příštím spuštění."
+
+#: src/interface.c:2312
+msgid "Beep on errors or when compilation has finished"
+msgstr "Pípnout při chybě nebo při dokončení kompilace"
+
+#: src/interface.c:2315
+msgid ""
+"Whether to beep if an error occured or when the compilation process has "
+"finished."
+msgstr ""
+"Zapne/vypne pípnutí, které se ozve při výskytu chyby nebo když "
+"skončí proces kompilace."
+
+#: src/interface.c:2318
+msgid "Switch to status message list at new message"
+msgstr "Přepnout do seznamu stavových zpráv při nové zprávě"
+
+#: src/interface.c:2321
+msgid ""
+"Switch to the status message tab(in the notebook window at the bottom) if a "
+"new status message arrive."
+msgstr ""
+"Přepne do záložky stavových zpráv (v dolním okně), když se objeví nová zpráva."
+
+#: src/interface.c:2324
+msgid "Load virtual terminal emulation at startup"
+msgstr "Načíst emulaci virtuálního terminálu při spuštění"
+
+#: src/interface.c:2326
+msgid ""
+"Whether the virtual terminal emulation(VTE) should be loaded at startup. "
+"Disable it if you do not need it."
+msgstr ""
+"Nastavte, zda má být při spuštění nahrána emulace virtuálního terminálu "
+"(VTE). Vypněte ji, pokud ji nepotřebujete."
+
+#: src/interface.c:2329
+msgid "Confirm exit"
+msgstr "Potvrzovat ukončení"
+
+#: src/interface.c:2333
+msgid "Shows a confirmation dialog on exit."
+msgstr "Zobrazí potvrzovací okno při ukončení."
+
+#: src/interface.c:2344
+msgid "Recent files list length:"
+msgstr "Délka seznamu nedávných souborů:"
+
+#: src/interface.c:2352
+msgid ""
+"Specifies the number of files which are stored in the Recent files list."
+msgstr ""
+"Počet souborů, které budou zobrazeny v seznamu Nedávné soubory."
+
+#: src/interface.c:2360
+msgid "Placement of new file tabs: "
+msgstr "Umístění záložek nových souborů: "
+
+#: src/interface.c:2364 src/interface.c:2620 src/interface.c:2630
+#: src/interface.c:2640
+msgid "Left"
+msgstr "Vlevo"
+
+#: src/interface.c:2367
+msgid "New file tabs will be placed to the left of the tab list"
+msgstr "Záložka nového souboru bude umístěna doleva v seznamu záložek."
+
+#: src/interface.c:2376 src/interface.c:2621 src/interface.c:2631
+#: src/interface.c:2641
+msgid "Right"
+msgstr "Vpravo"
+
+#: src/interface.c:2379
+msgid "New file tabs will be placed to the right of the tab list"
+msgstr "Záložka nového souboru bude umístěna doprava v seznamu záložek."
+
+#: src/interface.c:2388
+msgid "General"
+msgstr "Hlavní"
+
+#: src/interface.c:2410
+msgid "Show symbol list"
+msgstr "Zobrazovat seznam symbolů"
+
+#: src/interface.c:2413 src/interface.c:2419
+msgid "Toggle the symbol list on and off"
+msgstr "Zapne nebo vypne zobrazování seznamu symbolů"
+
+#: src/interface.c:2416
+msgid "Show open files list"
+msgstr "Zobrazovat seznam otevřených souborů"
+
+#: src/interface.c:2422
+msgid "<b>Sidebar</b>"
+msgstr "<b>Postranní panel</b>"
+
+#: src/interface.c:2443
+msgid "Symbol list font"
+msgstr "Písmo seznamu symbolů"
+
+#: src/interface.c:2450
+msgid "Message window font"
+msgstr "Písmo okna zpráv"
+
+#: src/interface.c:2462
+msgid "Sets the font for the message window"
+msgstr "Nastaví písmo pro okno zpráv"
+
+#: src/interface.c:2470
+msgid "Sets the font for symbol list window"
+msgstr "Nastaví písmo pro seznam symbolů"
+
+#: src/interface.c:2473
+msgid "Editor font"
+msgstr "Písmo editoru"
+
+#: src/interface.c:2485
+msgid "Sets the font for the editors windows"
+msgstr "Nastaví písmo pro okna editoru"
+
+#: src/interface.c:2487
+msgid "<b>Fonts</b>"
+msgstr "<b>Písma</b>"
+
+#: src/interface.c:2508
+msgid "Long line marker"
+msgstr "Pozice pravého okraje"
+
+#: src/interface.c:2515
+msgid "Long line marker color"
+msgstr "Barva pravého okraje"
+
+#: src/interface.c:2528
+msgid ""
+"The long line marker is a thin vertical line in the editor. It helps to mark "
+"long lines, or as a hint to break the line. Set this value to a value "
+"greater than 0 to specify the column where it should appear."
+msgstr ""
+"Pravý okraj je tenká svislá čára v editoru. Pomáhá najít dlouhé řádky, nebo "
+"jako nápověda pro přerušení řádku. Nastavte tuto hodnotu větší než 0 pro "
+"určení sloupce, kde se pravý okraj objeví."
+
+#: src/interface.c:2532
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
+
+#: src/interface.c:2545
+msgid "Line"
+msgstr "Čára"
+
+#: src/interface.c:2548
+msgid ""
+"Prints a vertical line in the editor window at the given cursor position(see "
+"below)."
+msgstr "Zobrazí svislou čáru v okně editoru na dané pozici kurzoru."
+
+#: src/interface.c:2552
+msgid "Background"
+msgstr "Pozadí"
+
+#: src/interface.c:2555
+msgid ""
+"The background colour of characters after the given cursor position(see "
+"below) changed to the colour set below. (This is recommended if you use "
+"proportional fonts)"
+msgstr ""
+"Barva pozadí znaků za danou pozicí se změní na níže nastavenou barvu. "
+"(Doporučeno, pokud používáte proporciální písmo.)"
+
+#: src/interface.c:2559
+msgid "Disabled"
+msgstr "Vypnuto"
+
+#: src/interface.c:2570
+msgid "Sets the color of the long line marker"
+msgstr "Nastaví barvu pravého okraje"
+
+#: src/interface.c:2571 src/dialogs.c:423 src/prefs.c:988 src/prefs.c:995
+msgid "Color Chooser"
+msgstr "Výběr barvy"
+
+#: src/interface.c:2573
+msgid "<b>Long line marker</b>"
+msgstr "<b>Pravý okraj</b>"
+
+#: src/interface.c:2594 src/interface.c:3036
+msgid "Editor"
+msgstr "Okno editoru"
+
+#: src/interface.c:2601
+msgid "Message window"
+msgstr "Okno zpráv"
+
+#: src/interface.c:2608
+msgid "Sidebar"
+msgstr "Postranní panel"
+
+#: src/interface.c:2622 src/interface.c:2632 src/interface.c:2642
+msgid "Top"
+msgstr "Nahoře"
+
+#: src/interface.c:2623 src/interface.c:2633 src/interface.c:2643
+msgid "Bottom"
+msgstr "Dole"
+
+#: src/interface.c:2645
+msgid "<b>Tab placement</b>"
+msgstr "<b>Umístění záložek</b>"
+
+#: src/interface.c:2650
+msgid "Interface"
+msgstr "Rozhranní"
+
+#: src/interface.c:2669
+msgid "Show Toolbar"
+msgstr "Zobrazovat lištu nástrojů"
+
+#: src/interface.c:2694
+msgid "Show file operation buttons"
+msgstr "Zobrazovat tlačítka pro operace se soubory"
+
+#: src/interface.c:2698
+msgid "Display the New, Open, Close, Save and Reload buttons in the toolbar"
+msgstr ""
+"Zda se mají v nástrojové liště zobrazovat tlačítka Nový, Otevřít, "
+"Zavřít, Uložit a Znovu načíst."
+
+#: src/interface.c:2701
+msgid "Show Compile and Run"
+msgstr "Zobrazovat tlačítka Přeložit a Spustit"
+
+#: src/interface.c:2705
+msgid "Display the Compile and Run buttons in the toolbar"
+msgstr "Zda se mají v nástrojové liště zobrazovat tlačítka Přeložit a Spustit"
+
+#: src/interface.c:2708
+msgid "Show Colour Chooser button"
+msgstr "Zobrazovat tlačítko Výběr barev"
+
+#: src/interface.c:2712
+msgid "Display the Colour Chooser button in the toolbar"
+msgstr "Zda se má v nástrojové liště zobrazovat tlačítko Výběr barev"
+
+#: src/interface.c:2715
+msgid "Show Zoom In and Zoom Out"
+msgstr "Zobrazovat tlačítka Zvětšit a Zmenšit text"
+
+#: src/interface.c:2719
+msgid "Display the Zoom In and Zoom Out buttons in the toolbar"
+msgstr ""
+"Zda se mají v nástrojové liště zobrazovat tlačítka Zvětšit text a "
+"Zmenšit text"
+
+#: src/interface.c:2722
+msgid "Show Redo and Undo buttons"
+msgstr "Zobrazovat tlačítka Zpět a Znovu"
+
+#: src/interface.c:2726
+msgid "Display the Redo and Undo buttons in the toolbar"
+msgstr "Zda se mají v nástrojové liště zobrazovat tlačítka Zpět a Znovu"
+
+#: src/interface.c:2729
+msgid "Show Search field"
+msgstr "Zobrazovat pole pro vyhledávání"
+
+#: src/interface.c:2733
+msgid "Display the search field and button in the toolbar"
+msgstr ""
+"Zda se má v nástrojové liště zobrazovat pole a tlačítko pro vyhledávání"
+
+#: src/interface.c:2736
+msgid "Show Goto line field"
+msgstr "Zobrazovat pole pro přechod na číslo řádku"
+
+#: src/interface.c:2740
+msgid "Display the line number field and button in the toolbar"
+msgstr ""
+"Zda se má v nástrojové liště zobrazovat pole a tlačítko pro přechod na "
+"zadané číslo řádku"
+
+#: src/interface.c:2743
+msgid "<b>Items</b>"
+msgstr "<b>Položky</b>"
+
+#: src/interface.c:2804
+msgid "Icon style"
+msgstr "Styl ikon"
+
+#: src/interface.c:2811
+msgid "Icon size"
+msgstr "Velikost ikon"
+
+#: src/interface.c:2818
+msgid "<b>Appearance</b>"
+msgstr "<b>Vzhled</b>"
+
+#: src/interface.c:2823
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Nástrojová lišta"
+
+#: src/interface.c:2851
+msgid "Tab Width:"
+msgstr "Šířka tabelátoru:"
+
+#: src/interface.c:2858
+msgid "Default encoding:"
+msgstr "Výchozí kódování:"
+
+#: src/interface.c:2869
+msgid "Sets the default encoding for newly created files."
+msgstr "Nastavení výchozího kódování pro nově vytvořené soubory."
+
+#: src/interface.c:2881
+msgid "The width in chars, which one tab character will take"
+msgstr "Šířka ve znacích udávající, jak bude jeden znak tabelátoru široký"
+
+#: src/interface.c:2886
+msgid "<b>New files</b>"
+msgstr "<b>Nové soubory</b>"
+
+#: src/interface.c:2905
+msgid "Strip trailing spaces"
+msgstr "Odstraňovat mezery na konci řádku"
+
+#: src/interface.c:2909
+msgid "Removes trailing spaces and tabs and the end of lines"
+msgstr "Odstraní mezeny a tabelátory na konci řádků"
+
+#: src/interface.c:2912
+msgid "Ensure new line at file end"
+msgstr "Vkládat nový řádek na konec souboru"
+
+#: src/interface.c:2916
+msgid "Ensures that at the end of the file is a new line"
+msgstr "Zajistí, že soubor bude končit znakem nového řádku"
+
+#: src/interface.c:2919 src/keybindings.c:163
+msgid "Replace tabs by space"
+msgstr "Nahrazovat tabelátory mezerami"
+
+#: src/interface.c:2926
+msgid "<b>Saving files</b>"
+msgstr "<b>Ukládání souborů</b>"
+
+#: src/interface.c:2945
+msgid "Show indentation guides"
+msgstr "Zobrazovat odsazení"
+
+#: src/interface.c:2948
+msgid "Shows small dotted lines to help you to use the right indentation."
+msgstr ""
+"Zobrazí malé tečkované čáry, které mohou pomoci používat správné odsazení."
+
+#: src/interface.c:2951
+msgid "Show white space"
+msgstr "Zobrazovat bílé znaky"
+
+#: src/interface.c:2954
+msgid "Marks spaces with dots and tabs with arrows."
+msgstr "Označí mezery tečkami a tabelátory šipkami."
+
+#: src/interface.c:2957
+msgid "Show line endings"
+msgstr "Zobrazovat konce řádků"
+
+#: src/interface.c:2960
+msgid "Show the line ending character"
+msgstr "Zobrazí znak konce řádku."
+
+#: src/interface.c:2963
+msgid "<b>Display</b>"
+msgstr "<b>Zobrazení</b>"
+
+#: src/interface.c:2982
+msgid "Auto indentation"
+msgstr "Automatické odsazování"
+
+#: src/interface.c:2985
+msgid "Add the same indentation as the previous line after pressing enter"
+msgstr ""
+"Po stisku klávesy Enter použije stejné odsazení jako v předchozím řádku."
+
+#: src/interface.c:2987
+msgid "Line wrapping"
+msgstr "Zalamování řádků"
+
+#: src/interface.c:2992
+msgid "Construct auto completion"
+msgstr "Používat autokompletaci"
+
+#: src/interface.c:2995
+msgid "Automatic completion of often used constructs like if and for"
+msgstr "Automatická kompletace často užívaných konstrukcí jako je if nebo for"
+
+#: src/interface.c:2998
+msgid "XML tag auto completion"
+msgstr "Autokompletace XML tagů"
+
+#: src/interface.c:3001
+msgid "Automatic completion of open XML tags(includes HTML tags)"
+msgstr "Automatická kompletace otevřených XML tagů (včetně HTML tagů)"
+
+#: src/interface.c:3004
+msgid "Enable folding"
+msgstr "Povolit skládání"
+
+#: src/interface.c:3007
+msgid "Whether to enable folding the code"
+msgstr "Povolení skládání kódu"
+
+#: src/interface.c:3010
+msgid "Use indicators to show compile errors"
+msgstr "Používat indikátory k zobrazení chyb při kompilaci"
+
+#: src/interface.c:3013
+msgid ""
+"Whether to use indicators (a squiggly underline) to highlight the lines "
+"where the compiler found a warning or an error."
+msgstr ""
+"Zobrazování indikátorů (vlnovité podtržení) ke zvýraznéní řádků, u kterých "
+"překladač oznámil varování nebo chybu."
+
+#: src/interface.c:3020
+msgid "Rows of auto completion list:"
+msgstr "Řádků v seznamu automatické kompletace:"
+
+#: src/interface.c:3028
+msgid "Number of rows to display when the auto completion list is shown."
+msgstr "Počet vypsaných řádků při zobrazení seznamu automatické kompletace."
+
+#: src/interface.c:3031
+msgid "<b>Features</b>"
+msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
+
+#: src/interface.c:3044
+msgid ""
+"Enter here the paths to the make tool and the compiler\n"
+"(tools you do not need can be let blank)"
+msgstr ""
+"Zadejte cesty k nástrojům\n"
+"(můžete nechat prázdné, pokud je nepotřebujete)"
+
+#: src/interface.c:3055
+msgid "Make"
+msgstr ""
+
+#: src/interface.c:3062 src/prefs.c:1045 src/vte.c:170
+msgid "Terminal"
+msgstr "Terminál"
+
+#: src/interface.c:3069
+msgid "Browser"
+msgstr "Webový prohlížeč"
+
+#: src/interface.c:3081
+msgid "Path and options for the make tool"
+msgstr "Cesta a volby pro nástroj make"
+
+#: src/interface.c:3088
+msgid ""
+"A terminal emulator like xterm, gnome-terminal or konsole (should accept the "
+"-e argument)"
+msgstr ""
+"Emulátor terminálu, jako např. xterm, gnome-terminal nebo konsole (měl by "
+"přijímat argument -e)"
+
+#: src/interface.c:3095
+msgid "Path (and possibly additional arguments) to your favorite browser"
+msgstr "Cesta (a případné volby) k vašemu oblíbenému prohlížeči"
+
+#: src/interface.c:3127
+msgid "Print command"
+msgstr "Tiskový příkaz"
+
+#: src/interface.c:3139
+#, c-format
+msgid "Path to the command for printing files(use %f for the filename)."
+msgstr "Cesta k příkazu pro tisk souborů (použijte %f pro název souboru)."
+
+#: src/interface.c:3151
+msgid "Grep"
+msgstr ""
+
+#: src/interface.c:3174
+msgid "Tools"
+msgstr "Nástroje"
+
+#: src/interface.c:3182
+msgid ""
+"Specify here information you want to use in templates.\n"
+"See documentation if you don't know, how templates work."
+msgstr ""
+"Zadejte údaje, které chcete použít v šablonách.\n"
+"Jak šablony fungují najdete v dokumentaci."
+
+#: src/interface.c:3198
+msgid "email address of the developer"
+msgstr "E-mailová adresa vývojáře"
+
+#: src/interface.c:3205
+msgid "Initials of the developer name"
+msgstr "Iniciály jména vývojáře"
+
+#: src/interface.c:3207
+msgid "Initial Version"
+msgstr "Výchozí verze"
+
+#: src/interface.c:3219
+msgid "Version number, which a new file initially has"
+msgstr "Číslo verze, které bude mít zpočátku nový soubor"
+
+#: src/interface.c:3226
+msgid "Company name"
+msgstr "Název společnosti"
+
+#: src/interface.c:3228
+msgid "Developer"
+msgstr "Jméno"
+
+#: src/interface.c:3235
+msgid "Company"
+msgstr "Společnost"
+
+#: src/interface.c:3242
+msgid "Mail address"
+msgstr "E-mailová adresa"
+
+#: src/interface.c:3249
+msgid "Initials"
+msgstr "Iniciály"
+
+#: src/interface.c:3261
+msgid "The name of the developer"
+msgstr "Jméno vývojáře"
+
+#: src/interface.c:3263
+msgid ""
+"Notice: For all changes you make here,\n"
+"you need to restart Geany to take effect."
+msgstr ""
+"Poznámka: Pro nabytí platnosti zde provedených\n"
+" změnbude potřeba restartovat Geany."
+
+#: src/interface.c:3267
+msgid "Templates"
+msgstr "Šablony"
+
+#: src/interface.c:3275
+msgid ""
+"Here you can change keyboard shortcuts for various actions. Just double "
+"click on a action or select one and press the Change button to enter a new "
+"shortcut. You can also edit the string representation of the shortcut "
+"directly."
+msgstr ""
+"Zde můžete změnit klávesové zkratky pro různé akce. Klikněte dvakrát "
+"na určitou akci, nebo ji označte a stiskněte tlačítko Změnit a zadejte novou "
+"klávesovou zkratku. Můžete také přímo měnit textovou reprezentaci "
+"klávesové zkratky."
+
+#: src/interface.c:3298
+msgid "Change"
+msgstr "Změnit"
+
+#: src/interface.c:3302
+msgid "Keybindings"
+msgstr "Přiřazení kláves"
+
+#: src/callbacks.c:191 src/callbacks.c:207
+msgid "Do you really want to quit?"
+msgstr "Opravdu chcete ukončit program?"
+
+#: src/callbacks.c:510
+msgid "Any unsaved changes will be lost."
+msgstr "Neuložené změny budou ztraceny."
+
+#: src/callbacks.c:511
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to reload '%s'?"
+msgstr "Opravdu chcete znovu načíst '%s'?"
+
+#: src/callbacks.c:914
+#, c-format
+msgid "The file '%s' already exists. Do you want to overwrite it?"
+msgstr "Soubor '%s' již existuje. Chcete ho přepsat?"
+
+#: src/callbacks.c:1368
+#, c-format
+msgid "No matches found for '%s'."
+msgstr "Nebyly nalezeny žádné výskyty '%s'."
+
+#: src/callbacks.c:1414
+#, c-format
+msgid "Declaration of \"%s()\" not found"
+msgstr "Deklarace \"%s()\" nebyla nalezena."
+
+#: src/callbacks.c:1416
+#, c-format
+msgid "Definition of \"%s()\" not found"
+msgstr "Definice \"%s()\" nebyla nalezena."
+
+#: src/callbacks.c:1675
+msgid "Enter custom options for the make tool"
+msgstr "Zadejte vlastní volby pro nástroj make"
+
+#: src/callbacks.c:1676
+msgid ""
+"Enter custom options here, all entered text is passed to the make command."
+msgstr ""
+"Zadejte zde vlastní volby, všechen zadaný text bude předán příkazu make."
+
+#: src/callbacks.c:1731
+msgid "Failed to execute the view program"
+msgstr "Selhalo spuštění zobrazovacího programu."
+
+#: src/callbacks.c:1742
+msgid "Failed to execute the terminal program"
+msgstr "Selhalo spuštění terminálu."
+
+#. initialize the dialog
+#: src/callbacks.c:1966 src/dialogs.c:67
+msgid "Open File"
+msgstr "Otevřít soubor"
+
+#: src/callbacks.c:2015 src/callbacks.c:2060 src/callbacks.c:2100
+#: src/callbacks.c:2158
+msgid ""
+"Please set the filetype for the current file before using this function."
+msgstr "Prosím zadejte typ aktuálního souboru před použitím této funkce."
+
+#: src/callbacks.c:2228 src/utils.c:1682
+msgid "dd.mm.yyyy"
+msgstr "dd.mm.rrrr"
+
+#: src/callbacks.c:2230 src/utils.c:1683
+msgid "mm.dd.yyyy"
+msgstr "mm.dd.rrrr"
+
+#: src/callbacks.c:2232 src/utils.c:1684
+msgid "yyyy/mm/dd"
+msgstr "rrrr/mm/dd"
+
+#: src/callbacks.c:2234 src/utils.c:1693
+msgid "dd.mm.yyyy hh:mm:ss"
+msgstr "dd.mm.rrrr hh:mm:ss"
+
+#: src/callbacks.c:2236 src/utils.c:1694
+msgid "mm.dd.yyyy hh:mm:ss"
+msgstr "mm.dd.rrrr hh:mm:ss"
+
+#: src/callbacks.c:2238 src/utils.c:1695
+msgid "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"
+msgstr "rrrr/mm/dd hh:mm:ss"
+
+#: src/callbacks.c:2240 src/utils.c:1704 src/utils.c:1708 src/utils.c:1712
+#: src/utils.c:1716
+msgid "Use custom date format"
+msgstr "Použít vlastní formát data"
+
+#: src/callbacks.c:2247
+msgid "Custom date format"
+msgstr "Vlastní formát data"
+
+#: src/callbacks.c:2248
+msgid ""
+"Enter here a custom date and time format which should be inserted. You can "
+"use all conversion specifiers which can be used with the ANSI C strftime "
+"function. See \"man strftime\" for more information."
+msgstr ""
+"Zadejte vlastní formát data a času. Můžete použít stejné konverzní "
+"specifikátory, jako v ANSI C funkci strftime. Viz \"man strftime\" pro více "
+"informací."
+
+#: src/callbacks.c:2267
+msgid "Date format string could not be converted (possibly too long)."
+msgstr "Formát data nemohl být převeden (možná je příliš dlouhý)."
+
+#: src/support.c:90 src/support.c:114
+#, c-format
+msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
+msgstr "Nebyl nalezen soubor pixmap: %s"
+
+#: src/dialogs.c:72
+msgid ""
+"Opens the file in read-only mode. If you choose more than one file to open, "
+"all files will be opened read-only."
+msgstr ""
+"Otevře soubory v režimu pouze pro čtení. Pokud vyberete pro otevření více "
+"než jeden soubor, všechny budou otevřeny jen pro čtení."
+
+#: src/dialogs.c:108
+msgid "Detect by file extension "
+msgstr "Zjistit podle přípony souboru "
+
+#: src/dialogs.c:162
+msgid "Save File"
+msgstr "Uložit soubor"
+
+#: src/dialogs.c:272
+#, c-format
+msgid ""
+"The file '%s' is not saved.\n"
+"Do you want to save it before closing?"
+msgstr ""
+"Soubor '%s' nebyl uložen.\n"
+"Chcete ho před zavřením uložit?"
+
+#: src/dialogs.c:277
+msgid ""
+"The file is not saved.\n"
+"Do you want to save it before closing?"
+msgstr ""
+"Soubor nebyl uložen.\n"
+"Chcete ho před zavřením uložit?"
+
+#: src/dialogs.c:288
+msgid "_Don't save"
+msgstr "_Neukládat"
+
+#: src/dialogs.c:340
+msgid "Choose font"
+msgstr "Vybrat písmo"
+
+#: src/dialogs.c:379
+msgid "Word Count"
+msgstr "Počet slov"
+
+#: src/dialogs.c:388
+msgid "selection"
+msgstr "výběr"
+
+#: src/dialogs.c:396
+msgid "whole document"
+msgstr "celý dokument"
+
+#: src/dialogs.c:398
+#, c-format
+msgid ""
+"Range:\t\t%s\n"
+"\n"
+"Lines:\t\t%d\n"
+"Words:\t\t%d\n"
+"Characters:\t%d\n"
+msgstr ""
+"Rozsah:\t%s\n"
+"\n"
+"Řádků:\t%d\n"
+"Slov:\t%d\n"
+"Znaků:\t%d\n"
+
+#. compile the code
+#: src/dialogs.c:471
+msgid "_Compile"
+msgstr "_Přeložit"
+
+#: src/dialogs.c:474
+msgid "Compiles the current file"
+msgstr "Přeložit aktuální soubor"
+
+#: src/dialogs.c:489
+msgid "Builds the current file (generate an executable file)"
+msgstr "Sestaví aktuální soubor (vytvoří spustitelný soubor)"
+
+#. build the code with make all
+#: src/dialogs.c:503
+msgid "_Make all"
+msgstr ""
+
+#: src/dialogs.c:506 src/dialogs.c:608
+msgid "Builds the current file with the make tool and the default target"
+msgstr "Sestaví aktuální soubor nástrojem make a výchozím cílem"
+
+#. build the code with make
+#: src/dialogs.c:512
+msgid "Make custom _target"
+msgstr "Make _vlastní cíl"
+
+#: src/dialogs.c:516 src/dialogs.c:622
+msgid "Builds the current file with the make tool and the specified target"
+msgstr "Sestaví aktuální soubor nástrojem make a specifikovaným cílem"
+
+#. build the code with make object
+#: src/dialogs.c:521
+msgid "Make _object"
+msgstr ""
+
+#: src/dialogs.c:525
+msgid "Compiles the current file using the make tool"
+msgstr "Přeloží aktuální soubor nástrojem make"
+
+#: src/dialogs.c:553
+msgid "_Set Includes and Arguments"
+msgstr "Na_stavit Includes a argumenty"
+
+#: src/dialogs.c:558
+msgid ""
+"Sets the includes and library paths for the compiler and the program "
+"arguments for execution"
+msgstr ""
+"Nastavení cest knihoven a include pro kompiler a nastavení argumentů "
+"při spuštění programu"
+
+#. DVI
+#: src/dialogs.c:579
+msgid "LaTeX -> DVI"
+msgstr ""
+
+#: src/dialogs.c:582
+msgid "Compiles the current file into a DVI file"
+msgstr "Přeloží aktuální soubor na soubor DVI"
+
+#. PDF
+#: src/dialogs.c:592
+msgid "LaTeX -> PDF"
+msgstr ""
+
+#: src/dialogs.c:595
+msgid "Compiles the current file into a PDF file"
+msgstr "Přeloží aktuální soubor na soubor PDF"
+
+#. build the code with make all
+#: src/dialogs.c:605
+msgid "Build with \"make\""
+msgstr "Sestavit s \"make\""
+
+#. build the code with make
+#: src/dialogs.c:616
+msgid "Build with make (custom target)"
+msgstr "Sestavit s make (výchozí cíl)"
+
+#. DVI view
+#: src/dialogs.c:627
+msgid "View DVI file"
+msgstr "Zobrazit soubot DVI"
+
+#: src/dialogs.c:633 src/dialogs.c:646
+msgid "Compiles and view the current file"
+msgstr "Přeloží a zobrazí aktuální soubor"
+
+#. PDF view
+#: src/dialogs.c:640
+msgid "View PDF file"
+msgstr "Zobrazí PDF soubor"
+
+#. arguments
+#: src/dialogs.c:659 src/dialogs.c:766
+msgid "Set Arguments"
+msgstr "Nastavení argumentů"
+
+#: src/dialogs.c:666
+msgid "Sets the program paths and arguments"
+msgstr "Nastavení cest a voleb programu"
+
+#: src/dialogs.c:744
+msgid "Enter the line you want to go to"
+msgstr "Zadejte číslo řádku, na který chcete jít"
+
+#: src/dialogs.c:771
+msgid ""
+"Set programs and options for compilation and viewing (La)TeX files.\n"
+"The filename is appended automatically at the end.\n"
+msgstr ""
+"Nastavte program a volby pro přeložení a zobrazení (La)TeX souborů.\n"
+"Název souboru bude automaticky připojen na konec.\n"
+
+#: src/dialogs.c:779
+msgid ""
+"Enter here the (La)TeX command (for DVI creation) and some useful options."
+msgstr "Zadejte příkaz (La)TeX pro vytvoření DVI a případné volby:"
+
+#: src/dialogs.c:800
+msgid ""
+"Enter here the (La)TeX command (for PDF creation) and some useful options."
+msgstr "Zadejte příkaz (La)TeX pro vytvoření PDF a případné volby:"
+
+#: src/dialogs.c:821
+msgid ""
+"Enter here the (La)TeX command (for DVI preview) and some useful options."
+msgstr "Zadejte příkaz (La)TeX pro vytvoření náhledu DVI a případné volby:"
+
+#: src/dialogs.c:842
+msgid ""
+"Enter here the (La)TeX command (for PDF preview) and some useful options."
+msgstr "Zadejte příkaz (La)TeX pro vytvoření náhledu PDF a případné volby:"
+
+#: src/dialogs.c:873
+msgid "Set Includes and Arguments"
+msgstr "Nastavení include a argumentů"
+
+#: src/dialogs.c:878
+msgid ""
+"Sets the includes and library paths for the compiler and the program "
+"arguments for execution\n"
+msgstr ""
+"Nastaví cesty knihoven a include pro kompiler a volby programu pro spuštění\n"
+
+#: src/dialogs.c:887
+msgid "Enter here arguments to your compiler."
+msgstr "Zadejte volby pro překladač."
+
+#: src/dialogs.c:893 src/dialogs.c:916 src/dialogs.c:940
+#, c-format
+msgid ""
+"%f will be replaced by the complete filename\n"
+"%e will be replaced by filename without extension\n"
+"Example: test_file.c\n"
+"%f -> test_file.c\n"
+"%e -> test_file"
+msgstr ""
+"%f bude nahrazeno kompletním názvem souboru\n"
+"%e bude nahrazeno názvem souboru bez přípony\n"
+"Příklad: test_file.c\n"
+"%f -> test_file.c\n"
+"%e -> test_file"
+
+#: src/dialogs.c:910
+msgid "Enter here arguments to your linker."
+msgstr "Zadejte volby pro linker."
+
+#. program-args
+#: src/dialogs.c:934
+msgid "Enter here arguments to your program."
+msgstr "Zadejte volby pro váš program."
+
+#: src/dialogs.c:978
+msgid "Show _hidden files"
+msgstr "Zobrazovat _skryté soubory"
+
+#: src/dialogs.c:994
+msgid "Set filetype:"
+msgstr "Typ souboru:"
+
+#: src/dialogs.c:997
+msgid ""
+"Explicitly defines a filetype for the file, if it would not be detected by "
+"filename extension.\n"
+"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
+"filetype."
+msgstr ""
+"Nastavení typu souboru, pokud typ nebude zjišťěn podle přípony.\n"
+"Pokud otevřete více souborů, všechny budou otevřeny se zvoleným typem souboru,"
+
+#: src/dialogs.c:1057
+msgid ""
+"An error occurred or file information could not be retrieved(e.g. from a new "
+"file)."
+msgstr ""
+"Nastala chyba nebo informace nemohla být získána (např. z prázného souboru)."
+
+#: src/dialogs.c:1076 src/dialogs.c:1077 src/dialogs.c:1078 src/dialogs.c:1084
+#: src/dialogs.c:1085 src/dialogs.c:1086 src/utils.c:150 src/utils.c:152
+#: src/utils.c:1066
+msgid "unknown"
+msgstr "neznámý"
+
+#: src/dialogs.c:1090
+msgid "Properties"
+msgstr "Vlastnosti"
+
+#: src/dialogs.c:1118
+msgid "<b>Type:</b>"
+msgstr "<b>Typ:</b>"
+
+#: src/dialogs.c:1131
+msgid "<b>Size:</b>"
+msgstr "<b>Velikost:</b>"
+
+#: src/dialogs.c:1146
+msgid "<b>Location:</b>"
+msgstr "<b>Umístění:</b>"
+
+#: src/dialogs.c:1159
+msgid "<b>Read-only:</b>"
+msgstr "<b>Jen pro čtení:</b>"
+
+#: src/dialogs.c:1166
+msgid "(only inside Geany)"
+msgstr "(pouze pro Geany)"
+
+#: src/dialogs.c:1175
+msgid "<b>Encoding:</b>"
+msgstr "<b>Kódování:</b>"
+
+#: src/dialogs.c:1184 src/utils.c:151
+msgid "(with BOM)"
+msgstr "(s BOM)"
+
+#: src/dialogs.c:1184 src/utils.c:151
+msgid "(without BOM)"
+msgstr "(bez BOM)"
+
+#: src/dialogs.c:1194
+msgid "<b>Modified:</b>"
+msgstr "<b>Upraveno:</b>"
+
+#: src/dialogs.c:1207
+msgid "<b>Changed:</b>"
+msgstr "<b>Změněno:</b>"
+
+#: src/dialogs.c:1220
+msgid "<b>Accessed:</b>"
+msgstr "<b>Poslední přístup:</b>"
+
+#. Header
+#: src/dialogs.c:1249
+msgid "Read:"
+msgstr "Číst"
+
+#: src/dialogs.c:1256
+msgid "Write:"
+msgstr "Zapisovat"
+
+#: src/dialogs.c:1263
+msgid "Execute:"
+msgstr "Spustit"
+
+#. Owner
+#: src/dialogs.c:1271
+msgid "Owner:"
+msgstr "Vlastník:"
+
+#. Group
+#: src/dialogs.c:1307
+msgid "Group:"
+msgstr "Skupina:"
+
+#. Other
+#: src/dialogs.c:1343
+msgid "Other:"
+msgstr "Ostatní:"
+
+#: src/dialogs.c:1464
+msgid "Keyboard shortcuts"
+msgstr "Klávesové zkratky"
+
+#: src/dialogs.c:1471
+msgid "The following keyboard shortcuts are defined:"
+msgstr "Jsou definovány následující klávesové zkratky:"
+
+#: src/document.c:324
+#, c-format
+msgid "File %s closed."
+msgstr "Soubor %s zavřen."
+
+#: src/document.c:392
+msgid "New file opened."
+msgstr "Otevřen nový soubor."
+
+#: src/document.c:437
+msgid "Invalid filename"
+msgstr "Neplatný název souboru"
+
+#: src/document.c:461
+#, c-format
+msgid "Could not open file %s (%s)"
+msgstr "Soubor %s nemohl být otevřen (%s)"
+
+#: src/document.c:488 src/document.c:506
+#, c-format
+msgid "The file \"%s\" is not valid %s."
+msgstr "Soubor \"%s\" není platné %s."
+
+#: src/document.c:563
+#, c-format
+msgid ""
+"The file \"%s\" does not look like a text file or the file encoding is not "
+"supported."
+msgstr ""
+"Soubor \"%s\" nevypadá jako textový soubor nebo není podporováno jeho "
+"kódování."
+
+#: src/document.c:638
+#, c-format
+msgid "File %s reloaded."
+msgstr "Soubor %s znovu načten."
+
+#: src/document.c:640
+#, c-format
+msgid "File %s opened(%d%s)."
+msgstr "Otevřen soubor %s (%d%s)."
+
+#: src/document.c:642
+msgid ", read-only"
+msgstr ", jen pro čtení"
+
+#: src/document.c:681 src/document.c:761
+msgid "Error saving file."
+msgstr "Chyba při ukládání souboru."
+
+#: src/document.c:725
+#, c-format
+msgid ""
+"An error occurred while converting the file from UTF-8 in \"%s\". The file "
+"remains unsaved.\n"
+"Error message: %s\n"
+msgstr ""
+"Nastala chyba při konverzi z UTF-8 do \"%s\". Soubor nebyl uložen.\n"
+"Zpráva o chybě: %s\n"
+
+#: src/document.c:749
+#, c-format
+msgid "Error saving file (%s)."
+msgstr "Chyba při ukládání souboru (%s)."
+
+#: src/document.c:783
+#, c-format
+msgid "File %s saved."
+msgstr "Soubor %s uložen."
+
+#: src/document.c:791
+#, c-format
+msgid ""
+"The document has been searched completely but the match \"%s\" was not "
+"found. Wrap search around the document?"
+msgstr ""
+"Dokument byl prohledán, ale výskyt \"%s\" nebyl nalezen. "
+"Hledat od začátku?"
+
+#: src/document.c:1124
+msgid "Win (CRLF)"
+msgstr ""
+
+#: src/document.c:1125
+msgid "Mac (CR)"
+msgstr ""
+
+#: src/document.c:1127
+msgid "Unix (LF)"
+msgstr ""
+
+#: src/document.c:1278
+#, c-format
+msgid ""
+"The file \"%s\" will be printed with the following command:\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Soubor \"%s\" bude vytisknut následujícím příkazem:\n"
+"\n"
+"%s"
+
+#: src/document.c:1287
+#, c-format
+msgid "Printing of \"%s\" failed(return code: %d)."
+msgstr "Tisk souboru \"%s\" selhal (kód návratu: %d)."
+
+#: src/document.c:1292
+#, c-format
+msgid "File %s printed."
+msgstr "Soubor %s byl vytištěn."
+
+#: src/utils.c:142
+#, c-format
+msgid ""
+"%c line: % 4d column: % 3d selection: % 4d  %s   mode: %s%s   cur. "
+"function: %s   encoding: %s %s   filetype: %s"
+msgstr ""
+"%c řádek: % 4d sloupec: % 3d výběr: % 4d  %s   mód: %s%s   aktuální "
+"funkce: %s   kódování: %s %s   typ souboru: %s"
+
+#: src/utils.c:146
+msgid "OVR"
+msgstr "PŘE"
+
+#: src/utils.c:146
+msgid "INS"
+msgstr "VLO"
+
+#: src/utils.c:401
+#, c-format
+msgid "Font updated (%s)."
+msgstr "Písmo aktualizováno (%s)."
+
+#: src/utils.c:415 src/geany.h:50
+msgid "untitled"
+msgstr "bezejmenný"
+
+#: src/utils.c:416
+msgid "(Unsaved)"
+msgstr "(neuložený)"
+
+#: src/utils.c:685
+msgid "No tags found"
+msgstr "Nenalezeny žádné tagy"
+
+#: src/utils.c:966
+msgid "Do you want to reload it?"
+msgstr "Chcete ho znovu načíst?"
+
+#: src/utils.c:967
+#, c-format
+msgid ""
+"The file '%s' on the disk is more recent than\n"
+"the current buffer."
+msgstr ""
+"Soubor '%s' na disku je novější než\n"
+"aktuální otevřený."
+
+#: src/utils.c:1652
+msgid "C Standard Library"
+msgstr ""
+
+#: src/utils.c:1653
+msgid "ISO C99"
+msgstr ""
+
+#: src/utils.c:1654
+msgid "C++ (C Standard Library)"
+msgstr ""
+
+#: src/utils.c:1655
+msgid "C++ Standard Library"
+msgstr ""
+
+#: src/utils.c:1656
+msgid "C++ STL"
+msgstr ""
+
+#: src/utils.c:1720
+msgid "Set custom date format"
+msgstr "Nastavit vlastní formát data"
+
+#: src/filetypes.c:122
+msgid "C source file"
+msgstr "C zdrojový kód"
+
+#: src/filetypes.c:143
+msgid "C++ source file"
+msgstr "C++ zdrojový kód"
+
+#: src/filetypes.c:172
+msgid "D source file"
+msgstr "D zdrojový kód"
+
+#: src/filetypes.c:193
+msgid "Java source file"
+msgstr "Java zdrojový kód"
+
+#: src/filetypes.c:213
+msgid "Pascal source file"
+msgstr "Pascal zdrojový kód"
+
+#: src/filetypes.c:237
+msgid "Assembler source file"
+msgstr "Assembler zdrojový kód"
+
+#: src/filetypes.c:256
+msgid "Fortran source file (F77)"
+msgstr "Fortran zdrojový kód (F77)"
+
+#: src/filetypes.c:280
+msgid "(O)Caml source file"
+msgstr "(O)Caml zdrojový kód"
+
+#: src/filetypes.c:300
+msgid "Perl source file"
+msgstr "Perl zdrojový kód"
+
+#: src/filetypes.c:321
+msgid "PHP / HTML source file"
+msgstr "PHP/HTML zdrojový kód"
+
+#: src/filetypes.c:346
+msgid "Python source file"
+msgstr "Python zdrojový kód"
+
+#: src/filetypes.c:366
+msgid "Ruby source file"
+msgstr "Ruby zdrojový kód"
+
+#: src/filetypes.c:387
+msgid "Tcl source file"
+msgstr "Tcl zdrojový kód"
+
+#: src/filetypes.c:408
+msgid "Shell script file"
+msgstr "Shell skript"
+
+#: src/filetypes.c:433
+msgid "Makefile"
+msgstr "Makefile"
+
+#: src/filetypes.c:453
+msgid "XML source file"
+msgstr "XML soubor"
+
+#: src/filetypes.c:473
+msgid "Docbook source file"
+msgstr "Docbook soubor"
+
+#: src/filetypes.c:492
+msgid "Cascading StyleSheet"
+msgstr "CSS soubor (Cascading StyleSheet)"
+
+#: src/filetypes.c:511
+msgid "SQL Dump file"
+msgstr "SQL soubor"
+
+#: src/filetypes.c:530
+msgid "LaTeX source file"
+msgstr "LaTeX soubor"
+
+#: src/filetypes.c:551
+msgid "O-Matrix source file"
+msgstr "O-Matrix soubor"
+
+#: src/filetypes.c:570
+msgid "Config file"
+msgstr "Konfigurační soubor"
+
+#: src/filetypes.c:593
+msgid "All files"
+msgstr "Všechny soubory"
+
+#: src/filetypes.c:602
+msgid "None"
+msgstr "Žádné"
+
+#: src/win32.c:59
+msgid "Executables"
+msgstr "Spustitelné"
+
+#: src/win32.c:341
+msgid "Error"
+msgstr "Chyba"
+
+#: src/win32.c:347 src/win32.c:382
+msgid "Question"
+msgstr "Otázka"
+
+#: src/win32.c:353
+msgid "Information"
+msgstr "Informace"
+
+#: src/keyfile.c:64
+#, c-format
+msgid "%s configuration file, edit as you need"
+msgstr "%s konfigurační soubor, upravte podle svých potřeb"
+
+#: src/keyfile.c:114
+msgid ""
+" VTE settings: FONT;FOREGROUND;BACKGROUND;scrollback;type;scroll on "
+"keystroke;scroll on output;follow path of file"
+msgstr ""
+
+#: src/keyfile.c:281
+msgid "Type here what you want, use it as a notice/scratch board"
+msgstr "Pište sem cokoliv, použijte toto jako poznámkový blok."
+
+#: src/msgwindow.c:89
+msgid "Status messages"
+msgstr "Stavové zprávy"
+
+#: src/build.c:90
+#, c-format
+msgid "Failed to view %s (make sure it is already compiled)"
+msgstr "Selhalo zobrazení %s (ujistěte se, že soubor byl již přeložen)"
+
+#: src/build.c:116 src/build.c:298 src/build.c:437 src/search.c:811
+#, c-format
+msgid "Process failed (%s)"
+msgstr "Proces selhal (%s)"
+
+#: src/build.c:284
+#, c-format
+msgid "%s (in directory: %s)"
+msgstr "%s (v adresáři: %s)"
+
+#: src/build.c:371
+#, c-format
+msgid "Failed to execute %s (make sure it is already built)"
+msgstr "Selhalo spuštění %s (ujistěte se, že soubor byl již sestaven)"
+
+#: src/build.c:386
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not find terminal '%s' (check path for Terminal tool setting in "
+"Preferences)"
+msgstr ""
+"Nebyl nalezen terminál '%s' (zkontrolujte cestu k terminálu zadanou v "
+"Nastavení)"
+
+#: src/build.c:400
+#, c-format
+msgid "Failed to change the working directory to %s"
+msgstr "Selhala změna pracovního adresáře na %s"
+
+#: src/build.c:418
+#, c-format
+msgid "Failed to execute %s (start-script could not be created)"
+msgstr "Selhalo spuštění %s (start-script nemohl být vytvořen)"
+
+#: src/build.c:529
+msgid "compilation finished unsuccessful"
+msgstr "překlad skončil neúspěšně"
+
+#: src/build.c:533
+msgid "compilation finished successful"
+msgstr "překlad skončil úspěšně"
+
+#: src/prefs.c:291
+msgid "Action"
+msgstr "Akce"
+
+#: src/prefs.c:296
+msgid "Shortcut"
+msgstr "Zkratka"
+
+#: src/prefs.c:757
+msgid "Grab key"
+msgstr "Zadání klávesové zkratky"
+
+#: src/prefs.c:761
+#, c-format
+msgid "Type the combination of the keys you want to use for \"%s\""
+msgstr "Zadejte kombunaci kláves, kterou chcete použít pro \"%s\""
+
+#: src/prefs.c:885
+#, c-format
+msgid ""
+"The combination '%s' is already used for \"%s\". Please choose another one."
+msgstr ""
+"Kombinace '%s' je již použita pro \"%s\". Prosím vyberte jinou."
+
+#: src/prefs.c:943
+msgid ""
+"These are settings for the virtual terminal emulator widget (VTE). They only "
+"apply, if the VTE library could be loaded."
+msgstr ""
+"Toto jsou nastavení emulátoru virtuálního terminálu (VTE). Budou aplikovány "
+"pouze pokud knihovna VTE bude moci být nahrána."
+
+#: src/prefs.c:959
+msgid "Terminal font"
+msgstr "Písmo terminálu"
+
+#: src/prefs.c:969
+msgid "Sets the font for the terminal widget."
+msgstr "Nastavení písma terminálu."
+
+#: src/prefs.c:971
+msgid "Foreground color"
+msgstr "Barva popředí"
+
+#: src/prefs.c:977
+msgid "Background color"
+msgstr "Barva pozadí"
+
+#: src/prefs.c:987
+msgid "Sets the foreground color of the text in the terminal widget."
+msgstr "Nastavení barvy textu v okně terminálu."
+
+#: src/prefs.c:994
+msgid "Sets the background color of the text in the terminal widget."
+msgstr "Nastavení barvy pozadí textu v okně terminálu."
+
+#: src/prefs.c:997
+msgid "Scrollback lines"
+msgstr "Řádků pro rolování"
+
+#: src/prefs.c:1008
+msgid ""
+"Specifies the history in lines, which you can scroll back in the terminal "
+"widget."
+msgstr ""
+"Udává počet řádků, které můžete v terminálu zpětně zobrazit."
+
+#: src/prefs.c:1012
+msgid "Terminal emulation"
+msgstr "Emulátor terminálu"
+
+#: src/prefs.c:1022
+msgid ""
+"Controls how the terminal emulator should behave. xterm is a good start."
+msgstr ""
+"Udává, jak by se měl emulátor terminálu chovat. xterm je pro začátek dobrý."
+
+#: src/prefs.c:1024
+msgid "Scroll on keystroke"
+msgstr "Scrollovat při stisku klávesy"
+
+#: src/prefs.c:1028
+msgid "Whether to scroll to the bottom if a key was pressed."
+msgstr "Při stisku klávesy naskrolluje okno terminálu dolů."
+
+#: src/prefs.c:1031
+msgid "Scroll on output"
+msgstr "Scrollovat při výstupu"
+
+#: src/prefs.c:1035
+msgid "Whether to scroll to the bottom if an output was generated."
+msgstr "Naskrolluje okno terminálu dolů při jakémkoliv výstupu."
+
+#: src/prefs.c:1038
+msgid "Follow the path of the current file"
+msgstr "Následovat cestu aktuálního otevřeného souboru"
+
+#: src/prefs.c:1042
+msgid "Whether to execute \"cd $path\" when you switch between opened files."
+msgstr ""
+"Bude prováděn příkaz \"cd $cesta\" při přepínání mezi otevřenými soubory."
+
+#: src/about.c:101
+msgid "About Geany"
+msgstr "O Geany"
+
+#: src/about.c:148
+msgid "A fast and lightweight IDE"
+msgstr "Rychlé a lehké IDE"
+
+#: src/about.c:169
+#, c-format
+msgid "(built on %s)"
+msgstr "(sestaveno %s)"
+
+#. gtk_container_add(GTK_CONTAINER(info_box), cop_label);
+#: src/about.c:200
+msgid "Info"
+msgstr "Informace"
+
+#: src/about.c:212
+msgid "Developers"
+msgstr "Vývojáři"
+
+#: src/about.c:212
+msgid "Maintainer"
+msgstr "správce"
+
+#: src/about.c:212
+msgid "developer"
+msgstr "vývojář"
+
+#: src/about.c:213
+msgid "translation maintainer"
+msgstr "správce překladu"
+
+#: src/about.c:213
+msgid "Translators"
+msgstr "Překladatelé"
+
+#: src/about.c:214
+msgid "language"
+msgstr "jazyk"
+
+#: src/about.c:220
+msgid "Credits"
+msgstr "Kredity"
+
+#: src/about.c:233
+msgid "License"
+msgstr "Licence"
+
+#: src/encodings.c:51
+msgid "Celtic"
+msgstr "Keltské"
+
+#: src/encodings.c:52 src/encodings.c:53
+msgid "Greek"
+msgstr "Řecké"
+
+#: src/encodings.c:54
+msgid "Nordic"
+msgstr "Nordické"
+
+#: src/encodings.c:55
+msgid "South European"
+msgstr "Jihoevropské"
+
+#: src/encodings.c:56 src/encodings.c:57 src/encodings.c:58 src/encodings.c:59
+msgid "Western"
+msgstr "Západní"
+
+#: src/encodings.c:61 src/encodings.c:62 src/encodings.c:63
+msgid "Baltic"
+msgstr "Baltské"
+
+#: src/encodings.c:64 src/encodings.c:65 src/encodings.c:66
+msgid "Central European"
+msgstr "Středoevropské"
+
+#: src/encodings.c:67 src/encodings.c:68 src/encodings.c:69 src/encodings.c:70
+#: src/encodings.c:71
+msgid "Cyrillic"
+msgstr "Cyrilika"
+
+#: src/encodings.c:72
+msgid "Cyrillic/Russian"
+msgstr "Cirilika/Ruské"
+
+#: src/encodings.c:73
+msgid "Cyrillic/Ukrainian"
+msgstr "Cyrilika/Ukrajinské"
+
+#: src/encodings.c:74
+msgid "Romanian"
+msgstr "Rumunské"
+
+#: src/encodings.c:76 src/encodings.c:77 src/encodings.c:78
+msgid "Arabic"
+msgstr "Arabské"
+
+#: src/encodings.c:79 src/encodings.c:80 src/encodings.c:81
+msgid "Hebrew"
+msgstr "Hebrejské"
+
+#: src/encodings.c:82
+msgid "Hebrew Visual"
+msgstr "Hebrejské vizuální"
+
+#: src/encodings.c:84
+msgid "Armenian"
+msgstr "Arménské"
+
+#: src/encodings.c:85
+msgid "Georgian"
+msgstr "Gruzínské"
+
+#: src/encodings.c:86
+msgid "Thai"
+msgstr "Thajské"
+
+#: src/encodings.c:87 src/encodings.c:88 src/encodings.c:89
+msgid "Turkish"
+msgstr "Turecké"
+
+#: src/encodings.c:90 src/encodings.c:91 src/encodings.c:92
+msgid "Vietnamese"
+msgstr "Vietnamské"
+
+#: src/encodings.c:94 src/encodings.c:95 src/encodings.c:96 src/encodings.c:97
+#: src/encodings.c:98 src/encodings.c:99 src/encodings.c:100
+#: src/encodings.c:101
+msgid "Unicode"
+msgstr "Unicode"
+
+#: src/encodings.c:103 src/encodings.c:104 src/encodings.c:105
+#: src/encodings.c:106
+msgid "Chinese Simplified"
+msgstr "Čínské zjednodušené"
+
+#: src/encodings.c:107 src/encodings.c:108 src/encodings.c:109
+msgid "Chinese Traditional"
+msgstr "Čínské tradiční"
+
+#: src/encodings.c:110 src/encodings.c:111 src/encodings.c:112
+msgid "Japanese"
+msgstr "Japonské"
+
+#: src/encodings.c:113 src/encodings.c:114 src/encodings.c:115
+#: src/encodings.c:116
+msgid "Korean"
+msgstr "Korejské"
+
+#: src/encodings.c:209
+msgid "_West European"
+msgstr "_Západoevropské"
+
+#: src/encodings.c:215
+msgid "_East European"
+msgstr "_Východoevropské"
+
+#: src/encodings.c:221
+msgid "East _Asian"
+msgstr "Východo_asijské"
+
+#: src/encodings.c:227
+msgid "_SE & SW Asian"
+msgstr "_JV a JZ Asie"
+
+#: src/encodings.c:233
+msgid "_Middle Eastern"
+msgstr "_Střední Východ"
+
+#: src/encodings.c:239
+msgid "_Unicode"
+msgstr "_Unicode"
+
+#: src/treeviews.c:66
+msgid "Chapter"
+msgstr ""
+
+#: src/treeviews.c:68 src/treeviews.c:90
+msgid "Section"
+msgstr ""
+
+#: src/treeviews.c:70
+msgid "Sect1"
+msgstr ""
+
+#: src/treeviews.c:72
+msgid "Sect2"
+msgstr ""
+
+#: src/treeviews.c:74
+msgid "Sect3"
+msgstr ""
+
+#: src/treeviews.c:76
+msgid "Appendix"
+msgstr ""
+
+#: src/treeviews.c:78 src/treeviews.c:100 src/treeviews.c:183
+msgid "Other"
+msgstr ""
+
+#: src/treeviews.c:86
+msgid "Command"
+msgstr "Příkaz"
+
+#: src/treeviews.c:88
+msgid "Environment"
+msgstr "Prostředí"
+
+#: src/treeviews.c:92
+msgid "Subsection"
+msgstr ""
+
+#: src/treeviews.c:94
+msgid "Subsubsection"
+msgstr ""
+
+#: src/treeviews.c:96
+msgid "Label"
+msgstr ""
+
+#: src/treeviews.c:98
+msgid "Begin"
+msgstr "Začátek"
+
+#: src/treeviews.c:106
+msgid "Function"
+msgstr "Funkce"
+
+#: src/treeviews.c:108
+msgid "Package"
+msgstr "Balíček"
+
+#: src/treeviews.c:110
+msgid "My"
+msgstr ""
+
+#: src/treeviews.c:112
+msgid "Local"
+msgstr ""
+
+#: src/treeviews.c:114
+msgid "Our"
+msgstr ""
+
+#: src/treeviews.c:127 src/treeviews.c:152
+msgid "Methods"
+msgstr "Metody"
+
+#: src/treeviews.c:129 src/treeviews.c:150 src/treeviews.c:171
+msgid "Classes"
+msgstr "Třídy"
+
+#: src/treeviews.c:131
+msgid "Singletons"
+msgstr ""
+
+#: src/treeviews.c:133
+msgid "Mixins"
+msgstr ""
+
+#: src/treeviews.c:135 src/treeviews.c:177
+msgid "Variables"
+msgstr "Proměnné"
+
+#: src/treeviews.c:137 src/treeviews.c:173
+msgid "Members"
+msgstr ""
+
+#: src/treeviews.c:148 src/treeviews.c:169
+msgid "Functions"
+msgstr "Funkce"
+
+#: src/treeviews.c:175
+msgid "Macros"
+msgstr "Makra"
+
+#: src/treeviews.c:179
+msgid "Namespaces"
+msgstr ""
+
+#: src/treeviews.c:181
+msgid "Structs / Typedefs"
+msgstr ""
+
+#: src/treeviews.c:279 src/treeviews.c:331
+msgid "Hide"
+msgstr "Skrýt"
+
+#: src/treeviews.c:287 src/treeviews.c:339
+msgid "Hide sidebar"
+msgstr "Skrýt postranní panel"
+
+#: src/treeviews.c:319
+msgid "Reload"
+msgstr "Znovu načíst"
+
+#: src/vte.c:400
+msgid "_Input Methods"
+msgstr "Vstupní _metody"
+
+#: src/keybindings.c:115
+msgid "New"
+msgstr "Nový"
+
+#: src/keybindings.c:117
+msgid "Open"
+msgstr "Otevřít"
+
+#: src/keybindings.c:119
+msgid "Save"
+msgstr "Uložit"
+
+#: src/keybindings.c:123
+msgid "Print"
+msgstr "Vytisknout"
+
+#: src/keybindings.c:125
+msgid "Close"
+msgstr "Zavřít"
+
+#: src/keybindings.c:127
+msgid "Close all"
+msgstr "Zavřít vše"
+
+#: src/keybindings.c:129
+msgid "Reload file"
+msgstr "Znovu načíst soubor"
+
+#: src/keybindings.c:131
+msgid "Undo"
+msgstr "Zpět"
+
+#: src/keybindings.c:133
+msgid "Redo"
+msgstr "Znovu"
+
+#: src/keybindings.c:135
+msgid "Select All"
+msgstr "Vybrat vše"
+
+#: src/keybindings.c:137
+msgid "Insert date"
+msgstr "Vložit datum"
+
+#: src/keybindings.c:141
+msgid "Find Next"
+msgstr "Najít další"
+
+#: src/keybindings.c:143
+msgid "Find Previous"
+msgstr "Najít předchozí"
+
+#: src/keybindings.c:145 src/search.c:260
+msgid "Replace"
+msgstr "Nahradit"
+
+#: src/keybindings.c:147 src/search.c:375
+msgid "Find in files"
+msgstr "Najít v souborech"
+
+#: src/keybindings.c:151
+msgid "Show Colour Chooser"
+msgstr "Zobrazit výber barev"
+
+#: src/keybindings.c:153
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "Celá obrazovka"
+
+#: src/keybindings.c:155
+msgid "Toggle Messages Window"
+msgstr "Zobrazit/skrýt okno zpráv"
+
+#: src/keybindings.c:157
+msgid "Toggle Sidebar"
+msgstr "Zobrazit/skrýt postranní panel"
+
+#: src/keybindings.c:159
+msgid "Zoom In"
+msgstr "Zvětšit"
+
+#: src/keybindings.c:161
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "Zmenšit"
+
+#: src/keybindings.c:165
+msgid "Fold all"
+msgstr "Složit vše"
+
+#: src/keybindings.c:167
+msgid "Unfold all"
+msgstr "Rozložit vše"
+
+#: src/keybindings.c:171
+msgid "Build"
+msgstr "Sestavit"
+
+#: src/keybindings.c:173
+msgid "Make all"
+msgstr ""
+
+#: src/keybindings.c:176
+msgid "Make custom target"
+msgstr "Make vlastní cíl"
+
+#: src/keybindings.c:178
+msgid "Make object"
+msgstr "Make objekt"
+
+#: src/keybindings.c:180
+msgid "Run"
+msgstr "Spustit"
+
+#: src/keybindings.c:182
+msgid "Run (alternative command)"
+msgstr "Spustit (alternativní příkaz)"
+
+#: src/keybindings.c:184
+msgid "Build options"
+msgstr "Volby sestavení"
+
+#: src/keybindings.c:186
+msgid "Reload symbol list"
+msgstr "Obnovit seznam symbolů"
+
+#: src/keybindings.c:188
+msgid "Switch to Editor"
+msgstr "Přepnout do editoru"
+
+#: src/keybindings.c:190
+msgid "Switch to Scribble"
+msgstr "Přepnout na Poznámky"
+
+#: src/keybindings.c:192
+msgid "Switch to VTE"
+msgstr "Přepnout do terminálu"
+
+#: src/keybindings.c:194
+msgid "Switch to left document"
+msgstr "Přejít do levého dokumentu"
+
+#: src/keybindings.c:196
+msgid "Switch to right document"
+msgstr "Přejít do pravého dokumentu"
+
+#: src/keybindings.c:198
+msgid "Duplicate line or selection"
+msgstr "Zduplikovat řádek nebo výběr"
+
+#: src/keybindings.c:200
+msgid "Comment line"
+msgstr "Zakomentovat řádek"
+
+#: src/keybindings.c:202
+msgid "Uncomment line"
+msgstr "Odkomentovat řádek"
+
+#: src/keybindings.c:204
+msgid "Increase indent"
+msgstr "Odsadit"
+
+#: src/keybindings.c:206
+msgid "Decrease indent"
+msgstr "Zrušit odsazení"
+
+#: src/keybindings.c:208
+msgid "Complete word"
+msgstr "Dokončit slovo"
+
+#: src/keybindings.c:212 src/keybindings.c:215
+msgid "Show calltip"
+msgstr "Zobrazit calltip"
+
+#: src/keybindings.c:218
+msgid "Show macro list"
+msgstr "Zobrazit seznam maker"
+
+#: src/keybindings.c:220
+msgid "Suppress auto completion"
+msgstr "Zakázat autokompletaci"
+
+#: src/keybindings.c:222
+msgid "Find Usage"
+msgstr "Najít použití"
+
+#: src/search.c:120
+msgid "_Use regular expressions"
+msgstr "Použít _regulární výrazy"
+
+#: src/search.c:124
+msgid ""
+"Use POSIX-like regular expressions. For detailed information about using "
+"regular expressions, please read the documentation."
+msgstr ""
+"Použití POSIXových regulárních výrazů. Pro detailní informace o jejich "
+"použití nahlédněte do dokumentace."
+
+#: src/search.c:129
+msgid "_Search backwards"
+msgstr "Hledat zpě_tně"
+
+#: src/search.c:134
+msgid "Use _escape sequences"
+msgstr "Použít _escape sekcence"
+
+#: src/search.c:139
+msgid ""
+"Replace \\\\, \\t, \\n, \\r and \\uXXXX (Unicode chararacters) with the "
+"corresponding control characters."
+msgstr ""
+"Nahradí \\\\, \\t, \\n, \\r a \\uXXXX (Unicode znaky) odpovídajícími "
+"znaky."
+
+#. auto destroy the size group
+#: src/search.c:148 src/search.c:420
+msgid "_Case sensitive"
+msgstr "Rozlišovat _velikost písmen"
+
+#: src/search.c:153
+msgid "Match only a _whole word"
+msgstr "Hledat pouze _celé slovo"
+
+#: src/search.c:158
+msgid "Match only word s_tart"
+msgstr "Hledat pouze na začátku _slov"
+
+#: src/search.c:193
+msgid "Find"
+msgstr "Najít"
+
+#: src/search.c:198 src/search.c:283 src/search.c:402
+msgid "Search for:"
+msgstr "Hledat:"
+
+#: src/search.c:264
+msgid "_In Selection"
+msgstr "_Ve výběru"
+
+#: src/search.c:266
+msgid "Replace all matches found in the currently selected text"
+msgstr "Nahradí všechny výskyty v aktuálně označeném textu"
+
+#: src/search.c:270
+msgid "Replace _All"
+msgstr "N_ahradit vše"
+
+#: src/search.c:286
+msgid "Replace with:"
+msgstr "Nahradit za:"
+
+#: src/search.c:328
+msgid "Replace in all _open files"
+msgstr "Nahradit ve všech _otevřených souborech"
+
+#: src/search.c:332
+msgid ""
+"Replaces the search text in all opened files. This option is only useful(and "
+"used) if you click on \"Replace All\"."
+msgstr ""
+"Nahradí hledaný text ve všech otevřených souborech. Tato volba je použita "
+"pouze při kliknutí na \"Nahradit vše\"."
+
+#: src/search.c:382
+msgid "Directory:"
+msgstr "Adresář:"
+
+#: src/search.c:425
+msgid "_Invert search results"
+msgstr "_Obrátit výsledky hledání"
+
+#: src/search.c:430
+msgid "Invert the sense of matching, to select non-matching lines."
+msgstr "Obrácení smyslu hledání, k označení nevyhovujících řádků."
+
+#: src/search.c:432
+msgid "_Use extended regular expressions"
+msgstr "Použít rozšířené _regulární výrazy"
+
+#: src/search.c:437
+msgid "See grep's manual page for more information."
+msgstr "Pro více informací viz manuál programu grep."
+
+#: src/search.c:486
+msgid "Select folder"
+msgstr "Vybrat složku"
+
+#: src/search.c:721
+msgid "Invalid directory for find in files."
+msgstr "Neplatný adresář pro hledání souborů."
+
+#: src/search.c:745
+msgid "No text to find."
+msgstr "Žádný text k prohledání."
+
+#: src/search.c:771
+#, c-format
+msgid "Cannot execute grep tool '%s'; check the path setting in Preferences."
+msgstr "Nemohu spustit nástroj grep '%s'; zkontrolujte nastavení cest v "
+"Nastavení."
+
+#: src/search.c:876
+#, c-format
+msgid "Could not open directory (%s)"
+msgstr "Adresář nemohl být otevřen (%s)"
+
+#: src/search.c:924
+msgid "Search failed."
+msgstr "Hledání selhalo."
+
+#: src/search.c:930
+msgid "Search completed."
+msgstr "Hledání dokončeno."
+
+#: src/search.c:931
+msgid "No matches found."
+msgstr "Žádné výskyty nebyly nalezeny."


This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the world's largest Open Source development site.
More information about the Commits mailing list